aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Torgeir Bjørnaraas gate 4 - Presentert av Aktiv Eiendomsmegling
Velkommen til Torgeir Bjørnaraas gate 4 - Presentert av Aktiv Eiendomsmegling

ASKIM Torgeir Bjørnaraas gate 4

Bolig registrert som flermannsbolig - Pr. i dag utleid for kr. 29.300,- leieintekt pr. mnd. Ytterligere potensiale!

 • kr 4 400 000
 • BRA 214 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 4 400 000
 • Omkostningerkr 144 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 544 042
 • ObjektstypeTomannsbolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1930
 • Soverom3
 • ArealP-rom 195 m²
 • Tomt839.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000,00))   127 042,- (Omkostninger totalt)   4 527 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Andre etasje
Velkommen til Torgeir Bjørnaraas gate 4 - Bolig hvor nåværende eier hatt boligen i utleie fra starten av sitt eierskap. Boligen er opprinnelig en sveitservilla med særdeles sentral beliggenhet i rolig gate med villaer og romslige tomter. Torgeir Bjørnaraas gate er blindvei. Fra eiendommen er det kun få minutter til sentrum, kommunikasjoner med tog/bus, barneskole, barnehager, golfbane, m.m. Eiendommen går over tre plan med leilighet i underetasje/kjeller, første etasje og tre hybler i andre etasje. Det er uvisst hva boligen opprinnelig er registrert som. Eiendommen er registrert som flermannsbolig i kommunens registre. Det er imidlertid ingen dokumetasjon på omgjøringer fra ev enebolig/tomannsbolig til flermannsbolig, ei heller godkjennelse på leilighet i underetasje.
Plantegning

Torgeir Bjørnaraas gate 4, Viken

 • Tomt
  839.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 839,50 m². Tomten er skrånende mot syd opparbeidet med plenarealer og hekkbeplantning, singlet/gruset gårdsplass.

  Beliggenhet
  Eiendommen har en meget god og attraktiv beliggenhet i veletablert boligfelt. Kort vei til barneskole, barnehage og Askim sentrum kan tilby stort utvalg av butikker, spisesteder og kino, samt post i butikk, apotek, vinmonopol, bank, bibliotek, flere treningssenter, Østfoldbadet, Kulturhuset og offentlig kommunikasjon. Friområder og turterreng i nærområdet.

  Adkomst
  Eiendommen har adkomst via privat vei. Se kartreferanse i nettannonsen.

  Bebyggelse
  Boligen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

  Byggemåte
  Bolig bygget i 1930. Inneholder i dag leilighet i underetasje og 1.etg og hybler i 2.etg. Bygningen er oppført med støpt grunnmur, yttervegger med reist plank, utvendig kledd med stående trekledning, tak bygget som saltak tekket med betongtakstein. For ytterligere teknisk beskrivelse se vedlagt tilstandsrapport.

  Innhold
  1. etasje: Trapperom, stue, kontor, soverom, kjøkken og bad/ vaskerom. 2. etasje: Trapperom, 2 stuer, kjøkken, stue/kjøkken, soverom, alkove og bad. Kjeller: Vindfang, stue, kjøkken, bad/vaskerom, soverom, bod og teknisk rom.

  Standard
  Under følger utdrag av tilstandsrapportens TG2/TG3: UTVENDIG Taktekking, TG 2: Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå. eier informerer at taktekking er fra 1989. Det takplaterav type Decra på takoverbygg til inngang 1.etg. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Det registreres råte i vindskier. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av undertak nærmer seg. - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. Nedløp og beslag, TG 3: Takrenner og beslag i overflatebehandlet stål. Vurdering av avvik: - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: - Snøfangere må monteres for å tilfredsstille byggeårets krav. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon, TG 2: Veggene har stående plank som bærende konstruksjon i yttervegger. Fasade/kledning har stående bordkledning. fra byggeår. Vurdering av avvik: - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Ytterkledning flasser maling. Det registreres råte i bunn på kledning ved inngangsdør til 1.etg. Råte i vannbrett på vegg mot øst. Ytterkledning med generel slitasje og kledning sprekker og vrir seg på vegg. Tiltak: - Råteskadet trekledning må skiftes ut. - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Det må påregnes utskifting og vedlikehold av ytterkledning. Takkonstruksjon/Loft, TG 2: Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Det er tilgang til kaltloft via luke i gang 2.etg. Vurdering av avvik: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er ikke lufting over skråtak. det er noe svertesopp i undertak, dette skyldes dårlig lufting. Lufetrør for kloak er ikke isolert på kaldtloft, det anbefales å isolere dette for å unngå kondens på dette. Tiltak: - Lufting/ventilering bør forbedres. Vinduer, TG 2: Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. med utenpåliggend sprosser. Vinduer 1.etg og 2.etg skiftet 1993. vindu i kjeller fra 1993. Disse vinduene har noe svertesopp og kondensering på innsiden Vindusglass på et vindu i kjeller soverom har sprekt i glass. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Vannbrett under er vinduer er ikke beslått men i treverk, disse flasser maling . Vinduer er værslitt og trenger overflatebehandling. Glass i vindu på soverom i kjeller er sprekt og glass må skiftes. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. Dører - 2 - 3, TG 2: Bygningen har teak hovedytterdør til 1.etg. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Tiltak: - Det er ikke beslag under dør. Dører, TG 3: Bygningen har malt 2 - fløyet balkong dør i tre 2. etg. fra 1993. Vurdering av avvik: - Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Tiltak: - Døren(e) står foran utskiftning. Dører - 2, TG 2: Bygningen har malt 2- fløyet balkongdør i tre til balkong 1etg. Vurdering av avvik: - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Tiltak: - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut. Balkonger, terrasser og rom under balkonger, TG 3: Det er balkong fra stue 1.etg på 24m² og balkong fra stue/ utleierom fra 2.etg. Balkonger oppført med impregnerte materialer i gulv, malt rekkverk i tre. Det er lagt duk oppå gulv 2.etg som membran med tre lemmer oppå. Vurdering av avvik: - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Rekkverk er 85 cm høyde skal etter dagens forskrift være 1 meter. Balkonger er underdimensjonert og det må påregnes å forsterke eller, bygge nye balkonger. Det er råte i tremmer på balkong 2.etg. og membran duk her er ikke tett. Tiltak: - Balkong 2.etg er usikker og kan ikke benyttes. Balkonger er klare for utskifting. Utvendige trapper, TG 3: Det er støpt utvendig trapp til kjellerleilighet. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Det er ikke rekkverk på vanger mot terreng. Trappetrinn i betong, skaler av, bør utbedres. Tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. INNVENDIG Overflater, TG 2: Det er overflater i 1,etg med gulver med laminat,. Vegger med trepanel. og himlinger med himlings plater og trepanel. 2.etg har laminat gulv og vinyl gulvbelegg. Vegger med malt og lakkert/ ubehandlet trepanel. Himlinger med trepanel. I kjellerleilighet er det laminat på gulv på stue og soverom, fliser på kjøkken og vindfang. Vegger med malte plater. Himlinger med malte plater og takessplater. Vurdering av avvik: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Laminatgulver i 2 etg har skader og må forventes å skiftes ut. Laminat kjøkken 1.etg har svellet opp i skjøter og må forventes å skiftes ut. Det må generelt påregnes oppgraderinger av overflater. Noe bomm i fliser på trapp mot kjøkken i kjelleretasje. Etasjeskille/gulv mot grunn, TG 3: Etasjeskiller er av trebjelkelag. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det er registrert symptom på sopp/råte. - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Det ble ved hjelp av streklaser foretatt kontroll av planhetsavvik i etasjene. Det registreres høydeforskjell i 1.etg med 2 cm på ca 2 meter ved pipe. Kjøkken 1 cm over rommet svanker og buler i overflate. Soverom 2 cm over rommet. 2.etg med høydeforskjell på 3 cm over rommet på trappegang. Midtre rom med 2 cm over rommet. 3 cm over rommet på stue/ kjøken mot vest. kjøkken mot øst med 2 cm høydeforskjell på under 2 meter. Det registreres råte i ender på bjelkelag mot nord i teknisk rom. Himling/bjelkelag i teknisk rom under gang og kjøkken 1.etg er ikke isolert. Det må alltids påregnes skjevheter på eldre konstruksjoner grunnet krymp, nedbøyninger osv. Det gjøres oppmerksom på at alle flater ikke er kontrollert grunnet møblering og div. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - Råteskadet treverk må skiftes. - Nye bjelker må settes inn. Pipe og ildsted, TG 3: Boligen har 2 stk mursteins piper disse pipene er ikke i bruk, begge piper er murt igjen innvendig og en et fjernet over tak. Det må påregnes å rehabilitere piper for å få disse i bruk igjen. Rom Under Terreng, TG 2: Gulvet har laminat. Veggene har plater. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Hulltaking er foretatt på østvegg i soverom underetasje.. Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 18,5 %. Vurdering av avvik: - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. Innvendige trapper, TG 2: Boligen har malt tretrapp til 2.etg. Vurdering av avvik: - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Innvendige trapper - 2, TG 3: Boligen har lakkert/ malt tretrapp til kjellerrom. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Trapp er bratt og mangler rekverk på begge sider. Tiltak: - Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger. - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Innvendige dører, TG 2: Innvendig har boligen malte glatte dører og heltre furudør 1 og 2.etg. Malte fyllingsdører i kjeller Vurdering av avvik: - Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. - Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Terskler på dører i 2 etg har sprekt opp. enkelte dører i 1 etg må justeres. Tiltak: - Lokal utbedring må påregnes. VÅTROM Etasje2 > Bad Generell, TG 3: Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Bad fra 1993. Badet har gulv med fliser, vegger med fliser og takess plater i himling. Rommet er innredet med dusjkabinett, gulvmontert toalett baderoms innredning på 90 cm med underskap med heldekkende servant, overskap med speil og lys. Det er mekanisk avtrekk i himling. Fall på gulv med 0,5 cm mot sluk. TG-3 satt grunnet alder. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kjeller > Bad/vaskerom Generell, TG 3: Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Badet antas å være fra 1993. Badet har fliser på gulv, fliser på vegger og takess i himling. Det er gulvmontert toalett dusjhjørne med vegger i galasse med skyvedørwr, blandebatteri og dusjgarnityr på vegg. Baderomsinnredning på 60 cm med underskap med heldekkende vask. speilskap over. Plass og opplegg for vaskemaskin. Det er mekanisk avtrekk i himling, Fall mot sluk på 2 cm. TG-3 satt grunnet alder. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Etasje1 > Bad/vaskerom Generell, TG 3: Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Dette er beskrivelse av bad 1etg. Badet er fra 1993. Badet har fliser på gulv, fliser på vegger og takess i himling. Rommet er innredet med dusjkabinett, gulvmontert toalett, baderomsinredning på 90 cm med heldekkende servantplate, speil + lys over, høyskap ved siden.. Det er plass og opplegg for vaskemaskin. Mekanisk avtrekk i himling. Gulvet er så og si rett ingen fall mot sluk. TG-3 satt grunnet alder. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. KJØKKEN Avtrekk, TG 2: Det er kjøkkenventilator med kullfilter. Vurdering av avvik: - Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. Tiltak: - Det er vanskelig å etablere andre løsninger. Etasje1 > Kjøkken Overflater og innredning, TG 2: Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av heltre. Det er oppvaskmaskin,komfyr og platetopp. Kjøkkeninnredning med heltre profilerte furu fronter, heltre benkeplate med nedsenket oppvaskkum. Det er innebygget oppvaskmaskin, komfyr og koketopp med takhengt ventilator i børstet stål. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. - Det må påregnes oppgraderinger. Tiltak: - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Avtrekk, TG 2: Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Vurdering av avvik: - Avtrekk kjøkken vifte er ført ut i luftekanal til pipe. Dette er ingen god løsning med hensyn til fett og div som setter seg i luftekanal, det anbefales å føre avtrekk ut av vegg. Etasje2 > Kjøkken Overflater og innredning, TG 2: Enkel hybelkjøkken med underskap med laminat benkeplate med nedsenket oppvaskkum. fliser mellom over og underskap. Det er kokeplate på benk ingen avtrekk over. Vurdering av avvik: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. - underskap svveler i skrog ved oppvaskkum.. Tiltak: - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. - Det må påregnes utskifting av innredning. Avtrekk, TG 2: Det er ingen ventilering fra kjøkken. Vurdering av avvik: - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. TEKNISKE INSTALLASJONER Vannledninger, TG 2: Innvendige vannledninger er av kobber. Det er inntaksledning i teknisk rom med stoppekran og vannmåler. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Varmtvannstank, TG 3: Varmtvannstanken med dobeltmantlett bereder for vannbåren varme og tappevann Vurdering av avvik: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år - Det er opplyst om at varmtvannstank er defekt. - Det informeres at funksjon for vannbåren varme ikke er i orden. Varmtvann for tappevann fungerer. Tiltak: - Varmtvannstank må skiftes ut. Elektrisk anlegg, TG 3: Det er åpent el- anlegg på vegger og noe skjult el anlegg. Det er sikringskap i gang 2.etg med vippe automatsikringer. Felles sikringsskap og strømmåler til alle leiligheter. Lite sikringsskap i leilighet kjeller. Det er lagt opp lys med lampettledninger i teknisk rom kjeller. Tiltak: Det anbefales en utvidet el kontroll. TOMTEFORHOLD Drenering, TG 2: Det opplyses at drenering ble skiftet på nordvegg før 2002, muligens også skiftet på gavl vegger. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak: - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. Grunnmur og fundamenter, TG 2: Bygningen har betonggrunnmur. Vurdering av avvik: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. - Det registreres skråriss i grunnmur mot nord i teknisk rom, Det er foretatt forsterkninger av grunnmur av tidligere eier med påstøp innvendig. Det registreres vertikal sprekk i mur på hjørne mot syd/vest. Tiltak: - Overvåk grunnmur over tid og se om dette forandrer seg. Forstøtningsmurer, TG 2: Forstøtningsmurer er av betongstein mot parkeringsplass. Vurdering av avvik: - Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. - Støttemur har mindre skjevheter. Tiltak: - Overvåke støttemur over tid for å se etter forandringer. GARASJE Garasje bygget i 1970 som en enkelt garasje. Senere tilbygget til dobbel garasje i 1979. Påbygget igjen med lagerdel mot syd, ukjent når dette er utført. Bygningen er oppført med støpt plate på mark, lagerdel med vegger i Leca på ca 1 meters høyde, yttervegger oppført med bindingsverk utvendig kledd med stående trekledning, tak bygget som saltak tekket med stål takplater. Innvendig er garasjedelen isolert i vegger og himling, dette er ikke ferdigstilt med dampsperre og platekledning innvendig. Lagerdel har innvendig trapp i tre og stableloft. Det er satt inn 1 stk ledheisporter i tre til garasjedel med el-portåpner. Det er smal leddheisport i tre til lagerdel. Port til høyre kan ikke åpnes, motor, skinner er demontert. Det er innlagt strøm og lys. Det er montert luft til luft varmepumpe på vegg i garasje, denne er montert ca. i 2018. Utvendig kledning på sydvegg er i dårlig forfatning. Det opplyses at ved mye sideregn mot garasjeport, så kan det samle seg regnvann inne bak venstre port, er litt nedsøkk fra port og innover. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er foretatt tilstandsrapport på garasje men bare en enkel beskrivelse.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  TV/Internett/bredbånd
  Viken Fiber/Altibox.

  Parkering
  Parkering skjer i garasje eller i gårdsplass.

  Radonmåling
  Radon, TG 2: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik: - Boligen ligger i et område med moderat til lav radonforekomst. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Diverse
  Opplysninger fra selger: Råte i bjelkelag i teknisk rom mot parkering, har vært slik siden 2002, og ikke blitt synlig verre. Hadde oppsyn med dette de første årene, for å se ann behovet for utbedring. Nåværende eier ønsker å leie garasjen på parkeringsplan for totalt kr. 2500,- pr. mnd. Om ikke dette er aktuelt tømmes garasje for inventar, hyller, bord. 1 hybel og garasje er pt. ikke utleid. Dette kan utgjøre ca kr. 7.500,- i ytterligere inntektspotensiale pr. mnd.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000,00))   127 042,- (Omkostninger totalt)   4 527 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Bolig varmes opp med luft til luft varmepumper, 1 stk i kjeller og 2 stk i 1.etg. Ellers varmes bolig opp med flyttbare el-ovner. Det er panelovn i felles gang.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  34796

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, samt renovasjonsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Det betales for 5 vann- og avløpsabbonoment i dag.

  Formuesverdi primær
  995066

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3582236

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/52/638: 28.08.1987 - Dokumentnr: 6100 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:52 Bnr:63
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1328239 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0124 Gnr:52 Bnr:638


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det finnes ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for boligen. Det foreligger ingen dokumentasjon på etablering av leilighet i underetasjen. Ny eier fortsetter bruk på eget ansvar og risiko og bærer eventuelle kostnader knyttet til omgjøring/godkjenninger. Det er utstedt ferdigattest for garasjen den 14.11.1979.

  Vei, vann og avløp
  Vann og avløp er tilknyttet offentlig nett via privat fordelingsnett. Det foreligger et pålegg om endring av tilknytningsforhold til eiendommen eller utbygningsplaner som kan utløse et slikt pålegg. Slamavskiller/Septiktank/Gamle rørledninger: Dersom eiendommen har slamavskiller/septiktank, ligger den trolig i et område der kommunen planlegger sanering av avløpsnettet. I forbindelse med framtidig kommunal sanering vil eiendommen få pålegg om utkobling av septiktanken og, om nødvendig, utbedring av privat stikkledning. For eiendommer som ikke har tilfredsstillende separat avløpssystem, må eier påregne kostnader til utbedring av dette. Det kan være kostnader til legging av nye stikkledninger for avløp og tilknytningsavgift til offentlig anlegg, eller en oppgradering av det private avløpssystemet som imøtekommer de til enhver tid gjeldende regler. Indre Østfold kommune er i gang med å utarbeide nye planer for sanering og utbedring av kommunalt avløpsnett, og berørte eiendommer vil bli varslet. Vi legger ut informasjon på kommunens hjemmeside når ny saneringsplan er klar. Eiendommen er tilknyttet privat vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan: Nedre del av Trøgstadveien, Id 012419760003. Boliger. Kommunplan: Kommuneplanens arealdel, Id 0124201701. Boligbebyggelse. Mulig inngrep på reguleringsplan: Eiendommen omfattes av en eldre reguleringsplan med manglende/utdaterte reguleringsbestemmelser. I kommuneplanens bestemmelser for perioden 2018-2030 står det i §19.4: a) For planer uten bestemmelser gjelder bestemmelsene i punkt 5 nedenunder. b) For planer med bestemmelser gjelder bestemmelsene i punkt 5 nedenunder foran reguleringsplanens bestemmelser ved motstrid. 5. Nye bestemmelser for boligeiendommer uten eller med mangelfulle/utdaterte bestemmelser: a) Det tillates oppføring av 1 enebolig, 1 enebolig med sekundærleilighet eller 1 tomannsbolig, med tilhørende garasjer, uthus m.v. b) Det må settes av plass på minst 18 m2 til minst en garasjeplass pr. boenhet. c) Grad av utnytting fastsettes slik: Prosent bebygd areal må ikke overstige %-BYA = 25% av netto tomteareal. Kun den del av tomten som er regulert til byggeområde skal legges til grunn ved beregning av %-BYA. Utvendig parkering skal ikke regnes med i BYA. d) Bebyggelsen kan oppføres med maksimal mønehøyde 9,0 m og maksimal gesimshøyde 6,0 m, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygninger med pulttak eller flatt tak kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 7,0 m, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. e) Bygninger skal tilpasses terrenget og ikke omvendt. Tomter hvor terrenget tillater det, og hvor dette er dokumentert ved terrengsnitt, skal bebygges med underetasje. Fylling eller utsjakting på mer enn 1,0 m i forhold til eksisterende terreng tillates ikke. Nabotomt: Det er en ubebygd tomt som grenser til eiendommen i sørlig retning (nedenfor). Det må forventes at denne vil bli utbygget i fremtiden. Kommentar: Ny kommuneplanens arealdel for Indre Østfold, med Id 3014202101, har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.04.2023 - 25.05.2023. Høringsdokumentene kan sees på kommunekart: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3014/gl_planarkiv.aspx?planid=0124201701 Innkomne uttalelser og innspill vil bli vurdert før kommuneplanen legges fram for sluttbehandling i plan- og bygningsutvalget og kommunestyret.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 110 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000,00))   127 042,- (Omkostninger totalt)   4 527 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  144042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Pål Engum Jørgensen

Megler

Pål Engum Jørgensen

92 22 22 43

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev