aktiv-eiendomsmegling
Flotte, sjønære tomter!

Stathelle Grunnsundveien

BAMBLE - SEKKEKILEN | 5 flotte sjønære boligtomter selges samlet (4 ferdig opparbeidet). Mulighet for båtplasser!

 • 3 490 000
 • PRISANTYDNING3 490 000
 • OMKOSTNINGER103 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 593 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT3 117 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 490 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  87 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  103 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 593 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Grunnsundveien, Vestfold og telemark

 • Tomtene ligger i landlige, idylliske og maritime omgivelser med kun noen "steinkast" ned til sjøen (2 min. gangavstand!). Her er det lune småbåthavner inne i Sekkekilen, badeplasser og fantastiske turløyper med blant annet kyststien. Via Trosbyfjorden har man umiddelbar tilgang til en av Norges flotteste skjærgårder. Variert skjærgård hvor man har alt i fra åpne fjorder til trange sund og kanaler, samt et stort antall flotte frihavner. Med båt er det kort tur både til steder som Langesund, Stråholmen, Jomfruland, Valle og Kragerø. Det er nærbutikk både på Trosby og Valle. På Valle er det også marina, restaurant, isbar mv., og et yrende liv sommerstid.
  Nærområdet byr i tillegg på koselige spisesteder som Sjøterrassen og Havparadiset på Kjønnøya. Populær 9 hulls golfbane på Kjørstad, få minutter fra tomtene. Her bor man i landlige og rolige omgivelser, men allikevel sentralt hvor det kun er ca. 20 min. kjøring til Stathelle, ca. 35 min. kjøring til Porsgrunn, ca. 45 min. til Skien og ca. 25 min. til Kragerø. Området sokner til Rønholt skolekrets med barneskole. På Rønholt er det også barnehage, flerbrukshall, innendørs skytebane og ungdomsklubb. I tillegg til sjøen har Bamble store skogsområder og mange fine ferskvann med både badeplasser og gode fiskemuligheter.

  Øst for tomt 1-4 er det i forbindelse med tomteutviklingen regulert inn felles grøntområde. Her er det også enkel adkomst til grusveien som raskt fører deg frem til bryggene.
 • Nærområdet består av spredt bolig og fritidsbebyggelse.
 • Fra Stathelle: Kjør sørover langs "gamle" E-18 og ta første avkjøring skiltet Valle. Følg veien videre til Finnmarksstrand hvor det er skiltet inn til Grunnsundveien (Sekkekilen). Det er forøvrig også skiltet ved Valleveien med vårt "til salgs" skilt. Dersom man kommer sørfra kan man også kjøre ta av mot Valle fra Feset. Se også kartskisse.
 • Eiet tomt.

  Tomt 1-4 er ferdig opparbeidet (byggeklare) av grunnentreprenør. Det er til disse tomtene også ført frem vann og avløp. Det er ikke ført frem strøm og kostnad/ansvar for dette tilfaller kjøper.

  Tomt 5 selges som en råtomt og kjøper må selv opparbeide/bekoste egen adkomst til tomten iht reguleringsplan, fremføring av vann-/avløpsledninger og strømtilknytning.
 • Tomt 1: Grunnsundveien 48. Gnr. 85 Bnr. 448 - 472,1 kvm
  Tomt 2: Grunnsundveien 46. Gnr. 85 Bnr. 447 - 487,5 kvm
  Tomt 3: Grunnsundveien 44. Gnr. 85 Bnr. 446 - 638,6 kvm
  Tomt 4: Grunnsundveien 42. Gnr. 85 Bnr. 445 - 477,6 kvm
  Tomt 5: Fløyasveien 2. Gnr. 85 Bnr. 450 - 1041,5 kvm

  Samlet pris for ovennevnte tomter: Kr 3 490 000,- + omkostninger
 • Privat vei. Offentlig vann og avløpstilknytning via privat v/a forening.

  Tilknytningsgebyr vann/avløp: kr 55 000,- pr. tomt.
  Tilknytning til strøm må selv besørges og bekostes av tomtekjøper.

  Det er iflg. oppdragsgiver selvfall ned til felles kum som pumper videre til hovedkum som står rett på innsiden av tomtegrense til tomt 3.

  Tomt 1-4 har vann og avløp ført frem til sine tomter.

  Grunnentreprenør opplyser om at tomt 4 bør ha mer overdekning av ledninger (lagt ledninger noe grunt i terreng).

  Tomt 5 selges som råtomt og her må kjøper selv besørge for å føre frem vann-/avløpsledning og strøm til tomten, samt veiadkomst i tråd med reguleringsplan.

  Segler opplyser om at det er lagt fiber til tomtegrenser.
 • Fastsettes av ligningsmyndighetene etter ferdigstillelse.

  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB).

  Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (PROM/BOA).
 • Ikke fastsatt før ferdigstilt hus. Normale kommunale avgifter estimeres å være 16 000 - 20 000,- pr .år basert på kommunens gebyrliste på vann, avløp og renovasjon. Eiendomsskatt er ikke medregnet og vil bli beregnet etter ferdigstillelse. Avvik kan forekomme.
 • Etter bygging må enhver huseier beregne seg faste/variable kostnader som strøm, tv-/internett, forsikring o.l.

  Årlig veiavgift til veilaget p.t:
  Kr. 455,- pr. tomt som inkluderer brøyting og vedlikehold.

  Grunneier har båtplass til leie til hver tomt om ønskelig, 2,5-3 meter bredde. P.t tas det kr. 6000,- pr. båtplass i årlig leie.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er boplikt i Bamble kommune.
 • Ikke aktuelt.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Tomtene blir levert fri for heftelser med følgende unntak:
  Dagboknr. 501615, tinglyst 29/8-1958 - rettighetshaver gnr. 85 bnr. 73, "bestemmelse om veg, bestemmelse om vannrett". Heftelsen er fulgt over fra hovedbølet og har ingen praktisk betydning for noen av tomtene. Kan evnt. fåes hos megler på forespørsel.

  Tomt nr. 3 har tavle/pumpekum rett på innsiden av sin eiendomsgrense, noe kjøper av tomten må akseptere, uten videre ansvar for selger.
 • Tomtene er regulert, Plan ID 3813241, "Sekkekilen boliger". Reguleringsformål: Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse.
  Reguleringsplanen er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet.

  Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:
  Utnyttelse
  Prosent bruksareal skal ikke overstige BYA =40% inklusiv overflateparkering.
  Byggehøyder
  Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha gesimhøyde på inntil 5,5 m og mønehøyde på inntil 8,5 m, begge deler i forhold til planert terengs gjennsnittsnivå rundt bygningen. For flate tak tillates maksimal gesimshøyde 8,5 m. I skrått terreng skal boligen ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget faller minst 1,5 m i husets bredde. Med skrått terreng og underetasje kan boligen ha gesimshøyde på inntil 6,0 m og mønehøyde på inntil 9,5 m, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  Plassering av bygg
  Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL §29-4) kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense/eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom. Slike mindre bygninger skal ligge minst 3 m fra kanten av regulert kjøreveg/fortau.
  Utforming av bebyggelse og anlegg
  Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Bygningenes hoveddelskal ha skråtak med takvinkel mellom 27 og 45 grader, alternativt flate tak. For pulttakskvister (arker) på inntil 1/3 av bygningens lengde, tillates takvinkler på 25 grader.
  Alle skrå takfalter skal kles med enkeltkrum, brent, rød teglstein. Dette gjelder boliger, garasjer osv. Bygningsfasader bør fortrinnsvis ha trepanel, av samme type i alle etasjer (inkl. sokkel). Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med sammen formspråk som hovedhuset.

  Dersom man som interessent er i tvil om hva man kan bygge på eiendommen, anbefales det å kontakte kommunen for avklaring.
 • Tomt 1: Grunnsundveien 48. Gnr. 85 Bnr. 448
  Tomt 2: Grunnsundveien 46. Gnr. 85 Bnr. 447
  Tomt 3: Grunnsundveien 44. Gnr. 85 Bnr. 446
  Tomt 4: Grunnsundveien 42. Gnr. 85 Bnr. 445
  Tomt 5: Fløyasveien 2. Gnr. 85 Bnr. 450
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger. Vennligst spesifiser ønsket tidspunkt i budgivningen.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,125% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 13 900-, og oppgjørshonorar kr. 5900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Utleggene omfatter annonsering, internett, innhenting av lovpålagt informasjon, fotograf, tinglysing av sikringsobligasjon mv. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er opprettet 03.03.10.2022 og utformet iht. lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
  Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kai Magne Bråthen
Simen Dippner Bakke

Megler

Simen Dippner Bakke

90 92 22 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev