aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Fasade
Fasade

AURE Gjelavegen 152

Enebolig med 5 soverom i barnevennlige omgivelser | Stor hage | Garasje | Hagestue | Drivhus

 • kr 990 000
 • BRA 220 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 990 000
 • Omkostningerkr 41 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 031 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 954
 • Soverom5
 • ArealP-rom 167 m²
 • Tomt2 807.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning
Innholdsrik eiendom i barnevennlige omgivelser i Gjelavegen, Aure Kommune. Eiendommen med navnet Skogly ligger ca. 20 min. kjøring fra sentrum av Aure hvor det er skole, barnehage, butikker, kommunale kontorer og idrettsanlegg. Innhold: 1. etasje: Gang, toalettrom, stue, kjøkken. 2. etasje: Gang , 5 soverom , toalettrom/bad og bod. Kjeller: Gang, bad og bod. Garasje. Hagestue & drivhus. Boligen er av eldre byggeår og oppgraderinger må påregnes.
Garasje

Gjelavegen 152, Møre og romsdal

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  -1. underetasje: 52 kvm
  1. etasje: 93 kvm
  2. etasje: 75 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 93 kvm Gang, toalettrom, stue og kjøkken.
  2. etasje: 74 kvm Gang, 5 soverom, toalettrom/bad.
  Sekundærrom
  -1. underetasje: 52 kvm Gang, bad og bod.
  2. etasje: 1 kvm Bod.  Tomt
  2807.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 2807 kvm og et oppgitt areal på 2 da. Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen er beliggende i landlige omgivelser i Aure Kommune. Diverse avstander: Aure sentrum - ca. 20 min. kjøring Kyrksæterøra sentrum - Ca. 30 min. kjøring Orkanger sentrum - Ca. 1,5 time kjøring Trondheim sentrum - Ca. 2 timer kjøring

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Enebolig fra 1954. Hovedkonstruksjon av bindingsverk, utvendig kledd med stående kledning. 2-lags vinduer og metallplater som taktekking. Boligen er delvis oppgradert de senere år, men det bemerkes at enkelte bygningselementer er i ferd med å nå / har nådd forventet brukstid, slik at det er satt tilstandsgrad 2 pga. alder, samt at det må påregnes enkelte oppgraderinger

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Boligen selges for et dødsbo. Selger har ikke bebodd eiendommen og har ikke den kjennskap til boligen som daglig bruk vil kunne gi. Det kan i den sammenheng eksistere feil og mangler som ikke er opplyst. Egenerklæring følger som vedlegg til salgsoppgave. Alle interessenter oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne sammen med teknisk sakkyndig.

  Innhold
  Innhold: 1. etasje: Gang, toalettrom, stue, kjøkken. 2. etasje: Gang , 5 soverom , toalettrom/bad og bod. Kjeller: Gang, bad og bod. Garasje. Hagestue & drivhus.

  Standard
  UTVENDIG Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Det er ikke montert takrenner og nedløp. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har teak hovedytterdører. Det er etablert terrasse / luftebalkong i 2. etasje. Det er etablert terrasse på bakkenivå bortenfor boligen. Trekonstruksjon med takoverbygg. INNVENDIG Innvendig er det gulv av laminat. Veggene har malte plater. Innvendige tak har malte plater. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Det foreligger ingen informasjon / dokumentasjon ang. radonmålinger. Boligen har mursteinspipe. Gulvet er av betong. Veggene har betong/mur. Hulltaking er ikke fortatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Boligen har malt tretrapp. Innvendig har boligen malte glatte dører. VÅTROM Bad kjeller Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: ingen dokumentasjon. Hulltaking ikke foretatt da rommet står foran full oppgradering. KJØKKEN Kjøkkenet er fra 2018, og har laminat på gulv og plater/flis på vegger. Ventilator over stekesone. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. SPESIALROM Toalettrommet i 1. etasje. Rommet har vinylbelegg på gulv og plater på vegger. Ventil på vegg. Av utstyr er det wc og servant. Toalettrom / dusj i 2. etasje. Rommet er fra 2021. Av utstyr er det wc, servant og dusjkabinett. Rommet har ikke sluk, og er ikke å betegne som våtrom. TEKNISKE INSTALLASJONER Innvendige vannledninger er av kobber. Det er avløpsrør av plast. Sementrør i grunn. Varmtvannstanken er på ca 60 liter fra 2015 TOMTEFORHOLD Det er ukjent byggegrunn. Dreneringen er fra byggeår. Bygningen har betonggrunnmur. Terrenget er svakt skrående. Det er septiktank med overløp til grøft og privat grunnboret brønn. Utvendige avløpsledninger er fra byggeår. Septiktanken er av ukjent type. Alder ukjent. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Nedløp og beslag Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Begrenset tilgang for kontroll. Det registreres ikke tegn til aktive lekkasjer. Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduer har passert over halvparten av forventet brukstid. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Dører Det er avvik: Ytterdører har passert over halvparten av forventet brukstid. Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Deler av terrassen er bygd over beboelsesrom, og er å betegne som risikokonstruksjon. Det ble ikke registrert tegn til lekkasjer / kondens i underliggende rom. I følge selger ble det lagt nytt membran i 2021. Innvendig > Innvendige trapper Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det bemerkes st det ikke er gelender i kjellertrapp. Kostnadsestimat: Under 10 000 Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er avvik: Toalettrommet har nådd over halvparten av forventet brukstid. Kostnadsestimat: Under 10 000 Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom /bad Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Vaskemaskin er plassert i kjeller med brutt avløp i rom uten sluk. Kostnadsestimat: Under 10 000 Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Kostnadsestimat: Under 10 000 Tomteforhold > Drenering Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Utvendig > Taktekking Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Innvendig > Pipe og ildsted Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Innvendig > Rom Under Terreng Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Tekniske installasjoner > Vannledninger Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Det er avvik: Utvendig rør er sementrør fra byggeår. Tg satt ut i fra alder.   Forhold som har fått TG3: Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000 Konstruksjoner som ikke er undersøkt: Innvendig > Radon Innvendig > Krypkjeller Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Det er etablert luker / dør til krypkjeller, men var fastskrudd/fastspikret på befaringsdagen. Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad Tomteforhold > Terrengforhold Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Tomteforhold > Septiktank

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen gårdsplass.

  Diverse
  Rengjøring: Eiendommen vil ikke bli rengjort til overtagelse. Dette aksepteres av kjøper. El-kontroll: Selger opplyser at det har vært avholdt el-kontroll i juni. Per 12.06.23 er det ikke mottatt rapport fra denne, men selger sier at kontrolløren påpekte muntlig at sikringsskap må byttes. Kjøper overtar alt ansvar og kostnader for det som fremkommer av rapporten. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming. Varmepumpe og vedfyring.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eier har ikke energimerket eiendommen og interessenter må derfor legge til grunn at eiendommen har energimerke G.

 • Kommunale avgifter
  7640

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter renovasjonsgebyr, eiendomsskatt og feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

  Formuesverdi primær
  472026

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1699295

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, brøyting, strøing, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Velforening
  Selger er ikke kjent med noen velforening i området.

  Info vannavgift
  Kommunen opplyser i en kommentar at det er privat vann og avløp. Remidt leverer renovasjon og slamtømming.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Offentligrettslige pålegg
  Kommunen opplyser at utslipp/avløp sanitærvann ikke er omsøkt. Anlegget er sannsynligvis avleggs/utdatert og vil bli underkjent ved et eventuelt framtidig tilsyn.

  Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1576/42/27: 22.06.1953 - Dokumentnr: 1496 - Bestemmelse om gjerde Erklæringen følger som vedlegg til salgsoppgave. 10.02.1995 - Dokumentnr: 1364 - Jordskifte Jordskifte og overjordskifte på gnr. 42. Sak 6/1982. Gjelder denne registerenheten med flere Kan sees ved henvendelse til megler. 22.06.1953 - Dokumentnr: 1496 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1576 Gnr:42 Bnr:1 Erklæringen følger som vedlegg til salgsoppgave. 22.06.1953 - Dokumentnr: 1496 - Bestemmelse om beiterett Rettighet hefter i: Knr:1576 Gnr:42 Bnr:1 Rettighet hefter i: Knr:1576 Gnr:42 Bnr:2 Rettighet hefter i: Knr:1576 Gnr:42 Bnr:4 Rettighet hefter i: Knr:1576 Gnr:42 Bnr:8 Rettighet hefter i: Knr:1576 Gnr:42 Bnr:9 Rettighet hefter i: Knr:1576 Gnr:42 Bnr:67 Rettighet hefter i: Knr:1576 Gnr:42 Bnr:68 Gjelder denne registerenheten med flere Erklæringen følger som vedlegg til salgsoppgave.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Det er ikke mottatt byggetegninger fra byggeår. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Det er mottatt en tegning som er stemplet av bygningssjefen i Aure datert 13.05.1981. Tegningen er etter tilbygging og viser 1.etasje og 2.etasje. Tegningen samsvarer med dagens planløsning i 2.etasje med unntak av inntegnet bod som er omgjort til bad. Tegningen samsvarer med dagens planløsning i 1.etasje med unntak av bod som er omgjort til wc. Endring fra tilleggsareal til primærareal er en søknadspliktig endring og bruksendring er ikke godkjent. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til ovennevnte forhold, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Vann: Eiendommen er tilknyttet privat nett. Avløp: Eiendommen er tilknyttet privat nett. Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett. I følge tilstandsrapport fra takstmann er det septiktank med overløp til grøft og privat grunnboret brønn. Utvendige avløpsledninger er fra byggeår. Septiktanken er av ukjent type. Alder ukjent. Kommunen opplyser at utslipp/avløp sanitærvann ikke er omsøkt. Anlegget er sannsynligvis avleggs/utdatert og vil bli underkjent ved et eventuelt framtidig tilsyn. Kommunen har oversendt et vedlegg som det henvises til med informasjon til eiere av privat infiltrasjonsanlegg. Dokumentet følger i sin helhet som vedlegg til salgsoppgave. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.  Kjøper overtar risiko og ansvar for ovennevnte forhold, herunder også for videre bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Verneklasse/sefrak
  Ikke relevant for denne eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Ikke relevant for denne eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Ikke relevant for denne eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,00))   41 792,- (Omkostninger totalt)   1 031 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  41792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag fastpris kr. 50.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12.500,- og visninger kr 3.500,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 16.535,-. Utleggene omfatter fotograf, kommunal informasjon og oppgjørsgebyr. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilretteleggingsgebyr, gebyr for avholdte visninger og dokumenterte utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Nina Katrine Brandt

Megler

Nina Katrine Brandt

93 44 76 36

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev