aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Linjeveien 1 - presentert av Aktiv Eiendomsmegling v/Marit Hammer

Bud mottatt ! Pen leilighet i etablert sameie - rett utenfor sentrum. Bl.a. 2 soverom, garasje m.m.

 • BRA 71 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER82 484
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 795 684
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 985
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 68 m²
 • ANDEL FELLESGJELD13 200
 • FELLESKOST./MND2 600
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 700 000,- (Prisantydning)
  13 200,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  2 713 200,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  65 320,- (Dokumentavgift)
  5 000,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret)
  194,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  82 484,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 795 684,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Leiligheten ligger i 2. etg. og har adkomst via trapp fra felles inngangsparti. Leiligheten inneholder Gang - dusjbad/vaskerom - wc-rom - 2 soverom - stue med utgang til solrik veranda - kjøkken med åpen løsning mot stue - badstue - bod.
Bod ca. 5 kvm. i kjeller i tillegg til loft over hele leiligheten med god lagringsplass.

Linjeveien 1, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  På gulvene er det 1-stavs parkett på stue, kjøkken og ett soverom, tregulv på ett soverom. Fliser i entre og bad. Veggene har malte/tapetserte overflater samt teglfasade i stue, fliser på badet. Himlingene har malte plater.
  Malte, glatte innerdører.

  Kjøkkenet har åpen løsning mot stue. HTH innredning fra 2002 med glatte fronter i lys beigetone og laminerte benkeplater samt at det er en kjøkkenøy med praktiske sitteplasser. Integrerte hvitevarer i form av komfyr, platetopp og oppvaskmaskin. Kjøleskap følger ikke salget - kan evt. forhandles om.

  Badet ble overflateoppusset i 1997 og har fliser på gulv og vegger. Servantinnredning med profilerte fronter, overhengende speil somer fliset inn og dusj i hjørnet. Separat wc-rom med fliser på gulvet. Enkel servant med overhengende speil, vegghengt toalett.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Forhold med TG 2:
  - Taktekking :
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen og på undertak. Tilstanden bør overvåkes jevnlig. For å få TG 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  - Vinduer:
  Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det bør gjøres tiltak for bedre ventilering av rommet.

  - Andre utvendige forhold:
  Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til sameiet å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.

  - Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor lengde på 2 meter. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. for å få TG 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres kan man vurdere slike tiltak.

  - Innvendige dører:
  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører - enkelte dører subber i karmen. Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  -Overflater og konstruksjon:
  Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Ved etablering av løsningen var det ikke krav om lekkasjesikring, konstruksjonen bør jevnlig observeres.

  - Badstue:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på badstuovn.

  - Vannledninger:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er ikke behov for umiddelbare utbedringstiltak, men ut fra alder kan svikt lett oppstå.

  - Avløpsrør:
  Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke behov for utbvedringstiltak siden anlegget fungerer idag, men ut fra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  TG 3:
  - Bad/Vaskerom:
  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det ble ikke byttet rør i forbindelse med oppussing av badet, referansenivået settes derfor til byggeåret. Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Badet kan tåle forsiktig bruk med tett dusjkabinett. Det er dog ingen garantier.
 • I boligblokk langs Linjeveien hvor østre del og inngangspartiet grenser mot jernbanen. Kort gangavstand til sentrum av Askim hvor du bl.a. finner servicefunksjoner, forretninger/senter, kafeer, post, banker, treningssentre, Østfoldbadet, kulturhus, buss- og togstasjon m.m. Friområder og turterreng i nærområdet
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, firemannsboliger og småhus.
  Koselig leilighet i blokk - 2. etg.
 • Multimurelementer som grunnmur. Lette bindingsverksvegger i tre som yttervegger - utvendig kledd med luftet, liggende trekledning. Bærende takkonstruksjon i tre, saltak som er tekket betongtakstein fra byggeåret. 2-lags isolerglass vinduer.
  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 8. juni 2022 av Moen Takst for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Bra/p-rom: 71/68 kvm.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, bad/vaskerom, stue/kjøkken, wc, 2 soverom, badstue
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektriske varmekabler på bad og i entre/gang. Panelovner forøvrig.
 • Felles eiertomt for sameiet på 3.295 kvm. som er pent opparbeidet med plenarealer, noe prydbeplaning og hekker. Solrike utearealer og plass generelt. Asfaltert adkomst og parkeringsområde.
 • Parkering i felles garasjeanlegg like ved boligen. Garasjen er på ca. 17 kvm. og av enkel standard.
 • Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk via privat fordelingsnett.
 • Forretningsfører: Inger Lillian Westerby
  Linjeveien 3 1813 Askim
  Tlf: 47 83 63 70
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Dyrehold må godkjennes av styret
 • Samlepolise for sameiet i Eika Forsikring
  Polisenummer: 3940999
  Premien betales via de månedlige fellesutgiftene. Ny eier må selv ordne egen innboforsikring.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 510 982 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 739 534 per 31.12.20
 • Kr. 2.600,- pr. måned fra 01.08.2022. Felleskostnadene inkluderer kommunale avgifter, utvendig vedlikehold, forsikring, TV.
 • Andel fellesgjeld kr 13.202,-
  Andel fellesformue kr 0,-
 • Långiver: DnB
  Rentebetingelser: 5,5%
  Siste termin: 2026
  Sameiets samlede fellesgjeld er i følge regnskap pr 31.05.2022 kr. 237.650,-
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Inkludert i de månedlige felleskostnadene
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Tinglyst bestemmelse om gjerde - av 08.02.1944
  Erklæring/avtale vedr. bestemmelse om telefonledninger/stolper m.m. av 22.08.1958
  Erklæring/avtale om pliktig medlemskap i huseierforening/velforening av 15.04.1986
  Bestemmelse om garasje/parkering - av 19.01.1999
 • Reguleringsplan for Vangsjordet 012419810004 og Løkenjordet og Løken U.skole med formål konsentrert småhusbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, kjørevei og offentlig friområde. Kommuneplanens arealdel 0124201701 med formål boligbebyggelse.

  Mulig inngrep på Reguleringsplan: Eiendommen omfattes av en eldre reguleringsplan med manglende/utdaterte
  reguleringsbestemmelser. I kommuneplanens bestemmelser for perioden 2018-2030 står det i §19.4:
  a) For planer uten bestemmelser gjelder bestemmelsene i punkt 5 nedenunder.
  b) For planer med bestemmelser gjelder bestemmelsene i punkt 5 nedenunder foran reguleringsplanens
  bestemmelser ved motstrid.
  5. Nye bestemmelser for boligeiendommer uten eller med mangelfulle/utdaterte bestemmelser:
  a) Det tillates oppføring av 1 enebolig, 1 enebolig med sekundærleilighet eller 1 tomannsbolig, med tilhørende
  garasjer, uthus m.v.
  b) Det må settes av plass på minst 18 m2 til minst en garasjeplass pr. boenhet.
  c) Grad av utnytting fastsettes slik: Prosent bebygd areal må ikke overstige %-BYA = 25% av netto tomteareal. Kun
  den del av tomten som er regulert til byggeområde skal legges til grunn ved beregning av %-BYA. Utvendig parkering
  skal ikke regnes med i BYA.
  d) Bebyggelsen kan oppføres med maksimal mønehøyde 9,0 m og maksimal gesimshøyde 6,0 m, målt fra ferdig
  planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygninger med pulttak eller flatt tak kan oppføres med maksimal
  gesimshøyde på 7,0 m, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  e) Bygninger skal tilpasses terrenget og ikke omvendt. Tomter hvor terrenget tillater det, og hvor dette er
  dokumentert ved terrengsnitt, skal bebygges med underetasje. Fylling eller utsjakting på mer enn 1,0 m i forhold til eksisterende terreng tillates ikke.
  Ingen reguleringsplaner under arbeid.
 • Gnr. 53, Bnr. 316, Snr. 5 i Indre Østfold kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger. Leiligheten er ledig for kjøper.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. -, oppgjørshonorar kr. ,- og visninger kr. , -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. ,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. ,-. Utleggene omfatter... Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket . Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Hans Petter Lintho
  Vidar Lintho
Marit H. Hammer

Megler

Marit H. Hammer

91 36 00 07

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev