aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Båstad og en stor og romslig tomt beliggende med kort vei til barnehage og skole. Presentert av Anita Heer for Aktiv

BÅSTAD Båstadveien, 1880

Båstad - stor og flat tomt. Kort vei til skole og barnehage.

 • kr 290 000
 • Prisantydningkr 290 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 290 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 923 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  7 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000))

  23 392 (Omkostninger totalt)

  313 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten ligger fint til i Båstad. Her er det kort vei til flotte tur- og friluftsområder, lysløype, samt gode fiskevann og fine badeplasser. I sentrum av Båstad er det dagligvarebutikk, barnehage, barneskole og offentlig kommunikasjon. Ca. 10 minutter sørover ligger Skjønhaug. Her er flere dagligvarebutikker, lokalbank, treningssenter, ungdomsskole og diverse servicefunksjoner. Det går pendlerbuss til Oslo. Ca. 20 km til Askim som kan supplere med Østfoldbadet, kino, flere treningssenter, kulturhus og buss- og togstasjon med pendlermuligheter til Oslo. Ca. 18 km til Mysen som også kan tilby gode spisesteder, diverse forretninger, jernbanestasjon og kulturaktiviteter. Ca. 30 km til Lillestrøm og 60 km til Oslo.

Båstadveien, 1880, Viken

 • Tomt
  1923m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er flat og er i kommuneplanens arealdel 2018-2029 et delareal på 20 kvm. i Lnf areal. 41 kvm. i bebyggelse og anlegg, nåværende og 1862 i boligbebyggelse.

  Beliggenhet
  Tomten ligger fint til i Båstad. Her er det kort vei til flotte tur- og friluftsområder, lysløype, samt gode fiskevann og fine badeplasser. I sentrum av Båstad er det dagligvarebutikk, barnehage, barneskole og offentlig kommunikasjon. Ca. 10 minutter sørover ligger Skjønhaug. Her er flere dagligvarebutikker, lokalbank, treningssenter, ungdomsskole og diverse servicefunksjoner. Det går pendlerbuss til Oslo. Ca. 20 km til Askim som kan supplere med Østfoldbadet, kino, flere treningssenter, kulturhus og buss- og togstasjon med pendlermuligheter til Oslo. Ca. 18 km til Mysen som også kan tilby gode spisesteder, diverse forretninger, jernbanestasjon og kulturaktiviteter. Ca. 30 km til Lillestrøm og 60 km til Oslo.

  Adkomst
  Tomten har ikke adresse men er merket med Aktiv skilt. Se kartskisse i salgsoppgaven.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Barnehage/skole/fritid
  Båstad barneskole og Båstad barnehage

  Skolekrets
  Båstad

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Prisantydning inkl. omkostninger
  290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  7 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000))

  23 392 (Omkostninger totalt)

  313 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Ingen kommunale avgifter pr. i dag.

  Info om eiendomsskatt
  Det er ikke eiendomsskatt i Indre Østfold kommune

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/758/90: 26.02.1958 - Dokumentnr: 312 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:758 Bnr:17
  17.02.1993 - Dokumentnr: 831 - Målebrev Avgitt 160.9 m2 til RV 22
  01.01.2020 - Dokumentnr: 682877 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0122 Gnr:158 Bnr:90
  01.03.2006 - Dokumentnr: 149557 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3014 Gnr:758 Bnr:17


  Vei, vann og avløp
  Indre Østfold kommune opplyser at eiendommen ikke er tilknyttet offentlig vann og kloakk.

  Regulerings- og arealplanner
  Indre Østfold kommune opplyser om at eiendommen ligger i kommuneplan arealdel 2018-2029. Tomten har 20 kvm. i LNRF område, 41 kvm. i bebyggelse og anlegg og 1862 kvm. i arealbruk boligbebyggelse. Se vedlagte informasjon fra Indre Østfold kommune i salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  7 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000))

  23 392 (Omkostninger totalt)

  313 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fastpris på kr. 45.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 0,- og visninger kr. 0,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Anita Heer

Megler

Anita Heer

95 94 81 93

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev