aktiv-eiendomsmegling
Tomtekart med markering.

Attraktive hyttetomter med kort avstand til Røros! 14/25 tomter solgt!

 • 370 000
 • PRISANTYDNING370 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER370 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 300 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 370 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  370 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Fasade

Nesvold Hyttegrend, Trøndelag

 • Nesvold hyttegrend er et nyetablert hyttefelt med 25 hyttetomter.
 • Tomtene er ferdig oppdelt og klar til bygging. All infrastruktur er ferdig opparbeidet.
 • Nesvold hyttefelt ligger i vakre omgivelser ca. 10 km sør for Ålen sentrum og ca. 23 km nord for Røros. Meget gode sol og utsiktsforhold. Her har en full tilgang til vakker natur sommer som vinter, som kan by på bl.a. fiske, supert bærterreng og mulighet til jakt. Kort vei fra Ålen sentrum. I sentrum ligger Ålen alpintanlegg, samt det en måtte trenge av fasiliteter som butikker, bensinstasjon, offentlig transportpunkt osv. Kun ca. 20 min kjøring fra Røros sentrum, der en finner de fleste fasiliteter og servicetilbud. Her vil du ha full adkomst fram til området med bil hele året. Området er perfekt til den som liker å ha nydelig natur like utenfor hyttedøra. Mulighetene for korte og lange fjellturer er svært mange.

  Et glimrende utgangspunkt for fritidsaktiviteter sommer som vinter:
  Jakt: 600.000 dekar statsallmening med rike jakt - og fiskemuligheter i nærområdet.
  Fiske: Kort avstand til Rugelsjøen, og der kan du fiske ørret. Sandtjønna ligger kun 7-8 min unna, og har en kjempefin badetjønn med sandstrand som er meget populær.
  Golf: Røros Golfpark ligger kun 20 min. unna.
  Bærplukking: Gode områder for sopp, multer, blåbær og tyttebær i nærheten.

  Ålen alpintanlegg: Med nedfarter som begynner oppe på fjelltoppene, gjennom skogen og ikke slutter før du er nesten nede i sentrum er dette et skisenter hvor du får oppleve det meste av Norsk natur. Ålen Skisenter kan tilby morsomme bakke-opplevelser for hele familier.

  Blandt annet:
  - Barneheis type skålheis. Lengde 160 m.
  - T-krokheis. 1710 m.
  - 5 preparerte nedfarter av ulik vanskelighetsgrad.
  - Lengste nedfart er 3,5km
  - Høydeforskjell 336 m.
  - Muligheter for kjøring i skogsløyper og løssnø
  - Servering, div. underholdning og afterski ved det gamle tømmerbygget Stentrøstuggu som du finner i enden av bakken.

  Kun 23 km til Røros sentrum med Rørosmartna, Vinterfestspill, Julemarked og konserter. I Røros sentrum finnes det også mange ulike fasiliteter og servicefunksjoner, som ulike helsetjenester, skisentre, restauranter, kino, bowling, treningsstudio, svømmehall, shopping, kunstutstillinger, severdigheter osv. Når det gjelder friluftsliv er det flotte muligheter for fiske, bærplukking, soppsanking, fjellturer, skiturer m.m.

  Kort avstand til Tänndalen alpintanlegg i Svergie.
 • Fra Støren. Kjør FV 30 i retning Røros i ca 78 km, til du kommer til den første jernbaneovergangen ved Nesvold. Kjør over jernbaneovergangen og følg veien i ca. 1 km. Du får da tomtefeltet på venstre side.
 • Eiet tomt med størrelser fra ca 1.400 kvm til ca 2.200 kvm.
  Det gjøres oppmerksom på at arealet er et ca. areal, da nøyaktig areal først vil bli fastsatt ved oppmåling av Holtålen kommune.

  Tomt 2 - ca. 1,7 mål
  Tomt 4 - ca. 2,2 mål
  Tomt 51 - ca. 2,2 mål
  Tomt 33 - ca. 1,8 mål
  Tomt 40 - ca. 1,9 mål
  Tomt 31 - ca. 1,6 mål
  Tomt 50 - SOLGT
  Tomt 47 - ca. 2,0 mål
  Tomt 45 - ca. 1,2 mål
  Tomt 42 - ca. 1,2 mål
  Tomt 35 - ca. 1,5 mål
  Tomt 37 - ca 1,7 mål
  Tomt 44 - SOLGT
  Tomt 46 - SOLGT
  Tomt 48 - SOLGT
  Tomt 43 - SOLGT
  Tomt 41 - SOLGT
  Tomt 39 - SOLGT
  Tomt 30 - SOLGT
  Tomt 15 - SOLGT
  Tomt 16 - SOLGT
  Tomt 28 - SOLGT
  Tomt 17 - SOLGT
  Tomt 18 - SOLGT
  Tomt 19 - SOLGT

  Ta konrakt for å få tilsendt oppdatert prisliste.
 • Fra kr 370 000,- til 525 000,- + omkostninger.
  Ta kontakt med megler for prisliste og oversikt over alle tomtene.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte tomt.
  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 172,-

  Eks. Beregnet omkostninger ved kjøp av tomt til prisantydning kr. 370.000,-

  Pris kr 370.000,-

  kr 9 250,- (Dokumentavgift)
  kr 30.000,- (Andel minirenseanlegg)
  kr 30.000,- (Oppmålingsgebyr +fradeling tomt)
  kr 172,- (Panteattest kjøper - Faktura fra statens kartverk)
  kr 585,- (Tingl.gebyr obligasjon).
  kr 585,- ( Tingl.gebyr skjøte).
  Tot. omkostninger kr 70.592,-

  Tot. pris inkl. omkostn. kr 440 592,- basert på prisantydning kr 370.000,-.

  I tillegg til kjøpesum og omkostninger tilkommer:
  - Tilknytning til strøm på ca. kr 15.000,- til kr 20. 000,- fra nærmeste koblingsskap til hytte.
  - Tilknytning til Ålen Vassverk kr 32 500,-
  - Årlige driftskostnader inkludert servicekostnader på avløpsanlegget er hytteeiernes ansvar og fordeles på antall hytter som er bebygd og tilknyttet anlegget. Servicekostnadene vil være på ca. kr 1. 700,- + mva.
  - Kjemikalier til anlegget vil ligge på ca. kr 1. 500,- som fordeles på antall hytter tilknyttet anlegget. Regning vil komme ca. annethvert år.
 • Ingen gebyrer er registrert på eiendommen.

  Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. En kjenner ikke samlet gebyrer for eiendom for et år, før året er omme. Tjenesten vil normalt ha en en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.
 • Det er eiendomsskatt i Holtålen kommune, med en vedtatt promillesats på 5 promille.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger. er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelsen.
 • Alle tomtekjøpere blir automatisk medlem av Djupskårdsvegen hytteforening.
 • Matrikkel tildeles etter at Holtålen kommune har foretatt oppmåling. Tomtene skilles ut fra eiendom med Gnr. 65 Bnr. 4 i Holtålen kommune
 • - Privat vei frem til tomtegrense. Hyttene får adkomst fra samleveg som er knyttet til FV 30. Kostnader med vedlikehold mv. må påregnes.
  - Vann fra Ålen Vassverk frem til tomtegrense.
  - Privat kloakkordning. Minirenseanlegg.
  Grunneier forbeholder seg retten til å vederlagsfritt benytte veien for henting av ved i området.
  Påkoblingsavgift til Ålen Vassverk må betales av kjøper.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  08.11.1873 900010 ERKLÆRING/AVTALE
  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB
  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

  10.12.1954 2420
  JORDSKIFTE
  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

  25.03.1955 483
  JORDSKIFTE
  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

  23.03.1960 902906 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  Rettighetshaver: Gauldal Elverk
  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

  20.05.1974 1933
  ERKLÆRING/AVTALE
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

  28.03.1977 1340
  BESTEMMELSE OM VEG
  Rettighetshaver: 1644 / 65 / 11 / /
  Bestemmelse om vannrett

  09.01.1978 990006 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  Rettighetshaver: Gauldal Elverk
  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

  15.10.1986 5534
  BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
 • Reguleringsplan for Nesvold Hyttegrend. Vedatt 12.06.2014. Planen viser arealer for utbygging av i alt 54 tomter til fritidsbebyggelse. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Det er ikke konsesjon på eiendommen.
  Konsesjonsskjema må fylles, signeres og godkjennes av Holtålen kommune på ubebygd tomt.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på boligen.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for boligen, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for boligen.
 • Det er avtalt fast meglervederlag pr. tomt. tilsvarende kr 30.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyret på kr 9.200,-, markedspakke på kr 5.000,- og oppgjør kr 4.300,- pr. tomt. Dersom handelen ikke kommer istand skal megler kompenseres for gjennomført arbeid med kr 9.200,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Johannes Testad
Tommy Nyrud

Megler

Tommy Nyrud

98 40 50 32

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev