aktiv-eiendomsmegling
Fasade og områdebilde

TØNSBERG Basbergveien 160

Tønsberg - Kontorlokale - eget lagerrom - 2 faste parkeringsplasser

 • kr 850 000
 • BRA 42 m²
 • Prisantydningkr 850 000
 • BRAP-rom 38 m²
 • Omkostningerkr 22 592
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 872 592
 • ObjektstypeForretningseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 950
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-)) -------------------------------------------------------- 22 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 872 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Basbergveien 160, Vestfold og telemark

 • BRA
  38m²

  BTA
  42m²

  Bebyggelse
  Nærområdet består av landbruk, næring og spredt bebyggelse

  Konstruksjon
  Grunnmur oppført i støpt betong. Det er tilgang til kjeller fra utvendig ståldør. I kjeller er det plassert en kompressor, denne tilhører annen nærliggende seksjon (snr 5 - rettighet som opphører ved salg av seksjon 5). Det er indikert noe fukt i nedre del av murvegg og gulv. Dette skyldes kapillært oppsug fra grunnen, samt antatt noe svekket effekt på drenering. Dette er normalt i eldre boliger som følge av manglende kapillærbrytende sjikt. Ellers er det på befaringsdagen ikke observert sprekker eller tegn til setninger. En mindre næringsseksjon, organisert i et sameie, med antatt opprinnelse fra 1950 tallet. Bygget er oppført i betong og tre over grunnmur i betong. Bygget fremstår som normalt vedlikeholdt tatt byggeår i betraktning, men stedvise utskiftninger og oppgraderinger bør påregnes som følge av det normale vedlikeholdsbehov. Det antas at taktekking, stålplater på yttervegger, vinduer og ytterdører o.l. ble oppgradert fra tidlig 1990 tallet. Innvendige overflater, kjøkken og bad er også antatt fra tidlig 1990 tallet. På bad er det blant annet observert sprekker og riss i fliser og fuger og det er motfall til sluk. I kjeller er det noe fukt i gulv og vegger, og selger opplyser at det renner noe vann fra eldre stålrør ved kraftig regn og snøsmelting. På generelt grunnlag opplyses det om at dette er et eldre bygg, med påfølgende risiko for skjulte skader o.l. Selger opplyser at badet ikke har vært i bruk på flere år, og det er således uvisst om badet fungerer tilfredsstillende. Det er avvik fra originale plantegninger til dagens løsninger. Tilstandsrapporten er datert 2021 og eiendommen har ikke vært i bruk siden rapporten ble utarbeidet.

  Innhold
  Seksjon 6 inneholder: Kontorlokale med bad og kjøkken på ca 24 kvm, tilhørende lagerrom i underetasjen på ca. 14 kvm. To parkeringsplasser rett utenfor døren medfølger.

  Standard
  Et mindre kontorlokale med kjøkken og bad. Planløsningen er åpen og med de store vindusflatene blir det godt med naturlig lys. Perfekt for 1-3 kontorplasser. Lageret som medfølger har egen inngang underetasjen. Gode av- og pålessingsmuligeter. Området er inngjerdet med låsbar port (felles, årlig vedlikehold). Basbergveien 160 består av flere, godt etablerte forretningslokaler. Lokalet har eksklusiv bruksrett til utearealet utenfor sin bygningsdel. Området er avgrenset av uteområdet med inngangsparti foran inngangsdør til kontor, gressletten ut til asfalt samt parti foran inngang til lager/bomberom, ned til steinsetting mot garasjen til snr.5. I bruksretten inngår også ertt til å bygge ut ttil sjeksjonens eiendomsgrense med et bygg som estetisk passer inn på eiendommen. Dette i følge vedtektene i sameiet fra 2016. Lokalet tilhører næringsgruppen; varehandel, reparasjon av motorvogner.

  Parkering
  Det er tgl to parkeringsplasser i rekke på denne eiendommen.

  Beskrivelse av tomt
  Denne seksjonen har eget målebrev på sin oppmålte tomt. Ellers er det fellesarealer.

 • Oppvarming
  Elektrisk oppvarming med panelovn. Ikke oppvarming i kjeller.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Info kommunale avgifter
  Det betales kommunale avgifter for vann, avløp og feieavgift. Det betales felles kommunal tekniske gebyrer. Eiendommen har vannmåler, vann- og avløpsgebyrer betales etter målt forbruk, forskudd er beregnet til 86 m3 for 2021. Det betales i 4 terminer.

  Info leieavtaler
  Seksjonen leveres uten leieforhold og ledig for kjøper.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3803/91/16/6: 19.01.1963 - Dokumentnr: 500224 - Jordskifte Overført fra: Knr:3803 Gnr:91 Bnr:16 Snr:4 m.fl.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.01.1964 - Dokumentnr: 500169 - Jordskifte Overjordskifte
  Overført fra: Knr:3803 Gnr:91 Bnr:16 Snr:4 m.fl.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  03.12.1969 - Dokumentnr: 506156 - Erklæring/avtale Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
  Overført fra: Knr:3803 Gnr:91 Bnr:16 Snr:4 m.fl.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  11.08.1987 - Dokumentnr: 11016 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3803 Gnr:91 Bnr:5
  Rettighetshaver: Knr:3803 Gnr:91 Bnr:22
  Rettighetshaver: Knr:3803 Gnr:91 Bnr:28
  Overført fra: Knr:3803 Gnr:91 Bnr:16 Snr:4 m.fl.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  05.02.1990 - Dokumentnr: 2016 - Bestemmelse om vannledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra gnr 91 bnr 23 og 29
  Overført fra: Knr:3803 Gnr:91 Bnr:16 Snr:4 m.fl.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  16.03.1992 - Dokumentnr: 3527 - Best. om adkomstrett Overført fra: Knr:3803 Gnr:91 Bnr:16 Snr:4 m.fl.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.01.1994 - Dokumentnr: 1155 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Overført fra: Knr:3803 Gnr:91 Bnr:16 Snr:4 m.fl.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.07.2012 - Dokumentnr: 529403 - Resek/deling av seksjon Seksjon som deles:
  Snr: 1
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 1/5
  Seksjon som deles:
  Snr: 2
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 1/5
  Seksjon som deles:
  Snr: 3
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 1/5
  Seksjon som deles:
  Snr: 4
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 1/5
  Seksjon som deles:
  Snr: 5
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 1/5
  Ny seksjon:
  Snr: 6
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 2/50
  05.07.2017 - Dokumentnr: 729640 - Reseksjonering Snr: 6
  Formål: Næring
  Tilleggsdel: Grunn
  Sameiebrøk: 2/50
  Endring av tilleggsdel


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Originale tegninger på lokalet foreligger hos kommunen. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvik fra originale tegninger til dagens innredninger. Kommunen har ikke tilsendt ferdigattest på lokalet.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig tilknyttet

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et området som i kommuneplanen (22.5.2019) er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reinsdrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende, og bevaring kulturmiljø.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,-)) -------------------------------------------------------- 22 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 872 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

  Omk. kjøper beløp
  22592

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Tea Wærland

Megler

Tea Wærland

93 05 02 61

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev