aktiv-eiendomsmegling

ÅSNES FINNSKOG Storhøklingen 11

Koselig bolig i naturskjønne omgivelser på Finnskogen - Ypperlig som feriebolig

 • kr 800 000
 • BRA 143 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 800 000
 • Omkostningerkr 39 140
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 839 140
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1985
 • Soverom2
 • ArealP-rom 120 m²
 • Tomt1 251 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   39 140,- (Omkostninger totalt)   839 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Kanskje er du på utkikk etter en eiendom i nærheten av Vermundsjøen med potensiale og muligheter? Vi har nemlig gleden av å presentere Storhøklingen 11 som består av enebolig og garasje på stor tomt. Tomten er på ca. 1,2 mål opparbeidet med gruset gårdsplass og hagearealer som ligger skjermet og fint til med naturen som nærmeste nabo. Boligen er fra 1985 med tilbygd del fra 1992 og består av blant annet to innganger, kjøkken, spisestue med utgang til terrasse, romslig stue, to soverom, bad, vaskerom og toalettrom. Her bor du fint med kort vei til Vermundsjøen og vakre Finnskogen ca. 30 km fra Flisa sentrum. Snøscooterleden inn til Sverige går like i nærheten. Merk deg dette: - To romslige soverom - Rikelig med lagringsplass i kjelleren - Fredfull og landlig beliggenhe

Storhøklingen 11, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 48 kvm
  1. etasje: 95 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 25 kvm Trapperom og vaskerom.
  1. etasje: 95 kvm To vindfang, gang, stue, spisestue, kjøkken, bad, toalettrom og to soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 23 kvm Tre bodrom.  Tomt
  1251m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er opparbeidet med gruset innkjøring og hageanlegg med plen og beplantning. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger rett ved Vermundsjøen. Boligen ligger fredlig og tilbaketrukket fra veien. Ved eiendommen er det unike tur-, fiske- og jaktmuligheter. Området består av skogareal og spredt boligbygging. Nærmeste matbutikk finner du på Kjellmyra, ca. 25 km fra eiendommen. Det er ca. 30 km til Flisa som er kommunesentrum med de forskjellige servicetilbud. Avstanden til riksgrensen i Sverige er ca. 3 km, og det er ca. 1 mil til Bograngen landhandel herfra samt lik avstand til Sysslebäck. Like i nærområdet og med utsikt mot sjøen og med badeplass finner du Kafè Finnskog, kun 1 kilometer.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Knut Roger Furuseth ved Byggtakst Elverum AS. Enebolig oppført 1985. Byggegrunnen antas å bestå av jordmasser med høy sand-/grussortering. Byggegrop antatt uten etablert drenering, normal utførelse for området. Grunne med høy sandsortering og drenerende egenskaper. Dels synlige drensplater med pussbehandling mot drenslist, antatt utførelse fra 1985. Grunnmurer og grunnmursvanger med Lecablokk. Synlige flater over terreng med pussbehandling. Innvendige grunnmurer med pussbehandling og noe panelkledninger. Saltakkonstruksjon med kaldtloft, prefabrikkerte taksperrer ved opprinnelig del. Takkonstruksjoner fra forskjellige byggeår. Kaldtloft kun vurdert fra loftsluke, begrenset sikt. Tekking med pappshingel. Opplyst tekking av en takside ved tilbygg fra 2010 grunnet lekkasje, forøvrig tekking fra 1985 og 1992. Vinduer med isolerglass av blandet alder. Hovedsakelig fra de forskjellige byggeår, vindu spisestue fra 2013. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Utvendige trapper: Konstruksjonene har skjevheter. - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. - Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Krypkjellere og kryperom vurderes på generelt grunnlag som risikokonstruksjoner med høy skadefrekvens. Noe nedheng ved stubbeloftsplater, forøvrig ingen påviste tegn til fuktrelaterte forhold i krypkjelleren. Noe lagret organisk byggeavfall. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Stoppekran ikke merket. Enkelte Cu-installasjoner med noe irring. Kobbervannrør har levetid på fra 25 til 50 år. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Plast avløpsrør har levetid på 50 år. - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Skjolder ved pipegjennomføring fremstår å være av eldre dato, ingen tegn til restfukt. Forøvrig ingen påviste tegn til lekkasjer eller øvrige mangler ved tekkingen. Vindskier med vedlikeholdsbehov. Isbordbeslag med noe skjevheter. - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Renner med noe varierende fallforhold. Ingen påviste lekkasjer. - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Fasader med vedlikeholdsbehov. Lusinger eller musebånd må sjekkes ut grunnet fare for inntrengning av skadedyr. Tett utførelse hindrer ventilering/drenering bak kledningsbord, ingen påviste følgeskader. - Takkonstruksjon/loft: Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Noe skjolder ved himlingsplater rundt pipegjennomføring i spisestue samt skjolder og overflateskader ved himlingsplater i stue. Noe rimdannelser og tegn på svertesopp ved undertaksplater. Forholdene kan tyde på noe varmluftslekkasjer til kaldtloft med påfølgende kondensproblematikk. Synlige tegn etter muse- og vepseaktivitet på loftet, forholdet bør undersøkes. - Vinduer: Enkelte vinduer med noe justeringsbehov Tettelister bør byttes ved åpningsbare vinduer, mistet noe tettefunksjon. Ingen påviste punkteringer, men kan påregnes grunnet elde. Vinduer med vedlikeholdsbehov. - Utvendige dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. - Innvendige overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Overflater med varierende slitasjegrad. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Utførte målinger for høydeavvik ved spisestue, stue, kjøkken og gang. Høydeforskjeller fremstår i hovedsak fra byggeåret samt påvirket av noe langtidsnedbøyninger, setninger eller telehiv. - Rom under terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører med noe justeringsbehov. Et dørblad i kjeller med skader, behov for utbedringer. Eldre låsekasser/vridere med noe slark. Manglende vridere og døskilt ved flere dører. - Avtrekk - Kjøkken: Ventilator fra byggeåret. - Overflater og innredning - Toalettrom: Det er påvist riss/sprekker/skader på toalett. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Overflater og innredninger med bruksslitasje. Veggoverflater med avrevet tapet. Sprukket do-lokk. - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Manglende ventilering ved stue og spisestue. - Elektrisk anlegg: Inntak med jordkabel. Sikringsskap med jordfeilautomater plassert i gang. Montert overspenningsvern. 3-fase 230V anlegg med 40A hovedsikring. Strømmåler med automatisk avlesning. Ledningsnett av blandet alder, hovedsaklig åpent anlegg fra byggeåret. Funksjon og tilstand må vurderes av fagmann. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Grunnmurer og vanger med lokale oppsprekkinger samt enkelte overganger mot ringmurer. Spesielt store oppsprekkinger ved grunnmursvange mot syd. Påvist omfang antas å være av eldre dato. Ukjent tilstand på murverk bak påforede vegger. Pusslag med noe riss. Lokalt saltutslag ved gulv i en kjellerbod. - Terrengforhold: Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tilnærmet flatt ved synlige grunnmurer. Terrenget skal ha fall minst 2 cm pr. meter og minst 3,0 meter ut i fra grunnmur. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Manglende dokumentasjon for vann- og avløpsanlegg. Anlegget er 38 år gammelt. Ingen opplysninger om lekkasjer, frostproblematikk eller problemer med avløp. I følge Byggforsk byggdetaljblad ligger generell levetid plastrør på opptil 50 år, plast avløpsrør har levetid på 50 år. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert rekkverk. Konstruksjonene har skjevheter. Rekkverk noe lavt (< 90 cm) og med for store åpninger (> 10 cm), rekkverk bør utbedres. Gulv ved terrasse og plattinger utført med 21 mm terrassebord på c 60 cm bjelkelag anses underdimensjonert. Terrassen antas å være noe i bevegelse sommer/vinter grunnet telehiv. - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det er ikke montert rekkverk. Trapp mot betonggulv utsatt for fuktopptrekk i trappevanger, ingen følgeskader av betydning. - Generell - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Gulv uten eller med feil fallforhold. Sluk under dusjkabinett ble ikke kontrollert grunnet hindret adkomst/sikt. Utettheter ved lav terskelløsning, ingen lekkasjesikring. Usikkerhet vedr membranløsning. Rommet anses ikke å oppfylle krav til våtrom med tetthet og ivaretagelse av lekkasjevann som tilfredsstiller dagens krav til våtrom. Levetidsbetraktninger som våtrom kommer ikke til anvendelse. - Generell - Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Gulv med lokalt fall til sluk, forøvrig varierende fallforhold. Provisorisk avløp fra vaskemaskin til vaskekum. Sluk under bereder kunne ikke inspiseres. Rommet anses ikke å oppfylle krav til våtrom med tetthet og ivaretagelse av lekkasjevann som tilfredsstiller dagens krav til våtrom. Levetidsbetraktninger som våtrom kommer ikke til anvendelse. - Overflater og innredning - Kjøkken: Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Overflater med betydelig bruksslitasje. Ingen påviste tegn til fuktrelaterte følgeskader som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner. - Branntekniske forhold: Enebolig med en boenhet. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter eller skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? - Tilfeller av mus i kjelleren. 11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Satt inn varmepumpe i november 2022. 11.1 Hvem er arbeidet utført av? - Minel v/Krister Verket.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: To vindfang, gang, stue, spisestue, kjøkken, bad, toalettrom og to soverom. Kjeller: Trapperom, vaskerom og tre bodrom. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  Velkommen Gruset innkjøring og gårdsplass tar deg frem til boligen. Boligen har to innganger som begge tar deg inn til entré med plass til å kunne henge fra seg ytterklærne. Kjøkkenet og spisestuen Kjøkkenet ligger fint til med plass for lite kjøkkenbord i praktisk tilknytning. Innredningen er fra byggeår med laminerte fronter og skrog. Laminert benkeplate og stålbenk med utslagsvask og oppvaskkum. Det er avsatt plass til frittstående oppvaskmaskin, komfyr og kjøleskap. Spisestuen har lyse overflater og med plass til spisebord ved vinduet vendt ut mot terrassen. Herfra tar du deg ut til den vestvendte terrassen. Stuen Romslig stue med gode møbleringsmuligheter for sofagruppe, TV-møblement og andre ønskelige stuemøbler. Soverom Boligens to soverom er av god størrelse med plass til dobbeltseng og nattbord. Garderobeskap på hovedsoverommet. Bad og toalettrom Eldre bad med flislagt gulv og baderomsplater på veggene. Innredning med servant, skap og speil med lys i overkant. Gulvmontert toalett og dusjkabinett. Oppvarming med panelovn. Separat vaskerom i kjelleren. Toalettrom i den tilbygde delen med vinylbelegg på gulvet og platekledninger på veggene. Gulvmontert toalett og vegghengt servant. Oppvarming med panelovn.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller på biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.

  Diverse
  Gressklipper og resteplassbenk medfølger i handelen

  Prisantydning inkl. omkostninger
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   39 140,- (Omkostninger totalt)   839 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Luft-til-luft varmepumpe fra 2022 i stuen. - Panelovner på enkelte rom. - Peisovn i stuen.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  7662

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjorde totalt ca. kr 7.662,- for 2022. I disse inngikk eiendomsskatt, renovasjon og slam. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og feievesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Formuesverdi primær
  195904

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  705253

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Dagboknr. 2680, tinglyst den 22.07.1985. Gjelder bestemmelse om vei. Eiendommen har rett til vei på gnr. 4, bnr. 6 frem til riksvei 206 følger tomten. Veiens verdi og vedlikehold beregnes etter nytteverdiprinsippet. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det ble utstedt ferdigattest for tilbygg i 1992. Det ble i denne anmerket utvendig trapp og utvendig beis. Det er ukjent hvorvidt disse merknadene er utbedret/ferdigstilt. Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for øvrige bygningsdeler. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av garasjen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk. Det er mottatt byggetegninger fra kommunen av eneboligen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk for opprinnelig del. I byggetegninger av tilbygg er ingen rom definert, men kommunen har utstedt ferdigattest for denne delen.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei. Det er tinglyst avtale om veirett. Eiendommen har rett til vei på gnr. 4, bnr. 6 frem til riksvei 206 følger tomten. Veiens verdi og vedlikehold beregnes etter nytteverdiprinsippet. Eiendommen har privat vann- og avløpsanlegg. Vannkilde opplyst fra borebrønn med dykkpumpe på egen eiendom. Trykktank plassert i kjeller. Avløpssystem opplyst med sedimenteringsanlegg og overløp ført til spredegrøfter. Kommunen opplyser at anlegget er fra 1985 og såppas gammelt at det bør utbedres på sikt. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende samt at grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen omfattes av bestemmelsesområde for Finnskogen vedr. miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur. Det gjøres oppmerksom på at deler av garasjen ligger på naboeiendommen med gnr. 4, bnr. 147 og andre delen på naboeiendommen med gnr. 4, bnr. 6. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   39 140,- (Omkostninger totalt)   839 140,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  39140

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 5 % av salgssummen, minimum kr 52.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev