aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendom har gleden av å presentere Myra 32 - en ubebygd tomt på over 2,2 mål.
Aktiv Eiendom har gleden av å presentere Myra 32 - en ubebygd tomt på over 2,2 mål.

AULI Myra 32

Flat og stor tomt på Haga - landlig omgivelser - kort avstand til barneskole og barnehage samt idrettsanlegg.

 • kr 1 500 000
 • Prisantydningkr 1 500 000
 • Omkostningerkr 54 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 554 542
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt2 221.1 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Går du med en drøm om å bygge nytt - og det i landlige omgivelser? Da kan tomten i Myra 32 på Haga kanskje være noe for nettopp deg. Tomten er ubebygd på 2,2 mål i solrike og landlige omgivelser. Her er det utsikt over jordbruksområder og mot skogkledde åser. Eiendommen ligger på Haga, med nærhet til barneskole, barnehager, idrettsanlegg og off. komm. som tog. Nærmeste butikksenter er på Auli , med flere matbutikker, frisør mm.
Myra32_01

Myra 32, Akershus

 • Tomt
  2221.1m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiendommen er flat og uten bygg. På tomten er det tett skog og den ligger i et landlig område. Langs Myra ligger det flere boliger og innerst i vegen er det nyere boliger. Tomten grenser til vei og til skog.

  Beliggenhet
  Tomten ligger i et barnevennlig og landlig boligområde på Haga i Nes kommune. Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud. Det er kort vei til fotballbane, lysløype og skiløyper m.m. Boligen ligger ved randsonen til marka med store rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet. Stedet ligger idyllisk, ikke langt unna Glomma med badeplass og båtmarina ved Haga stasjon. Det er kort vei til idrerettsbane på Haga som består av flere fotballbaner. Dette er et populært sted for barna i området etter skoletid. Det arrangeres fotballskole her om sommeren. Haga ligger nær Auli. I skogen bak Aulifeltet ligger Svarstadtjernet, med bademuligheter og gode turområder. På Rånåsfoss er det utendørsbasseng, samt at det er mulighet for å sette ut båt på Glomma både ovenfor og nedenfor Rånåsfoss kraftverket. Dagligvarehandelen kan gjøres på Auli senter, soom har et variert utvalg med bl.a. post, bank, minibank, frisør, kafé/restaurant og lege etc. Amfi Årnes og Fokus på Sørumsand ligger også godt innen rekkevidde. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste holdeplass er Nybergvegen og ligger ca. 5 min fra boligen. Ved å benytte bil tar det ca. 5 min til Auli, 10 min til Årnes, 15 min til Vormsund, 30 min til Lillestrøm, samt 30 min til Oslo lufthavn. Tomten er av typen naturtomt per dags dato med lyng og tett vekst av busker og furutrær. Det er etablert drensgrøft på i side av tomten for avrenning av vann.

  Adkomst
  Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.

  Bebyggelse
  Området består hovedsaklig av villa og småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Fra tomten er det gangavstand til Framtun barneskole. For elever i ungdomstrinnene ligger Runni ungdomsskole på Årnes. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

  Offentlig kommunikasjon
  Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste holdeplass er Nybergvegen og ligger ca. 5 min fra boligen.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene avhenger av areal som bygges og omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter evt. ferdigstillelse av bolig.

  Info formuesverdi
  Ukjent.

  Andre utgifter
  De kommunale avgiftene er ikke fastsatt ennå da dette er en ubebygd tomt. De endelige avgiftene inkluderer eiendomsskatt som fastsettes av kommunen og det tas forbehold om dette. Utover det som er nevnt under punktet kommunale avgifter, vil det når en bolig er bygget påløpe kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3034/195/103: 20.11.1952 - Dokumentnr: 3200 - Bestemmelse om veg 24.09.1952 - Dokumentnr: 2575 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3034 Gnr:195 Bnr:36 01.01.2020 - Dokumentnr: 207966 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0236 Gnr:195 Bnr:103

  Vei, vann og avløp
  Adkomstvei: Det er adkomst via gruslagt felles tinglyst privat vei til eiendommene. Utgifter til veg må påregnes. Tilknytning vann: Mulighet for tilknytning til privat vannverk i vei. Tilknytning avløp: Mulighet for tilknytning til avløp i vei. Det er øvrig ikke kjent vedrørende kapasitet på hovedledninger i området.

  Regulerings- og arealplanner
  Det opplyses om fra kommunen at tomten ligger i uregulert område. Arealbruk er avsatt for boligbebyggelse, Nåværende iht til planbegyggelse i området.

  Offentligrettslige pålegg
  Utnyttelsesgrad fastsettes i reguleringsplan. Ved utbygging i eksisterende boligområder skal BYA ikke overstige 30 %, om ikke annet er bestemt gjennom reguleringsplan. Retningslinjer: Eneboliger skal ha minimum tomtestørrelse på 700 kvm. Flermannsbolig (inntil 4-mannsbolig) skal ha minimum tomtestørrelse på 1000 kvm. Ved fradeling/fortetting skal det sikres god bokvalitet og gode uteområder på ny tomt og eksisterende tomt. I småhusområder B1 tillates inntil 24 % bebygd areal (BYA) på den enkelte tomt. Følgende høyder tillates: Gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Med flate tak menes tak med maksimalt 4 graders takvinkel. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I søknad om tiltak skal gesims- og mønehøyder, samt høyder for eksisterende og planert terreng, angis med kotetall. Parkeringsplasser på terreng, dvs. frittstående, i carport eller garasje, skal være minimum 18 m 2 per plass. Parkeringsplass/garasje medregnes i bebygd areal (BYA). Parkeringsplasser og manøvreringsareal skal legges på egen eiendom. Rygging fra parkeringsplass ut i offentlig kjøreveg tillates ikke.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd. Kjøper er kjent med at utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet må foretas.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,00))   54 542,- (Omkostninger totalt)   1 554 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  54542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris pålydende kr 40 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggings- og oppgjørshonorar kr 22 500,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt ca. kr 30 100,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon, fotograf, markedsføring, sikringsobligasjon, mm. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket alle påløpte utlegg, samt et vederlag begrenset oppad til kr 22 500,-. Alle beløp er inkl. mva. 

Wenche Roterud

Megler

Wenche Roterud

99 01 81 95

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev