aktiv-eiendomsmegling
Fasade fra veien

Attraktiv bolig med alt på ett plan. Integrert garasje. Solrikt og populært boligområde på Brekkerød!

 • 3 650 000
 • BRA 117 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING3 650 000
 • OMKOSTNINGER103 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 753 392
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 008
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 91 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 953 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  8 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,-))
  --------------------------------------------------------
  103 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 753 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.etg Entré, 3 soverom, baderom/vaskerom, kjøkken med spiseplass, stue med utgang til herlig delvis overbygd, sydvendt terrasse med tak.
I tillegg er det integrert garasje med elbillader og fjernstyrt elektrisk leddport og 2 boder som medfølger.
Velkommen til Brekkerødveien 10A!

Brekkerødveien 10A, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  En gjennomgående godt vedlikeholdt halvpart av tomannsbolig, med god standard fra byggeåret.
  Boligen er på ett plan og har pene overflater med eikeparkett på gulv i oppholdsrom og flislagt bad med badekar og dusjkabinett. Klassisk pen kjøkkeninnredning med malte fronter, laminert benkeplate og integrerte hvitevarer.
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven.
  Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  Utvendig

  Takkonstruksjon/Loft,TG2
  Taket er oppført med selvbærende takstoler og noe sperretak, konstruksjonen er isolert.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
  - Det er fuktmerker i bordtro ved lufting for kloakk. Det var tørt på befaringsdagen.

  Tiltak
  - Det vurderes ikke som nødvendig med tiltak , men det anbefales å sjekke dette på vintertid, kan være kondens som er årsak til dette.

  Vinduer,TG2
  Vinduer med malte trekarmer og 2 lags glass.

  Vurdering av avvik:
  - Det er avvik:
  - Vindu på det ene soverommet mot nord tar litt i karmen og har behov for justering.

  Tiltak:
  - Justere vindu

  Innvendig

  Radon,TG2
  Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Eiendommen ligger i et område med moderat til lav radonkonsentrasjon

  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.


  Tiltak
  - Det bør gjennomføres radonmålinger

  Pipe og ildsted,TG2
  Pipe er oppført med lettklinkerelementer, vedovn plassert i stue.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
  - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

  Tiltak
  - Det er en anbefaling om at det bør monteres ildfast plate under luker på pipe.
  - Det anbefales å montere sotlukestein og plate på gulv.

  Våtrom

  Overflater Gulv,TG2
  Det er fliser på gulv på underlag med varmekabler. Det er ikke fall til sluk under dusjkabinett, ca 6mm fall til sluket under badekar målt fra gulv ved døren.

  Vurdering av avvik:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

  Tiltak
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.
  Sluk, membran og tettesjikt,TG2

  Det er trolig benyttet smøremembran som tettesjikt, membran er synlig i sluket men ser ikke ut for å være klemt under klemring.

  Vurdering av avvik:
  - Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring.
  - Det ser ikke ut for at det er benyttet slukmansjett som er klemt under klemring i sluket.

  Tiltak
  - Overvåk konstruksjonen jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må løsningen utbedres, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Ventilasjon,TG2
  Naturlig ventilasjon med ventil i himling.

  Vurdering av avvik:
  - Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  - Rommet har kun naturlig avtrekk.

  Tiltak
  - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

  Tekniske installasjoner
  Vannledninger,TG2
  Vannledningsanlegget er utført med rør i rør system, samleskap plassert på bad, stoppekran i kjøkkenbenk.

  Vurdering av avvik:
  - Det er irr på rør.
  - Det er noe irr på rør og det er litt rust i bunn på samleskapet.

  Tiltak
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak.

  Avløpsrør,TG2
  Avløpsanlegget er utført med plastrør.

  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

  Tiltak
  - Stakepunkt bør etableres.

  Varmtvannstank,TG2
  Varmtvannsbereder på ca 200 liter plassert på badet.

  Vurdering av avvik:
  - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

  Tiltak
  - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

  Tomteforhold
  Forstøtningsmurer,TG3
  Det er etablert stablet natursteinsmur langs gaten på østside av boligen.

  Vurdering av avvik:
  - Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.
  - Normale skjevheter på muren.

  Tiltak
  - Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.
 • Beliggende i rolig gate på Brekkerød - et boligstrøk som definitivt er ett av Haldens mest populære. Brekkerød ligger cirka 4 km fra Halden sentrum. Det er kort gangavstand til langåpne dagligvarebutikker, barnehage/barne og ungdomskoler, idrettsanlegg, bussholdeplass med mer. Det er flere lekeplasser på boligfeltet. I nærmiljøet har man også flotte turområder i skog og mark, lysløyper og sportshytter.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.
 • Se kartskisse.
 • Bygningen er oppført med ringmur av lettklinkerblokker, trolig fundamentert på betongsåle. Yttervegger er oppført med isolert bindingsverk og liggende malt bordkledning. Taket er oppført med selvbærende takstoler og noe sperretak, konstruksjonen er isolert. Taket er tekket med papp, takrenner og nedløp av stål. Vinduer med malte trekarmer og 2 lags glass. Malt isolert ytterdør og malt balkongdør med 2-lags glass.
  Opplysninger om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utarbeidet av Geir Arne Brattli datert 09.05.2022.
 • 1.etg: 117 Bra

  Følgende rom inngår i primærareal:

  Det er bruken av rommet på salgstidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom(p-rom) eller sekundærrom(s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. I hht utdrag av veiledning til NS 3940.
  Følgende er bemerket i takstmannens rapport hva gjelder byggetegninger: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk - Tegningen stemmer ikke helt med de faktiske forhold, carport er bygget som garasje og det er bygd tak over arealet mellom garasje og utvendig bod og satt opp vegger under dette. Det er bygget tak over deler av terrassen. Arbeidene er trolig ikke byggesøkt.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk og vedfyring.
 • Enkel garasje
 • Halden kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 629 765 per 31.12.20 10:55
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 2 267 155 per 31.12.20 10:55
 • Andel fellesgjeld kr ,- pr. .
  Andel fellesformue kr ,- pr. .
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kr. 16 896 pr. år
 • Kommunale avgifter.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 21.05.2008.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgende heftelser/rettigheter/forpliktelser er tinglyst på eiendommen:
 • Halden kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan G-568 Brekkerød med formål boliger.
 • Gnr. 57 Bnr. 18 Snr. 1 i Halden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 6000, oppgjørshonorar kr 5000 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 24951. Utleggene omfatter fotograf, internett, infoland, sikringsobligasjon og takstmann. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • John Erik Olof Svensson
  Kari Hvidsten
Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev