aktiv-eiendomsmegling

ÅSNES FINNSKOG Kaptein Dreyers veg 1481

Minibruk bestående av enebolig, fjøs, låve, garasje og uthus med oppgraderingsbehov og potensiale på stor tomt!

 • kr 700 000
 • BRA 201 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 700 000
 • Omkostningerkr 34 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 734 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom5
 • ArealP-rom 168 m²
 • Tomt5 116.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   34 542,- (Omkostninger totalt)   734 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har gleden av å presentere Kaptein Dreyers veg 1481 som er et minibruk i landlige og rolige omgivelser på Kilen i Åsnes kommune. Denne eiendommen består av enebolig, fjøs, låve, garasje og uthus med gjennomgående behov for oppgradering, likevel med stort potensiale. Tomta er på drøye 5 daa fordelt med 1,7 daa fulldyrka jord og 3,4 daa bebygd tun. Her bor du fint og landlig til med kort avstand til naturen og fine turmuligheter. Merk deg dette: - Gjennomgående oppgraderingsbehov - Enebolig med fem soverom - Kort kjørevei til Flisa sentrum - Åker og eng som nærmeste nabo

Kaptein Dreyers veg 1481, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 29 kvm
  1. etasje: 86 kvm
  2. etasje: 86 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 82 kvm To entréer, toalettrom, stue, kjøkken og soverom.
  2. etasje: 86 kvm Trapperom, gang, bad og fire soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 29 kvm Tre kjellerrom.
  1. etasje: 4 kvm Bod.  Tomt
  5116.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 5,1 daa. Av disse utgjør fulldyrka jord ca. 1,7 daa og tun ca. 3,4 daa. Tunet er opparbeidet med plenarealer. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 5 116,6 m² og et oppgitt areal på 283 245,7 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger med enkel avkjøring fra Fv-206 ved Skalbukilen i Åsnes kommune. Her bor du ved et koselig tettsted med store jord- og skogbrukseiendommer, samt midt i Innlandets landlige idyll. Med andre ord bor du landlig, samtidig som det er kort veg til det meste du trenger i hverdagen. Området har også godt med friluftsmuligheter i tillegg til en fotballbane med mye aktivitet for barn og unge. Nærmeste barneskole ligger på Sønsterud og ungdomsskolen på Flisa. På sommerstid er det kort avstand til fine bade- og fiskeforhold både i Vermundsjøen, Glomma og Flisaelva. På vinterstid finner du skiløyper i området og en snøscooter-led som går videre inn til Sverige. Flisa sentrum ligger ca. 15 km fra eiendommen og her finner du de fleste servicetilbud. Kaffegata har et variert utvalg av forretninger, kjøpesenter, cafeer og i sentrumsområdene finner du også skoler. Her ligger også Åsneshallen, som er kjent for sine ulike kulturaktiviteter, i tillegg til å ha klatrevegg og treningssenter. Det er også en svømmehall på Flisa og et populært idrettsanlegg med bl.a. kunstgressbane.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås takstforretning AS. Enebolig med ukjent byggeår. Det er ukjent byggegrunn. Tilbakefylling med stedlige masser. Grunnmur av naturstein, lettklinker og betong. Støttemurer av betong ved kjellerinngang. Taktekking med takplater av metall av eldre dato. Takrenner, nedløp og beslag av metall. Overgangsbeslag på pipe. Vegger hovedsakelig av laftet tømmer. Trappegang og tilbygget entre er bygget av reisverk kledd med trepanel. Det er ukjent med isolering. Stedsbygget sperretak. Vinduer i 1. etasje hovedsakelig av tre med enkle glass og varerammer, ett vindu med isolerglass. Vinduer i kjeller med isolerglass. Garasje punktfundamentert på naturstein. Vegger avreisverk og takkonstruksjon av sperrer. Fasader er kledd med trepanel og tak er tekket med takplater av metall. Vinduer med enkle glass. Porter av tre. Innvendig er det grusbakke og åpne konstruksjoner. Låve er punktfundamentert på naturstein. Oppført hovedsakelig av reisverk og tømmer. Takkonstruksjon av sperrer. Fasader er kledd med trepanel og tak er tekket med plater. Innvending er det åpne konstruksjoner. Etterslep på vedlikehold og kraftige skjevheter på bygget. En port har falt ned. Fjøs med vegger i 1. etasje av mur/betong og vegger i 2. etasje av reisverk avtre. Takkonstruksjon av sperrer. Fasader er kledd med trepanel og tak er tekket med plater. Vinduer med enkle glass. Dør av tre. Det er flere skader og skjevheter på bygget som omfatter flere vegger. Uthus er punktfundamentert og opprinnelig oppført av tømmer. Fasader er kledd med trepanel og tak tekket med plater av metall. Etterslep på vedlikehold og kraftig skjevhet på bygget. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det gaper stedvis i skjøter på takplater. Det er ikke undertak. Det er stedvis utettheter, eksempelvis i møne og gradrenner. - Nedløp og beslag: Det er ikke forkantbeslag på bygget. Stedvis avskaling av maling. Det er frostspreng på flere taknedløp. Takrenne har løsnet fra utløp på takrenne. Det er stedvis skjevheter på takrenner. - Takkonstruksjon/loft: Takkonstruksjon er ikke inspisert da det ikke finnes adkomst til oft. Slitasje på vindskier og overflater på sperrer. Noen hull i gesimskledninger. Det høres aktivitet fra reir i gesimskasser. På bodrom er det utettheter mellom tømmer og takkonstruksjon. - Vinduer: Vindu med isolerglass i 1. etasje har passert halvparten av forventet brukstid. Vinduer med enkel glass og varerammer har kraftig slitasje og oppsprekking i kitt. Det må forventes luftlekkasjer fra denne type vinduer. - Utvendige dører: Entredør med glass: Slitasje på overflater. Det er ikke pakning på dør og luftlekkasjer må påregnes. Port til kjeller: Slitasje på overflater. Dørblad tetter ikke helt. Det er råte nederst på omramminger. Dør kjøkkeninngang: Slitasje på overflater. Dørblad tetter ikke helt mot karm. - Andre utvendige forhold: Det er skjevheter på bygget, normalt ut fra alder. - Innvendige overflater: Det er generelt slitasje på overflater. Eksempler på avvik: Riper og merker på gulv. Knirk i gulv. Riss i plateskjøter i himlinger. Gulvbelegg løsner i skjøter. Stedvis avskaling av maling på listverk og flater. - Radon. - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Ukjent tilstand på takke i kjeller. Ildsteder har passert halvparten av forventet brukstid. Stedvis riss og avskaling på overflater på brannmurer og pipe. - Rom under terreng: Enkle og grove overflater. Fuktinnhold i treverk i kjeller oppunder 20 vektprosent. Fuktinnhold i treverk på over 20 vektprosent medfører fare for utvikling av sopp- og råteskader. Noen sprekker i overflater. Stedvis avskaling på vegger. - Innvendige trapper: Trapp til kjeller tilfredsstiller ikke dagens krav. Trapp til 2. etasje har ikke håndløper på vegg og det er åpninger i rekkverk som er større enn hva dagens krav tillater. - Innvendige dører: Dører i kjeller er ikke vurdert. Flere dører tar i karmer. - Overflater og innredning - Kjøkken: Noe slitasje på overflater, men funksjonelt. - Avtrekk - Kjøkken: Det er kun kullfilterventilator på kjøkkenet og heller ikke andre forserte/mekaniske avtrekksløsninger fra kokesonen. Testet OK. - Overflater og konstruksjon - Toalettrom: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Innredninger er nær forventet brukstid. Enkel finnish på overflater. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Drenering: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Sprekk og begynnende utgliding på grunnmur på hjørne mot sør-vest. Setning på grunnmur til venstre for entre. Grunnmur heller kraftig inn i trapperom i kjeller. Mindre sprekker flere steder rundt om på grunnmurer. - Forstøtningsmurer: Mosevekst, misfarging og avskaling. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. - Oljetank: Fra 1.1.20 ble det forbudt å fyre med fossilt brennstoff i Norge. Forurensing fra nedgravde oljetanker kan medføre store skader både på egen og andres eiendom. Huseier vil være ansvarlig dersom slike forhold inntreffer. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Veggkonstruksjon: Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Trepanel har falming og slitasje. Stedvis oppsprekking i kledningsbord. Kledning er avsluttet ned på grunnmur, medfører fuktpåkjenninger på trekledningen. Oppsprekking i tømmer, normalt for alder. Råte i tømmer på hjørne mot sør-øst, omfang er usikkert Råte i tømmer på hjørne mot nord-øst, omfang er usikkert. Trekledning er ikke luftet. Råte kan finnes flere steder, tømmervegger i kombinasjon med kryperom er risikokonstruksjoner som kan medføre og skjule fukt- og råteskader. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Generell - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Knirk i gulv. Avskaling av maling i himling. Det er vindu i våtsone. Fliser løsner og har begynt og falle av. Gulvbelegg begynner å løsne fra underlag. Sprekker i sveiseskjøter på gulvbelegg. - Elektrisk anlegg: Åpent elektrisk anlegg. Sikringsskap med hovedsakelig porselensikringer, noen jordfeilsautomater. Avvik: Løs kabel med koblingsboks i entre og løs kabel med stikkontakt på toalettrom. (TG3) Det er utette gjennomføringer i sikringsskap. (TG3). - Terrengforhold: Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale fohold for vann inn mot muren. Det er fall på terreng inn mot bygget ved kjellerinngang. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: To entréer, toalettrom, stue, kjøkken, soverom og bod. 2. etasje: Trapperom, gang, bad og fire soverom. Kjeller: Tre kjellerrom. Eiendommen består også av garasje, låve, fjøs og uthus. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  VELKOMMEN Hovedinngangen til boligen tar deg inn til entré med lyse overflater. Herfra er det trappeadkomst til 2. etasje. STUE Åpen og lys stue med plass til flere sittegrupper. Det er installert varmepumpe og vedovn til oppvarming. KJØKKEN Romslig kjøkken med innredning i et hjørne. Innredningen har lyse, glatte fronter og laminert benkeplate med vask i rustfritt stål. Frittstående hvitevarer. Fra kjøkkenet er det adkomst til bodrom for lagring. SOVEROM Boligen har fem soverom, et i 1. etasje og fire i 2. etasje. BAD Badet har belegg på gulv og slette malte flater på vegger og i himling, lite område med fliser på vegg. Det er innredet med badekar, toalett og servant. I 1. etasje er det et separat toalettrom med malte veggflater og belegg på gulvet. Det er utstyrt med toalett, servant er det på naborommet.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   34 542,- (Omkostninger totalt)   734 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Vedovn og varmepumpe i stuen. - Panelovner på enkelte rom.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  7355

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 7.335,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon, vann og slam. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- av disse og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  258925

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3418/33/1: 12.09.1875 - Dokumentnr: 990002 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 01.03.1892 - Dokumentnr: 900009 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 16.05.1931 - Dokumentnr: 900161 - Elektriske kraftlinjer Gjelder denne registerenheten med flere 09.06.1971 - Dokumentnr: 1664 - Elektriske kraftlinjer Gjelder denne registerenheten med flere 23.12.1974 - Dokumentnr: 4884 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3418 Gnr:32 Bnr:54 Gjelder denne registerenheten med flere 06.06.1984 - Dokumentnr: 2050 - Erklæring/avtale AVTALE OM FELLES SENKINGS- OG LUKKINGSARBEIDE Gjelder denne registerenheten med flere 13.04.1988 - Dokumentnr: 1296 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3418 Gnr:33 Bnr:22 Gjelder denne registerenheten med flere 05.10.2017 - Dokumentnr: 1093581 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0425 Gnr:33 Bnr:13 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0425 Gnr:33 Bnr:15

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei og er tilknyttet offentlig vannett. Eiendommen har privat avløp. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen omfattes av hensynssone H210_3 rød sone for støy iht. T-1442, H210_69 rød sone for støy iht. T-1442, H220_3 gul sone for støy iht. T-1442 og H220_41 gul sone for støy iht. T-1442. Eiendommen omfattes også av bestemmelsesområde for Finnskogen.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Verneklasse/sefrak
  Det gjøres oppmerksom på at hus for dyr/landbr.lager/silo (153715025), hus for dyr/landbr.lager/silo (153715033), annen landbruksbygning (153715041) og enebolig (153715068), er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Bygget kan ha vernestatus, men i mange tilfeller er de kun ført i registeret på grunn av alder. Kommunen har ikke opplyst om at bygget har noen vernestatus, men det kan likevel foreligge spesielle restriksjoner i forhold til om-/påbygging og generell utnyttelse av eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   34 542,- (Omkostninger totalt)   734 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  34542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 7 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), oppgjørshonorar (kr 6.250,-), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev