aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendom har gleden av å presentere tomt i Myrvoldveien.

Aurskog Myrvoldveien - tomt

Aursmoen - stor, solrik tomt på 5,8 mål i sentrale omgivelser på Aursmoen. Landlig utsikt til åkerlandskap.

 • 5 490 000
 • PRISANTYDNING5 490 000
 • OMKOSTNINGER153 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER5 643 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT5 774 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 5 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  137 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000,-))
  --------------------------------------------------------
  153 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  5 643 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Solforholdene er svært gode.

Myrvoldveien - tomt, Viken

 • Eiendommen ligger i et landlig og barnevennlig boligområde på på Myrvold ca. 500 meter utenfor Aursmoen sentrum i Aurskog-Høland kommune. Nærområdet har vakker natur og en rekke merkede turstier og skiløyper. Legg gjerne turen til Speiderhytta, Mangenskogen, Tævsjøen eller populære Killingmo gård.

  Fra tomten er det skolevei via gang- og sykkelsti. På Aursmoen er barne- og ungdomsskolen fordelt på to bygg. Mellom byggene er det idrettshall med to baneanlegg, skøytebane og start på lysløype. Aurskog/Finstadbru Sportsklubb er et allianseidrettslag og tilbyr blant annet fotball og håndball med mer.

  Aurskog har også et flott 18 hulls golfanlegg med driving range og treningsområder. Det er skytebaner i nærheten, samt jakt- og fiskeforeninger. På Eksismoa motorpark, ca. 2 km utenfor Bjørkelangen sentrum, er det et godt motorsportmiljø i NMK Aurskog-Høland.

  Servicetilbud
  Dagligvarehandelen kan gjøres på Rema 1000, Kiwi og Coop Extra. Ønsker du ytterligere tilbud har Aurskog Senter et fint utvalg butikker, café, bank, apotek, frisør for å nevne noe. Det er eget helsesenter i andre etasje med lege, tannlege, fysioterapeut, massør og fotterapeut. Strømmen og Lillestrøm ligger også godt innen rekkevidde med buss eller bil og byr på shoppingsenter og de fleste bymessige fasiliteter.

  Kollektivtilbudet i området består av buss. Nærmeste holdeplass er Aursmoen som ligger ca. 420 meter fra boligen. Med bil fra Aursmoen tar det ca. 10 min til Bjørkelangen, 20 min til Fetsund, 25 min til Lillestrøm, 30 min til Strømmen og 45 min til Oslo lufthavn.

  Fra eiendommen er det kort gangavstand til Aursmoen barne- og ungdomsskole. Det finnes et godt utvalg av både private og kommunale barnehager i området. Nærmeste videregående skoler er Kjelle videregående skole og Bjørkelangen videregående skole.
 • Tomten ligger i et område bestående av boligbebyggelse og landbrukseiendommer.
 • Eiendommen er en flat ubebygd tomt uten bygg og brukstillatelser. Tomten er opparbeidet delvis med plen, delvis naturtomt med trær ol, i tillegg består en stor del av tomten av veiareal.
  Det er tinglyst veirett for gnr. 192 bnr. 254 over gnr. 192 bnr. 77.
  Eiendommene i Aursbråtenveien og Myrvoldveien har adkomstrett til sine boliger.
 • Tomtens grunnareal er 5 774 kvm.
 • Eiendommen er bl.a. veiareal som grenser inntil fylkesvei - iht. kartutsnitt.
  Eiendommen er ikke tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsnett.
 • Ikke fastsatt.
 • Avhenger av areal som bygges.
 • Etter bebyggelse vil utgifter som kommunale avgifter, eiendomsskatt, strøm, forsikring, tv/internett mm. tilkomme.
  For ytterligere opplysninger rundt dette anbefales å ta kontakt med kommunen.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke aktuelt.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Eiendommen er i dag uregulert. Dersom kommunedelplan eller detaljregulering av område som innbefattes av denne avtale åpner opp for høyere utnyttelse enn til enebolig bebyggelse, skal merverdien som reguleringen da legger opp til deles med 50% på selger og 50% på kjøper, basert på den tomtebelastning kjøpesummen normalt ville utgjort for enebolig, indeksregulert med 100% Kpi fra kjøpstidspunktet frem til endelig vedtatt reguleringsplan.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  1928/900103-1/9 Bestemmelse om veg
  07.07.1928
  Bestemmelse om gjerde

  1989/3787-2/9 Bestemmelse om veg
  02.05.1989
  rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:192 Bnr:470
  Med flere bestemmelser
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2016/552957-1/200 Bestemmelse om veg
  20.06.2016
  rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:192 Bnr:254

  2016/552978-1/200 Bestemmelse om veg
  20.06.2016
  rettighetshaver:Knr:3026 Gnr:192 Bnr:129

  2019/867546-1/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  26.07.2019 21:00
  Rettighetshaver:ELVIA AS
  Org.nr: 980489698
  Stedsevarig rett til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse
  Bestemmelse om adkomstrett
  Bestemmelse om bebyggelse og beplantning
 • Uregulert. Tomta er avsatt til boligformål i kommuneplanen.

  Gjeldende arealdel av kommuneplanen, godkjent av kommunestyret 25.03.2019 fastsetter en bestemmelse knyttet til avsatte byggeområder som følger:

  "Alle tiltak i utbyggingsområder, jfr. § 20-1, 20-2 og 20-3, skal være i samsvar med godkjent reguleringsplan. Det gjøres unntak fra plankravet for Blakstad Næringsområde, Setskog, og massedeponi i Fjellsdalen, Fosser.

  For bebygde bolig-, fritidsbolig- og næringseiendommer, samt idrettsanlegg og offentlige eiendommer i byggesonen, uten godkjent reguleringsplan, kan tiltak i tråd med eiendommens lovlige bruk godkjennes uten reguleringsplan (eks. garasjer, boder, tilbygg osv.), såfremt det ikke kan vurderes å være i vesentlig kon[1]flikt med ulike interesser i området. Dette gjelder også for fortetting med inntil tre boligenheter i samsvar med områdestrøkets karakter"

  Lenke til kommuneplanen, og planbestemmelse 7.2.1, er her:
  https://www.ahk.no/globalassets/bilder-og-dokumenter/politikk-og-planer/kommunale-planer/overordnede-planer/kommuneplan-2018-2028-ny.pdf

  Det presiseres at Aurskog-Høland kommune ikke har gjort noen konkret vurdering av hvorvidt og eventuelt hvor mange boligenheter som vil kunne innpasses på den aktuelle eiendommen som skal selges, uten at reguleringsplankravet slår inn.
  Kommunen vil umiddelbart tro det kan være vanskelig å innpasse tre nye boligenheter på eiendommen - uten å komme på kant med "fortettingsbestemmelsen".
 • Gnr. 192 Bnr. 77 i Aurskog-Høland kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,0% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggings- og oppgjørshonorar kr. 18 900,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 49 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt ca. kr. 27 100,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon, fotograf, markedsføring og sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket alle direkte utlegg, samt et vederlag begrenset oppad til kr. 20 000,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Stig Ingar Fossen
Elene Moseby Torre

Megler

Elene Moseby Torre

92 26 16 69

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev