aktiv-eiendomsmegling
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Sveo 44!
AKTIV Laguneparken v/ Fredrik Tøsdal har gleden av å presentere Sveo 44!

KYSNESSTRAND Sveo 44

Hyttetomt i Sveo. Ferdig avgravd. Mulighet for nøstetomt mot tillegg. Gode sol- og utsiktsforhold. Felles kaianlegg.

 • kr 490 000
 • BRA 81 m²
 • Prisantydningkr 490 000
 • Omkostningerkr 29 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 519 292
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt753.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  12 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000))

  29 292 (Omkostninger totalt)

  519 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten ligger i Sveo hyttefelt i flotte Årvik i Jondal. Det er bilvei helt frem til tomten. Fra tomten er det en liten rusletur ned til sjøen. Gode solforhold. Vi selger to tomter, nr 44 og 48. Det er en nøstetomt like nedenfor i felles nøst- og kaiområde. Denne kan kjøpes for kr 200 000,- i tillegg. "Førstemann til mølla". Beliggende i skrånede terreng med uhindret utsikt over det fine Hardanger-landskapet med fjord og fjell. Men bruker ca. 45 minutter til Folgefonna og ca. 1 time til Røldal og Kvamskogen.

Sveo 44, Vestland

 • Tomt
  753.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Hyttetomt.

  Beliggenhet
  Tomten ligger i Sveo hyttefelt i flotte Årvik i Jondal. Det er bilvei helt frem til tomten. Fra tomten er det en liten rusletur ned til sjøen. Gode solforhold. Vi selger to tomter, nr 44 og 48. Det er en nøstetomt like nedenfor i felles nøst- og kaiområde. Denne kan kjøpes for kr 200 000,- i tillegg. "Førstemann til mølla". Beliggende i skrånede terreng med uhindret utsikt over det fine Hardanger-landskapet med fjord og fjell. Men bruker ca. 45 minutter til Folgefonna og ca. 1 time til Røldal og Kvamskogen.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består av nyere hytter.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  12 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000))

  29 292 (Omkostninger totalt)

  519 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Det foreligger ikke kommunale avgifter på tomten. Ved påkobling til vann og avløp må det påregnes kommunale avgifter til dette.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4618/343/77: 20.06.1936 - Dokumentnr: 9000004 - Erklæring/avtale VISSE BYGNINGER UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK
  Opprinnelig dok nr 1016/1936 fra SUNNHORDLAND TINGRETT
  Overført fra: Knr:4618 Gnr:343 Bnr:44
  Gjelder denne registerenheten med flere
  18.05.1978 - Dokumentnr: 9000007 - Skjøte på bebyggelse RETTIGHETSHAVER: AANDERAA OLAV G
  Opprinnelig dok nr 4465/1978 fra SUNNHORDLAND TINGRETT
  Overført fra: Knr:4618 Gnr:343 Bnr:44
  Gjelder denne registerenheten med flere
  19.12.2001 - Dokumentnr: 9000037 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4618 Gnr:343 Bnr:44
  Opprinnelig dok nr 11178/2001 fra SUNNHORDLAND TINGRETT
  01.01.2020 - Dokumentnr: 279903 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1227 Gnr:43 Bnr:77


  Vei, vann og avløp
  Vei: Eiendommen er tilknyttet privat vei. Privat vann- og avløpsanlegg. Tilkoblingsavgift til dette er inkl. i tomteprisen i følge styreleder for hyttelaget.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til byggeområder for hytter og industri, trafikkområde, landbruksområde, fareområde, spesialområde og fellesområde. I områder regulert til hytter kan det føres opp hytter i 1.et med grunnflate inntil 90 kvm. Planen er vedlagt i salgsoppgaven. Konferer megler.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  12 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000))

  29 292 (Omkostninger totalt)

  519 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  29292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt vederlag kr 49 990,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 14 990,-, markedsføringspakke kr 12 990,-, oppgjørshonorar kr 4 375,- og visninger kr 2 000, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 9605,-. Utleggene omfatter innhenting av informasjon og tinglysing av pantesperre. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Fredrik Tøsdal

Megler

Fredrik Tøsdal

93 02 14 97

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev