aktiv-eiendomsmegling

Idyllisk beliggende småbruk med renoveringsbehov i naturskjønne omgivelser på Finnskogen - Konsesjonsfritak

 • 700 000
 • BRA 117 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING700 000
 • OMKOSTNINGER33 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER733 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 104 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT13 649 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-))
  --------------------------------------------------------
  33 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  733 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Boligen inneholder:

1. etasje: Entrè/trapperom, kjøkken, gang, stue og bad
2. etasje: Trapperom og 2 soverom

Eiendommen inneholder også tre uthus, ett som er rivningsobjekt og to med enkel standard.

Storhøklingen 79, Innlandet

 • Sitter du med ønske om et småbruk på vakre Finnskogen som egner seg vel så godt som fritidsbolig og også som bolig? Da kan dette småbruket i Storhøklingen 79 være noe for deg. Her bor du få kilometer fra Vermundsjøen med bade- og fiskemuligheter. Det tar deg også kun 10 minutter til riksgrensen i Sverige med bil. Rundt deg har du freden og roen og et rikt dyrelig. For den turglade er det flotte turmuligheter i området. Selve bygningsmassen bærer preg av å trenge en hendig hånd, men har tidligere fungert som fast bolig. Den store tomta på i alt 13,6 daa består av 6,1 daa innmarksbeite og 6,5 daa produktiv skog så her har du rikelig plass til å boltre deg på.

  VELKOMMEN
  Her møtes du til en gruslagt gårdsplass og innkjørsel. Parkèr på tomta og bli med inn. Eiendommen egner seg som både fritidsbolig og som fast bolig for den rette. Inne møtes du til en entrè eller trapperom og deretter kjøkkenet.

  Kjøkken
  Plassbygget kjøkkeninnredning med malte slette fronter, laminert benkeplate og vask med sidefelst i rustfritt stål. Frittstående hvitevarer. Avtrekksvifte i pipe. Kobles med stikkontakt. Kjøkkenet har lem ned til kryp med vannpumpe og VV-bereder.

  STUE
  Ei koselig stue med plass til både salong og spisestue. Rommet har varmepumpe fra 2011 og vedovn.

  Bad
  Badet har belegg på gulvet og plater på veggene. Det er panelovn i rommet, som er innredet med servant, dusjkabinett og gulvmontert wc. Det er opplegg til vaskemaskin i rommet. Mekanisk avtrekk. Sluk av plast med klemring tilsluttet gulvbelegg.

  Soverom
  Begge soverom finner du i 2. etasje.

  Eksempler på materialvalg i boligen:
  Gulv: Lakkert og malte tregulv
  Vegger: Malte plater
  Himling: Malte plater

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen ligger rett ved Vermundsjøen. Boligen ligger fredlig og tilbaketrukket fra veien. Ved eiendommen er det unike tur-, fiske- og jaktmuligheter. Området består av skogareal og spredt boligbygging. Nærmeste matbutikk finner du på Skalbukilen, kun 13 km fra eiendommen. Det er ca. 30 km til Flisa som er kommunesentrum med de forskjellige servicetilbud. Avstanden til riksgrensen i Sverige er 3 km, og det er få kilometer til Bograngen landhandel herfra samt til Sysslebäck. Like i nærområdet og med utsikt mot sjøen finner du Kafè Finnskog.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Enebolig med ukjent byggegrunn. Grunnmurer av betong med sparestein. Tilbygget del er punktfundamentert. Vegger på opprinnelig del av tømmer. Tilbygget del med vegger av enkel reisverkskonstruksjon. Fasader er kledd med stående trepanel. Det er fylt med isolasjon i sprekker på tømmer. Tilbygget del er usilert i sin helhet. Stedbygget sperretak. Taktekking med takstein av eldre dato. Det er ikke undertak. Delvis takrenner og nedløp av metall, men mangelfullt. Overgangsbeslag på pipe. Tilsynelatende uisolert konstruksjon. Vinduer i ulik utførelse. Noen med isolerglass og noen med enkle glass og varerammer. Vinduer med isolerglass i 1. etasje fra 1987. Tre stk nyere vinduer i 2. etasje. Entrèdør av tre med glass. Trapp av betong ved entrè. Rekkverk av tre.

  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad.

  Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det ikke gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak).

  Det er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Utvendig/taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det kan fra loft ses utettheter rett ut flere steder. Kraftig mosevekst på overflater.
  - Utvendig/nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er stedvis ikke montert beslag og takrenner. Beslag på tak over entrè er lagt utenpå veggkledning.
  - Utvendig/veggkonstruksjon: Deler av tømmervegger er tildekket. Det er opplyst at dette er utført for at det ikke skal sprute vann opp på veggene da det mangler takrenner. Kraftig oppsprekking i tømmer. Kraftig oppsprekking i kledningsbord og stort omfang av glipper mellom kledningsbordene, åpen rett ut. Med tømmervegger i kombinasjon med kryperom medfølger det en risiko for skjulte skader.
  - Utvendig/takkonstruksjon/loft: Loft over lukket himling er ikke inspisert. Råteskader på isbord. Råteskade på del av takkonstruksjonen på hjørne mot sør-øst. Råte på del av taktro på bakside. Manglende komplettering av vindskier. Begynnende råte også på taksperre på hjørne mot nord-øst. Skjevheter på konstruksjonen.
  - Utvendig/vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Eldste vinduer med isolerglass har passert halvparten av forventet brukstid. På vinduer med enkle glass og varerammer må det forventes luftlekkasjer. Slitasje og oppsprekking i kitt. vinduer 1. etasje fra 87 og med enkle glass etc.. Nyere vinduer på en side i 2. etasje.
  - Utvendig/dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Det vil si at kald trekk kan oppstå. Utett mellom karm og dørblad. Slitasje på overflater.
  - Utvendig/utvendige trapper: Skjevhet på trapp. Oppsprekking og slitasje i treverk.
  - Utvendig/andre utvendige forhold: Det er kraftige skjevheter på bygget.
  - Innvendig/overflater: Stedvis slitasje, misfarging, synlige skjøter etc. Åpne konstruksjoner i trapperom.
  - Innvendig/radon: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  - Innvendig/pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Det er ikke brannsikker plate på gulv under vedovn på kjøkken. Generelt eldre ildsteder som har passert godt over halvparten av forventet brukstid. Rennemerker på brannmur på kjøkken. Riss i overflater på pipe og brannmurer. Sprekk i pipe utvendig over tak.
  - Innvendig/innvendige dører: Noe slitasje på overflater.
  - Innvendig/andre innvendige forhold: Det er observert maur på utsiden og innsiden av boligen. Det er observert tegn etter mus.
  - Kjøkken/overflater og innredning: Slitasje på overflater. En benk står løs. Noe skjevheter.
  - Kjøkken/avtrekk: Ukjent funksjonalitet.
  - Tekniske installasjoner/vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Stedvis kraftig korroasjon på koblinger. Det var ikke påsatt vanntrykk på anlegget under befaring.
  - Tekniske installasjoner/avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Lufting er avsluttet med ventil på bad.
  - Tekniske installasjoner/ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er ingen ventilering fra kjeller eller fra soverom.
  - Tekniske installasjoner/andre vvs-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.
  - Tekniske installasjoner/varmtvannstank: Det er bulk på vartmvannsberederen. Ukjent årsak, men forholdet ligner på hvordan en frostskade på vv-beredere ser ut.
  - Tekniske installasjoner/andre installasjoner: Halvparten av forventet brukstid er passert.
  - Tekniske installasjoner/el-anlegg: Boligen har åpent lagt elektrisk anlegg. Sikringsskap med hovedsakelig porselensikringer, noen automater og jordfeilsautomat. Det forekommer stikkontakter med og uten jording i samme rom. Dette anbefales ikke.
  - Tomteforhold/byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  - Tomteforhold/grunnmur og fundamenter: Svinnsprekker og avskaling på grunnmurer. Skjevhet på punktfundament.
  - Tomteforhold/utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  - Tomteforhold/septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.

  Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter:
  - Innvendig/rom under terreng: Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetasje/kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Soppvekst i treverk som ligger på gulv. Råte på hyller. Synlig fuktinnsig flere steder i rommet, eks bak vannpumpe. Det er målt et fuktinnhold i bjelkelag på over 20 vektprosent. Fuktinnhold på over 20 vektprosent kan være skadelig og medføre sopp- og råteskader.
  - Innvendig/innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Kjellertrapp: Det er ikke rekkverk eller håndløper i trapp. Råte nederst på trapp. Trapp til 2. etasje: Rekkverk er lavere enn hva dagens krav tillater. Åpninger i rekkverk er større enn hva dagens krav tillater. Det er ikke håndløper på vegg.
  - Våtrom/generell/bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Bad er bygget etter byggforskrifter gjeldende før 1997. Bad fra før 1997 gis automatisk TG3 da det ut fra alder må forventes at behov for oppgraderinger nærmer seg. Innredninger har passert halvparten av forventet brukstid. Skjolder i himling. Varierende fallforhold. Ikke hlehetlig fall på gulv mot sluk.
  - Tekniske installasjoner/branntekniske forhold
  - Tomteforhold/drenering: Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
  - Tomteforhold/terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning.


  Det er gitt TGIU på følgende bygningsdeler:
  - Innvendig/krypkjeller: Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.
  - Våtrom/fukt i tilliggende konstruksjoner/bad: Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.


  For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.
 • 1.etg.: 62 kvm BRA
  2.etg.: 42 kvm BRA

  Følgende rom inngår i primærareal:
  1. etg.: Entrè/trapperom, stue, mellomgang, kjøkken, bad
  2. etg: Trapperom og to soverom

  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra rapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet "Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse".
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen varmes opp med varmepumpe fra 2011, panelovner og vedovn.
 • Eiertomt på ca. 13.649,1 m². 6,1 daa er innmarksbeite, 6,5 daa er produktiv skog og 1 daa er bebygd i følge gårdskart. Tomten er opparbeidet med skog og diverse beplantning.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Biloppstillingsplasser på egen gårdsplass.
 • Eiendommen har adkomst via skogsbilvei. Denne eiendommen har 20% andel i veilag og dekker kostnader vedr vedlikehold og brøyting. Det er ikke tinglyst veirett.

  Privat vann- og avløpsanlegg. Egen brønn på tomta. Det er ikke foretatt vannprøver av nåværende eier og ny eier oppfordres til dette. Septiktank som i følge Åsnes kommune er gammelt og bør utbedres på sikt

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 197 529 per 31.12.19
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 711 104 per 31.12.19
 • Kommunale avgifter utgjør totalt ca. kr 5.100,- for 2021. I disse inngår eiendomsskatt, samt vann- og avløpsgebyr. Renovasjon utgjør kr 2.225,- og faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 472,50,- og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunk(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen.

  Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.

  Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er byggemeldt eller er i samsvar med eventuelle byggemeldte og godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold.

  Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om utbedring, bruksendring eller riving. Kommunen kan også utstede/kreve gebyr og/eller mulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.
 • På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med 1 bruksenhet.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er større enn 2 daa, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det elektriske anlegget ble sist gang kontrollert i 2005, uten pålegg om utbedringer. Dette gir likevel ingen garanti for at anlegget er uten feil/mangler eller er tilpasset dagens krav og/eller bruksmønster. Neste kontroll kan forventes i 2025.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.
 • Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Åsnes kommune 2019-2030, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR), nåværende og miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur. Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan.

  Plan kan fås ved henvendelse til megler.
 • Gnr. 4 Bnr. 62 i Åsnes kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
  Kjøpesum pluss omkostninger innbetales til overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende:
  Det er fukt i kjeller. Bergesig.
  Sopp i kjeller, ref. tilstandsrapport
  Diverse el- gjort av Jan Ove Sjølig (faglært), tror han jobbet i Solør elektro når han utførte jobben.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 7 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 14.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Edith Sparby
  Ellen Sparby
Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev