aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Sentrum kiosk/ Beden

Kvinesdal Nesgt. 22 B

Ny pris! " Beden " Kiosk i Liknes sentrum! Godt overskudd i 2021. Både driften og eiendommen selges under ett.

 • BRA 73 m²
 • OMKOSTNINGER92 592
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 842 592
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 988
 • AREALP-rom 61 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 816 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 3 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  91 250,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  92 592,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 842 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Sentrum kiosk/ "Beden" er nå til salgs. Sentrum kiosk ligger i hjertet av Liknes sentrum med torget like i nærheten. I 2018 endret kiosken konseptet til mer gatekjøkken-drift. I den forbindelse ble alt innvendig i kiosk- delen renovert og kjøkkenet ble oppgradert med nytt utstyr. Kiosken har i dag i tillegg til gatekjøkken også en spennende isbar og spill- avdeling. I tillegg så er det et lite kontor og toalettrom, samt lager i kjelleren.
Kiosken er innarbeidet med en spennende meny og er et naturlig samlingssted i Liknes sentrum.

Her har man muligheten til å videreføre og utvikle en veldreven kiosk som allerede har gode resultater å vise til. Spesielt fra år 2020 begynner driften og bli meget god. Omsetningen var for 2020 på ca. 5,7 mill. og i 2021 på ca. 6,6 mill.

Det er ingen binding til kjede, så her står en fritt til valg av hva en skal omsette og hvilke leverandører en vil knytte seg til.
Her selges både eiendommen og driften under ett!
Alt av innbo og løsøre som eierne eier medfølger i salget.

Velkommen.

Nesgt. 22 B, Agder

 • Sentrum Kiosk AS
 • Gnr. 104 Bnr. 32 Snr. 1 i Kvinesdal kommune
 • Næringseiendom
 • Kiosken ble renovert innvendig i 2018, og driften blek lagt om fra tradisjonell kiosk til gatekjøkken med isbar. Det meste av kjøkkenutstyret ble oppgradert samtidig.
  Hovedetg.:
  Kiosk/ gatekjøkkendel:
  Malte takplater, malte plater på vegger og belegg på gulvet. Stor kioskdel med spill avdeling, isbar og gatekjøkken.

  Kontor:
  Panel i tak, panel på vegger og belegg på gulvet. Lite kontor rett ved kioskdelen.

  Toalettrom:
  Panel i tak, panel på vegger og belegg på gulvet.

  Kjeller:
  Trappegang:
  Panel i tak, panel på vegger og malt mur trapp. Her er lagringsplass og kott/ bod for lagring av utstyr.

  Lagerrom:
  Murtak, murvegger og malt murgulv. Lagerrom med frysebokser.

  Takstmannen konkluderer med følgende momenter som antas å ha betydning for kjøper:
  Bygningen er i fra 1988. Denne næringsdelen er funnet i bra stand ut i fra alder på de forskjellige bygningselementer, som gjør at vanlig vedlikehold må beregnes innvendig.
  Momenter som antas å ha betydning for kjøper:
  - Vinduer og dører er i fra byggeåret og funnet i bra stand.
  - Toalettrom fremstår i bra stand og har normal slitasje.
  - Bør opprettes ventilasjon av toalettrom.
  - Ingen indikasjoner på fukt ved søk i våtsoner på våtrom og kjøkken.
  - Eget VVS og elektrisk opplegg for denne delen av sameie.
  - Innvendige overflater har normal slitasje ut i fra alder på disse.
  - Nyere varmepumpe med to innerdeler for kjøling.
  Forøvrig må hele rapporten leses i sin helhet.
 • Kiosken ligger i hjertet av Liknes sentrum.
  Kiosken har en ideell plassering langs Nesgata som er hovedgaten i Liknes sentrum. Tvers overfor ligger torget med sitteplasser.
 • Kiosken ligger på hjørnet mellom Nesgata og Elvevegen og er innlemmet Nico-bygget, tvers overfor torget.
 • For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte boligsalgsrapport.
 • Tomten er opparbeidet med heller. Her er det satt ut bord og benker. Det regnes tomtegrense ca. en meter ut fra bygget.
 • Det er offentlig parkering like i nærheten.
 • 1988
 • Gatekjøkken/ kiosk:
  Bra/ P- rom: 73/ 61 kvm
  Første etasje: 61 Bra

  Rom som inngår i primære rom:
  Første etasje: Kiosk-lokale, kontor, toalettrom og trappegang.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid/ikke utleid. [Hvis aktuelt: Det gjøres oppmerksom på at det er/ikke er stilt sikkerhet/depositum for leieforholdene.] Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Nyere varmepumpe med to innerdeler for kjøling.
 • Det meste av utstyret ble kjøpt inn i forbindelse med omleggingen til gatekjøkken i 2018
  Her er alt som trengs for gatekjøkken inkludert frys, påkostet avtrekksvifte og automatisk brannslokkingsutstyr.
  Konferer med megler om hva slags utstyr som medfølger.

  Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Innlagt fiber.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til bolig/ forretning/ kontor, B/F/K3 Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Eiendommen grenser til offentlig vei.
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.
 • Det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
 • Vann: Årlig fastavgift + forbruk: Kr 1591,- inkl mva + pr m3 kr 18,- inkl.mva
  Avløp: Årlig fastavgift + forbruk: Kr 1790,- inkl mva+ pr m3 kr 28,- inkl.mva
  Renovasjon: Ekstern leverandør.
  Renovasjon deles pr. nå med Nico.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med megler.
 • Det er ingen felles utgifter, men det blir fakturert beløp for bruk av varmekabler på fellesareal på uteområde.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Sentrum Kiosk AS
Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev