aktiv-eiendomsmegling
Solgt

ÅSNES FINNSKOG Juvbergsvegen 39

Sjarmerende og idyllisk småbruk på koselig tun i vakre omgivelser i Possåsen på Finnskogen - Konsesjonsfritt!

 • kr 1 300 000
 • BRA 105 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 300 000
 • Omkostningerkr 49 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 349 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1836
 • Soverom2
 • ArealP-rom 101 m²
 • Tomt19 363.1 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,00))   49 542,- (Omkostninger totalt)   1 349 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Vi har gleden av å presentere dette sjarmerende småbruket i Possåsen på Finnskogen helt inntil svenskegrensa. Eiendommen har en tomt på hele 19,3 daa med ca. 9 daa fulldyrka mark, produktiv skog på ca. 8 daa og annet markslag på ca. 2,3 daa. Boligen er fra 1836 og strekker seg over to etasjer med bl.a. kjøkken, stue, to soverom og bad. Siden forrige omsetning er blant annet etasjeskille i stuen/kjøkkenet jekket opp og fått ny bærebjelke, det er bygd bad og borret etter vann. Eiendommen ligger svært fredelig til i landlige og naturskjønne omgivelser. Merk deg dette: - Liten enebolig med to soverom - Koselig tun hage og beplantning - Låve og baksthus - Konsesjonsfritt - Landlige og rolige omgivelser

Juvbergsvegen 39, Innlandet

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  1. etasje: 74 kvm
  2. etasje: 31 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 70 kvm Vindfang, stue, kjøkken og bad.
  2. etasje: 31 kvm Gang og to soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 4 kvm Teknisk rom.  Tomt
  19363.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 19,3 daa. Av disse utgjør fulldyrka mark ca. 9 daa, produktiv skog ca. 8 daa og annet markslag ca. 2,3 daa. Tunet er opparbeidet med hage og beplantning. Arealer er hentet fra vedlagte gårdskart. Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger rett nord for Vermundsjøen, på vegen opp mot Kroksjøen. Boligen ligger fredelig og usjenert til. Ved eiendommen er det unike tur-, fiske- og jaktmuligheter. Området består av skogareal og spredt boligbygging. Til Bograngen i Sverige tar det deg ca. 15 minutter med bil, her kan du bestille polvarer og handle matvarer. Det er ca. en halvtime med bil til skole og barnehage på Sønsterud og nærmeste matbutikk finner du på Kjellmyra, ca. 30 min fra eiendommen. Det er ca. 30 km til Flisa som er kommunesentrum med de forskjellige servicetilbud.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Jan Martin Rønning ved Øystein Opås takstforretning AS. Enebolig oppført i 1836. Boligen har ringmur av betong. Opprinnelig bolig er oppført av tømmer, og tilbyggene er oppført av bindingsverkskonstruksjon. Vegger er utvendig kledd med stående bordkledning. Boligen har takkonstruksjon av sperretak med taktekking av metallplater. Takrenner og nedløpsrør er av plast, og beslag er av metall. Boligen har i hovedsak malte trevinduer med 2-lags isolerglass, og enkelte malte trevinduer både med enkle glass og med vareramme. Låve punktfundamentert på terreng med trebjelkelag og tregulv av raier, vegger av bindingsverkskonstruksjon utvendig kledd med stående bordkledning. Det er takkonstruksjon av sperretak tekket med metallplater. Bygget er inndelt i eldre fjøs av tømmer som benyttes som hønsehus, oppbevaringsrom, fjøs for geiter og høylager. Gulv på loft innenfor låvebru benyttes til lagring. Bygget er oppført nært terreng og dette medfører risiko for råteskader. Det er innvilget søknad om midler for istandsetting av låven. Baksthus oppført av tømmer med takkonstruksjon av taksperrer med undertak av stikketak og taktekking av metallplater. Det er en mursteinspipe med tilknyttet takke. Det er gangdør til bygget, vinduer for lysinnslipp og innlagt strøm til stikkontakt. Det er et tilbygget vognskjul oppført av bindingsverkskonstruksjon utvendig kledd med stående bordkledning og takkonstruksjon av sperrer tekket med tønneplåt. Det er jorddekke i bygget. Bygget er oppført nært terreng og dette medfører økt risiko for råteskader. Det er påvist knust vindu i baksthus. Bod punktfundamentert på terreng med delvis tregulv og delvis jorddekke med paller. Vegger av bindingsverkskonstruksjon utvendig kledd med stående bordkledning og takkonstruksjon av taksperrer tekket med metallplater og tønneplåt. Det er to gangdører til bygget og innlagt strøm til lys og stikkontakt. Bygget er oppført nært terreng og dette medfører risiko for råteskader. Det er svikt i tregulvet. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. - Sluk, membran og tettesjikt - Bad: Det er ikke fremvist dokumentasjon for løsninger og materialvalg på våtrommet - Vannledninger: Det er irr på rør. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist at plasttakrenner har skader. Det er påvist lekkasje på nedløpsrør. - Takkonstruksjon/loft: Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder i stikketaket, og det er ukjent om dette skyldes nedbør eller kondens. - Utvendige dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Balkongdøren er av en alder der punktering av glass plutselig kan forekomme. - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er grov utførelse på balkongen, og deler av eldre betong har løsnet. - Innvendige overflater: Det er i hovedsak helhetlige overflater, men det er påvist enkelte avvik som: Løs maling flere steder i himlinger. Skadet gulv. Manglende listverk. - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. - Pipe og ilsted: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipevanger er ikke synlige. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. - Andre innvendige forhold: Det er påvist museavføring på loft. - Ventilasjon - Bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. - Avtrekk - Kjøkken: Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det var høy luftfuktighet på teknisk rom på befaringsdagen, og det kondenserte fra vannrør. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Grunnmuren har et vedlikeholdsbehov. - Terrengforhold: Det er ikke tilfredsstillende fall fra bolig. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Kun avløp for gråvann. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Dette betyr at avføring må gjøres på utedoen ved låven. - Elektrisk anlegg: Boligen har åpent elektrisk anlegg med både jordede og ujordede stikkontakter og sikringsskap med automatsikringer i gang. Sikringsskap ble renovert i 2019. Det er 3-fas strøm i låve og 3-fas kontakt på yttervegg på bolig. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Lekkasje fra nedløpsrør på takrenne har ført til råteskader i veggkonstruksjon på tilbygget inngangsparti. - Vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Enkelte vinduer har værslitt treverk og manglende kitt. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Størst måleavvik måles i gang. - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Alt det elektriske på bad/våtrom er utført av Løbakk. Rehab.av badet er utført med egeninnsats. Arbeid utført av Løbakk Elektro Installasjon As. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? - I forbindelse av rehab. 4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Rehab. av bad. 7. jenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Har hatt pipebrann, i den forbindelse ble det utført feiing og kontroll av pipe og ildsted, av feier og brannvesen. Gammel pipe. 8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Sprekk i mur. Er/har vært skjeve gulv i 2 etg. Forsikringssak ang bærevegger i 1 etg. Satt opp h-bjelke/limtredrager i stue og kjøkken. 9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Gammelt hus, har vært enkelte mus på vinteren. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Løbakk vedrørende bad og andre oppgraderinger. Og tidligere eier. Arbeid utført av Løbakk elektroinstallasjon as. 14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Skiftet vindu i gang 2etg , isolert endel av yttervegg med trefiber isolasjon og mdf panel. 23. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? - Forsikringssak ang bærevegger.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Vindfang, stue, kjøkken, bad og teknisk rom. 2. etasje: Gang og to soverom. Eiendommen består også av låve, baksthus og bod. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN Eiendommen har et veldig koselig tun med parkeringsmuligheter utvendig. Du tar deg inn til vindfang med plass til å kunne henge fra seg ytterjakka. Fra vindfanget er det adkomst til 2. etasje med trapp. KJØKKEN OG SPISESTUEN Kjøkkenet ligger i åpen løsning mot spisestuen hvor det er peis i ene hjørnet. Innredning i vinkel med malte, profilerte fronter og heltre benkeplate. Nedfelt og rustfri servant med sidefelt. Avsatt plass til frittstående oppvaskmaskin og kjøleskap. STUE Lun og trivelig stue med tømmervegger. God plass til sofagruppe og TV-møblement. Fra stuen er det utgang til vinterhage med adkomst ut. SOVEROM Boligens to soverom ligger i 2. etasje. Rommene er av god størrelse med plass til dobbeltseng. BAD Bad oppusset i 2019 med baderomsplater på veggene og flislagt gulv med varmekabler. Servantinnredning med speilskap, gulvstående toalett og dusjkabinett.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass.

  Diverse
  Følgende eiendeler følger ikke med i handelen: Potetsetter, slåmaskin, stor fryser i baksthus, alt av verktøy i bua, gjerde, 2 traktorer, sagbruk, slåmaskin, traktorhenger, materialer ved sagbruk med mer. Alle bygninger og tomt med unntak av boligen og nevnte gjenstander m.fl. blir ikke ytterligere ryddet før overtagelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,00))   49 542,- (Omkostninger totalt)   1 349 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Varmepumpe i stuen. - Varmekabler på badet. - Peis på kjøkkenet. - Panelovner på enkelte rom.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  4543

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 4.543,- i 2022. I disse inngikk eiendomsskatt og renovasjon. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

  Formuesverdi primær
  88091

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  317129

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/7/18: 10.03.1846 - Dokumentnr: 900011 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 16.08.1872 - Dokumentnr: 900012 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 13.05.1878 - Dokumentnr: 990012 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Brøytes helt inn på vinterstid. Eiendommen har privat vann og avløp. Boligen har privat vann fra borehull med vannledning av plast fra 2018 og privat avløp ved gråvannskum med avløpsledning av plast fra 2018. Spillvann fra gråvannskum renner ut i terreng. Utedo i tillegg. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til bestemmelsesområde Finnskogen og Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen omfattes av hensynssone H710_1 for båndlegging for regulering etter pbl. og H570_9 for bevaring kulturmiljø.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at alle bygningene på eiendommen er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 300 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 300 000,00))   49 542,- (Omkostninger totalt)   1 349 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  49542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 4 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev