aktiv-eiendomsmegling
Solgt

ÅSMARKA Åsmarkvegen 1718

Enebolig med renoveringsbehov.

 • kr 850 000
 • BRA 228 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 850 000
 • Omkostningerkr 38 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 888 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1960
 • Soverom4
 • ArealP-rom 136 m²
 • Tomt1 870 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850.000,-))   38 292,- (Omkostninger totalt) 888 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Denne eiendommen tilbyr et stille og fredelig miljø, der du kan finne en harmonisk tilknytning til naturen og omgivelsene rundt deg. Det er noe magisk med å bo på et sted som gir deg muligheten til å unnslippe byens travle livsstil og finne ro i naturen. Og nettopp det er hva Åsmarkvegen 1718 tilbyr. Her kan du virkelig senke skuldrene, trekke pusten dypt og ta inn den friske luften som omgir deg. Med sin nedtonede beliggenhet er Åsmarkvegen 1718 også et ideelt sted for de som søker etter et harmonisk familieliv. Barna kan utforske og leke fritt i det store utendørsområdet, samtidig som de opplever en oppvekst omgitt av naturlig skjønnhet og trygghet. Her kan de virkelig bli kjent med naturen og lære å verdsette den.

Åsmarkvegen 1718, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 92 kvm
  1. etasje: 96 kvm
  2. etasje: 40 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 96 kvm Vindfang, gang, kjøkken, stue, stue 2, bad, soverom
  2. etasje: 40 kvm Gang, 3 soverom* * Se pkt. ''ferdigattest/midlertidig brukstillatelse''.  Tomt
  1870m²

  Beskrivelse av tomt
  Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 2.119 m² og et oppgitt areal på 1870 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Velkommen til Åsmarkvegen 1718 i det vakre Ringsaker! Dette sjarmerende stedet ligger i en rolig del av området, og byr på en herlig atmosfære. Åsmarkvegen 1718 er også ideelt for de som søker etter et harmonisk familieliv. Det er rikelig med plass til barna å leke og utforske. Du kan forestille deg barna som ler og leker fritt, og du kan være trygg på at de vil oppleve en oppvekst omgitt av fred og naturlig skjønnhet. Så hvis du er på jakt etter et sted som gir deg muligheten til å komme vekk fra byens kjas og mas, samtidig som du nyter en praktisk beliggenhet, er Åsmarkvegen 1718 et perfekt valg. Dette er et sted der du virkelig kan koble av, finne indre ro og omfavne den vakre naturen som omgir deg.

  Byggemåte
  Byggeår: 1960. Fundamentering: Punktfundamentering. Veggkonstruksjon: Bindingsverk med utvendig kledning. Takkonstruksjon: Saltak bygget opp som sperretak. Taktekking av bølgeblikksplater. Bygget fremstår med elde og slitasje og har skjevheter. Trebjelker ligger ned i grunn. Synlig råte i veggkonstruksjonen og i takkonstruksjonen på deler av bygget. Vedlikehold og utbedring er å forvente. Ikke nærmere vurdert. Det anbefales en nærmere kontroll. Tiltak er å forvente Ila kommende tid/år. Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Sandvoll takst AS. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan krevet tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er avvik: Det er opplyst at det trekker ifm døren. Eldre og slitte vinduer - Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er opplyst at det trekker ifm døren. - Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist andre avvik: Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. -Overflater: Det er påvist andre avvik: Noe elde og slitasje. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. - Rom Under Terreng: Overflaten har fuktskjolder. Det er høy luftfuktighet i kjelleren med stor fare for en skadeutvikling. - Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. - Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. - Kjøkken: Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter). Det er avvik: Eldre og slitt ventilator. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. Det er avvik: Rust på vannrøret til berederen. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Liten sprekk i en skjøt på avløpsrøret. - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Opplyst om noe kondensering på soverommene i 2. etasje. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Elektrisk anlegg: Sikringsskap med skrusikringer. Hovedsikring/overbelastningsvern: 20 A. Åpent anlegg registrert. Elektrisk oppvarming: Panelovner. - Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Det er påvist tegn/opplyst om forhold som tyder på svekkelse i konstruksjonen. Det er avvik: Selger opplyste: Renner vann inn i tanken. Tette grøfter. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. - Veggkonstruksjon: Det er avvik: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Synlig råte i kledningsbord ved takrennenedløp. Fuktutslag i takkonstruksjonen, etasjeskilleren og kledningen mot ytterveggen. Synlig råte i kledningen ved dette feltet utvendig. Meget slitt kledning på deler av huset. - Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Registrert forhøyde fuktverdier og soppvekst oppunder himlingen på et kneloft. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Avvik ved fundamenteringen. Registrert råte i rekkverket. - Utvendige trapper: Konstruksjonene har omfattende skjevheter. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Forhøyde verdier ved fuktsøk oppunder bjelkelaget noen steder. Forhøyde fuktverdier og svikt i gulvet i 2. etasje på et soverom. I samme område hvor det er utslag i tak og veggkonstruksjonen. Registrert knirk i gulvet. - Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke godkjent og tett membran mot gulvet og sokkel. Ikke tett membran på veggene i dusjsonen. Det ble opplyst om noe vond lukt npr badet holdes lukket. Tilstandsgraden er også satt pga alder. - Branntekniske forhold: Brannvarsler registrert. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det er registrert setningsskader/store riss/sprekker. Sprekker i muren utvendig over terreng flere steder. - Forstøtningsmurer: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Utvendige avløpssystemet har funksjonssvikt. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse».

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja, beskrivelse: Det er lekkasje fra taket som mest sannsynlig har satt seg i vegg. Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Ang om arbeidet er byggemeldt så er det såpass lenge siden at husker ikke om det er byggemeldt. Arbeid utført av: Husker ikke. Pkt. 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja, beskrivelse: Fukt i kjeller. Som følge av ekstremværet ''Hans'' kom det inn vann i et rom i kjelleren, dette er tørket opp og det er gjort tiltak ute for å unngå dette. Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, beskrivelse: Utettheter i tak. Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja, Sprekker i mur. Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja, mus i kjeller. Pkt. 16: 6 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, beskrivelse: Byttet ut mye av taket. Arbeid utført av: Husker ikke.

  Innhold
  Eiendommen består av: Enebolig. Gammelt/kondemnabelt uthus. Selve boligen består av: 1. Etasje med: Vindfang , gang , kjøkken , stue, stue 2, bad, soverom 2. Etasje med: Gang og 3 soverom. Kjeller med: Diverse bodareal.

  Standard
  Frittliggende enebolig i Åsmarkvegen 1718, Ringsaker/Åsmarka. Denne boligen har et betydelig potensial for oppussing og renovering. Med 4 soverom, tilbyr den et praktisk og romslig oppsett. Første etasje består av en innbydende entré som fører inn i en lys og luftig stue, som igjen er koblet til en spisestue. En gang fører til et soverom og et bad. Badet har et dusjkabinett, en baderomsinnredning med servant og et speilskap. Videre er det en eldre kjøkkenløsning. Andre etasje består av en gang og tre soverom*, som gir ekstra plass for familie eller gjester. I kjelleren finner du flere lagringsboder, som gir god oppbevaringsplass. *Se pkt. ''ferdigattest/brukstillatelse''. Opprinnelig bygget i 1960, med noen påbygg fra 1980, er dette huset klart for oppgradering og modernisering. Den romslige tomten på ca. 1.800 kvadratmeter gir muligheter for hagearbeid og utendørsaktiviteter. Høydepunktet i boligen er den store stuen med store vindusflater, som slipper inn rikelig med naturlig lys og gir en innbydende atmosfære. Dette er en flott mulighet for de som ønsker å skape sitt eget drømmehjem gjennom oppussing og renovering. Ta kontakt for å planlegge en visning og utforske potensialet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på, at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2012, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2032 Feiing ble utført siste gang i 2023. Tilsyn ble sist gang utført i 2021. Ved tilsyn, ble det anmerket mangler ved skorstein - nedre hengsel på sotluke må repareres og enhet - det er krav om min. en røykvarsler pr. etasje. Gjelder også kjeller. Det tas forbehold om feil/mangler ved eventuelle nye installasjoner og/eller forskriftskrav trådt i kraft etter siste tilsyn. Det gjøres oppmerksom om at det ble oppdaget maur på en visning. Maurene var godt synlige på visningen. Kjøper overtar ansvar og risiko for forholdet.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850.000,-))   38 292,- (Omkostninger totalt) 888 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn.* Elektriske panelovner. Varmepumpe. *Se pkt. ''diverse''.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr. 12.631,78,- i 2022. I disse inngikk bla. eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt slamtømming. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. Oppsett for Ringsaker kommune: For 2023 gjelder følgende satser for kommunale avgifter (inkl. mva.): - Renovasjon: Kr 5.318,- (middels beholder - 140 liter). - Feie- og tilsynsgebyr: Kr 555,- (feiing 1 pipeløp hvert 2. år). - Eiendomsskatt: Kr. 5.003,- - Slamtømming: Kr. 1.645 pr år for tømming av slamavskiller med vannklosett. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  584942

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2105791

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Offentlige/kommunale avgifter» og vedlikehold av veg, vann og avløp, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Offentligrettslige pålegg
  Se pkt. ''vei/vann/avløp''.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt midlertidig brukstillatelse for tilbygg til bolig i 1973. Det er i denne anmerket mangler i forhold til noe pussarbeide i kjeller. Lufting over tak fra bad. Det er ikke mottatt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for resten av boligen eller øvrig bygningsmasse. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger for 1.etasje fra kommunen i forbindelse med tilbygg i 1973. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger for 2. etasje. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Terrasse er ikke byggesøkt/byggemeldt. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har privat vann fra brønn og privat avløp til septiktank. Spredegrøftene ligger på naboeiendommen. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om spredegrøftene. Ringsaker kommune informerer om at ''Anlegget er bygd i henhold til lovverket i 1973, men er gammelt, anlegget er akkurat 50 år gammel den maks levetid for infiltrasjonsanlegg og må utbedres Det vil bli sendt forhåndsvarsel om utbedring og anlegget skal utbedres innen 3-4 år. '' Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, via naboeiendom (Ringsaker almenning) Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Selger informerer om at de 3 eiendommene: gnr. 464, bnr. 2 gnr. 464, bnr 7 gnr. 464, bnr 5 (Åsmarkvegen 1718) Har vedlikeholdt veien. Brøyte og vedlikeholdskostnader deles likt mellom disse eiendommene. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kanspredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte opplysninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Ringsaker kommune 2022 - 2026, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR) for spredt bolig-, fritids eller næringsbebyggelse. Eiendommen grenser til områder regulert til Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2024 - 2040 hvor planlegging er igangsatt. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med èn bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Ikke relevant for salgsobjektet.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen kan være større enn 2 daa (se pkt. ''tomten''), må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for salgsobjektet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850.000,-))   38 292,- (Omkostninger totalt) 888 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  38292

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Mattis Barmoen Andersen

Megler

Mattis Barmoen Andersen

91 51 33 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev