aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Askim Grøttboveien 20A

Lettstelt leilighet på 1 flate. Oppvarming og varmtvann inkludert i felleskostnader. Renovasjonsbehov.

 • 1 390 000
 • BRA 39 m²
 • PRISANTYDNING1 390 000
 • OMKOSTNINGER13 954
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 590 095
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR1 973
 • AREALP-rom 36 m²
 • ANDEL FELLESGJELD186 141
 • FELLESKOST./MND4 773
 • TOMT3 899 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 390 000,- (Prisantydning)
  186 141,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  1 576 141,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  5 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  --------------------------------------------------------
  13 954,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 590 095,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen består av:
Kjøkken, stue, soverom, bad og bod.
Stue

Grøttboveien 20A, Viken

 • Kjøkken:
  Enkel kjøkkeninnredning med grå og hvit glatt innredning.Vaskekum. Laminert benkeplate.
  Har ikke avtrekk/ventilator. Det vil være naturlig med oppgradering av kjøkken

  Bad:
  Gulv med vinylbelegg og vegger med våtromstapet. Servant. Gulvstående wc. Dusj.
  Opplegg for vaskemaskin. Ventil i vegg. Radiator.
  Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.
  Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997.
  Det vil være naturlig med renovasjon av badet.

  Overflater:
  Gulv med vinylbelegg.
  Vegger med malt tapet.
  Himlinger med panel.

  EL:
  Eldre elektrisk anlegg, skrusikringer.

  Diverse:
  Innvendige vannledninger er av kobber.
  Det er avløpsrør av plast.
  Boligen har naturlig ventilasjon.
  Fellesanlegg via radiatorer.
  Finerte dører. dør med glass til stuen.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold som har fått TG2:
  Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
  Dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
  Etasjeskille: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger.
  Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
  Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
  Elektrisk anlegg: Eldre anlegg, skrusikringer.

  Forhold som har fått TG3:
  Terrasse: Det er påvist fukt/råteskade i konstruksjon.
  Utvendig trapper: Det er ikke montert rekkverk.
  Overflater: Det er stedvis påvist synlige skader på overflater.
  Innvendig dører: Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Dører må påregnes å skiftes.
  Bad: Må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav, våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone,
  sluk m.m. må dokumenteres.
  Overflater/innrenging: Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
  Avtrekk: Ventilatoren må byttes.
 • Boligen befinner seg i et eldre, etablert boligområde på Grøtvedttoppen og det er kort vei til sentrum med alle sentrale funksjoner.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Vinduer med 2- lags isolerglass fra byggeåret.
  Dører fra byggeåret.
  Terrasse i treverk på ca. 4 m2.
  Trapp i betong med repos i skifer.
  Det er ingen adkomst til krypkjeller.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 08.11.2022 av Kjeserud boligtakst for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • 1.et: 36/39 kvm P-rom/BRA.

  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom bortsett fra bod.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Oppvarming av leilighetene via vannbåren varme med lavtemp.radiatorer er inkludert i felleskostnadene. Nytt varmepumpeanlegg i 2019.
 • Andel av 3.899,6 m2 felles eiet tomt. Tomten har store plenarealer, asfalterte oppstillingsplasser og gangveier opparbeidet av borettslaget.
 • Parkering på felles parkeringsplass, eller gateparkering.
 • Innkjøring til borettslaget er privatvei. Grøttboveien er kommunal vei.

  Vann tilknyttet offentlig nett via privat fordeligsnett.

  Borettslaget har pt. septiktanker, men blir ikke gebyrbelagt pga dette.
  Kommunen har for dårlig offentlig kloakknett i dette område og derfor har borettslaget septiktank. Kommunen håndterer denne.

  Dersom eiendommen har slamavskiller/septiktank, ligger den trolig i et område der kommunen planlegger sanering av avløpsnettet. I forbindelse med framtidig kommunal sanering vil eiendommen få pålegg om utkobling av septiktanken og om nødvendig utbedring av privat stikkledning.
  For eiendommer som ikke har tilfredsstillende separat avløpssystem, må eier påregne kostnader til legging av nye stikkledninger for avløp.

  Indre Østfold kommune er i gang med å utarbeide nye planer for sanering og utbedring av kommunalt avløpsnett, og berørte eiendommer vil bli varslet.
  Vi legger ut informasjon på kommunens hjemmeside når ny saneringsplan er klar.

  Kommunen har pt ikke planer om utvidelse av de kommunale nettet i gjeldene område.
 • Forretningsfører: USBL Follo
 • Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i borettslagets styre og/eller generalforsamling.
 • Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Ønsker noen av borettshaverne å holde husdyr, kan styret godkjenne dette etter skriftlig søknad.
  Styret vil fastsette nødvendige vilkår for den enkeltes husdyrhold. En godkjenning av styret forutsetter at de andre beboerne i samme hus har gitt sitt samtykke.
  Dyrehold kan ikke nektes uten skjellig grunn. Antall dyr skal ikke overstige det som er forsvarlig, og som eier kan mestre på rimelig måte.
  Retningsgivende regnes 1 hund eller 1 katt som normalt omfang av en families dyrehold. Dyrehold må foregå på en slik måte at det ikke er til sjenanse for naboer i borettslag og øvrige naboer.

  Toppen borettslag har egne retningslinjer / vilkår for den enkeltes husdyrhold som må overholdes.
  Se vedtekter (4-1, 5.) Dyrehold og egne retningslinjer for dyrehold.
 • Gjensidige forsikring
  Polisenummer: 90149812
 • Formuesverdi som primærbolig kr 374 728 per 16.11.22 12:26
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 349 022 per 16.11.22 12:26
 • Felleskostnadene er 4 773 pr. mnd

  Felleskostnadene inkluderer:
  - Tv/internett
  - Kommunale avgifter
  - Oppvarming og varmtvann (vannbårnvarme)
  - Forretningsførerhonorar
  - Forsikring
  - Vedlikehold

  Borettslagsmodellen innebærer at en andelseier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre andelseiere ikke betaler, herunder felleskostnader for usolgte andeler i et prosjekt. Enkelte borettslag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer borettslagets risiko for tap på grunn av andelseiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset.
 • Andel fellesgjeld kr 186 141,- pr. .
  Andel fellesformue kr 73 911,- pr. .
 • Lånenummer: 12124183276, DNB Bank ASA
  Serielån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 02.11.2022: 3.6% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 59
  Saldo per 02.11.2022: 4 062 740
  Andel av saldo: 151 745
  ( siste termin 30.06.2037 )
  Det er ikke vedtatt avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld.

  Lånenummer: 12138361630, DNB Bank ASA
  Annuitetslån, 4 terminer per år.
  Rentesats per 02.11.2022: 3.6% pa.
  Antall terminer til innfrielse: 35
  Saldo per 02.11.2022: 920 898
  Andel av saldo: 34 396
  Første termin/første avdrag: 30.12.2019 ( siste termin 30.06.2031 )
  Det er ikke vedtatt avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld.
 • Borettslaget er sikret i BBL Finans AS, Boligbyggelagenes Finansieringsforetak. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av skadeforsikringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader.
  Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 1. desember med gyldighet fra førstkommende årsskifte.
 • Faste løpende kostnader er:
  - Felleskostnader
  - Lån
  - Strøm
  - m.m
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
 • Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
 • Regulert til bolig, felles avkjørsel, kjørevei og gang/sykkelvei.

  Eiendommen omfattes av en eldre reguleringsplan med manglende/utdaterte reguleringsbestemmelser. I kommuneplanens bestemmelser for perioden 2018-2030 står det i §19.4:
  a) For planer uten bestemmelser gjelder bestemmelsene i punkt 5 nedenunder.
  b) For planer med bestemmelser gjelder bestemmelsene i punkt 5 nedenunder foran reguleringsplanens bestemmelser ved motstrid.
  5. Nye bestemmelser for boligeiendommer uten eller med mangelfulle/utdaterte bestemmelser:
  a) Det tillates oppføring av 1 enebolig, 1 enebolig med sekundærleilighet eller 1 tomannsbolig, med tilhørende garasjer, uthus m.v.
  b) Det må settes av plass på minst 18 m2 til minst en garasjeplass pr. boenhet.
  c) Grad av utnytting fastsettes slik: Prosent bebygd areal må ikke overstige %-BYA = 25% av netto tomteareal. Kun den del av tomten som er regulert til byggeområde skal legges til grunn ved beregning av %-BYA. Utvendig parkering skal ikke regnes med i BYA.
  d) Bebyggelsen kan oppføres med maksimal mønehøyde 9,0 m og maksimal gesimshøyde 6,0 m, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygninger med pulttak eller flatt tak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 7,0 m, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  e) Bygninger skal tilpasses terrenget og ikke omvendt. Tomter hvor terrenget tillater det, og hvor dette er dokumentert ved terrengsnitt, skal bebygges med underetasje. Fylling eller utsjakting på mer enn 1,0 m i forhold til eksisterende terreng tillates ikke
 • Andelsnr. 1 Orgnr. 980872114 i Indre Østfold kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,2% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 9 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45 000 ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale alle utlegg og vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Cristoffer Peter Oudmayer
  May Kristin Oudmayer
  Per Oskar Oudmaijer
Rikke Emilia Andersson

Megler

Rikke Emilia Andersson

97 01 42 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev