aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Østliveien 52 C - Presentert av Aktiv Eiendomsmegling

ASKIM Østliveien 52C

Granås | Påkostet og oppgradert rekkehus med meget god intern beliggenhet - Garasje i rekke - 3 soverom - Nyere bad, m.m

 • kr 3 250 000
 • BRA 110 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 3 250 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 689 504
 • ObjektstypeRekkehus
 • EierformAndel
 • Byggeår1 979
 • Soverom3
 • ArealP-rom 102 m²
 • Tomt19 713 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 250 000 (Prisantydning) 439 504 (Andel av fellesgjeld)   3 689 504 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 699 336 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Østliveien 52 c - Et meget praktisk rekkehus med god intern beliggenhet innerst på boligfeltet! Eiendommen har gjennomgått store oppgraderinger iløpet av nåværende eiers bo og eietid. Her er det opparbeidet steinlagt parkeringsplass ved inngangspartiet og ladeboks for el. bil. Det er hele tre uteplasser hvorav en ved inngangspartiet, en i tilknytning til stuen i andre etasje samt platting utenfor soverom i første etasje. Forøvrig er det oppgradert og hovedsakelig skiftet ut det elektriske ledningsnett, downlights og sikringsskap, nyere bad/vaskerom, nyere innredning på kjøkkenet samt frittstående hvitevarer, stålpipe og peisovn, varmepumpe luft/luft samt hovedsakelig alle innvendige overflater. Det utvendige er renovert i nyere tid i regi av brl. Her kan du flytte rett inn!

Østliveien 52C, Viken

 • Tomt
  19713m²

  Beskrivelse av tomt
  Andel av felles, eiet tomt på 19 713,3 m². Tomten er opparbeidet med plenareal og diverse beplantning. Fellesareal er opparbeidet med grøntarealer, asfalterte gangveier og felles parkeringsplass, lekeplass, balløkke m. m. Parkering på felles parkeringsplass og i garasje. Det er i framkant av boligen lagt belegningsstein samt uteplass/terrasse ifb med inngangspartiet.

  Beliggenhet
  Fra eiendommen er det ca. 1100 meter i luftlinje til Askimtorget kjøpesenter og sentrum med alt av hva et by-sentrum kan by på. Her finner du blant annet Østfoldbadet, Kulturhuset, kjøpesenter, hyggelig gågate med kafeer, restauranter og Guderudparken med lekeplass og en hyggelig grønn lunge i sentrum, butikker, kino, kaffebarer og galleri, m.m. Forøvrig er det kort vei til Askim ungdomsskole og videregående skole. Askim kan forøvrig by på fine turområder i blant annet Åsermarka, Romsåsen gruver, 9 hulls golfbane og korthullsbane, flere flotte idrettsanlegg og idrettshaller, lysløype, m.m. Askim ligger ca. 5 mil fra Oslo. Det er direkte buss- og jernbaneforbindelse til Oslo. Kun 45 minutter med tog til Oslo S! Veiforbindelsen fra Askim til Oslo er hovedsakelig langs riksvei og europavei. Utviklingen med E-18 og Follobanen gjør Askim og Indre Østfold til et spennende geografisk område. Det er ca. 42 minutter med bil til Ryenkrysset/Oslo og 25 minutter til Ski.

  Adkomst
  Se kartreferanse i nettannonsen.

  Bebyggelse
  Området består i all hovedsak av småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  SFO på Korsgård skole. Det er flere barnehager i Askim. Se link for oversikt over barnehager: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=19Bo3ju8b-DWLqeSt5TgGwduJhHG_wZmz&ll=59.618116307938664%2C11.212201173201167&z=13

  Skolekrets
  Eiendommen sogner til Korsgård skolekrets.

  Byggemåte
  Takkonstruksjon/Loft, TG2 Bærende takkonstruksjon av tre, type saltak. Tilgang til loft via luke i soverom. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. - Begrenset med lufting ned mot ender av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres. - Påvist fuktskjolder i området rundt ventilasjonskanal på loftet, ikke fuktig på befaringsdagen. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak. - Det er ikke behov for umiddelbare utbedringstiltak, dog anbefalt å følge med på videre utvikling. Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG2 Veranda på 19 m², vendt mot sør, med tilgang fra stue. Av materialer er det benyttet royalimpregnerte gulvbord (2022) og malt trevirke på rekkverket. Det er belysning og stikkontakt på veggen. Terrasse på ca. 21 m², i forbindelse med inngangsplan, vendt mot syd. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord, og det er brukt malt trevirke på rekkverket. Terrassen er takoverbygget, med belysning i himling. Terrasse på 14 m², vendt mot nord, med tilgang fra soverom og hagen. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord. Vurdering av avvik: - Konstruksjonene har skjevheter. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Rekkverkshøyde målt til under 1 meter, som er dagens krav til rekkverk. Rekkverket er dog iht. krav ved oppføringstidspunktet. - Påvist skjevheter samt generelt værslitt trevirke på terrassen med tilgang fra soverom. Skader i underkonstruksjon kan ikke utelukkes. Tiltak - Lokal utbedring må utføres. - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2 Isolert trebjelkelag mellom etasjene. Støpt betongdekke mot grunnen. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det ble foretatt kontroll på planhetsavvik ved hjelp av en punktlaser, målt totalt 12 mm i stue/kjøkken. Lokalt ble det målt 10 mm over 2 meter i stue/kjøkken. I 1. etasje var det generelt mye innbo på befaringsdagen, målinger kan derfor avvike noe. Det ble målt ca. 17 mm i entré/gang. Tiltak - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radon, TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak - Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendige trapper, TG2 Boligen har malt tretrapp. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Ikke håndlist på begge sider av trapp. Trapp tilfredsstiller ikke dagens krav til trapp. § 12-16 i Byggteknisk forskrift sier "Trapp skal være lett og sikker å gå i. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider". - Åpninger i rekkverket skal være maksimum 0,10 m opp til en høyde på minimum 0,75 m. Tiltak - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Våtrom Sluk, membran og tettesjikt,TG2 Det er plastsluk og smøremembran med dokumentert utførelse (sjekkliste). Sluk under kabinett er er kun begrenset inspisert grunnet vanskelig adkomst. Vurdering av avvik: - Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. - Iht. avvik fra membranlegger, er membran i overgang gulv/vegg ikke opprettholdt. Det er forsøkt utbedret lokalt. Membranlegger tar ingen ansvar for lokal utbedring. Tiltak - Overvåk konstruksjonen jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må løsningen utbedres, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Det må foretas lokale tiltak for å utbedre utettheter på våtrommet. - Våtrommet kan fungere med avviket, dog må det gjøres tiltak på tettesjikt dersom avviket skal lukkes. Ventilasjon, TG2 Elektrisk styrt vifte. Vurdering av avvik: - Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - Begrenset med tilluft til badet, ikke flat terskel. Anbefalt luftespalte er 1 cm over 0,8 meter. Tiltak - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l. Vannledninger - kobber, TG2 Innvendige vannledninger er av kobber. - Kobberrør er fra byggeåret. - Stoppkran og vannmåler er plassert bak luke i badet. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Levetid for vannrør av kobber over 25 år, "mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør, TG2 Avløpsrør av plast. - Dels opplegg fra byggeåret og dels fra 2016. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Levetid for avløpsrør i plast over 25 år, "mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt" = TG 2. Tiltak - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ventilasjon, TG2 Boligen har naturlig og mekanisk ventilasjon. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. - Begrenset med tilluft i underkant av dør til badet. Anbefalt luftespalte er 1 cm over 0,8 meter. Tiltak - Bedre ventilering/tilluft til bad bør etableres. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2 Utvendige avløpsrør er av plast. Utvendige vannledninger er av jernrør. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

  Innhold
  1. Etasje: Entré - Gang - 2 soverom - Nyere bad - Kott - Bod - Utvendig bod 2. Etasje: Kjøkken - Stue - Soverom Garasje: Garasje i rekke. Ca. 15 kvm. Nøktern standard på bygnigen som er oppført i trekonstruksjoner. Vegger er kledd med utvendig panel og taket er tekket med papp. Adkomst til garasje via port. Ny for ca. 5 år siden.

  Standard
  UTVENDIG Veranda på 19 m², vendt mot sør, med tilgang fra stue. Av materialer er det benyttet royalimpregnerte gulvbord (2022) og malt trevirke på rekkverket. Det er belysning og stikkontakt på veggen. Terrasse på ca. 21 m², i forbindelse med inngangsplan, vendt mot syd. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord, og det er brukt malt trevirke på rekkverket. Terrassen er takoverbygget, med belysning i himling. Terrasse på 14 m², vendt mot nord, med tilgang fra soverom og hagen. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord. INNVENDIG 1. etasje: Gulv: Laminat og fliser. Vegger: MDF-panel og malte plater. Baderomsplater i badet. Himlinger: MDF-panel og malte plater. 2. etasje: Gulv: Laminat. Vegger: MDF-panel. Himlinger: Malte plater og MDF-panel. - Mye oppussing i boligen mellom 2021 - 2023. - Boligen har malt tretrapp. - Innvendig har boligen malte fyllingsdører. VÅTROM Bad i boligens 1. etasje, pusset opp i 2016, med flislagte overflater på gulvet med sokkelflis og baderomsplater på vegger. Badet er innredet med servantinnredning med slette fronter samt overhengende speilskap med belysning. Dusjkabinettet er plassert i hjørnet og har dører i glass, dusjarmaturet er håndholdt. Videre er det montert vegghengt toalett, og det er opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. Badet ventileres via elektrisk vifte i veggen. Det er montert downlights i himlingen, og det er lagt elektriske varmekabler i gulvet. KJØKKEN Kjøkken i boligens 2. etasje, med delvis åpen løsning mot stue samt plass til spisegruppe. Innredningen er fra 2010, type IKEA, og har profilerte, lyse fronter, vitrineskap og laminerte benkeplater. Det er både opplegg og plass til oppvaskmaskin i innredningen. Kjøkkenvasken av rustfritt stål, er nedsenket i benkeplaten og inneholder vaske- og skyllekum. Det er mellom skapene montert belysning og det er lagt fliser på veggen mellom skap. Kjøkkenventilatoren (2021) er plassert over plass til komfyr og er ført ut i det fri. TEKNISKE INSTALLASJONER - Boligen har naturlig og mekanisk ventilasjon. - Varmtvannstanken er plassert under kjøkkenbenken og er på 120 L, fra rundt 2016. - Elbillader.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  - Satt inn vedovn og stålpipe. - Pusset opp hovedsakelig hele boligen. - Montert lader for el.bil. - Montert luft/luft varmepumpe 2018. - Nytt bad fra 2016. - Kjøkkeninnredning fra 2010. - Diverse elektriske oppgraderinger inkludert ledningsnett, downlights og sikringsskap.

  TV/Internett/bredbånd
  - Tv & internett er inkludert i husleia. - Tjenester leveres av Altibox/Viken Fiber.

  Parkering
  - Steinlagt oppstillingsplass ved inngangspartiet. - Garasje i rekke med plass for en bil. - Oppstillingsplasser på felles oppstillingsplass.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 250 000 (Prisantydning) 439 504 (Andel av fellesgjeld)   3 689 504 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 699 336 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Peisovn i stue. - Luft/luft varmepumpe, type Mitsubishi, fra 2018. - Elektrisk varme i bad. - Pergo varmematter i gangen.

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er inkludert i husleia.

  Formuesverdi primær
  680950

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2451420

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Midlertidig brukstillatelse datert 31.12.1979.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Kommunal vei. Private interne veier i borettslaget. Vann: Offentlig nett via privat fordelingsnett. Avløp: Offentlig nett via privat fordelingsnett.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert i henhold til reguleringsplanene 012419800002-Grønlund og 012419730005-Østli-Granås. Formål: Boliger, gangvei og kjørevei samt offentlig friområde. Eiendommen omfattes av en eldre reguleringsplan med manglende/utdaterte reguleringsbestemmelser. I kommuneplanens bestemmelser for perioden 2018-2030 står det i §19.4: a) For planer uten bestemmelser gjelder bestemmelsene i punkt 5 nedenunder. b) For planer med bestemmelser gjelder bestemmelsene i punkt 5 nedenunder foran reguleringsplanens bestemmelser ved motstrid. 5. Nye bestemmelser for boligeiendommer uten eller med mangelfulle/utdaterte bestemmelser: a) Det tillates oppføring av 1 enebolig, 1 enebolig med sekundærleilighet eller 1 tomannsbolig, med tilhørende garasjer, uthus m.v. b) Det må settes av plass på minst 18 m2 til minst en garasjeplass pr. boenhet. c) Grad av utnytting fastsettes slik: Prosent bebygd areal må ikke overstige %-BYA = 25% av netto tomteareal. Kun den del av tomten som er regulert til byggeområde skal legges til grunn ved beregning av %- BYA. Utvendig parkering skal ikke regnes med i BYA. d) Bebyggelsen kan oppføres med maksimal mønehøyde 9,0 m og maksimal gesimshøyde 6,0 m, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygninger med pulttak eller flatt tak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 7,0 m, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. e) Bygninger skal tilpasses terrenget og ikke omvendt. Tomter hvor terrenget tillater det, og hvor dette er dokumentert ved terrengsnitt, skal bebygges med underetasje. Fylling eller utsjakting på mer enn 1,0 m i forhold til eksisterende terreng tillates ikke. Utbygging av område disponert til nytt boligområde sørøst for 53/702, Hon nordre, må påregnes i fremtiden. 012420180007 - Detaljregulering for boligområde på Hon Nordre, gbnr 60/2 m.fl. Det ble kunngjort i Smaalenenes avis 12.05.2020 oppstart av arbeider med privat detaljregulering for et nytt boligområde på Hon nordre, sørøst for gbnr 53/702. Det ble samtidig varslet oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom grunneier og Indre Østfold kommune.Planområdet er ca. 82 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt boligområde på Hon nordre med atkomst via Simenrudveien. Det skal også vurderes en påkobling for gang/sykkel fra det nye feltet og over til Østliveien. Det foreligger ennå ikke et konkret reguleringsforslag. Ny kommuneplanens arealdel for Indre Østfold, med Id 3014202101 er lagt ut på offentlig ettersyn. Frist for merknader og innspill er 25.05.2023. De tilhørende dokumentene kan sees på kommunens hjemmeside, under "Planer på høring".

  Adgang til utleie
  Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.

  Legalpant
  Borettslaget har legalpant i andelen for opptil 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader samt andre krav borettslaget måtte få mot andelseieren. Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Dette er ingen odelseiendom.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 250 000 (Prisantydning) 439 504 (Andel av fellesgjeld)   3 689 504 (Pris inkl. fellesgjeld)   Omkostninger 5 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Panteattest kjøper) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - pantedokument) 480 (Tinglysingsgebyr BRL - skjøte) 0 (Gebyr utlysing forkjøpsrett)   9 832 (Omkostninger totalt)   3 699 336 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  14 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  45 000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  14 487,-. Alle beløp er inkl. mva. 

Pål Engum Jørgensen

Megler

Pål Engum Jørgensen

92 22 22 43

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev