aktiv-eiendomsmegling
Kirkegata 11A

Kongsberg Kirkegata 11A

Attraktivt næringslokale med muligheter

 • 2 900 000
 • BRA 195 m²
 • PRISANTYDNING2 900 000
 • OMKOSTNINGER73 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 973 842
 • EIENDOMSTYPEKontorlokale
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR1 986
 • FELLESKOST./MND2 236
 • TOMT251 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 2 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  72 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-))
  --------------------------------------------------------
  73 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 973 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1-etasje: Felles inngangsparti, venterom/resepsjon, 6 behandlingsrom, gang, spiserom, kundetoalett, bøttekott/lager, treningshall, herregarderobe med dusj, damegarderobe med dusj og personaltoalett.

Kirkegata 11A, Viken

 • Torodd Mømb.
 • Gnr. 7028 Bnr. 1 Snr. 1 i Kongsberg kommune
 • Treningslokal - Kontorlokale
 • Eiendommen holder en normal god standard.
 • Lokale ligger i meget sentrale og attraktive omgivelser på Vestsiden. Her har man alle sentrums fasiliteter like i nærheten, samtidig med kort avstand til flotte friarealer. Med et steinkast er du like i nærheten til dagligvarebutikker, restauranter, kaféer, forretninger, treningssenter, barnehage, vinmonopolet, Kongsberg Teknologipark, Universitetet krona og bysentrum.
 • Se kartskisse.
  Visning etter avtale. Lokalene vil bli merket med "Til Salgs" plakat.
 • Byggemåte slik den er beskrevet i takstdokument gjennomført av IL Takst AS.

  Bygningen er oppført i 1986. Bygningen er fundamentert på stedlige masser. Grunnfundamenter med støpte såler, med pusset leca ringmur. Hovedkonstruksjon i seksjonen er oppført i tradisjonelt bindingsverk, utvendig påmontert vindsperrer, kledd med stående utvendig kledning. Selve bygningen er utvendig kledd med stående trepanel som er overflatebehandlet. Etasjeskiller er bestående av armert betongstøpt dekke mot grunnen. Etasjeskiller mot 2-etasje er antatt til å være siporexelementer. Takkonstruksjon er oppført som saltak av fabrikkframstilte takstoler, utvendig pålagt undertak, papp, sløyfer, lekter og takstein som taktekke. Utvendig taktekke med takstein.

  Se vedlagt tilstandsrapport av takstingeniør Joar Lofthus for mer detaljer og teknisk beskrivelse.
 • Tomtens grunnareal: 251 kvm
  Tomten er flat og er hovedsakelig bebygd. Felles tomt for hele sameiet.

  Tomtens grunnareal er hentet fra vedlagte takstdokument.
 • Gateparkering. Det er også etablerte parkeringshus i nærområdet. Det er ikke plass for parkering på egen eiendom.
 • Eiendommen ble ferdigstilt i 1986.
 • 1-etasje: 210 BTA / 195 BRA
  Sum lokale: 210 BTA / 195 BRA

  Opplysninger hentet fra vedlagte takstdokument.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid (30.03.2022).
  Leieavtalen avsluttes pr. 01.07.2022.
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.
 • Det kreves ikke styrets godkjennelse ved overtakelse.
 • Formuesverdi ikke funnet.
 • Oppvarming er basert på elektrisitet. Hovedoppvarming for seksjonen er fra ventilasjonsanlegg med gjenvinning, i tillegg er det varmepumpe som antas å være fra 2014 som ligger i treningshall.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Bygningen opplyses å ha et fungerende ventilasjonsanlegg, montert i 3-etasje i teknisk rom. Ventilasjonsanlegg er fra bygningens opprinnelse. Det opplyses at det er gjenvinningsanlegg.
  Det elektriske anlegget er hovedsakelig fra byggeår, automatsikringer og skrusikringer. Ledningsnettet ligger hovedsakelig skjult. Den elektriske tavlen med måler står montert i fellesareal i gang. Dagens elektriske anlegg er tilpasset dagens drift. Det er montert brannslange i seksjonen.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til sentrumsformål, og ligger innenfor et område som er befaring-/kulturmiljø i Kongsberg kommune. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen, datert 02.09.1985.
 • Kommunale avgifter er ca. Kr. 16 316 pr. år
  Vann og avløp avhenger av forbruk.
  Avgift vann og avløp etter forbruk.
  De kommunale avgiftene omfatter avløp, vann, eiendomsskatt, renovasjon og målerleie.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Leieinntekter pr.dato er på kr 30 000,-. Oppsagt pr. 01.06.2022.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Torodd Halvorsen Mømb
Henning M. Sørensen

Megler

Henning M. Sørensen

90 70 66 28

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev