aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Kalvås- E6!

BUD MOTTATT! Fritidsbolig med stor og velholdt fjøs beliggende i Kalvåsen. Stor eiet tomt, vedfyring og gode solforhold.

 • BRA 91 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER28 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER728 642
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 939
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 63 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT7 696 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 500,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  28 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  728 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Fritidsbolig
1. etasje:
Hall med trapp, kjøkken, stue og bad.

Loft:
Hall med trapp og 2 soverom.

Kjeller.

Kommentar:
Grunnet skå himling på loft er ikke all areal måleverdig i henhold til "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling". 7 av kvadratene i kjeller har lavere takhøyde. Rundt halvparten av dette er ikke egnet til lagringsplass.

Fjøs S- rom: 170 m²
1. etasje:
Bod.

2. etasje:
Bod.

Konstruksjon: Grunnmur av betong. Fraukjeller ikke kontrollert. Øvre del av bygget er konstruert i trevirke. Deler av utvendig panel er nylig byttet.
I det tidligere dyrerommet er det innredet til verksted og lagringsplass. Høylager/silo og høyloft er tømt og godt egnet til lagringsplass.
Tak: Nytt undertak og taktekke av lakkerte metallplater.

Annet:
Bygget har fraukjeller/møkkjeller, denne er ikke inspisert. Eier opplyser at den er tømt og godt egnet til lagringsplass til f.eks.
tilhenger.
1. etasje består av dyrerom, høylager, inngangsparti og tidligere stall som er påbegynt innredet med plater på veggene.
Sistnevnte rom har også fått nytt gulv i form av vannfast spon.
2. etasje er godt egnet til lagringsplass.

Bygget fremstår som godt vedlikeholdt og oppgradert senere år.
Låvebru anbefales oppgradert, men er sterk nok til å gå på.
- 1. etasje er på rundt 110 kvm i grunnflate mens 2. etasje er på rundt 60 kvm.
2. etasje.

Kalvås-E6 403, Nordland

 • Kjøkken overflater og innredning:
  Kjøkkeninnredning montert i 2014. Lyse profilerte fronter. Laminat benkeplate. Dobbel kumme, ikke til koblet avløp. Det ligger avløpsrør klare i kjeller,
  like under kjøkken. Sommervann.

  Avtrekk:
  Bosch ventilator. Funksjonstestet, ok.

  Ventilasjon:
  Det er ikke ventilasjonsanlegg i boligen, heller ikke naturlig ventilasjon via ventiler i vegger eller i vinduer, med unntak av en ventil i stuevindu
  samt en veggventil på bad.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
  Tiltak:
  - Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Bad overflater vegger og himling:
  Baderomsplater på vegger. Ukjent fabrikat. Bad skal i følge eier være nytt i 2007.

  Overflater gulv:
  Vinylbelegg på gulv. Fall: Det er målt svært lite høydeforskjell mellom sluk og videre ut på gulvet. Dette er avvik fra normen og vil trolig føre til at vann blir liggende igjen på gulvet etter dusjing
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
  - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
  Tiltak:
  - Våtrommet fungerer med dette avviket.
  - Våtrommet fungerer med avviket, men på generell basis anbefaler takstmannen at badet oppgraderes med nytt tettesjikt, i henhold til dagens krav.

  Sluk, membran og tettesjikt:
  Plastsluk, ingen synlige feil. Vinylbelegg/membran: Rørgjennomføringer i gulv, samt at toalettet er skrudd fast og dermed punktert gulvbelegget er naturligvis feil. Som fritidsbolig med lite belastning fungerer badet bra, men det anbefales oppgradering.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen
  Tiltak:
  - Installering av tett dusjkabinett anbefales.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Sanitærutstyr og innredning:
  Dusj på gulv/vegg, gulvmontert toalett, vegghengt servant, vegghengt skyllekar og opplegg for vaskemaskin.

  Ventilasjon:
  Ventil i vegg, ingen spalte for innluf
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
  - Rommet har kun naturlig ventilasjon.
  Tiltak:
  - Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
  - Det bør etableres tilluft til våtrommet.
  - Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved dør e.l.
  - Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

  Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU:
  Hulltaking ikke utført. Våtsone ligger mot gang og yttervegg. Det er brukt fuktindikator flere steder på gulv og vegg, uten å finne noen unormale verdier.

  Vannledninger:
  Det som var synlig av innvendige vannrør besto av kobberrør i plastkappe.

  Avløpsrør:
  Det som var synlig av avløpsrør besto av plastrør. Vesentlig nyere enn boligen, men ukjent alder.

  Overflater:
  Innvendige overflater fra forskjellige tiår. Dagens eier har lektet ut flere vegger på innside i 1. etasje, isolert dem og lagt panelplater.
  Boligen bærer preg av alder flere steder som viser seg som slitasje og skjevheter, noe man må forvente.

  - Det foreligger ikke tegninger.
 • Eiendom beliggende i Kalvåsen, ca 6 minutter fra Ballangen sentrum. Landlige omgivelser med nærhet til turterreng og skiløyper.
 • På eiendommen står det en fritidsbolig i 1 etasje samt loft og kjeller. i tillegg til en fjøs.
 • Avkjøring fra E6 direkte til eiendommen. Gårdsvei av jord og gress.
 • Følgende opplysninger er utdrag hentet fra vedlagt tilstandsrapport datert 23.06.22 av takstmann, Jonas Grønnli. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet.

  Taktekking:
  Taket er tekket med malte bølgeblikkplater. Ukjent alder. Taket ble malt av firma i 2021.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
  Tiltak:
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
  - Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.

  Nedløp og beslag:
  Takrenner og nedløp av metall på den opprinnelige delen av huset, mens på tilbygg er det av plast. Det mangler nedløp i sin helhet på siden mot veien.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
  - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
  - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
  - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  Tiltak:
  - Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

  Veggkonstruksjon:
  Boligen er konstruert med liggende tømmer/plank. Utvendig kledd med malt trepanel. Ukjent mengde isolasjon. Dagens eier har etterisolert noen vegger i 1. etasje på innside. Utvendig er det skiftet noe kledning flere steder, mens noe av den antatt opprinnelige kledningen ligger igjen. Kledning, da spesielt den eldste, bærer preg av manglende vedlikehold. Røstvegg hvor veranda er etablert er kledning såpass dårlig at den bør skiftes.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
  - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
  Tiltak:
  - Råteskadet trekledning må skiftes ut.

  Takkonstruksjon/Loft:
  Takkonstruksjon av trevirke, konstruert som saltak. Fra loftet har man via 2 luker tilgang til kaldloft for inspeksjon.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
  - Fra luker til kaldloft ble det ikke observert ventiler for ventilering av kaldloftet.
  Tiltak:
  - Lufting/ventilering bør forbedres.
  Som fritidsbolig er det begrenset hvor mye vanndamp som når kaldloftet, så risikoen for kondensering mot kald sone er lav. På generell basis anbefaler man likevel at kaldloft ventileres bedre.

  Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
  Veranda med tilgang fra terreng og fra balkongdør ved stue. Terrassedekket trenger vedlikehold.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
  - Det er mer enn 10 cm mellom nedre del av rekkverket og terrassedekket. Dette er mer enn anbefalt.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.
  Avviket kan enkelt lukkes ved å montere en lekt i nedre del av rekkverket.

  Etasjeskille/gulv mot grunn:
  Etasjeskille mellom kjeller og 1. etasje er konstruert i trevirke. Isolert med ukjent mengde isolasjon. Det er større naturlige skjevheter i gulvene, derfor får det automatisk tilstandsgrad 3, men takstmannen understreker at det ikke er nødvendig å gjøre tiltak.
  Vurdering av avvik TG 3:
  - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  - Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
  Tiltak:
  - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.

  Radon:
  Det er ikke foretatt radonmålinger, bygget er heller ikke utført med radonsperre. Dette gir automatisk tilstandsgrad 2, men det understrekes at det ikke er krav til at det skal foreligge målinger eller tiltak i bolig som ikke leies ut.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav til radonmåling eller tiltak om eier selv bor i boligen, men om man leier den ut er det krav til både målerapport og eventuelle tiltak.

  Rom under terreng:
  Deler av kjeller har dagens hjemmelshaver påbegynt arbeid med å platekle. Gulvene har grovstøpte betonggulv.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
  - Man ser i det bakre rommet mot terrenget at det er noe saltutslag, men per befaringen var det ingenting som tydet på at det er større utfordringer med fuktighet i kjelleren.
  Tiltak:
  - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.

  Innvendige trapper:
  Malt tretrapp mellom 1. etasje og loft, antatt fra byggeår.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
  - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
  Tiltak:
  - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.
  - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav.
  - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.

  Innvendige dører:
  Innvendige dører fra forskjellige tiår. Begge dører på loft er såpass skjeve at de lukker seg selv. Dør til bad i 1. etasje er vesentlig nyere enn resten.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
  Tiltak:
  - Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

  Andre innvendige forhold:
  Er det registrert tegn til at det er eller har vært skadedyr i boligen? Ja.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det ble funnet avføring etter mus på kaldloft og i kjeller, noe som er påregnelig i et eldre hus med en slik beliggenhet.
  Tiltak:
  Sørg for å tette alle hull som er seks millimeter i diameter, eller mer. Sørg også for å forsterke utsatte steder med for eksempel finmasket metallnetting, byggeskum eller silikon. Utsatte steder kan typisk være ytterkledningen på huset, i grunnmuren, eller ved ventiler.

  Varmtvannstank:
  Type bereder: 200 liter bereder.
  Produksjonsdato: 1999.
  Plassering: Kjeller.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
  Tiltak:
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. Vannet var ikke tilkoblet ved befaringen, så bereder er ikke funksjonstestet. Dagens eier forteller at bereder fungerer.

  Elektrisk anlegg:
  Sikringsskap og generelt om anlegget: Sikringsskap plassert i trappegang. Ny innmat. I følge eier er hele det elektriske anlegget nytt rundt 2006, inkludert kabler og kontakter.
  1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei.
  2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2006 Det elektriske anlegget ble oppdatert/byttet ut rundt 2005/2006.
  3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ukjent.
  4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja.
  5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei.
  6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei.
  7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei.

  Branntekniske forhold TG 3:
  1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Ja. Det ble ikke funnet noen form for slukkeutstyr i boligen.
  2. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Ja. Det ble ikke funnet noen røykvarslere i boligen.

  Byggegrunn:
  Ukjent byggegrunn. Antatt løse masser.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.
  Tiltak:
  - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
  Boligen er over 80 år gammel, står på løse masser, det er å forvente at det har oppstått sprekker. Det er sprekker flere steder, men slik det ser ut per befaringen er det ikke behov for tiltak.

  Drenering:
  Ukjent drenering. Det er ikke synlig grunnmurspapp, så det er sannsynlig ingen form for drenering rundt muren.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
  - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
  Tiltak:
  - Fuktsikring av muren må etableres inkl. klemlist.
  - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende.

  Grunnmur og fundamenter:
  Støpt grunnmur rundt den opprinnelige delen. Under deler av tilbygget er det også støpt mur, mens andre halvpart står på søyler.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Grunnmuren har sprekkdannelser.
  - Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
  Tiltak:
  Boligen er over 80 år gammel, står på løse masser, det er å forvente at det har oppstått sprekker. Det er sprekker flere steder, men slik det ser ut per befaringen er det ikke behov for tiltak. Takstmannen anbefaler at man overvåker sprekkene for å se om de er i bevegelse, da spesielt mellom sommer og vinter.

  Utvendige vann- og avløpsledninger:
  Avløpsledning fra bolig: Ukjent, antatt plastrør som går til septiktank. Vannledning til bolig: Ukjent, antatt plastrør som går mellom brønn og bolig. Pumpe i kjeller.
  Vurdering av avvik TG 2:
  - Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
  - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
  Tiltak:
  - Foreta kontroll av brønnvann.
  - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Septiktank:
  Septiktank like bak boligen. Antatt type av glassfiber. Eier vet ikke når denne ble etablert. Eier opplyser at tanken tømmes annenhvert år i regi av kommunen. Det er ingen kjente feil med anlegget.
 • 1.etg: 40 Bra m²
  Loft: 23 Bra m²
  Kjeller: 28 Bra m² (S- rom)

  Følgende rom inngår i primærareal: 1. etasje: Hall med traoo, kjøkken, stue og bad.
  Loft: Hall med trapp og 2 soverom.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Trolla 500 vedovn i stue 1. etasje.
 • Tomten er delvis opparbeidet med plen.
 • Parkering på eiendommen.
 • Sommervann fra elv via betongbrønn.
  Avløp fra bad tilkoblet septiktank.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 325 877 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 173 156 per 31.12.20
 • Kr. 6 000 pr. år
  Kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt.
 • Kommunale avgifter, eiendomsskatt og evt. forsikring.
 • Ferdigattest forefinnes ikke i kommunens arkiv.
 • Ingen utleie.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  -Det foreligger ikke målebrev på eiendommen. Grensene og størrelsen på tomten kan derfor være noe usikre.
  -Det foreligger ikke byggemeldinger, tegninger eller ferdigattest på eiendommen. Ny eier overtar ansvar og risiko for disse forhold.
  -Eiendommen ligger i et LNF-område.
 • 2007/6500-2/75 Bestemmelse om veg
  12.09.2007
  rettighetshaver:Knr:1806 Gnr:356 Bnr:39
  Med flere bestemmelser
  Rettet etter tgll. § 18 ved å legge inn vegrett. P.H. 21.04.2008
 • Eiendommen ligger innenfor Djupdalåsen/Kalvåsen. Det er spredt bebyggelse.
 • Gnr. 356 Bnr. 88 i Narvik kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Totalt kr. 81 822,-.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ronny Persson
Sigve Wiik

Megler

Sigve Wiik

90 77 53 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev