aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Kjellingmoveien 57!
Velkommen til Kjellingmoveien 57!

AURSKOG Kjellingmoveien 57

Oppgradert og isolert lagerlokale på 72 kvm BRA med 6 m takhøyde, messanin, toalettrom, varmepumpe

 • kr 1 700 000
 • BRA 72 m²
 • Prisantydningkr 1 700 000
 • Omkostningerkr 43 842
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 743 842
 • ObjektstypeLeilighet
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2 021
 • Soverom -
 • ArealP-rom 72 m²
 • Felleskostnaderkr 740
 • Tomt1 315 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,-)) -------------------------------------------------------- 43 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 743 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Kjellingmoveien 57 er en flott lagerseksjon på hele 72 kvm bra, bestående av et rom med trapp opp til messanin samt et toalettrom. Bygget er frostfritt og seksjonen har en stor leddport (med elektrisk åpner) samt en sidedør. Lagerlokalet er egnet til alle typer lagring enten det er for vinterlagring av båt, bil, bobil, campingvogn, motorsykler osv, eller det kan også fint benyttes til ulike hobbyaktiviteter du ikke ønsker å ha eller har plass til hjemme. Lageret kan også fint benyttes til lagring av møbler og interiør. Bygget har en takhøyde på 6 meter.
Bygget er frostfritt og seksjonen har en stor leddport (med elektrisk åpner) samt en sidedør.

Kjellingmoveien 57, Viken

 • Tomt
  1315m²

  Beskrivelse av tomt
  Sameiets fellestomt har asfalterte arealer for kjøring og parkering. Det skal ved behov og etter årstid tilsåes kantvegetasjon. Fellestomten er ikke prosjektert for daglig tungtransport. Innkjøringen til næringsområdet er kameraovervåket. Overvåkningen av området foregår på nattetid og ikke innenfor normal arbeidstid. Bilder og filmer lagres i maksimalt 7 dager iht. gjeldende lovverk. Kameraovervåkingen er godt merket med skilt. Dette ifølge informasjonsskriv fra Aurskog-Høland Utbyggingsselskap datert 09.08.2021.

  Beliggenhet
  Kjellingmoveien 57 er beliggende på Killingmo Næringspark i Aurskog-Høland kommune. Området ligger kun 3 km fra kommunegrensen til Lillestrøm og det er direkte adkomst til området fra riksveien 170 fra Fetsund. Området består i hovedsak av lagerlokaler, noe boligbebyggelse samt jorder, skogsområder og øvrig utmark.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Byggemåte
  Følgende opplysninger er hentet fra salgsoppgaven for prosjektet: Fundament: Byggene fundamenteres på betongsåler og betonggulv på grunn. Isoleres etter gjeldende forskrifter. Det vil ikke bli lagt radonsperre i grunnen. Betongplata glattpusses og støvbindes, men avrettes ikke med avrettingsmasse. Mindre planavvik kan forekomme. Det leveres ikke sluk i gulv, ei heller sluk i port. Det leveres vinkelstål i portåpning for å beskytte betongkant. Isolasjon: Termisk isolasjon leveres i henhold til TEK 17 for krav til frostfritt lager uten oppvarming og i henhold til gjeldende regler for omfordeling av U-verdi. Innvendige skillevegger mellom seksjonene utføres i sandwichelementer i EI 30 brannklasse. Det etableres ikke særskilt lydskille. Utendig overflate: Utvendig fasader utføres i Paroc sandwichelementer eller tilsvarende kvalitet i farger omtrent som vist i illustrasjonene. Vindusbeslag, takrenner, nedløp og lignende leveres i tråd med byggets øvrige stil. Yttertak består av isolert taktro med tekking, og innvendig isolert taknedløp (uten varmekabel). Det må påregnes at taknedløp føres ned igjennom enkelte seksjoner og at disse må være tilgjengelig for ettersyn ved behov. Vinduer: Alle vinduer (i store seksjoner). Leveransebeskrivelse leveres i godkjent utførelse og i henhold til varmetapsberegning som fastkarm (ikke til å åpne). Dører: Sidedører (ved siden av port) leveres lakkert stål i tråd med byggets øvrige stil. Vridere i stål. Det leveres ikke sidedør til seksjoner på 36 kvm og 72 kvm med 3 m takhøyde. Port: Porter leveres som "vedlikeholdsvennlig" port av stål/aluminium som leddport. Elektrisk portåpner med 1 stk. fjernkontroller inngår pr. seksjon. Sameiet inngår avtale med portleverandør som tilbyr serviceavtale og vaktordning (ved plutselige servicebehov.)

  Innhold
  Kjellingmoveien 57 er en flott lagerseksjon på hele 72 kvm bra, bestående av et rom med trapp opp til messanin samt et toalettrom. Bygget er frostfritt og seksjonen har en stor leddport (med elektrisk åpner) samt en sidedør. Lagerlokalet er egnet til alle typer lagring enten det er for vinterlagring av båt, bil, bobil, campingvogn, motorsykler osv, eller det kan også fint benyttes til ulike hobbyaktiviteter du ikke ønsker å ha eller har plass til hjemme. Lageret kan også fint benyttes til lagring av møbler og interiør. Bygget har en takhøyde på 6 meter. Selger har gjort flere tilvalg som installasjon av varmepumpe, 4 stk. ekstra dobbelstikk for strømuttak, økt overlastvern, samt innredet wc-rom med toalett, vask og dusj. Videre er det messanin, epoxy belegg, thermo takvifte og utslagsvask m/kaldtvannskran. Bygningen er tilknyttet brannalarm med direkte varsling.

  Standard
  Lagerlokalet ble ferdigstilt og overtatt av selger i 2021. Lokalet er kun brukt en kort periode og fremstår som helt nytt og uten noen form for skader eller slitasje. Det er ikke avholdt tilstandsrapport over lagerlokalet. Selger har ikke kjennskap til lokalet utover det som er levert av utbygger for prosjektet, MittEgetLokale AS.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er opparbeidet felles parkeringsplass på sameiets fellestomt. Det er kun tillatt med parkering for kortere tid foran egen seksjon i forbindelse med av- og pålessing eller andre nødvendige ærend. Følgende er hentet fra fra salgsoppgaven for prosjektet: Veiareal som ikke overtas av kommunen, vil bli tillagt fellesarealet, med felles rett til bruk og felles plikt til drift og vedlikehold. Eiendommene blir seksjonert og hver seksjon får bruksrett til parkeringsplass o.l. fastsatt i vedtektene. Utbygger forbeholder seg retten til å etablere flere seksjonssameier, felles vel, veilag eller annen formålstjenlig organisering av evt. fellesanlegg eller områder.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,-)) -------------------------------------------------------- 43 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 743 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

 • Oppvarming
  Lagerlokalet har ingen ventiler eller annen ventilasjon. Som følge av dette kan det oppstå kondens ved port og dør. Selger har installert varmepumpe i lokalet.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  647

  Info kommunale avgifter
  Kr. 647,08 pr. mnd Kommunale avgifter inkluderer vann og avløp.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Sameiebrøk
  72/2592

  Felleskostnader pr. mnd
  740

  Felleskostnader inkluderer
  Fellesutgiftene inkluderer felleskostnader og bredbånd.

  Om sameiet
  Eierseksjonen hører til Kjellingmo Sameie 1. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling. Det er felles bygningsforsikring for sameiet som betales via de månedlige felleskostnadene. Seksjonseier må selv forsikre sitt innbo og løsøre i eget lagerlokale. Felleskostnadene dekker bl.a. byggets forsikring, forretningsførsel, brøyting/strøing/feiing, felles strøm/utelys, vedlikehold fellesareal osv.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/204/51/34: 15.07.2015 - Dokumentnr: 649445 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Elvia AS
  Org.nr: 980 489 698
  Bestemmelser om rettigheter og plikter ved oppføring. drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Bestemmelse om adkomstrett
  Bestemmelse om bebyggelse
  Overført fra: Knr:3026 Gnr:204 Bnr:51
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.06.2021 - Dokumentnr: 648362 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 34
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 72/2592


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen, datert 11.08.2021.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. Private veier på sameiets og næringsområdets tomt. Seksjonen er tilknyttet vann og avløp. Ved salg av prosjektet besørget utbygger tilkobling til hovedvann og avløp til bygget. Seksjonen har installert vannmåler. Sameiet har ikke etablert felles avfallsløsning med containere. Den enkelte sameier må selv ta ansvar sitt avfall, og det betales ikke for renovasjon til kommunen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til industri/lager/verksted. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.

  Adgang til utleie
  Det foreligger ingen leieforhold. Hel eller delvis utleie av seksjon skal godkjennes av styret. Sameiet kan ikke nekte utleie uten saklig grunn.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,-)) -------------------------------------------------------- 43 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 743 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Omk. kjøper beløp
  43842

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris kr 42.500,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  11.000,- .Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  4.085,-. Utleggene omfatter kommunale opplysninger, foto og panterett med urådighet. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for arbeid utført med kr 2.000,- pr time, oppad til kr 20.000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Øyvind Sægrov

Megler

Øyvind Sægrov

41 41 55 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev