aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Briskebyvegen 51!
Velkommen til Briskebyvegen 51!

BAGN Briskebyvegen 51

Lys enebolig med enkel adkomst i landlige omgivelser. Omfattende vedlikeholds-/renoveringsbehov.

 • kr 850 000
 • BRA 94 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 850 000
 • Omkostningerkr 37 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 887 392
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1956
 • Soverom2
 • ArealP-rom 75 m²
 • Tomt680 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-)) 37 392,- (Omkostninger totalt) 887 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning.
Eiendommen "Skogly" ligger åpent og fint til i Briskebyvegen, ca. 7 km sør for Bagn. Området er et mindre tettsted med spredt boligbebyggelse, gårder, campingplass og noen bedrifter. Fra boligen er det fin utsikt utover området og til elva Begna. Det er mange turmuligheter i området, og fra "Skogly" er det kun få minutters gange ned til elva om en har lyst til å prøve fiskelykken. - Bolig fra 1956 over to etasjer - Åpen terrasse - Heltre kjøkkeninnredning - Jøtul vedovn i stue - To soverom i 2. etasje - Bad med behov for totalrenovering - Boligen har stått ubebodd en perioden og strømmen har vært stengt av - Boligen har omfattende behov for vedlikehold/renovering - Vi viser til salgsoppgave og tilstandsrapport for mer informasjon Velkommen på visning!
Boligen ble oppført i 1956 over to plan. Den har nå behov for omfattende oppgradering/renovering.

Briskebyvegen 51, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 18 kvm Lav takhøyde i deler av kjeller. Kjellerrom med 17 m² gulvareal er ikke måleverdi.
  1. etasje: 45 kvm
  2. etasje: 31 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 44 kvm Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Vindfang, gang, stue og kjøkken
  2. etasje: 31 kvm Følgende rom inngår i primærareal: 2. etasje: Gang, bad og to soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 18 kvm Følgende rom inngår i sekundærareal: Kjeller.
  1. etasje: 1 kvm Kott i 1. etasje.  Tomt
  680m²

  Beskrivelse av tomt
  Tror han står over, venter egentlig på en annen hytte.

  Beliggenhet
  Eiendommen "Skogly" ligger åpent og fint til i Briskebyvegen, ca. 7 km sør for Bagn. Området er et mindre tettsted med spredt boligbebyggelse, gårder, campingplass og noen bedrifter. Det er mange turmuligheter i området, og fra boligen er det kun få minutters gange ned til elva om en har lyst til å prøve fiskelykken. Fra eiendommen er det ca. 7 km til Bagn med et godt utvalg av butikker, serveringssteder, legekontor, barneskole, ungdomsskole, frisør, bensinstasjon m.m. Her finner en også kommuneadministrasjon og bibliotek. Til barnehagen i Reinli er det ca. 10,5 km. Eiendommen har enkel adkomst og kort vei til bussholdeplass.

  Adkomst
  Fra Fagernes følger man E16 til Bagn. Fra Bagn, kjør E16 mot Oslo ca. 7 km og ta av til venstre ved skilt mot Langedrag Camping. I første kryss etter ca. 100 m ta til venstre inn på Briskebyvegen, og etter nye 100 m ta stikkvei inn til venstre. Boligen ligger i enden av veien, og vil være merket med Aktiv "til salgs"-skilt. Fra Oslo kjører en E18 til Sandvika, og deretter E16 til Nes i Ådal. Fra Nes i Ådal følger man E16 mot Fagernes ca. 37 km, og ta av til høyre ved skilt mot Langedrag Camping. Følg ellers veibeskrivelsen over. Velkommen!

  Bebyggelse
  Frittliggende enebolig.

  Byggemåte
  Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport: Bolighuset i Briskebyvegen 51 er oppført i 1956 ifølge opplysninger gitt ved befaringen. Hovedkonstruksjoner og utvendige fasader er fra byggeår. Bygget er oppført på tidspunkt med andre gjeldene krav til boligbebyggelse enn det som gjelder pr i dag. Bygget kan derfor ha avvik fra dagens krav til isolering, dimensjonering, utførelse og utforming. Verken eier eller kommunen har byggetegninger for bygget. Da tegninger ikke finnes er det ikke gjennomført sjekk av faktisk bebyggelse opp mot omsøkt tiltak. Bygget har generelt en del slitasje på overflater og bygningsdeler. Bad har dårlig funksjon og utgått levetid. Badet bør fornyes. Totalt sett må en påregne å gjennomføre renovering/ utskifting av en del overflater, konstruksjoner/ komponenter og installasjoner. Bygget har ikke strømtilførsel ved befaringen. Bygget kan ha stått uten oppvarming i periode med kulde. Vanninstallasjoner må sjekkes før de eventuelt tas i bruk. Bygget har rett og slett en del utbedringsbehov og behov for utskifting. Samlet sett må en påregne renovering før bygget tas i bruk/ tilflyttes. For detaljer vises det til konstruksjonsbeskrivelser. Enebolig - Byggeår: 1956 UTVENDIG Taktekking består av takplater av metall og takrenner av metall. Tekking med et sjikt uten undertak. Det er vindskier av panelbord i 2 høyder. Ingen takrenner. Det er montert takstige opp mot pipe. Yttervegger av bindingsverk med liggende trekledning. Isolering sannsynligvis med flis. Bygget har saltak med sperrer anlagt på yttervegger og knevegger. Det er noe innvendig skråhimling og noe flat himling med kaldtloft i topp av konstruksjon. Kaldtloft er etablert uten inspeksjonsmulighet. Antatt at isolering består av flisisolering. Vinduer har trekarmer med malt overflate. Topphengslede åpningsvindu. 2 lags isolerglass. Fra 1975 og 1978. Malt ytterdør med panelprofiler på utsiden. Sylinderlås. Dør mot kjeller av enkel tredør med hengelåsbeslag. Foran inngang og på stuesiden av bygget er det terrasser bygd med gulv av impregnerte materialer. Terrasser er bygd på stripefundament og punkter. Det er rekkverk med liggende bord og rekkverktopp. Ved inngang er det trapp av betong ned til terreng. Mot kjellerinngang er det betongtrapp med vanger mot terreng. Lokk med beslag over kjellertrapp. INNVENDIG Overflater innvendige gulv består av heltregulv med lakkert overflate og laminatgulv. Himlinger er kledd med plate kledning og malte plater. Vegger er kledd med trepanel og plate kledning. Platekledning har malte/ tapetserte overflater. I vindfang er det plater i himling og på vegg. Malte overflater. Gulv i vindfang og stue av laminatgulv. Trebjelkelag mellom etasjer. Det er ikke gitt opplysninger om eller fremlagt dokumentasjon på gjennomført radonmåling. Det er ikke dokumentert eller registrert at det er etablert radonsperre på terreng under bygget. Teglsteinspipe murt med et pipeløp og luftekanal. Pipe murt sammen med brannmur. Sotluke i kjeller. Pussede overflater innvendig og over tak. Vedovn med underlagsplate av metall montert i stue. Rom under terreng består av kjellerrom med betonggulv og betong vegger. Vegger er vel 3/4 under terreng. Mellom 1. etasje og 2. etasje er det trapp av tre. Trappa er bygd med repo i midthøyde. Overflater med malte overflater. Dører med trekarmer og glatte dørblad. En dør med glassfelt, en dør med speilprofiler. .... Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven og er en del av kjøpekontrakten. Nedenfor følger informasjon om forhold som er vurdert. Fra tilstandsrapport: Byggeår. 1956. Hentet fra tidligere utarbeidet prospekt i forbindelse med salg i 2017. Standard: Enkel boligstandard. Vedlikehold: Bygget har vesentlig vedlikeholds og utbedringsbehov. Bygget vurderes som et renoveringsobjekt. Hovedkonstruksjoner fra byggeår. Bad med utgått levetid. Utvendig Taktekking, TG2 Taktekking består av takplater av metall og takrenner av metall. Tekking med et sjikt uten undertak. Det er vindskier av panelbord i 2 høyder. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. - Eier opplyser at det har vært lekkasjer i tak over vindfang. Det er i tillegg registrert at det har vært lekkasjer rundt pipe. Tekking uten undertak fører ofte til at noe kondensvann drypper ned fra undersiden av taktekkingen. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg. - Ved omlegging av tak bør undertak etableres. Nedløp og beslag, TG3 Ingen takrenner. Det er montert takstige opp mot pipe. Vurdering av avvik: - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. - Bygget mangler takrenner og opplegg for bortledning av vann fra terreng rundt mur. Tiltak: - Andre tiltak: - Takrenner og opplegg for bortledning av vann fra bygget bør etableres. Veggkonstruksjon, TG2 Yttervegger av bindingsverk med liggende trekledning. Isolering sannsynligvis med flis. Vurdering av avvik: - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. - Det er registrert en del svertesopp på utvendige overflater. Tiltak: - Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. - Tiltak med fjerning / rengjøring av svertesopp og overflatebehandling bør gjennomføres. Takkonstruksjon/Loft, TG3 Bygget har saltak med sperrer anlagt på yttervegger og knevegger. Det er noe innvendig skråhimling og noe flat himling med kaldtloft i topp av konstruksjon. Kaldtloft er etablert uten inspeksjonsmulighet. Antatt at isolering består av flisisolering. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Det er ingen lufting i konstruksjonen. Tiltak: - Lufting/ventilering må etableres. - Tiltak må sees i sammenheng med tiltak taktekking. Vinduer, TG2 Vinduer har trekarmer med malt overflate. Topphengslede åpningsvindu. 2 lags isolerglass. Fra 1975 og 1978. Vurdering av avvik: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. - Vinduer med isolerglass fra 1970 tallet, normal levetid er utgått. Tendenser til dugg i noen glass, sannsynlig punktering. Tiltak: - Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. - Utskifting av vinduer må påregnes, Vinduer produsert på dette tidspunktet kan inneholde miljøgifter og må behandles som spesialavfall. Dører, TG2 Malt ytterdør med panelprofiler på utsiden. Sylinderlås. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Noe riper og merker på overflater. Tiltak: - Tiltak: - Vedlikehold overflater må påregnes. Utskifting kan være et alternativ. Dører - 2, TG3 Dør mot kjeller av enkel tredør med hengelåsbeslag. Vurdering av avvik: - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke - Kjellerdør er delvis sammenbrutt og henger kraftig ned mot kjellergulv. Tetter ikke mot karm Tiltak: - Andre tiltak: - Dør må byttes. Utvendige trapper, TG3 Ved inngang er det trapp av betong ned tl terreng. Mot kjellerinngang er det betongtrapp med vanger mot terreng. Lokk med beslag over kjellertrapp. Vurdering av avvik: - Det er ikke montert rekkverk. - Noe avflassing på overflater betong. Tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. - Overflate reparasjoner bør utføres. Innvendig Overflater, TG2 Overflater innvendige gulv består av heltregulv med lakkert overflate og laminatgulv. Himlinger er kledd med plate kledning og malte plater. Vegger er kledd med trepanel og plate kledning. Platekledning har malte/ tapetserte overflater. Vurdering av avvik: - Det er påvist fuktskader på overflater. - Overflater i innvendig i bygget er preget av slitasje og stedvis fuktskjolder. Noe punktskader på gulv, blant annet i soverom 2. etasje. Tiltak: - Andre tiltak: - Tiltak med renovering og utskifting av overflater må påregnes. Overflater - 2, TG3 I vindfang er det plater i himling og på vegg. Malte overflater. Gulv i vindfang og stue av laminatgulv. Vurdering av avvik: - Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. - Laminatgulv har svelling og betydelige skader. Vegg og himlingsplater i vindfang har svelling etter vanninntrengning via tak. Tiltak: - Overflater må utbedres eller skiftes. - Laminatgulv må byttes. Platekledning må utbedres. Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2 Trebjelkelag mellom etasjer. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. - Noe knirk i gulv ved gange. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. - Tiltak mot knirk bør gjennomføres. Radon, TG2 Det er ikke gitt opplysninger om eller fremlagt dokumentasjon på gjennomført radonmåling. Det er ikke dokumentert eller registrert at det er etablert radonsperre på terreng under bygget. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted, TG2 Teglsteinspipe murt med et pipeløp og luftekanal. Pipe murt sammen med brannmur. Sotluke i kjeller. Pussede overflater innvendig og over tak. Vedovn med underlagsplate av metall montert i stue. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. - Fuktutslag ved sotluke i kjeller. Fuktuslag ved pipe i 2 etasje. Tiltak: - Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. - Tilsyn bør gjennomføres før ildsted tas i bruk. Vedlikehold over tak og på beslagsløsning må gjennomføres. Rom Under Terreng, TG2 Rom under terreng består av kjellerrom med betonggulv og betong vegger. Vegger er vel 3/4 under terreng. Vurdering av avvik: - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er registrert fukt, saltutslag og avflassing på overflater. Tiltak: - Andre tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Rom under terreng etablert som kjellerrom er kun egnet som uinnredede rom. Tiltak må sees i sammenheng med tiltak med drenering/ fuktsikring. Innvendige trapper, TG2 Mellom 1. etasje og 2. etasje er det trapp av tre. Trappa er bygd med repo i midthøyde. Overflater med malte overflater. Vurdering av avvik: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Det mangler håndløper på deler av trappa. Tiltak: - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. Innvendige dører, TG2 Dører med trekarmer og glatte dørblad. En dør med glassfelt, en dør med speilprofiler. Vurdering av avvik: - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Tiltak: - Enkelte dører må justeres. Våtrom - Bad Generell, TG3 Badet er bygd med belegg på gulv . Belegg er ført opp på vegg. På vegger er det baderomsplater. Det er veggmontert dusj, servant på vegg og gulvmontert wc. badegulvet er bygd delvis flatt. Sluk er plassert på nærmest høyeste punkt på gulvet. Ved dusjing renner vann utover hele gulvet. Platekledning vegger har hull i våtsoner rundt rørgjennomføringer. Utenpåliggende vann og avløpsrør i deler av rommet. Rommet er rett og slett preget av byggemåte med svake løsninger og manglende fall til sluk. Rommet må utbedres slik at normal funksjon kan etableres og dagens krav tilfredsstilles. Rommet har områder med lav takhøyde noe som påvirker utnyttelse og praktiske løsninger. Vurdering av avvik: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kjøkken Overflater og innredning, TG2 Kjøkkeninnredning består av fronter med profiler og malt overflate. Heltre skrog. Videre er det laminert benkeplater med nedfelt oppvaskkum av metall. Løs oppvaskmaskin Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Noe slitasje. Noe svelling i plater. Tiltak: - Andre tiltak: - Vedlikehold og utbedring må påregnes. Tekniske installasjoner Vannledninger, TG2 Vannrør består av kobberrør- Rør er delvis lagt åpne i rom og noe skjult i konstruksjoner. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. - Anlegget fremstår som tømt ved befaring 12.09.23. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. - Bygget står uten strømtilførsel ved befaringen, det er usikkert hvor lenge dette har stått slik. Bygget kan ha vært uten oppvarming i periode med kulde. Vanntrykk må ikke tilkobles før anlegget er sjekket blant annet med tanke på frostskader. Avløpsrør, TG2 Synlige avløpsrør av plast. Noe støpejernsrør i konstruksjoner er sannsynlig. Vurdering av avvik: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. - Det er ikke registrert stakeluke ved befaringen. Tiltak: - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Elektrisk anlegg - TG: 3 Elanlegg består av sikringsskap plassert i 2. etasje. Skapet inneholder automatsikringer. Ledningsnett og punkter er montert utenpå overflater. Noe faste lyspunkt og veggmonterte panelovner. Ved befaringen er det ikke strømtilførsel på anlegget, funksjon er ikke sjekket. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el- tilsynsrapport uten avvik)? - Nei 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? - Ikke kjent når anlegget sist er oppdatert 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? - Ukjent I sikringsskapet henger det kursoversikt med firmalogo. Det er utover dette ingen tilgjengelig informasjon om anlegget. 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. - Ukjent Tidspunkt for tiltak er ukjent. 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? - Nei Ingen dokumentasjon på utført kontroll er fremvist. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? - Ukjent Ingen opplysninger om funksjon. 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? - Nei Det er ikke opplysninger om branntilløp. 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank - Nei 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? - Nei 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? - Nei 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? - Ukjent 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? - Ja. Anlegget står uten strømtilførsel. Må sjekkes før det tas i bruk. Tomteforhold Drenering, TG3 Ukjent dreneringstype/ utførelse. Sannsynligvis naturlig avrenning i grunn/ på terreng. Vurdering av avvik: - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. - Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Tiltak: - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist. - Det må foretas utskiftning av drenering/tettesjikt. Grunnmur og fundamenter, TG2 Bygget har fundament med kjellermur etablert i utgravd byggegrop på stedlige masser. Vurdering av avvik: - Det er registrert løs puss på muroverflater. - Synlige deler av kjellermur har avflassing og saltutslag. Tiltak: - Andre tiltak: - Tiltak vurderes sammen med tiltak drenering og fuktsikring. Terrengforhold, TG2 Terreng rundt bygget er tilvokst med betydelig vegetasjon ved befaringen. Synlige deler av terreng er stedvis flat inn mot kjellermur. Vurdering av avvik: - Det er avvik: - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan - Ved befaringen er terreng kraftig tilvokst, noe som hindrer inspeksjon av deler av terreng. Det er registrert områder med delper og svak helning mot mur. På befaringsdagen er det tørt vær, ingen synlig vann på terreng- Anmerkning skred gjelder utløpsområde snøskred. Tiltak: - Tiltak: - Terrengjustering bør gjennomføres. Rutiner for rydding av vegetasjon bør etableres. Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2 Alder vann og avløpsledninger er satt til byggeår da det ikke finnes andre opplysninger. Vannrør av plastledning inn i bygget, ellers ukjent. Avløpsrør utenfor bygget er ukjent. Utførelse brønn og avløpsanlegg er ukjent. Eier opplyser at disse er på tomta. Det er registrert betonglokk over kum på tomta. Ved befaringen er lokket grodd fast og underliggende konstruksjon er ikke sjekket. Vanntrykk med mer er ikke sjekket da det ikke er strømtilførsel i bygget ved befaringen. Vurdering av avvik: - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Tiltak: - Foreta kontroll av brønnvann. - Innhent dokumentasjon, om mulig. - Vannkvalitet må dokumenteres - Avløpsanlegget må sjekkes - Tilstand og funksjon vann og avløpsanlegg må sjekkes. Septiktank, TG2 Alder, type og tilstand tank er ukjent. Vurdering av avvik: - Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse. Tiltak: - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger opplyser i egenerklæring: Pkt. 1: Vedr. våtrom: Er ujevnt gulv. Vann heller bort fra sluk. Pkt. 7: Skjeve gulv på badet. Pkt. 10: Utettheter i tak: Lekkasje i gang. Ikke utbedret. Pkt. 20: Vedr manglende brukstillatelse/ferdigattest: Ikke vanlig på tidspunktet. Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  Enebolig: 1. etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken og kott. 2. etasje: Gang, bad og to soverom. Kjeller. Terrasse i tilknytning til inngangsparti.

  Standard
  Eneboligen ligger i et trivelig bolig- og gårdsområde, ca. 7 km sør for Bagn. Den har en flat tomt med plen og parkeringsareal, samt mulighet for fine uteplasser, men noe trafikkstøy fra E16 må påregnes. Boligen ble oppført i 1956 over to plan. Den har nå behov for omfattende oppgradering/ renovering. Strømmen har vært frakoblet siden april, og bygget kan ha vært uten oppvarming i periode med kulde. Vanntrykk må ikke tilkobles før anlegget er sjekket blant annet med tanke på frostskader. Boligen har en romslig platting med god plass til utemøbler. Overbygd inngangsparti inn til praktisk vindfang med god garderobeplass, og romslig gang med trapp opp til 2. etasje. I gangen er det dør inn til lagerrom/bod under trapp. Kjøkkenet er lyst og luftig med heltre kjøkkeninnredning med malte fronter. Innredningen har overskap til tak, og ellers godt med skap- og benkeplass. Nedfelt vaskekum og opplegg for oppvaskmaskin. Ventilator. Fra kjøkkenet er det døråpning med praktisk skyvedør inn til spisestue og stue. Her er det god plass til et par sittegrupper, og en Jøtul vedovn gir god varme til rommene. I 2. etasje er det to romslig soverom, begge med skråtak, og god plass til dobbeltseng. På det ene soverommet er det god oppbevaringsplass i flere garderobeskap. Boligen har et enkelt bad med belegg på gulv og baderomsplater på vegg. Dusj, vegghengt servant, samt toalett. Rommet har områder med lav takhøyde noe som påvirker utnyttelse og praktiske løsninger. I kjelleren er det lagerrom, vanninntak og en 200 l varmtvannsbereder fra 2014.

  Innbo og løsøre
  Boligen selges umøblert. Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  På egen tomt.

  Diverse
  Ved søk på Sør-Aurdals Kommune sine aktomhetskart for skred og flomfare er det avmerkinger på kartet i merket utløp snøskred i forbindelse med bebyggelsen på eiendommen. Deler av tomta og bolighuset ligger i byggeforbudssone mot vei. Forhold bør avklares med kommunen/ bygningsmyndighetene. Søk på Kommunes kartsider viser at eiendommen ligger i område med antatt høy forekomst av radon. Det er en pipe på eiendommen, denne ble sist kontrollert 24.09.21. Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Sør-Aurdal energi opplyser: Strømanlegget ble sist kontrollert den 13.12.2012. Boligen er ferdig vasket og ryddet til visning, og vil ikke bli ytterligere rengjort. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter. Vedr. budgivning: Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt. Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde. Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-)) 37 392,- (Omkostninger totalt) 887 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Oppvarming
  Ved og strøm. Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEF's normgivende liste over løsøre og tilbehør.

  Info strømforbruk
  Siste års strømforbruk: 15.070 kWh. Dette vil variere avhengig av bruk.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  7480

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2022: Renovasjon pr. år: kr. 3.430,-. Feiing: kr. 725,-. Septiktømming: kr. 3.325,-.

  Info om eiendomsskatt
  Offentlige avgifter pr. 2022: Eiendomsskatt pr. år: kr. 848,-.

  Formuesverdi primær
  222998

  Formuesverdi primær år
  2020

  Formuesverdi sekundær
  802791

  Formuesverdi sekundær år
  2020

  Andre utgifter
  Vegvedlikehold ved behov. Brøyting. I tillegg kommer kostnader til forsikring og strøm. Siste års strømforbruk: 15.070 kWh. Dette vil variere avhengig av bruk.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3449/50/56: 18.07.1955 - Dokumentnr: 1083 - Bestemmelse om gjerde 18.07.1955 - Dokumentnr: 1082 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3449 Gnr:50 Bnr:14 01.01.2020 - Dokumentnr: 1512840 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0540 Gnr:50 Bnr:56

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Jf. plan og bygningsloven § 21 10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1 98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette. Lovlighet (fra tilstandsrapport) Byggetegninger Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger Det er ikke fremlagt tegninger for bygget. Kommunen har heller ikke tegninger for bygget. Kontroll mot godkjente tegninger/ tiltak er derfor ikke utført. Brannceller: Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? - Nei Nyere håndverksjenester: Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? - Nei Krav for rom til varig opphold: Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? - Nei Kommentar: Rømning via dør og vinduer.

  Vei, vann og avløp
  Felles privat vei over naboeiendommer. Privat brønn på tomta. Eier opplyser at dette er en eldre brønn som muligens benyttes av flere eiendommer. Vannkvalitet og tilstand brønn er ikke sjekket. Privat avløpsanlegg på eiendommen. Anlegg er opplyst å være eldre avløpsanlegg med ukjent utførelse. Eiendommen har godkjent utslipp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder Kommuneplan, vedtatt 16.09.2010. Nåværende. Krav til vannforsyning, avløp, veg og annen transport. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift), jfr. plan- og bygningslovens § 11-7,a) areal for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet, b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse. Området kan som hovedregel ikke utvikles med tanke på bygging av bolig/ fritidsbolig eller annet bebyggelse, fordi det skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger/ fritidsboliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Interessenter som vurderes utvidelse/ endring av bebyggelsen på eiendommen oppfordres til å kontakte kommunen for informasjon om muligheter og søkeprosess. Ta evt også kontakt med megler for nærmere informasjon. Kopi av kommuneplan følger vedlagt.

  Adgang til utleie
  Boligen har ikke egen utleiedel.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-)) 37 392,- (Omkostninger totalt) 887 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  37392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Skulle kun sjekke hvor langt ned selger var villig til å gå. Skulle "flippe" huset og leie ut.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 11.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.636,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 18.900,- samt provisjon 3,50 % av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev