aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hydalsveien 25!

Langesund Hydalsveien 25

Boligtomt med en meget attraktiv og barnevennlig beliggenhet i Langesund! Solrikt og sentralt med kort vei til sentrum!

 • 1 380 000
 • PRISANTYDNING1 380 000
 • OMKOSTNINGER50 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 430 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT662 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 380 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  34 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 380 000,-))
  --------------------------------------------------------
  50 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 430 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Hydalsveien 25, Vestfold og telemark

 • Tomten har en meget attraktiv beliggenhet i et populært og attraktivt boligområde. Med gode solforhold, nærhet til de fleste fasiliteter og kort vei til både sjø og skog, har denne tomten det meste en kunne ønske seg!
  Området er veletablert, attraktivt og er bebodd av personer i alle aldre. Meget barnevennlig med kort og trygg vei til skoler (både barne-, ungdoms- og videregående skole), barnehage, dagligvare, Skjærgårdshallen, badeparken, lekeplasser mm. Flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet, sommer som vinter med bl.a. lysløype i skogsterreng , skibakke med heis, skøytedam og bademuligheter. I tillegg til at man har umiddelbar tilgang til en av Norges vakreste skjærbårder!

  Man har også kort vei til Langesund sentrum som er en av Norges vakreste sommerbyer med Wrightegaarden som er sommerens høydepunkt med konsertarrangement gjennom hele sommeren. Sommeren i Langesund byr også på mange festivaler som Fiskefestivalen, Shantyfestivalen, Revyfestivalen mm. Quality Hotel Skjærgården med badepark er et populært supplement til sjøen for de badelystne på sommeren med 31 grader i vannet hele året, badstue og vannsklier.

  Bamble ligger sentralt til med kort vei til et stort jobbmarked både innenfor kommunegrensen samt Porsgrunn, Skien, Larvik og Kragerø.
 • Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger/flermannsboliger og småhus.
 • Se kartskisse. Tomten er godt merket med vår "til salgs" jordspyd.
 • Eiet tomt, ubebygget. Tomten grenser til idyllisk tjern mot vest og med noe utsikt til sjøen mot øst.Tomten er fra øst lett skrånende opp mot et forholdsvis flatt platå. Det er ikke gjort grunnundersøkelser.
 • Ca. 662 kvm beregnet areal, jfr. opplysninger mottatt fra Bamble kommune.
 • Offentlig vei frem til vendhammer hvor det derfra er felles, privat adkomst til Hydalsveien 25, 27 og 29 med vedlikehold i fellesskap. Offentlig vann/avløp like utenfor tomtegrensen (like utenfor asfalten, lett synlig). Iflg. kommunen er det nytt anlegg i 2019. Det er ført frem strøm og fiber frem til tomtegrensen på østsiden.
  Tilknytningsavgift:
  Kr. 125,- pr. tilkobling.
 • Fastsettes av ligningsmyndighetene etter ferdigstillelse.
  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB).
  Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (PROM/BOA).
 • Ikke fastsatt før ferdigstilt hus. Normale kommunale avgifter estimeres å være 14 000 - 20 000,- pr .år basert på kommunens gebyrliste på vann, avløp og renovasjon. Gebyrliste ligger vedlagt salgsoppgaven. Eiendomsskatt er ikke medregnet og vil bli beregnet etter ferdigstillelse. Avvik kan forekomme.
 • Etter bygging må enhver huseier beregne seg faste/variable kostnader som strøm, tv-/internett, forsikring o.l.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er boplikt i Bamble kommune.
 • Ikke aktuelt.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  I grensen mot sør til Hydalsveien 27, er tomtekjøper forpliktet til å sette opp gjerde (med arbeid og kostnader delt med nabo).
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Eiendommen overleveres fri for pengeheftelser.
 • Eiendommen ligger i regulert område, vist som boliger. Gjeldende reguleringsplan er "Hydal" med planID 3813 42 og denne ligger vedlagt salgsoppgaven. Det er § 3 "areal for småhusbebyggelse" som er gjeldende for tomten og sier følgende: "Frittliggende bolighus skal oppføres i 1 etasje. Sokkeletasje kan, hvor terregnet etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, innredes til beboelse innenfor rammen av bestemmelsen i byggeforskriftene. Gesims og sokkelhøyde fastsettes av bygningsrådet". Videre sier pnkt C under samme paragraf i reguleringsplanen at "bygningens grunnflate, inklusiv garasje må ikke overstige 25% av tomtens nettoareal". Utover dette kan man naturligvis søke dispensasjon.

  Forøvrig gjøres det oppmerksom på at interessenter er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som kan bebygges på tomten, og er man i tvil anbefales det at kommunen kontaktes for avklaring før kjøpsavtale inngås.

  Det er igangsatt arbeider på nabotomten hvor plate er støpt og prosjektet er lagt ut for salg. Som vedlegg til prospektet ligger tegninger av ny bebyggelse og reguleringskart vedlagt. Arbeidet kan også sees på dronebilder.
 • Gnr. 31 Bnr. 73 i Bamble kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger. Vennligst spesifiser ønsket tidspunkt i budgivningen.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen, ei heller fylt ut egenerklæringsskjema.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.5000-, og oppgjørshonorar kr. 5900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 40 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Utleggene omfatter annonsering, internett, innhenting av lovpålagt informasjon, fotograf, tinglysing av sikringsobligasjon mv. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jan Fagervold
Simen Dippner Bakke

Megler

Simen Dippner Bakke

90 92 22 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger