aktiv-eiendomsmegling
Solgt

ÅSNES FINNSKOG Kaptein Dreyers veg 1665

Koselig enebolig med potensiale og behov for renovering på stor tomt i landlige omgivelser på Finnskogen

 • kr 700 000
 • BRA 145 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 700 000
 • Omkostningerkr 34 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 734 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom1
 • ArealP-rom 74 m²
 • Tomt4 396.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   34 542,- (Omkostninger totalt)   734 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Denne landlige beliggende eiendommen på Åsnes Finnskog med potensiale og muligheter kan nå bli din. Eiendommen har stor tomt og består av enebolig og garasje. Boligen strekker seg over en etasje med kjeller og inneholder blant annet entré, gang, stue, kjøkken, to bad og soverom. I tillegg er det rikelig med lagringsplass i flere kjellerrom. Gjennomgående har eiendommen behov for renovering, men med sitt potensiale er det gode muligheter for at du kan få det akkurat slik du vil. Merk deg dette: - Eiendom med renoveringsbehov - Tomt på drøye 4 mål - Landlig og rolig beliggenhet

Kaptein Dreyers veg 1665, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 71 kvm
  1. etasje: 74 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 74 kvm Entré, gang, trapperom, kjøkken, stue, bad og soverom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 71 kvm Trapperom, bad og fire kjellerrom.  Tomt
  4396.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og hage med plen samt noe naturtomt. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 4 396,9 m² og et oppgitt areal på 4 400 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes. Det gjøres særlig oppm,erksom på at ett av hjørnene på uthuset ligger på tomtegrensen i henhold til tinglyst målebrev.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger med enkel avkjøring fra Fv-206. Her bor du ved et koselig tettsted med store jord- og skogbrukseiendommer, samt midt i Innlandets landlige idyll. Med andre ord bor du landlig, samtidig som det er kort veg til det meste du trenger i hverdagen. Området har også godt med friluftsmuligheter i tillegg til en fotballbane med mye aktivitet for barn og unge. Nærmeste barneskole ligger på Sønsterud og ungdomsskolen på Flisa. På sommerstid er det kort avstand til fine bade- og fiskeforhold både i Vermundsjøen, Glomma og Flisaelva. På vinterstid finner du skiløyper i området og en snøscooter-led som går videre inn til Sverige. Flisa sentrum ligger ca. 16 km fra eiendommen og her finner du de fleste servicetilbud. Kaffegata har et variert utvalg av forretninger, kjøpesenter, cafeer og i sentrumsområdene finner du også skoler. Her ligger også Åsneshallen, som er kjent for sine ulike kulturaktiviteter, i tillegg til å ha klatrevegg og treningssenter. Det er også en svømmehall på Flisa og et populært idrettsanlegg med bl.a. kunstgressbane.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås Takstforretning AS. Enebolig med ukjent byggeår. Fundamentering med støpt plate på mark og grunnmurer av betong. Vegger av bindingsverk. Isolering fra byggeår av ukjent type. Fasader er kledd med tømmermannskledning. Ukjent type takkonstruksjon. Taktekking med takplater av metall. Vinduer av tre hovedsakelig med enkle glass og varerammer, to vinduer med isolerglass. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Avskaling på beslag på bakside. Deformasjoner og skader på nedløp på bakside. Frostspreng på taknedløp. Maling skaler stedvis av. - Veggkonstruksjon: Det er stedvis oppsprekking i kledningsbord rundt om hele bygget. Omramminger er ført helt ned på vannbrett, løsningen medfører en økt fare for slitasje og råteskader. Blass farge på fasade på ved entredør. - Vinduer: Det må forventes luftlekkasjer fra vinduer med enkle glass og varerammer. Slitasje på vinduer med oppsprekking i maling og kitt. Avskaling av maling på vannbrett. Sprekk i glass på ett kjellervindu. Utett løsning mellom kjellervinduer og vegg, ikke tett vannbrett. - Utvendige dører: Kjellerdør: Utvendig slitasje. Dørblad tetter ikke mot karm. Entredør: Dørblad tetter ikke helt mot karm. - Utvendige trapper: Maling skaler av på søyler. Slitasje på takkonstruksjonen. Det er ikke tett forsegling mellom vegg og tak. - Innvendige overflater: Eksempler på avvik: Misfarging på vegg på soverom. Merker og hull etter oppheng. Gulvbelegg løsner stedvis i skjøter. Noe knirk og skjevheter på gulv. Tapet løsner stedvis. - Radon. - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Vedovn har passert halvparten av forventet brukstid. - Rom under terreng: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Enkle og grove overflater. Stedvis sprekker i gulv og vegger. Avskaling av maling på vegger. Fuktmerker nederst på vegger og stedvis saltutslag. Hulltaking er ikke foretatt da det er synlige tegn til fuktpåkjenninger på utforede vegger, det må forventes at det finnes skjulte skader i konstruksjonene. Det er målt et fuktinnhold i overflatene på over 20 vektprosent, fuktinnhold på over 20 vektprosent medfører fare for utvikling av sopp- og råteskader. Saltutslag under vinylfliser på gulv. - Innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Innvendige dører: Kjeller: Slitasje og misfarging. En dør mangler håndtak på vrider. 1. etasje: Noe slitasje , løse vridere og løse plasthåndtak. - Overflater og innredning - Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er korrosjon på rørskjøter. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. - Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. - Elektrisk anlegg: Åpent lagt elektrisk anlegg. Sikringsskap med automater og jordfeilsautomater. - Drenering: Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Stedvis avskaling og sprekker i grunnmurer. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Generell - Bad kjeller: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Innredninger har passert forventet brukstid. Saltutslag og avskalinger på vegger. Svertesopp i himling. Det er ikke tett tilslutning mellom gulv og sluk. - Generell - Bad 1. etasje: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Innredninger har passert forventet brukstid. Det er ikke silikonert overgang mellom gulvbelegg og veggplater. - Avtrekk - Kjøkken: Det er ikke påvist noen form for ventilering av kjøkkenrommet (lukket rom). - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Eiendommen er en del av et dødsbo og selges via arvinger (eventuelt fullmektig). Arvingene (eventuelt fullmektig) har ikke bebodd eiendommen og har således ikke spesifikk kunnskap om denne. Egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt/besvart og interessenter oppfordres derfor til å foreta nøye undersøkelser av eiendommen, helst med bistand av bygningskyndig, før bud gis.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, gang, trapperom, kjøkken, stue, bad og soverom. Kjeller: Trapperom, bad og fire kjellerrom. Eiendommen består også av garasje. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  Velkommen Eiendommen har gruset innkjøring og gårdsplass. Overbygget inngangsparti tar deg inn til entré og videre inn til gang. Kjøkken Kjøkkeninnredning med glatte fronter, laminert benkeplate og vask med sidefelt i rustfritt stål. Plass for frittstående hvitevarer samt kjøkkenbord. Stue Stuen er romslig med plass til spisebord i den ene delen og sofagruppe med TV-møblement i den andre. Varmepumpe og vedovn for oppvarming. Soverom Soverommet er romslig med plass til stor seng, nattbord og skap. Bad Romslig bad med baderomsplater på veggene og belegg på gulvet med varmekabler. Innredning med skap, speil og lys i overkant. Dusjkabinett, gulvstående toalett og opplegg til vaskemaskin.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   34 542,- (Omkostninger totalt)   734 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Varmekabler i gulv på bad. - Panelovner på enkelte rom. - Vedovn i stuen.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  8042

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 8.042,- i 2022. I disse inngikk bl.a. eiendomsskatt, renovasjon, slam samt vanngebyr. Avgiftene vil variere som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres.

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Dagboknr. 2130, tinglyst den 10.06.1977. Gjelder erklæring/avtale for vedlikehold av vannanlegg. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, via privat stikkvei tilhørende denne eiendommen. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannett. Eiendommen har privat avløpsanlegg. Kommunen opplyser at avløpsanlegget er gammelt (fra 1964), og bør utbedres på sikt.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen omfattes av bestemmelsesområde for Finnskogen gjeldende miljøkvalitet, estetikk, landskap og grønnstruktur. Eiendommen omfattes av hensynssone H210_69 rød sone for støy iht. T-1442 og H220_41 gul sone for støy iht. T-1442.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   34 542,- (Omkostninger totalt)   734 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  34542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 6 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 15.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev