aktiv-eiendomsmegling
Fasade

Evje Malmvegen 2

Attraktiv næringslokale like ved Evje Sentrum på ca 1265M2 BRA-Kontor-lagerhall-Sentral beliggenhet-Sjelden mulighet!

 • 4 900 000
 • BRA 1 265 m²
 • PRISANTYDNING4 900 000
 • OMKOSTNINGER123 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 023 842
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 008
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 627 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  122 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 900 000,-))
  --------------------------------------------------------
  123 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 023 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Lagerhall og kontorbygg.

Malmvegen 2, Agder

 • EASTERN OFFSHORE AS
 • Gnr. 49 Bnr. 139 i Evje og hornnes kommune
 • Lagerhall og kontorbygg.
 • God standard i sin helhet på overflater og utstyr. Det er totalt 1200 kvm bra på lagerteltet og ca 65 kvm bra på kontorbygget. Kontorbygger rommer kontorlandskap, et lite kjøkken og bad med servant, wc og dusj. Her er det lagt inn fiberoptikk.
  Lagerteltet er åpent og av god størrelse.
 • Næringsbygget ligger i et attraktivt område på Evje. Kort vei til Evje sentrum.
 • Se kart.
 • Se vedlagte byggtegninger, kontorlokalene er stålkonstrusjon/container og lager/produsjonslokalene er stålkonstruksjon.
 • Tomten er på 2627m² og er opparbeidet med asfalt.
 • Parkering på egen tomt.
 • 2008
 • ca 1265 kvm BRA.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt kke utleid.
 • Bestilt, ikke mottatt.
 • Elektrisk.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen ligger i et regulert område.
  Plannavn: Områderegulering for verksmoen.
  PlanID: 2012022
  Ikrafttredelse: 22.03.2018
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Offentlig vei, vann og avløp.
 • Ferdigattest foreligger og datert 18.01.2018
 • Kr. 4 268 pr. år
  Gjelder abonnementsgebyr vann og avløp. Det kommer i tilegg forbruk vann på kr. 16,50,- pr m3 og forbruk avløp kr. 24,87,- pr m3.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • EASTERN OFFSHORE AS
Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev