aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til vakre Nystølen Hyttefelt!

Aurdal Nystølen Hyttefelt, Aurdalsåsen

Aurdalsåsen - Solrike hyttetomter i vakkert turterreng ca. 1.000 moh. Nydelig utsikt til Skogshorn, Hemsedalsfjellene m.m.

 • 680 000
 • PRISANTYDNING680 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER680 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 000 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 680 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  680 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Nystølen Hyttefelt er vakkert uansett årstid!

Nystølen Hyttefelt, Aurdalsåsen, Innlandet

 • Sør på Aurdalsåsen, ca. 1.000 moh finner du Nystøllie og Nystølen Hyttefelt.

  Her er det åpent og solrik med nydelig utsikt utover dalen, til Skogshorn og Hemsedalsfjellene. Dette er et ettertraktet hytteområde med lett, helårs adkomst og flott turterreng med oppkjørte skiløyper helt inn til hyttefeltet.

  I Nystølen Hyttefelt blir hyttene liggende spredt oppover i lia med store friområder til felles glede.

  Aurdalsåsen er et populært område som stadig flere får øynene opp for. Her finner en trivelige områder med flott natur i behagelig kjøreavstand fra Østlandsområdet. En finner også skiløyper som strekker seg helt til Beitostølen, og ett av Valdres største alpinsentre, Valdres Alpinsenter, ligger solrikt til med nydelig utsikt til fjellene i Hallingdal og Jotunheimen.

  På Aurdalsåsen er det mange små fjellvann, bla. vakre Damtjern. I flere av vannene er det mulig å prøve fiskelykken sommer som vinter. En nydelig vinterdag med pilking på tykk og sikker is kan være en ny og fin naturopplevelse!

  Naturen og terrenget frister til både fot- og sykkelturer. Det finnes merkede stier opp til flere fjelltopper og varder, og de siste årene har det vært satt ut orientering poster i området. Bjørgovarden, 1.138 moh, er et yndet turmål sommer som vinter. Det samme er Fjellenden 1.145 moh, som er en familievennlig tur med bademuligheter ved Fræningen.

  Aurdalsåsen kan by på et omfattende løypenett som passer godt for både store og små. Løypene går i fint og variert terreng, og noen av dem er også en del av det populære turrennet "Valdresmasjen". Rennet går fra Beitostølen til Danebu, en strekning på 65 km. Her kan en oppleve skiglede i flott natur, og skulle en ønsker en litt kortere tur kan en velge å gå fra Vangsjøen.

  Om en ønsker alpint har Valdres alpinsenter 5 heiser og 15 løyper/ nedfarter. Skianlegget er hyggelig og oversiktlig og passer for hele familien - selv for den krevende alpinist. Anlegget ligger solrikt til, og har skiskole, skiutleie og kafé.

  Fjellparkstua i Aurdal Fjellpark er også et hyggelig sted å svinge innom. Hit kan en gå på en fin sti,(skiløype vinterstid) og nyte en kopp med ekte varm sjokolade, nybakte kanelboller og lunsjretter hver dag i høysesong. Fjellparkstua er også populær for vennelag og uformelle arrangement.

  Etter lange dager ute i naturen kan en også besøke Danebu Kongsgård og nyte gode måltider i vakre omgivelser. Danebu Kongsgård er et trivelig, historisk hotell, som opprinnelig var en folkegave fra Norge til Danmark i august 1945. Hotellet er i dag et populært sted for bla. bryllupp, konfirmasjoner og kurs.
  Til Valdres Alpinsenter er det ca. 10 minutters kjøring med bil.

  Fra Nystøllie er det ca.12 km til Aurdal sentrum med søndagsåpen butikk, bensin og servering. Det er ca. 21 km til Leira og ca. 24 km til Fagernes, hvor en finner et større utvalg av butikker, serveringssteder, kommuneadministrasjon mm.
 • Fra Oslo kan du kjøre til Sandvika og følge E16 videre til Aurdal.

  I Aurdal sentrum tar du av til høyre på Danebuvegen, mot Aurdalsåsen/Danebu.

  Etter ca. 470 meter tar du av til høyre inn på Fautrudvegen. Fortsett 950 meter og ta til venstre inn på Høgdingsvegen (Høgdingsvegen går over til å hete Hauststølvegen).

  Fortsett ca. 3,7 km og hold til høyre (rett fram). Fortsett videre 430 meter og hold til høyre (rett fram) forbi Abortjernet.

  Etter 420 meter kommer du til et veidele, hvor du holder til høyre på Nystøllie. Følg veien ca. 1,4 km, nesten til enden av veien, og tomtefeltet ligger på høyre side av veien.

  Tomtene er merket med nummerskilt.

  God tur!
 • Ihht. utdrag fra reguleringsbestemmelser for Nystølen, vedtatt 07.05.2015, gjelder følgende i "Byggeområde for fritidsboliger":

  - Ved søknad om byggetillatelse skal det foreligge situasjonsplan med kotesatte profiler.

  - Byggene skal ha utforming, materialbruk, dimensjoner og fargebruk som passer inn i det lokale bygningsmiljøet. Fargene skal være mørke og matte naturfarger.

  - Total bebyggelse på hver tomt skal ikke overskride 125m2 BRA, inntil 25 m2 ubebygdparkeringsareal kommer i tillegg. Det kan bygges hovedhytte og anneks, uthus eller garasje, maks. 3 bygninger totalt per tomt.Hvert anneks, uthus eller garasje kan ikke være større enn 30m2 og inngår i det samlede bruksarealet.

  - Tomt 14, 18, 20 og 25 har brattere helning en 1:6. Bredden på bygninger her skal ikke overstige 6m for å unngå store fyll- og skjæringer. Bredere bygninger kan godtas dersom høyden trappes og tilpasses terrenget.

  - Mønehøyden skal ikke være over 5,2 m målt fra topp grunnmur, synlig gjennomsnittlig grunnmurshøyde skal ikke være høyere enn 0,5 m.

  - Byggingene skal plasseres i tunform, og så nær hverandre at de senere ikke kan inngå i egne tomter som kan fradeles. Byggene skal ha takvinkel mellom 22 og 30 grader. Møneretning på hovedhytta skal som hovedregel være orientert langsmed terrengkotene.

  - Tekkemateriale skal være skifer- stein/ shingel og/ eller torv og/ eller tre.

  - Det tillates inngjerdet inntil 500 m2 pr. tomt i tilknytning til bebyggelsen og biloppstillingsplass. Gjerdet skal ikke på noe sted stå mer enn 20 meter fra bygning. Gjerdene skal utformes i tre og grinder skal slå utover. Gjerder som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet. Dette skal vises på situasjonsplan ved byggesøknad.

  - Oppsetting av flaggstenger er ikke tiltatt.

  - Eventuelle parabolantenner og andre antenner skal plasseres på vegg og ha tilnærmet samme farge som vegg.

  - Lagring av bobil, campingvogn, båt og andre store gjenstander tillates ikke.

  - Den til enhver tid gjeldende renovasjonsordning for kommunen skal nyttes.

  - Alle nye kabler skal legges i bakken.

  - Som privetløsning skal brukes godkjent biologisk toalett.

  Vi viser til vedlagte reguleringsbestemmelser for utfyllende informasjon.

  Vann/avløp
  Vann:
  Tomtekjøper koster selv etablering og drift av egen vannforsyning. Vedlagt prospektet følger tilbud på brønnboring fra en av leverandørene i Valdres.

  Avløp:
  For følgende tomter: 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30, og 31.
  For disse tomtene bærer tomtekjøper alle kostnader til etablering og drifting av minirenseanlegg, legging av rør, tilkoblinger ol. på egen tomt. Tilbud fra Utegard Entrepenør AS følger som vedlegg til prospekt. Selger plikter å legge avløpsrør til tomtegrense senest innen 4 måneder etter at overtagelse har funnet sted. Avløpsrøret som selger legger til tomtegrense vil være en stikkledning som går videre ned til hovedledning og deretter ned til et etterpoleringsanlegg.
  Det vil bli etablert felles etterpoleringsanlegg for tomtene: 16, 17, 18, 19 og 20, for 26, 27, 28 og 30, og egne separate anlegg for hver av tomtene; 14 og 31. Evt. kostnader til drifting/vedlikehold av etterpoleringsanlegget deles mellom de som til enhver tid er tilkoblet det respektive anlegget.

  Avløp for tomtene 21, 22, 23, 24, 25 og 29. For disse tomtene er det etablert felles renseanlegg. Det vil si at tomtene leveres med avløp til tomtegrense.
  For disse tomtene bærer tomtekjøper alle kostnader til legging av rør, tilkoblinger ol. på egen tomt.
  Kostnader til tømming, drifting/vedlikehold av dette felles renseannlegg deles mellom de som til enhver tid er tilkoblet anlegget.

  Selger/megler har ikke ansvar for vedlagte tilbud fra leverandører, og oppfordrer interessenter til å ta direkte kontakt.

  Strøm
  Det er ført strømkabler fram til tomtegrensene. Anleggsbidrag er inkludert i tomteprisen.

  Valdres energiverk opplyser at den enkelte må selv sørge for å koste graving av grøft, med rør fra kveil, fram til hyttevegg. På hytteveggen skal det plasseres et skap hvor måleren settes. maksimalt overbelastningsvern er 4x25 A som gir ca. 17 kW samtidig uttak. Dersom det ønskes mer må en ta kontakt med el-verket for avklaring om dette, Spenning er 400V. I stikkontakt er det 230V i 400V anlegg. Se vedlegg.

  Kopi av kabelrørspesifikasjon fra Valdres Energi ligger vedlagt.

  Diverse
  Selger - eller den som selger utpeker - forbeholder seg retten til å legge kabler for vann/kloakk, strøm, telefon samt kabler for tv, internett o.l over tomten, samt retten til å komme til for reparasjon, vedlikehold og/eller oppgradering av slike anlegg.
 • Eiertomter.
  Åpne og solrike naturtomter beliggende i hellende terreng.

  Areal fra ca. 970 m² - ca. 1.420 m².

  De fleste tomtene grenser til friareal.

  Vi viser til egen, vedlagt oversikt for ledige tomter, ca areal og priser.

  Tomtene er eller vil bli fradelt fra gnr. 100 bnr. 6 og få eget bruksnummer. For de tomtene som ikke er utskilt og nøyaktig oppmålt, tas det forbehold om at oppgitt areal og grenser kan avvike i forhold til endelig oppmåling.

  Kostnader i forbindelse med fradeling og oppmåling er inkludert i kjøpesummen.

  Vei
  Helårsvei til tomtegrensen.

  Kjøperen gis for sin tomt rett til adkomst i samsvar med reguleringskartet mot å delta i sommer- og vintervedlikehold og brøyting etter fordeling i området. Rett og plikt i denne forbindelse gjelder fra overtakelsestidspunktet. I tillegg kommer ev brøyting av stikkvei inn til hytte etter særskilt avtale med brøyter. Det tas forbehold om at brøyteutgiftene kan endres noe over tid.

  I tillegg må kjøper påregne å betale andel i sommervedlikehold (grusing m.v.) fra avkjøring ved Abborputten og frem til enden av hytteveien.

  Kjøper er kjent med at det i byggeperioden (1 år) skal betales et engangsgebyr i bomavgift for Hauststølvegen, pt. kr. 5.000,-.

  For øvrig betales ordinær bomavgift for Hauststølvegen for hver passering, pt. sommer/vinter. kr. 50,- / 70,- ved betaling med bankkort, evt. kr. 40,- / 60,-ved betaling med klippekort. (Kjøp av ladbart klippekort kr. 100,-) (pr. 2017)

  Overtakelse
  Etter nærmere avtale med selger.

  De tomtene som ikke er fradelt med eget bruksnummer, kan ikke overskjøtes før oppmåling er utført, samt tildeling av bruksnummer er på plass. Dette avhenger av saksbehandlingstid hos kommunen og Statens Kartverk.
 • Fra kr. 680 000,-

  Omkostninger:
  12.000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2.800,- (Boligkjøperforsikring HELP PLUSS (valgfritt))
  17 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 680 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr obligasjon)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)

  33.142,- (Omkostninger totalt (forutsatt salgssum: 680 000,-))

  713.142,- (Totalpris inkl.omkostninger (forutsatt salgssum: 680 000,-))

  Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endringer i gebyr.

  Vi viser til egen, vedlagt oversikt for ledige tomter, størrelser og priser.
 • Kommunale kostnader tilkomme ved bebyggelse av tomtene.

  Avgifter pr. 2021:
  Hytterenovasjon: kr. 1.390,-
  Eiendomsskatt vil bli beregnet.


  Faste løpende kostnader (pr. 2017)
  I tillegg til kommunale avgifter, som påløper når tomta bebygges, vil det være avgifter til:


  Bomavgift Hauststølvegen:
  per passering sommer / vinter: kr. 50,- / 70,- ved betaling med bankkort, evt. kr. 40,- / 60,- ved betaling med klippekort. (Kjøp av ladbart klippekort kr. 100,-)

  For det året som hytta bygges, betales det pt. kr. 5.000,- i bomavgift for Hauststølvegen.

  Andel sommervedlikehold (grusing) fra avkjøring ved Abborputten. Kostnaden vil variere etter behov.

  Velforeningen Nystølen - Aurdalsåsen Sør Vel: kr. 400,- pr år.

  Avgift til løypelaget: kr. 700,- pr. år.

  Kostnader til brøyting av egen stikkvei inn til hytta etter egen avtale med brøytefirma.

  For kostnader til drift og vedlikehold av avløpssystemet er det vanskelig for selger å fremskaffe tall, da han ikke har tilsvarende å sammenligne med. Kostnadene skal deles likt mellom de som er påkoblet de respektive anlegg.

  I tillegg til overnevnte kommer det kostnader til strøm og forsikring.

  Diverse
  Noen av bildene kan være fra nærområdet/illustrasjonsfoto.

  Vedr. budgivning:
  Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.

  Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

  Boligselgerforsikring
  Som næringsdrivende har ikke selger anledning til å tegne boligselgerforsikring.
 • Det er opprettet velforening for hytteområdet på Nystølen - Aurdalsåsen Sør Vel. Kjøperen er forpliktet til å være medlem i velforeningen, som omfatter alle hyttene i området som har felles vei og lignende. Velforeningen skal foreta naturlige fellesoppgaver, som dugnader, brøyting av vei og lignende.

  For pliktig medlemskap i Aurdalsåsen Sør Vel betales en årlig avgift på pt. kr. 400,- (2016).

  Kjøper plikter også å betale en årlig avgift til løypelaget, som har ansvar for oppkjøring av skiløyper om vinteren, med pt. minimum kr. 500 pr år (2016). Avgiften innkreves av Aurdalsåsen Sør Vel.
 • Tomtene vil bli utskilt fra gnr. 100 bnr. 6 i Nord-Aurdal kommune.
 • Selger har engasjert advokat Ragna Bang hos Advokat Bang AS til å redegjøre for betydningen av tinglyste heftelser, som vil følge fra hovedbruker over på hver enkelt tomt. Redgjørelsen følger som vedlegg til prospektet.

  Følgende er tinglyst på gnr. 100
  bnr. 6 og derfor vil følge med over på tomtene som selges:

  Dagbok nr. 900067, tinglyst 27.02.1864- Utskifting

  Dagbok nr. 900065, tinglyst 03.06.1916 Rettigheter iflg. skjøte - Rettighetshaver: Aabjøra IS

  Dagbok nr. 1908, tinglyst 15.12.1942 Bestemmelse om veg - Vegvesenets betingelser vedtatt

  Dagbok nr. 829, tinglyst 14.06.1945 Bestemmelse om veg -Vegvesenets betingelser vedtatt

  Dagbok nr. 927, tinglyst 26.05.1952 Skjønn - Regulering av Åbjøra

  Dagbok nr. 2168, tinglyst 22.12.1952 Erklæring/avtale - Grensegangssak

  Dagbok nr. 888, tinglyst 01.03.1965 Skjøte - Regulering av Aurdalsfjorden

  Dagbok nr. 2267, tinglyst 21.05.1975 Erklæring/avtale - Bestemmelse om planovergang

  Dagbok nr. 3115, tinglyst 18.07.1985 Bestemmelse om bebyggelse - Vegvesenets betingelser vedtatt

  Dagbok nr. 1465, tinglyst 10.04.1992 Jordskifte - Grensegangssak

  Dagbok nr. 3283, tinglyst 30.08.1999 Bestemmelse om veg - Rettighetshaver: Knr:0542 Gnr:100 Bnr:118

  Dagbok nr. 2696, tinglyst 25.06.2002 Bestemmelse om adkomstrett. - Rettighetshaver: Knr:0542 Gnr:100 Bnr:130

  Dagbok nr. 3888, tinglyst 27.08.2003 Bestemmelse iflg. skjøte - Rettighetshaver: Knr:0542 Gnr:100 Bnr:129 Rett til å tynne skog i tomtegrense.

  Dagbok nr. 3888, tinglyst 27.08.2003 Bestemmelse om adkomstrett - Rettighetshaver: Knr:0542 Gnr:100 Bnr:129

  Dagbok nr. 6885, tinglyst 22.12.2004 Erklæring/avtale - Engangsinnløsning av tilkjent årlig erstatningsbeløp med NOK 5.069,-

  Dagbok nr. 3954, tinglyst 16.08.2005 Fredningsvedtak - Etter lov om naturvern - gjelder Begna Naturreservat

  Dagbok nr. 129360, tinglyst 23.02.2009 Jordskifte - Sak 0501-2004-001 Begna naturreservat

  Dagbok nr. 257249, tinglyst 23.03.2015 Borett - Rettighetshaver: Ødegaard Randi Hanne

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.

  Ta kontakt med megler for kopi av tinglyste dokumenter.
 • Eiendommen ligger innunder "Reguleringsbestemmelser for Nystølen", vedtatt 07.05.2015.

  Reguleringsbestemmelse og kart ligger vedlagt.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Harald Nils Ødegaard

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev