aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

BÅSTAD Hesteskoen 27

Båstad - Innholdsrik enebolig med solrik tomt og gangavstand til sentrum! For visning ring 92489055!

 • kr 2 375 000
 • BRA 189 m²
 • 4 soverom
 • Prisantydningkr 2 375 000
 • Omkostningerkr 76 417
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 451 417
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1977
 • Soverom4
 • ArealP-rom 157 m²
 • Tomt927.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 375 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 375,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 375 000,00))   76 417,- (Omkostninger totalt)   2 451 417,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Hesteskoen 27 - 3D - 1. Etasje - Letterhead
Vi har gleden av å presentere denne fine boligen i Båstad. Innhold: U.etasje: Entré, gang, 2 soverom, bad, vaskerom, hall m/trapp, hobbyrom/stue, 3 boder 1.etasje: Stue, kjøkken, tv-stue, bad, 2 soverom Garasje på 21 m², tilknyttet boligen (nøktern standard). Garasjeport er ikke helt intakt. Beliggenhet: Eiendommen har gangavstand til dagligvareforretning, barnehage, barneskole og lekeplasser. Det er skolebussordning til Trøgstad ungdomsskole, som ligger i Skjønhaug, ca. 8 km fra Båstad. I Skjønhaug er blant annet forretningssenter, apotek, bank m. m. Boligen har nærhet til flotte tur- og friluftsområder hele året. Trøgstad har også flere gode fiskevann og fine badeplasser.
Stue

Hesteskoen 27, Viken

 • Tomt
  927.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på 927,3 m².

  Beliggenhet
  Eiendommen har gangavstand til dagligvareforretning, barnehage, barneskole og lekeplasser. Det er skolebussordning til Trøgstad ungdomsskole, som ligger i Skjønhaug, ca. 8 km fra Båstad. I Skjønhaug er blant annet forretningssenter, apotek, bank m. m. Boligen har nærhet til flotte tur- og friluftsområder hele året. Trøgstad har også flere gode fiskevann og fine badeplasser.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående for det meste av eneboliger.

  Barnehage/skole/fritid
  Det er barnehage i Båstad.

  Skolekrets
  Barneskole i Båstad, ungdomsskole på Skjønhaug, og videregående i Mysen og Askim.

  Byggemåte
  Taktekking: Taktekkingen er av takshingel. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Taktekkingen er hovedsakelig fra byggeåret. Deler av taktekkingen ble skiftet i forbindelse med lekkasje for ca. 2 - 3 år siden. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. - Påvist utettheter i taktekkingen flere steder, opplyst at det i oktober 2022, kom inn vann via himling i stue. Ikke utført tiltak på befaringsdagen. Tiltak: - Taktekkingen må skiftes eller utbedres. NB! Det opplyses av eier at det har blitt utført reperasjonsarbeid på shingeltak. Rep.arbeid er utført der synlige skader på taktekking er oppdaget. Ble utført rundt 15/11- 2022. Nedløp og beslag: Takrenner, nedløp og beslag er av overflatebehandlet stål. Pipe er helbeslått med blikk over taket. Vurdering av avvik, TG 3: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. - Det er påvist avvik i beslagløsninger. - Eldre beslag, takrenner og nedløp, over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. Ellers ble det påvist tilsig av fukt rundt pipe, som ble inspisert via loftet. Tegn på utettheter i beslag rundt pipe. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. - Påviste skader må utbedres. - Pipebeslag må etterkontrolleres/byttes. Veggkonstruksjon: Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeåret. Fasade/kledning har stående bordkledning. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Det ble foretatt stikktakninger etter råte/dårlig kledning ved hjelp av en syl, påvist råte. Ellers påvist dels værslitt trevirke. Tiltak: - Råteskadet trekledning må skiftes ut. Takkonstruksjon/Loft: Boligen har takkonstruksjon i tre, type valmet tak, undertak er bordtak. Tilgang til loft skjer via luke med nedfellbar stige i soverom. Taket er besiktiget fra bakkeplan og loft. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. - Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr - Begrenset med lufting ned mot ender av loftet på deler av loftet. Skrå tretak med kaldt loft anbefaler en ca. 50 mm kontinuerlig spalte. God og kontinuerlig lufttetting i himling er viktig, slik at luftlekkasjene reduseres til et minimum og risiko for skader reduseres. - Registrert mindre områder med muggsopp/svertesopp i undertaket på loftet. Årsak er trolig fordi det er for fuktig på loftet, fra boligen kommer fuktig luft opp på loftet, som kjøles ned. - Det ble påvist og målt fukt i undertaket rundt pipe, ellers ble det påvist og målt fukt flere andre steder i undertaket på loftet. - Påvist spor av mus på loftet. Tiltak: - Lufting/ventilering bør forbedres. - Påviste skader må utbedres. - Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. NB! Eier opplyser at de aldri har opplevd eller vært plaget med mus på loft. Takkonstruksjon/garasje: Takkonstruksjon i tre, type pulttak over garasje. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. - Påvist generelt med fukt/råteskader i takkonstruksjonen til garasje. Tiltak: - Påviste skader må utbedres. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. Vinduer: Vinduer har rammer og karmer av tre. Vindusglass har 2-lags isoler-/energiglass fra byggeåret. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. - Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. - Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne - Ved funksjonstesting av vinduer, ble det påvist at flere vinduer kan være vanskelige å lukke/åpne. - Påvist noen vinduer med punktert glass. Årsaken til punkterte glass er som regel at det er kommet en brist i tetningsmassen mellom karm og rute. Denne bristen sørger for at det blir større lufttilgang mellom rutene og følgelig at Argongassen (den isolerende gassen) siver fortere ut og gir en redusert isoleringsevne (U-verdi). - Flere vinduer bærer dels preg av elde og slitasje. Ellers ble det påvist tegn til innvendig kondensering på noen vinduer i boligen. For å unngå kondens bør boligen ventileres tilstrekkelig samt at romtemperaturen holdes så konstant som mulig. Det anbefales en uavbrutt romtemperatur på 21 grader og en relativ fuktighet på ca. 40% i rommet. I dette klimaet har man neppe problemer med kondens på vindusrutene. Tiltak: - Vinduer må justeres. - Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut. - Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. Dører: Ytterdør fra byggeåret. Terrassedører med isolerglass, fra byggeåret. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. - Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. - Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. - Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. - Dører fremstår i en generelt dårlig stand. Påvist råteskader i nedkant av terrassedør samt innvendige skader på dør i stue. Ellers generelt værslitt trevirke. Påvist punktert glass på én dør. Tiltak: - Døren(e) står foran utskiftning. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Veranda på ca. 40 m², vendt fra øst mot vest, med tilgang fra stuer og hage. Av materialer er det benyttet trykkimpregnerte gulvbord og det er brukt malt trevirke på rekkverket. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. - Det er ikke montert rekkverk. - Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. - Rekkverkshøyde målt til under 1 meter, som er dagens krav til rekkverk. Rekkverket er dog iht. krav ved oppføringstidspunktet. - Balkonger, terrasser, trapper, ramper o.l. med høydeforskjell på 0,5 m eller mer til terreng eller underliggende plan, skal sikres med rekkverk. - Påvist noe råteskader i rekkverket på verandaen, også påvist råte i levegg på platting mot grunn. Ellers fremstår uteplasser/veranda med et generelt vedlikeholdsbehov. - Avstand mellom horisontalt rekkverk er målt til over 20 mm. Iht. Byggforskserien: 536.112, Rekkverk, står følgende: "Spiler bør være vertikale for å hindre klatring. Horisontale eller skrå spalter i rekkverket må være maks 20 mm, slik at man ikke kan få fotfeste i rekkverket". - Foruten ovennevnte punkter, ble det påvist svikt i fundamenteringen under veranda. Tiltak: - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. - Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut. - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Utvendige trapper: Utvendige trapper i tre og betong. Vurdering av avvik, TG 3: - Det er ikke montert rekkverk. - Utvendige trapper er i en generelt dårlig stand og det mangler rekkverk flere steder. Tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskiller er av trebjelkelag. - Foretatt kontroll av planhetsavvik i etasjeskillet ved hjelp av en punktlaser, målt mellom 3 - 7 mm avvik i etasjen. Dette er ansett som akseptabelt iht. standardens krav til måleavvik. Vurdering av avvik, TG 2: - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Pipe og ildsted: Boligen har elementpipe. Vedovn i hall. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Tiltak: - Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg. Rom Under Terreng: Gulvet er av betong. Veggene har plater og betong/mur. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. - Takstmannen gjorde fuktmålinger i vegg etter hulltaking ved hjelp av ett Protimeter med pigger, målt opp mot 18 vektprosent i vegg. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent, øker faren for råte og muggsoppvekst. Også påvist noe lukt av jordslag/svertesopp i vegg. - Takstmannen gjorde fuktsøk direkte på grunnmursvegger ved hjelp av ett Protimeter, påvist unormale verdier. - Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurvegg. - Foretatt kontroll av fukt ved søk etter fuktindikasjon på betonggulv, påvist unormale verdier. Tiltak: - Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader. Innvendige trapper: Boligen har trapp i tre mellom etasjene. Vurdering av avvik, TG 2: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. - Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. - Ikke håndlist på begge sider av trapp. Trapp tilfredsstiller ikke dagens krav til trapp. § 12-16 i Byggteknisk forskrift sier "Trapp skal være lett og sikker å gå i. Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider". - Trapper bør ha tette stusstrinn. Ønsker man likevel åpne stusstrinn, bør åpningen ikke være større enn 100 mm. Tiltak. - Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet. - Det er ikke krav om utbedring av åpninger opp til dagens krav. Vannledninger: Innvendige vannledninger er av kobber, fra byggeåret. Boligens stoppekran og vannmåler er plassert i vaskerom i underetasje. Diverse røropplegg til hobbyrom (tidligere frisørsalong). Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. - Det er innvending røroplegg fra byggeåret i boligen, over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. - Påvist irr på kobberrør innvendig. Irr er den basiske blandingen av kobberforbindelser som oppstår når kobber korroderer. Når kobber irrer oppstår det et grønt belegg som kan sees på kobberrørene. Tiltak: - Tidspunkt for utskiftning av vannledninger nærmer seg. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Avløpsrør: Det er avløpsrør av plast. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. - Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. - Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg. Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon. Andre VVS-installasjoner: Luft/luft varmepumpe, type Mitsubishi, plassert i trapp, fra 2009. Vurdering av avvik, TG 2: - Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. - Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. Tiltak: - Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre eventuelle tiltak på anlegget. - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden VVS-installasjonen(e) fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre VVS-installasjoner. NB! Det opplyses av eier at varmepumpe fungerer og det er kjøpt ny fjernkontroll da fjernkontrollen var defekt. Varmtvannstank: Varmtvannstanken er på ca. 200 liter, plassert i vaskerom, fra 1991. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Dette var ikke et krav ved oppføringstidspunktet. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. - Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Drenering: - Drensfunksjon fra byggeåret. Av naturlige årsaker, er kontroll av drenerende masser og drenering begrenset, men antatt utført i henhold til praksis fra byggeåret. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. - Dersom dreneringen nærmer seg en alder på 40 år, vil drenssvikt kunne være forventbart. Tiltak: - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Grunnmur og fundamenter: Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Vurdering av avvik, TG 2: - Grunnmuren har sprekkdannelser. - Påvist riss/sprekker i grunnmur. Når det oppstår sprekker i puss/mur vil vannbelastningen og faren for frostskader øke. Skrå sprekker/riss er et symptom på setninger. Horisontal sprekk/riss i grunnmur skyldes sannsynligvis innpressing av kjellervegg. Anbefaler å følge med videre utvikling. Tiltak: - Andre tiltak: - Lokal utbedring må utføres for å lukke avviket. Dog anbefalt å følge med på videre utvikling. Terrengforhold: Dels kupert og skrånende tomt. Vurdering av avvik, TG 3: - Terreng faller inn mot bygning. - Terrenget har stedvis ikke fall fra grunnmuren, dette kan føre til unødig fuktbelastning mot grunnmuren. Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering. - Ellers ser det ut til at terreng under venda mot øst har glidd ut, fundamentering henger i luften. Tiltak: - Det bør foretas terrengjusteringer. - Ytterligere undersøkelser anbefales. Utvendige vann- og avløpsledninger: Utvendige avløpsrør er av plast. Utvendige vannledninger er av jernrør. Det er offentlig avløp via private stikkledninger. Bygningen har offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Vurdering av avvik, TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  Innhold
  U.etasje: Entré, gang, 2 soverom, bad, vaskerom, hall m/trapp, hobbyrom/stue, 3 boder 1.etasje: Stue, kjøkken, tv-stue, bad, 2 soverom Garasje på 21 m², tilknyttet boligen (nøktern standard). Garasjeport er ikke helt intakt.

  Standard
  Overflater: Underetasje: Gulv: Tepper, belegg og betong. Vegger: Malte/tapetserte overflater, panel, pusset mur og baderomsplater. Himlinger: Panel. 1. etasje: Gulv: Laminat i stuer og kjøkken. Tepper i soverom. Belegg i bad. Vegger: Malte/tapetserte plater. Baderomsplater i bad. Himlinger: Takessplater. Vurdering av avvik, TG 2: - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. - Det er påvist fuktskader på overflater. - Overflater bærer dels preg av elde og slitasje, det ble også påvist fuktskjolder i himlinger i stue, etter lekkasje. Tiltak: - Overflater må utbedres eller skiftes. - Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Sanitær: Bad 1.etasje: Bad i boligens 1. etasje, dels overflateoppusset etter byggeåret. Det er belegg på gulvet og baderomsplater på vegger. Rommet er innredet med servantinnredning med profilerte, lyse fronter, overhengende speil, belysning samt tilhørende sideskap. Dusjkabinettet er plassert i hjørnet og har dører av glass. Dusjarmaturet er håndholdt. Videre er det montert toalett. Det er lagt elektriske varmekabler i gulvet, som varmer opp rommet. Badet ventileres naturlig via ventil i himling. - Ikke byttet belegg, røropplegg eller varmekabler i forbindelse med oppussing av badet. Referansenivået settes derfor til byggeåret. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: Ingen dokumentasjon. Vurdering av avvik, TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav. En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. - Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Badet kan fortsatt tåle forsiktig bruk med tett dusjkabinett. Det er dog ingen garantier. En slik løsning kan forhindre fuktskade, men gir ingen erstatning for tettesjikt/membran samt skader på rør. Bad u.etasje: Bad i boligens underetasje, med eldre løsninger. Det er fliser på gulvet og baderomsplater på vegger. Badet er innredet med enkel servant med overhengende speil og belysning. Videre er det montert toalett. Dusjen er plassert i hjørnet og har dusjopppheng, dusjarmaturet er håndholdt. Stråleovn på veggen varmer opp rommet. Badet ventileres naturlig via ventil. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: Ingen dokumentasjon. Vurdering av avvik, TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone), Påvist fuktskader i veggen i våtsonene. En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Fukt i tilliggende konstruksjoner: Vurdering av avvik: - Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. - Utbedringskostnad er ikke satt, og må sees i sammenheng med resten av badet. Vaskrom u.etasje: Vaskerom i boligens underetasje, med løsninger fra byggeåret. Det er betong på gulvet og pusset mur på vegger. Rommet er innredet med utslagsvask i plast og det er opplegg og plass til vaskemaskin i rommet. Ventileres naturlig via ventil i veggen. Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997. Dokumentasjon: Ingen dokumentasjon. Vurdering av avvik, TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - TG 3 er satt opp mot alder av vaskerom. Vaskerommet kan kunne tåle forsiktig bruk i tiden som kommer. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. - Totalrenovering er kun en anbefaling grunnet alder. Vaskerommet kan fortsatt tåle forsiktig bruk. Det er dog ingen garantier. Kjøkken: Overflater og innredning: Kjøkken med åpen løsning og plass til spisegruppe. Innredningen har profilerte fronter i tre og det er laminerte benkeplater. Oppvaskbenk i rustfritt stål inneholder vaske- og skyllekum. Kjøkkenventilatoren er plassert over plass til komfyr og er ført opp over taket. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. - Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. - Kjøkkenet bærer generelt preg av elde, og det ble påvist en god del slitasje på innredningen. Det ble også påvist fuktskjolder/skader i sidevegg/bunnplate under kjøkkenvasken. Tiltak: - Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning. Avtrekk: Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er påvist andre avvik: Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Elektrisk anlegg, TG 2: Sikringsskap med manuelle skrusikringer. Elektiske varmekabler i flere rom i underetasje samt i bad.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  I garasje eller i egen gårdsplass.

  Radonmåling
  Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Vurdering av avvik, TG 2: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger.

  Diverse
  -Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk - Ikke søkt om bruksendring av alle rom for varig opphold i underetasjen. Underetasjen er kun tegnet inn med ett soverom, ellers ingen rom for varig opphold. Eier har kjøpt inn nytt brannslukningsapparat. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 375 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 375,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 375 000,00))   76 417,- (Omkostninger totalt)   2 451 417,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn i hall. Luft/luft varmepumpe, type Mitsubishi, plassert i trapp, fra 2009. Elektiske varmekabler i flere rom i underetasje samt i bad.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  9303

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Fakturert beløp i 2021: Avløp 3 454,72 kr Feiing 464,00 kr Vann 2 349,50 kr Renovasjon 3 035,00 kr Sum 9 303,22 kr

  Formuesverdi primær
  699499

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2518195

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/758/199: 08.11.1977 - Dokumentnr: 6808 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:758 Bnr:164
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1534788 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0122 Gnr:158 Bnr:199


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen, men det foreligger midlertidig brukstillatelse.

  Vei, vann og avløp
  Vei: Offentlig Vann og avløp: Offentlig via privat fordelingsnett. Det foreligger ingen pålegg om endring av tilknytningsforhold til eiendommen, eller utbyggingsplaner som kan utløse et slikt pålegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Reguleringsplan: Kirkebyåsen Øst - ID 012219720001 - Formål: Boliger. Kjørevei. - Vedlaksdato: 19.10.1973 Kommuneplan: Kommuneplanens arealdel 0122201601 - Formål: Boligbebyggelse,nåværende - Periode: 2018 - 2029 Mulig inngrep på Reguleringsplan: Ingen Mulig inngrep på Kommuneplan: Ingen Reguleringsplaner under arbeid: Nei

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 375 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 375,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 375 000,00))   76 417,- (Omkostninger totalt)   2 451 417,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  76417

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,3 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 9.900,- inkl. oppgjør, markedspakke kr. 22.000,- og visninger kr. 2.000,- (2 stk er inkludert). Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 45.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 9.085,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dokumenterte utlegg samt dekning av vederlag for utført arbeid med kr. 2.000,- pr. time, begrenset oppad til kr. 20.000,-.  Alle beløp er inkl. mva. 

Tommy Skullerud

Megler

Tommy Skullerud

92 48 90 55

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev