aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til St. Sunnivas vei 2 - presentert av Anita Heer, Aktiv Eiendomsmegling.

BÅSTAD St. Sunnivas vei 2

Båstad - Praktisk familiebolig på ett plan med frittliggende garasje. Solrikt beliggende og barnevennlig.

 • kr 2 890 000
 • BRA 176 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 890 000
 • Omkostningerkr 88 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 978 392
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 994
 • Soverom3
 • ArealP-rom 161 m²
 • Tomt1 375.9 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  72 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000))

  88 392 (Omkostninger totalt)

  2 978 392 (Totalpris inkl. omkostninger)
Velkommen til St. Sunnivas vei 2 Se 3D film: https://my.matterport.com/show/?m=TGwNJW8o66B Boligen ligger i et rolig og barnevennlig område i Kirkebyåsen, lite trafikk siden den er blindvei. Det er det kort avstand til barnehage, skole, dagligvareforretning, skøytebane og flotte turområder. Båstad ligger 8 km nord for Trøgstad med ytterligere servicetilbud som flere butikker, treningssenter, lokalbank og ungdomsskole. Det er også kort vei til Mysen og Askim med kjøpesenter, og flere hyggelige nisjebutikker. Tar du toget er du i Oslo sentrum på ca. 50 min fra Mysen Boligen er over ett plan og består av hall, stue, kjøkken, 2 delikate bad, 3 soverom, omkledningsrom og bod. Fra stuen er det utgang til terrasse. En fin hage med boltreplass for store og små. Garasje, 32 kvm. Velkommen

St. Sunnivas vei 2, Viken

 • Tomt
  1375.9m²

  Beskrivelse av tomt
  Hovedsakelig flat tomt opparbeidet med diverse beplantning.

  Beliggenhet
  Boligen ligger i en blindvei i Kirkebyåsen, et etablert og barnevennlig boligfelt i Båstad sentrum. Herfra er det gangvei til skolen, og man slipper å krysse riksveien. Båstad sentrum har både skole og barnehage, samt Bunnpris med post i butikk. Det er i tillegg både idrettsanlegg med fotballbane og skøytebane, kirke, camping og serveringssted. Det finnes lysløyper med flotte skiløyper så snart forholdene tillater det. Flotte natur- og friluftsområder, fiskevann og jaktterreng. Flere fine badeplasser i området, som blant annet Sandstangen. Her er det kiosk/servering, god parkeringsplass og fine muligheter for båtkjøring. Det er ca 5 minutters kjøring til Skjønhaug, som var sentrum i tidligere Trøgstad kommune. Her er flere dagligvareforretninger, lokalbank, ungdomsskole, lege, tannlege, bibliotek m.m. Der er ca 50 minutters kjøretid til Oslo og 35 minutter til Lillestrøm med bussforbindelse. Mysen og Askim ligger ca 15 - 20 minutter med bil fra Båstad. Det er ca 45 minutters kjøring til Töcksfors shoppingsenter.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Det er gangavstand til barneskole og en nyere flott barnehage

  Skolekrets
  Båstad skole

  Offentlig kommunikasjon
  Buss.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført 20.12.22 av Witek AS. Det er viktig å lese hele tilstandsrapporten i sin helhet. Her fremgår også et kostnadsestimat og anbefalte tiltak. Tilstandsrapporten angir byggetekniske tilstandsgrader som er forkortet til TG. For denne eiendommen er det 3 punkter med TG3, som betyr avvik som krever tiltak straks eller innen kort tid. Det er 18 punkter med TG2 oransje, som betyr avvik som kan kreve tiltak. Det er ingen punkter med TG2 gul, som betyr avvik som ikke krever tiltak. En kjøper plikter å ha satt seg inn i all informasjon som er vedlagt salgsoppgaven. UTVENDIG: Taktekkingen er av betongtakstein. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Takrenner, nedløpsrør og beslag av plastbelagt stål. Veggene har bindingsverkskonstruksjon. Fasade/kledning har stående bordkledning. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør og malte terrassedører i tre. Fra første etasje er det utgang til terrasser oppført i trekonstruksjoner. Den ene er overbygd. UTVENDIG TILSTAND: Nedløp og beslag, TG2 Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Nedløp må festes. Tiltak ? Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Veggkonstruksjon, TG2: Vurdering av avvik: ? Spikerhoder er stedvis brutt overflaten, noe som gjør at overflatene rundt spikerhodet er mer utsatt for oppsamling av skitt og fuktoppsug. Tiltak ? Det anbefales å fuge/sparkle over spikerhoder der de har brutt overflaten og overflatebehandle. Takkonstruksjon/Loft, TG3: Vurdering av avvik: ? Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. ? Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. ? Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Tiltak ? Det må gjøres nærmere undersøkelser. ? Påviste skader må utbedres. Vinduer, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. ? Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduer fra 1994 gis TG 2. Vinduer fra 2010 gis TG 1. Tiltak ? Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet. ? Det må foretas lokal utbedring. Dører, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er bruksslitasje på dører fra byggeår. Tiltak ? Lokal utbedring. INNVENDIG TILSTAND: Overflater, TG2: Vurdering av avvik: ? Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er stedvis påvist synlige skader på overflater i bod. Tiltak ? Overflater må utbedres eller skiftes. Radon, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak ? Det bør gjennomføres radonmålinger. Innvendige dører, TG2: Vurdering av avvik: ? Kun normale merker på dørene, som anses som normal bruksslitasje med hensyn til alder. Tiltak ? Utbedre ved eget behov. Overflater, vegger og himling på bad, TG2: Vurdering av avvik: ? Svertesopp er registrert ? Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Ikke bunnlist i våtsone bak servant. Tiltak ? Det må foretas lokal utbedring Overflater gulv på bad, TG2: Vurdering av avvik: ? Misfarging av gulv. Tiltak ? Lokal utbedring. Overflater vegger og himling på bad/vaskerom, TG2: Vurdering av avvik: ? Våtromsplater er ikke montert fagmessig. ? Det er påvist avvik i fuger. Mangler bunnlist på veggplater. Misfarging i himling. Tiltak ? Overflater må rengjøres. ? Det må foretas lokal utbedring. Overflater gulv på bad/vaskerom, TG2: Vurdering av avvik: ? Misfarging av fuger. Tiltak ? Lokal utbedring. Sluk, membran og tettesjikt på bad/vaskerom, TG3: Vurdering av avvik: ? Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. ? Membranen bak innebygd sisterne har ukjent utførelse. Mangler membran bak innebygd sisterne. Tiltak ? Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig. ? Innhent dokumentasjon, om mulig. TEKNISKE INSTALLASJONER TILSTAND: Vannledninger, TG2: Vurdering av avvik: ? Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige kobber vannledninger. Tiltak ? Tidspunkt for utskiftning av kobber vannledninger nærmer seg. Avløpsrør, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Tiltak ? Det er opplyst av eier om at det ikke er lufting av avløpsanlegget. Dette bør etableres. Ventilasjon, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak ? Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det. Ventilasjonsanlegg, TG2: Vurdering av avvik: ? Rørføringene på loft er uoversiktlig og det er flere rør som ikke er koblet til. Mye støv i filter. Tiltak ? Anlegget må kontrolleres og utbedres av fagmann. Varmtvannstank, TG2: Vurdering av avvik: ? Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år ? Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det var vanlig å koble varmtvannsbereder i stikkontakt når denne varmtvannsberederen ble tilkoblet. I dag er det krav om at nye varmtvannsberedere med effekt på 1500 W eller mer skal være fast tilkoblet. Tiltak ? Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker. ? Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift. Elektrisk anlegg, TG2: Det er ikke foretatt kontroll av det elektriske anlegget i løpet av de siste 5 årene. Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet. Utbedringer pålagt ved Eltilsyn i 2019. Disse er delvis utbedret, men er ikke etterkontrollert. Branntekniske forhold,TG3: 6 kg pulverapparat og røykvarsler. Det anbefales å ha brannslokningsapparat på soverom. Det er skader på brannslokkingsutstyr eller apparatet er eldre enn 10 år. Drenering, TG2: Vurdering av avvik: ? Synlig drensplate er ikke festet i toppen. Det var etter at tilbygget ble oppført synlig fukt på grunnmur på tilbygg i hjørnet mellom tilbygg og gammelt bygg. Drenering ble gravd opp, feil funnet og rettet. Ingen kjente problemer etter dette. Høsten 2010 var spesielt fuktig i denne perioden. Tiltak ? Montere topplist. GARASJE: Oppført i 2003 av selger på støpt gulv med ringmur av lettklinkerblokker og yttervegger av bindingsverk. Garasjen er kledd med trepanel. Valmtak yttertak tekket med presenning og blikkplater. Garasjen er på 32 kvm og det foreligger ikke tegninger. Det har vært lekkasje i garasjetak, ble tettet for tre år siden - før det var det lekkasje i møne og langs mønene nedover valmtaket på garasjen. Etterslep på vedlikehold. Behov for vedlikehold og reparasjoner. REDKAPSBOD: Oppført i enkle trekonstruksjoner, fundamentert på betong og Leca lagt direkte på terreng. Veggene er kledd med overflatebehandlet trepanel, og det er saltak yttertak tekket med takstein. Mangler takrenner. Boden er på 8 kvm og det foreligger ikke tegninger. Etterslep på vedlikehold. Behov for vedlikehold og reparasjoner

  Innhold
  Her har vi gleden av å presentere en enebolig med garasje sentralt i Båstad. Boligen er oppført i 1994 og påbygd i 2010. Den er på totalt 176 kvm. Den frittliggende garasjen er på 32 kvm, og det er også en redskapsbod på 8 kvm. Hele boligen inneholder: entré, bad, gang, stue, kjøkken, bad/vaskerom, 3 soverom, omkledningsrom og 3 boder. Det er også en stor og solrik terrasse. Tilbygget fra 2010 inneholder 2 soverom, bad og hall. Tilbygget er fra selgers side tiltenkt som del av en egen utleiedel. Velkommen til visning!

  Standard
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. KJØKKEN: Innredning med profilerte fronter og benkeplate av laminat. Kjøkkkenventilator med avtrekk ut. BAD: Rommet har baderomsplater på vegger, himlingsplater i taket og vinylbelegg på gulvet. Innredet med servant, toalett og dusjvegger/hjørne. Rommet har naturlig ventilasjon. BAD/VASKEROM: Rommet har baderomsplater på vegger, malt gips i taket og flislagt gulv. Det er servantinnredning, veggmontert toalett, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin. Videre er det mekanisk avtrekk og varmekabler i gulvet. INNVENDIGE OVERFLATER: På gulvene er det laminat og belegg. Veggene har tapet, trepanel og malte plater. I himlinger er det himlingsplater.

  Innbo og løsøre
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Det er gode parkeringsmuligheter på tomten.

  Radonmåling
  Det er ikke foretatt radonmåling på eiendommen.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  72 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000))

  88 392 (Omkostninger totalt)

  2 978 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  11572

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Årsprognose for 2022 og omfatter vann, avløp, feiing og renovasjon. Beløpet vil variere etter forbruk og evt. endringer i pris

  Formuesverdi primær
  999488

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3598157

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Energikostnader, forsikring av eiendommen, kostnader vedr. tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/758/254: 21.11.2022 - Dokumentnr: 1321152 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Sparebankenes Eiendomsmegler AS
  Org.nr: 932 672 065
  25.01.1989 - Dokumentnr: 689 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:758 Bnr:164
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1318429 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0122 Gnr:158 Bnr:254


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Indre Østfold kommune opplyser følgende: "Det er gitt ferdigattest for opprinnelig bolig. Det foreligger ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for tilbygg oppført i 2010. Dette vil ikke få betydning for ny eier."

  Vei, vann og avløp
  Indre Østfold kommune opplyser at eiendommen er tilknyttet offentlig vann og kloakk vi privat fordelingsnett. Eiendommen ligger til offentlig vei.

  Regulerings- og arealplanner
  Indre Østfold kommune opplyser om at eiendommen ligger i område regulert til boligbebyggelse og kjørevei. Reguleringsplan for Kirkebyåsen øst, vedtatt 19.10.1973. Kommuneplanens arealdel for perioden 2018-2029.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  72 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000))

  88 392 (Omkostninger totalt)

  2 978 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  88392

  Hvitvaskingsreglene
  Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse.  Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,48% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14.900,- og visninger kr. 0,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Anita Heer

Megler

Anita Heer

95 94 81 93

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev