aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Dramstadåsen 14A - Enebolig i rekke over 2 plan. Presentert av Anita Heer for Aktiv

ASKIM Dramstadåsen 14A

Lys og pent rekkehus over 2 plan. Fine uteplasser. Solrikt og fint beliggende. Garasje. Velkommen på visning!

 • kr 2 790 000
 • BRA 136 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 2 790 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 990 181
 • ObjektstypeRekkehus
 • EierformAndel
 • Byggeår1 973
 • Soverom2
 • ArealP-rom 114 m²
 • Tomt26 004 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 790 000 (Prisantydning) 200 181 (Andel av fellesgjeld)   2 990 181 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 000 013 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Lys og innbydende enebolig i rekke. Garasje. Boligen har et praktisk innhold over 2 plan. Stue, spisestue (kan enkelt bli det 3. soverommet) og kjøkken i hovedetasjen 2 soverom, gang, bad, og separat vaskerom i underetasjen. Utenfor stua er det en fin terrasse med gode solforhold. Usjenert og fin hage på baksiden av huset. Se 3D av boligen her: https://my.matterport.com/show/?m=yYgUQjtSnjf Boligen ligger i et fint og godt tilrettelagt nabolag for både småbarnsfamilier, voksen og nyetablerte. Nærheten til friareal, samt gangavstand til barneskole, barnehager. Kort vei til Askim sentrum. Velkommen til en hyggelig visning.

Dramstadåsen 14A, Viken

 • Tomt
  26004m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er felles for hele borettslaget samt at hver andel benytter og vedlikeholder det arealet som er naturlig tilhørende den enkelte andel. Det er gårdsplass i forkant ved inngangsparti samt grøntarealer ved inngangsparti og på baksiden. Borettslaget har asfalterte trafikk- og gangarealer.

  Beliggenhet
  Boligen ligger i Askim i et sentralt område med kort avstand til barnehage og skole, samt Askim sentrum som ligger med en avstand på ca. 2 km. med alle fasiliteter. Det er ca. 55 minutter med buss og ca. 44 minutter med tog til Oslo Sentralbanestasjon. Friområder og turterreng i nærområdet.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført 17.04.2023 av Witek AS. Taktekkingen er av betongtakstein. Takrenner, nedløpsrør og beslag av plastbelagt stål. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende og stående bordkledning. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør og ny balkongdør i tre. Foran inngangsdør er det utgang til terrasse oppført i trekonstruksjoner.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: vindfang, gang, trapperom, stue og spisestue. Garasjen ligger også i tilknytning til 1. etasjen. Underetasje: gang m/trapp, bad, toalettrom, 2 soverom, vaskerom og 2 boder.

  Standard
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført 04.04.2023 av Witek AS. Det er viktig å lese hele tilstandsrapporten i sin helhet. Her fremgår også et kostnadsestimat og anbefalte tiltak. Tilstandsrapporten angir byggetekniske tilstandsgrader som er forkortet til TG. For denne eiendommen er det 6 punkter med TG3, som betyr avvik som krever tiltak straks eller innen kort tid. Det er 11 punkter med TG2 oransje, som betyr avvik som kan kreve tiltak. Det er ingen punkter med TG2 gul, som betyr avvik som ikke krever tiltak. En kjøper plikter å ha satt seg inn i all informasjon som er vedlagt salgsoppgaven. Som det fremkommer av tilstandsrapporten er det registrert symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Det er naturlig med hensyn til alder at det er behov for tiltak/oppgraderinger innvendig som utvendig. Våtrom er modne for utskiftning. Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter som gjaldt på byggetiden. Dagens forskriftskrav til blant annet fuktsikring, isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn det som gjaldt på oppføringstidspunktet for dette bygget, og det må derfor påpekes et avvik i forhold til dagens standard. KJØKKEN: Her er det innredning med profilerte fronter og benkeplate av laminat. Kjøkkenventilator med avtrekk ut. BAD: Badet har belegg på gulvet og tapet på vegger. Servantinnredning med hvite, profilerte fronter, overhengende speil og sideskap. Belysning over speil. Dusjkabinett med håndholdt dusjarmatur i hjørnet. Badet generell, TG3: Vurdering av avvik: ? Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak ? Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Tilliggende konstruksjoner våtrom, TG3: Vurdering av avvik: ? Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. ? Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Det er synlige fukt/råteskader bak dusjkabinett. Tiltak ? Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. VASKEROM: Rommet er fra byggeåret og har utslagsvask og varmtvannsbereder. Vaskerom generell, TG3: Vurdering av avvik: ? Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak ? Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. TOALETTROM: Rommet er innredet med toalett og servant. Toalettrom, overflater og konstruksjon, TG2: Vurdering av avvik: ? Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Tiltak ? Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom. OVERFLATER: På gulvene er det parkett, fliser og belegg. Veggene har tapet. I himlinger er det malte plater. ØVRIG TILSTAND UTVENDIG: Balkonger, terrasse og rom under balkonger, TG3: Vurdering av avvik: ? Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Tiltak ? Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Andre utvendige forhold, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget. Sprekk i grunnmur under garasje. Tiltak ? For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt. Reparere skader. ØVRIG TILSTAND INNVENDIG: Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2: Vurdering av avvik: ? Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt i stue. Tiltak ? For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Radon, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Rom under terreng, TG3: Vurdering av avvik: ? Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er påvist synlige fuktskader i gulvlister i treverk i bod i underetasje. Tiltak: ? Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Det anbefales at treverk mot grunnmur i underetasje fjernes og at rommene har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting. Invendige trapper, TG2: Vurdering av avvik: ? Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. ? Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. ? Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Trapp er skjev. Tiltak ? Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. ØVRIG TILSTAND TEKNISKE INSTALLASJONER: Vannledninger, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak ? Ifbm. oppgradering av våtrom, vil det være naturlig med utskifting av rør. ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, med utfra alder, kan skader oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. ? Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Varmtvannstank, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det var vanlig å koble varmtvannsbereder i stikkontakt når denne varmtvannsberederen ble tilkoblet. I dag er det krav om at nye varmtvannsberedere med effekt på 1500 W eller mer skal være fast tilkoblet. Tiltak ? Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Elektrisk anlegg, TG2: Det er ikke foretatt kontroll av det elektriske anlegget i løpet av de siste 5 årene. Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet. Det må forventes at det kan komme påkostninger på et eldre anlegg. Branntekniske forhold, TG3: Brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år. TILSTANDSGRAD TOMTEFORHOLD: Drenering, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Tiltak ? Det må foretas nærmere undersøkelser, det kan ikke utelukkes behov for tiltak. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Kabel TV/Internett er inkludert i felleskostnadene.

  Parkering
  Parkering i garasje eller i gårdsplass.

  Forsikringsselskap
  If Skadeforsikring NUF

  Polisenummer
  SP587056

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Diverse
  Indre Østfold brann og redning IKS opplyser at dato for siste tilsyn var 12.02.2014, og dato for siste feiing var 24.01.2022. Det er ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 790 000 (Prisantydning) 200 181 (Andel av fellesgjeld)   2 990 181 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 000 013 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Varmepumpe Vedovn

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene ligger i fellesutgiftene.

  Formuesverdi primær
  696565

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2507635

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 08.01.1976.

  Vei, vann og avløp
  Indre Østfold kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via privat fordelingsnett. Eiendommen ligger til Dramstadåsen, som er en offentlig vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som er regulert til boliger, felles grøntareal, felles avkjørsel, kjørevei og fortau. Reguleringsplaner: "Trippestadlia 11 - 012419700004", vedtatt 07.12.1970. "Fortau FV38 Bergerkrysset-Korsegård 012420090002", vedtatt 26.03.2009. "Trippestadlia 012419770004 Nordre del av Trippestadlia 012419950001", vedtatt 23.03.1977 og 27.04.1995. Kommuneplanens arealdel 0124201701 for perioden 2018-2030. Mulig inngrep på Reguleringsplan: Eiendommen omfattes av en eldre reguleringsplan med manglende/utdaterte reguleringsbestemmelser. I kommuneplanens bestemmelser for perioden 2018-2030 står det i §19.4: a) For planer uten bestemmelser gjelder bestemmelsene i punkt 5 nedenunder. b) For planer med bestemmelser gjelder bestemmelsene i punkt 5 nedenunder foran reguleringsplanens bestemmelser ved motstrid. 5. Nye bestemmelser for boligeiendommer uten eller med mangelfulle/utdaterte bestemmelser: a) Det tillates oppføring av 1 enebolig, 1 enebolig med sekundærleilighet eller 1 tomannsbolig, med tilhørende garasjer, uthus m.v. b) Det må settes av plass på minst 18 m2 til minst en garasjeplass pr. boenhet. c) Grad av utnytting fastsettes slik: Prosent bebygd areal må ikke overstige %-BYA = 25% av netto tomteareal. Kun den del av tomten som er regulert til byggeområde skal legges til grunn ved beregning av %-BYA. Utvendig parkering skal ikke regnes med i BYA. d) Bebyggelsen kan oppføres med maksimal mønehøyde 9,0 m og maksimal gesimshøyde 6,0 m, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygninger med pulttak eller flatt tak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 7,0 m, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. e) Bygninger skal tilpasses terrenget og ikke omvendt. Tomter hvor terrenget tillater det, og hvor dette er dokumentert ved terrengsnitt, skal bebygges med underetasje. Fylling eller utsjakting på mer enn 1,0 m i forhold til eksisterende terreng tillates ikke.

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 790 000 (Prisantydning) 200 181 (Andel av fellesgjeld)   2 990 181 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 000 013 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,48% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14.900 ,- oppgjørshonorar kr 0 ,- og visninger kr  0, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45.000 ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtaln. Utleggene kommer i tillegg. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket direkte utlegg .  Alle beløp er inkl. mva. 

Anita Heer

Megler

Anita Heer

95 94 81 93

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev