aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Storsjøvegen 1696
Velkommen til Storsjøvegen 1696

AUSTVATN Storsjøvegen 1696

Forretningsbygg med fin beliggenhet!

 • kr 1 400 000
 • Prisantydningkr 1 400 000
 • BRA -
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 400 000
 • ObjektstypeButtikslokale
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 960
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,00))   36 342,- (Omkostninger totalt)   1 436 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegning
Eiendommen ligger inntil Storsjøvegen og har beliggenhet på østsiden av Storsjøen. God eksponering med store vindusflater mot vegen. Forretningsbygg bygget i flere perioder i en etasje med kjellerareal under del av bygget. Bygget er i dag utleid til frisørsalong og lokal velforening.
Frisørsalong.

Storsjøvegen 1696, Innlandet

 • BRA
  nullm²

  BTA
  438m²

  Beliggenhet
  Fin beliggenhet inntil Storsjøvegen sentalt på Austvatn på østsiden av Storsjøen. Ca syv km til Mo med barnehage, barne-/ungdomsskole, dagligvareforretning m.m. Fine turområder, nærhet til Storsjøen og liten båthavn i nærområdet.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og landbruksområder.

  Offentlig kommunikasjon
  Bussholdeplass i nærheten.

  Konstruksjon
  Bygget er reist på betongfundamenter og Lecagrunnmurer, støpt gulv i kjeller som har utvendig adkomst. Via overbygget betongtrapp. Det var tatt hull i betongflate i kjeller og vann stod like opp under betonggulv. Støpt dekke på betongdragere over kjeller. Over støpt plate er det yttervegger i bindingsverk eller Lecamurer som er panelte, alt med enhetlig stående tømmermannskledning og liggende kledning i begge gavler. Stedsbygget sperretak med to møner og renne med taknedløp i bakkant av bygget, tegn til skader på takavsluttninger. Beslag på isbord. Tekking med profilerte metallplater ut til metall takrenner med nedløp på begge kortvegger. Innvendig flat himling antatt isolert med 10-20 cm mineralull isolasjon, ikke besiktiget. Enkelt bygget pulttakoverbygg for kjellernedgang. Det er store vinduspartier med inngang i lettmetalls rammer med isolerglass ruter. Ellers trevinduer i bygget med isolerglass, noen med solavskjerming. Innvendige vegger dels i mur og dels i bindingsverk med flere type overflater. Gulver i hovedsak med belegg og malte platehimlinger. Enklere overflater i kjeller. Det er toalettrom med klosett og servant i begge avdelinger. Innlagt elektrisk kraft til bygget med jordkabel frem til inntak med sikringsskap og åpent spredenett derfra til opplegg for kontakter, installasjon og belysning. Det er montert kjøkkeninnredning i avdeling for Austvatn Vel og den er bekostet av leietager, ikke medtatt her. Elektrisk oppvarming med varmepumpe og panelovner. Bygget har etterslep på vedlikehold, slik at ved omsetning anbefales at en kjøper før budgivning tar gjennomgang med bygningskyndig, da dette ikke er en tilstandsrapport, men en verditakst

  Innhold
  Inngang fra overbygget front til entré, og inngang til frisørsalong med tilhørende rom for lagring, behandling og toalettrom. Øvrig areal på planet med stort oppholdsrom, lager med utvendig adkomst for varemottak, port og lasterampe, oppdeling av øvrig areal med toalettrom, garderober og lagerrom. Utvendig trappenedgang til enkel kjellerbod med enkel istandsetting.

  Standard
  Forretningsbygg bygget i flere perioder, opprinnelig fra ca. 1960, senere tilbygget. Bygg i en etasje med kjellerareal under del av bygget. Bygget har slitasje og behov for jevnlig vedlikehold.

  Parkering
  Asfaltert parkering på adkomst side.

  Diverse
  Eiendommen har pålegg om å koble seg til offentlige vann- og avløpsledninger innen 31.12.2024. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Beskrivelse av tomt
  Store deler er opparbeidet og antatt masse utskiftet og asfaltert på adkomstside. Gruset adkomst rundt bygget og mindre deler er naturtomt. Forholdsvis flatt tomt.

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming med panelovner.

  Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Eiendomsskatt Næring kr 5 700,- Slam A kr 4 837,50 Kontrollgebyr avløpsanlegg kr 187,50

  Info vannavgift
  Eiendommen har pålegg om å koble seg til offentlige vann- og avløpsledninger innen 31.12.2024.

  Info leieavtaler
  Lokalene er utleid til: Austvatn Hårstudio v/Ann Kristin Løken Leietid: 01.05.2023-01.05.2033. Leiesum er p.t. kr 3 000,- per måned. Austvatn vel Leietid 01.05.2023-01.05.2033. Leiesum er p.t. kr 6 000,- per måned. Kopi av leiekontrakter kan ses ved henvendelse til megler.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3414/54/256: 23.01.1978 - Dokumentnr: 403 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:0418 Gnr:54 Bnr:98
  EIENDOMEN HAR TIDLIGERE HATT FESTENUMMER
  26.05.1992 - Dokumentnr: 2959 - Målebrev VEGGRUNN GNR. 59 BNR.3
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 992820 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0418 Gnr:54 Bnr:256


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger. Det er utstedt ferdigattest for tilbygg datert 10.02.1992.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig veg. Tilknyttet privat felles vannanlegg og privat avløpsanlegg. Eiendommen har pålegg om å koble seg til offentlige vann- og avløpsledninger innen 31.12.2024.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til forretning, nåværende. Eiendommen ligger i et område som er regulert. PlanID 19880002 Reguleringsplan for Austvatn (24.03.2001) Formål: Bolig/forretning/kontor, kjørevei og frisiktsone. Det foreligger ikke planforslag som berører/inkluderer eiendommen per 02.05.2023 Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med reguleringsplaner med bestemmelser.

  Grunnboksdato
  2023-05-14T22:00:00Z

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Nord-Odal kommune har 0-grense og "Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense" må fylles ut.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.  Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, tilstandsrapport/takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt.  Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.   Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter og eiendomsmeglingsloven § 6-7 fravikes.  Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3-9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel: - dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller - dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.   Når det gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, tilstandsrapport/takst etc.), og som er vedlagt salgsoppgaven og kontrakt eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Avhendingslova § 4-19 fravikes. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  1 400 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 35 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 400 000,00))   36 342,- (Omkostninger totalt)   1 436 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Kjetil Bekkevold

Megler

Kjetil Bekkevold

40 47 80 39

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev