aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Kjeldebakken 24!
Velkommen til Kjeldebakken 24!

BEGNA Kjeldebakken 24

Koselig hytte med enkel adkomst og kort vei til elva Begna. Ca. 600 m til Joker Finnøen. Uthus.

 • kr 800 000
 • BRA 68 m²
 • 1 soverom
 • Prisantydningkr 800 000
 • Omkostningerkr 37 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 837 042
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1960
 • Soverom1
 • ArealP-rom 43 m²
 • Tomt2 787.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Plantegninger
Denne koselige eiendommen ligger usjenert til sør i Begnadalen, ikke så langt fra elva Begna og sagbruket Begna Bruk. Her er det gode solforhold og fin utsikt utover dalen. Eiendommen ligger i et trivelig område med spredt hytte- og boligbebyggelse. Her er det lett adkomst og gangavstand, ca. 600 m, til Joker Finnøen, som har post i butikk og det meste en trenger i det daglige. Butikken har også søndagsåpent. Det er også kort vei ned til elva Begna om hvor en kan få fersk ørret til middag. - Oppusset hytte - Åpen og luftig stue med vedovn - Ett soverom - Servantrom og eget toalettrom med biotoalett - Entré med garderobeplass - Uthus med bod og vedbod Velkommen på visning!
Hytta er ikke stå stor, men har en praktisk entré med garderobeplass, og fra denne er det adkomst til et hyggelig kjøkken.

Kjeldebakken 24, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Hytte
  Bruksareal
  1. etasje: 46 kvm Bruksarealet er målt innvendig på stedet. Kjellerrom/krypkjeller med varierende høyde og type gulv av jord og betong på grunn, som følge av dette ansees ikke areal å tilfredsstille krav til målbarhet. Gulvareal er 30 kvm.
  Primærrom
  1. etasje: 43 kvm Entré, kjøkken, stue, soverom, servantrom og toalettrom.
  Sekundærrom
  1. etasje: 3 kvm Bod.

  Uthus
  Bruksareal
  1. etasje: 22 kvm
  Sekundærrom
  1. etasje: 22 kvm Bod og vedbod.  Tomt
  2787.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Stor og trivelig tomt beliggende i hellende terreng. Opparbeidet plen rundt hytta, ellers naturtomt med noe lauv/barskog. Pga stormskade i 2021, er det nylig avvirket en del skog, samt foretatt utbedring av gjerde som ble skadet, samt mindre skade på uthus og trapp til inngang. Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet. Det tas forbehold om avvik ved nøyaktig oppmåling av tomten.

  Beliggenhet
  Denne koselige eiendommen ligger usjenert til sør i Begnadalen, ikke så langt fra elva Begna og sagbruket Begna Bruk. Her er det gode solforhold og fin utsikt utover dalen. "Heimborg", som eiendommen heter, ligger i et trivelig område med spredt hytte- og boligbebyggelse. Her er det lett adkomst og gangavstand, ca. 600 m, til Joker Finnøen, som har post i butikk og det meste en trenger i det daglige. Butikken har også søndagsåpent. Det er også kort vei ned til elva Begna om hvor en kan få fersk ørret til middag. Fra Kjeldebakken 24 er det heller ikke så langt til Piltingsrud gard med gårdsbutikk, arrangementer og muligheter for overnatting. Her kan en kjøpe deilig Anguskjøtt, viltkjøtt og ulike håndverksprodukter. Det er flere fine turmuligheter i området med som Puttekollen som turmål eller Buvatnet, eller en kan gå og sykle i skog og mark på fine skogsbilveger Hvis en ønsker fine fjellturer, kan en ta turen til Hedalen og Vassfaret. Til kommunesenteret Bagn, med butikker, serveringssteder m.m. er det ca. 31 km.

  Adkomst
  Eiendommen ligger langs E16 med avkjøring til Austsidevegen i Begnadalen. Eiendommen ligger ca 13,5 km fra Nes i Ådal. Når du kommer til Begna Bruk å ta til venstre inn på Kjeldebakken, fortsett ca. 250 m. Eiendommen ligger med "til salgs" skilt på venstre side av veien. Eiendommen ligger ca. 2 timer kjøring fra Oslo. God tur!

  Bebyggelse
  Hytte og uthus.

  Byggemåte
  Informasjon under "Byggemåte" er hentet fra tilstandsrapport: Eiendommen ligger usjenert til i dalføret med utsikt utover dalen og gode solforhold. Fritidseiendommens bebyggelse består av hytte og uthus. Hytten har en tradisjonell god hyttestandard på overflater og utstyr. Den er tilkoblet strøm og vann, tilknyttet enkelt gråvannsavløp. Toalettløsning med biotoalett i hytte. Fritidsboligen er oppført over en etasje. Byggeår er 1960-tallet med hoved og bærekonstruksjoner fra byggeår, tilbygd i 2013 og foretatt betydelige påkostninger/renovering i tidsperiode 2013-2021. Generelt oppført i kjente konstruksjoner som var vanlig ved oppføringstidspunktet, det er ikke bemerket vesentlige feil og mangler ihenhold til referanse nivå. Dagens krav til bygninger har endret seg siden denne bygningen ble bygget, bla. med hensyn til isolasjon, inneklima, fuktsikring, etc. For ytterligere opplysninger se rapport. Fritidsbolig: Byggeår: 1960. Kommentar: Trolig fra 1960-tallet, byggeåret er basert på opplysninger fra eier. Tilbygg: 2017 Renovering/moernisering: 2013. Foretatt betydelige påkostninger/renovering i tidsperiode 2013-2021 av bla: - Skiftet vinduer unntatt i stue. - Gulv er skiftet med isolasjon, stubbeloft og gulv. - Vegger er utvendig kledd med ny kledning, innvendig isolert med ny innvendig kledning. - Taktekking med tilhørende beslag og takrenner mm er skiftet. - Takkonstruksjon er etterisolert. - Kjøkkeninnredning er noe brukt men skiftet. - Nytt elanlegg. - Vann installasjoner og biotoalett. Standard: Bygningen har normal standard sett i forhold til byggeåret. Se nærmere beskrivelse under punkt "konstruksjoner". Vedlikehold : Bygget er jevnlig vedlikeholdt og foretatt betydelige oppgraderinger senere år UTVENDIG Det er ukjent byggegrunn. Foretatt drenering med synlig drensplast under renoveringsarbeid. Fundamentert med grunnmur/ringmur av betong på opprinnelig del, tilbygd med lettklinkerpilarer over åpent og luftig kryprom. Innvendig krypkjellerrom med yton på yttermurer, grunn av betong og jordholdige masser. Trebjelkelag med stubbeloft av trefiberplater over kjeller. Ytterveggkonstruksjon i bindingsverk kledd med liggende falset kledning. Saltakkonstruksjon av sperrer og takstoler. Taktekkingen er av pappshingel, montert takrenner med nedløp av sortlakket stål. Enkelte koblede 1+1-lags vinduer med sprosser i treramme. Bygningen har malte trevinduer med 2 -lags isolerglass. Hovedytterdør av malt tre, adkomst til entre. Ytterdør av tre til kjeller. Terrasse ved inngangsparti på 12 kvm. Oppført i bjelkelag belagt med terrassebord og montert i rekkverk. INNVENDIG Gulv er belagt med heltregulv. Vegger er kledd med overflatebehandlet trepanel. Himlinger er kledd med overflatebehandlet trepanel. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Dette var heller ikke krav ved byggeåret. Området er kontrollert i NGU Radon aktsomhetskart og definert med moderat til lave forekomster. Teglsteinspipe. Heldekkende beslag på pipe over tak. Tilkoblet vedovn i stue, fliser på gulv ved ovn/ildsted. Innvendig har fritidsboligen furu fyllingsdører. Uthus: Byggeår: 2017. Kommentar: Byggeåret er basert på opplysninger fra eier. Igangsettelsestillatelse gitt i 2017 og ferdigattest i 2021. Standard: Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner. Vedlikehold: Bygget er jevnlig vedlikeholdt. Uthus med to rom av redskapsbod og vedbod. Oppført i bindingsverk kledd med liggende falset kledning. Fundamentert med grunnmur av betong. (mur fra tidligere bygning. Saltakkonstruksjon med sperrer, tekket med shingel og montert takrenner med nedløp av sortlakket stål. Ytterdører av tre. Terrasse ved inngangsparti. Innvendig gulv av terrassebord, ellers uinnred. Innlagt strøm med belysning og kontakt. Vedlikehold, mangler: Bemerket sprekk og forvitring på mur. I taksten er det skrevet at tilbygg på hytte er fra 2013. Dette er feil iflg. selger. Riktig info er at tilbygget ble påbegynt i 2017 og ferdigstilt i 2021. Dette samsvarer med info om igangsettingstillatelse og ferdigattest fra kommunen. Uthus ble påbegynt i 2017 og ferdigstilt i 2019.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Pkt: 2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Ingen dusj, men bare vaskeservant. Vann og avløp koblet av rørlegger. Ingen sluk. Ingen rom er definert som våtrom. Pkt. 2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Nei Pkt. 2.2 Er arbeidet byggemeldt? Ja. Ved søknad om byggetillatelse ved utvidelse av fritidsboligen. Pkt. 3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? Nei. Pkt. 4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Det er lagt opp nytt røropplegg og satt inn pumpe i kjelleren. Pumpe er satt inn av Eltrik As og røropplegg er lagt opp av rørlegger Sigmund Skjerpen. Arbeid utført av Eltrik AS og rørlegger Sigmund Skjerpen. Pkt. 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Det er foretatt utvendig drenering langs alle murer og lagt på knottepapp. Det er satt inn eksta ventiler. Ingen tegn til fuktskader nå. Pkt. 8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Alle gamle gulv er revet og det er nye gulv i alle rom. Pkt. 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Råteskader i gulv. De er skiftet ut. Pkt. 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært. Sør-Aurdal Energi har lagt jordkabel og nytt inntak. Eltrik AS har lagt inn ny tavle, skiftet ut alt ledningsnett og koblet opp alt av ovner, lamper og komfyr. Arbeid utført av Eltrik AS og Sør-Aurdal Energi Pkt. 16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Det er bygd nye terrasser både til fritidsboligen og uthuset. Pkt. 23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger? Ja. Skaderapport i forbindelse med stormen i 2021. Ingen skader på boligen, men noe skader på tak på uthus, samt skader på tomt og gjerde grunnet medfall av trær. Alt er rettet opp igjen. Naturskade forsikring. Tilleggskommentar: Det er bygd nytt uthus på 25 kvm og tilbygg på fritidsboligen på ca 14 kvm. Ferdigattest på dette er datert 15.10 2021. Se også vedlagte egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

  Innhold
  Hytte: Entré, kjøkken, stue, soverom, servantrom, toalettrom og bod. Terrasse i tilknytning til inngangsparti, ca. 12 kvm. Kjellerrom/krypkjeller med jord/betonggulv og lav takhlyde. Grulvareal ca. 30 kvm. Uthus: Bod og vedbod. Terrasse i tilknytning til uthuset.

  Standard
  Kjeldebakken 24 ligger åpent og fritt på en kupert eiertomt med mulighet for flere fine uteplasser. Det er laget terrasser i tilknytning til inngangsparti på både hytte og uthus, så her nyte gode stunder ute i det fri. Hytta er ikke stå stor, men har en praktisk entré med garderobeplass. Kjøkkenet er lyst og trivelig med kjøkkeninnredning i plater med over- og underskap, hvorav ett overskap har glassdører. Laminat benkeplate i trefylling og oppvaskkum med kran av stål. Mellom benk og overskap er det plate i flisetterligning. Kjøkkenet har komfyr og koketopp som integrerte hvitevarer. Det er naturlig avtrekk fra kjøkken via åpning av vindu. I stua er det åpent og luftig med mange vinduer og fin plass til både sofa- og en mindre spisegruppe. Det er lagt fliser på gulvet nær ildsted, og en sort vedovn gir god varme til rommet. I hytta er det ett soverom. Det er også servantrom med servantskap og speil overskap, samt eget toalettrom med biotoalett med snurredoløsning. Det er lagt opp trekkerør for evt. el-toalett. Hytta har kjellerrom/krypkjeller med jord/betonggulv og lav takhøyde. Gulvareal ca. 30 kvm. Vannpumpen er plassert i krypkjeller. Det er også montert vannkran på yttervegg, praktisk om en vil vanne blomster og plen, eller kanskje vaske bilen. Selger opplyser at det er lagt opp røropplegg for innsetting av varmtvannsbereder. På tunet er det et uthus med bod og vedbod. Uthuset har innlagt strøm med belysning og kontakt, og det er god plass til sykler, ski, redskap m.m. - Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. Fritidsbolig Utvendig Nedløp og beslag, TG2 Takrenner med nedløp av sortlakket stål. Vurdering av avvik: - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Tiltak: - Stigetrinn for feier må monteres. Vinduer, TG2 Enkelte koblede 1+1-lags vinduer med sprosser i treramme. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Tilstandsgrad satt utifra alder som må hensyntas, bemerket stedvis slitasje der tiltaksbehov/vedlikehold må vurderes. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Innvendig Etasjeskille/gulv mot grunn, TG2 Etasjeskiller er av trebjelkelag. Etasjeskille/gulv på grunn er overflatemålt med bruk av krysslaser (målingene er gjort ved stikkprøver i enkelte rom). Målingene ble gjort i kjøkken og stue. Disse viser 15 mm avvik på 2 meter lengde som høyeste avvik og 15 mm i hele rommet. Vurdering av avvik: - Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Tiltak: - Andre tiltak: - Ansees ikke som tiltaksbehov da konstruksjonen er renovert og trolig er skjevhet fra bygning/byggeår. Radon, TG2 Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Dette var heller ikke krav ved byggeåret. Området er kontrollert i NGU Radon aktsomhetskart og definert med moderat til lave forekomster. Vurdering av avvik: - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: - Det bør gjennomføres radonmålinger. Pipe og ildsted, TG2 Teglsteinspipe. Heldekkende beslag på pipe over tak. Tilkoblet vedovn i stue, fliser på gulv ved ovn/ildsted. For en fullstendig gjennomgang og kontroll anbefales det undersøkelser av det lokale branntilsyn eller feier. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Bemerket riss/sprekk på brannmur og ved røykinnføring til pipe. Fra kjeller er det rust på sotluke, trolig tidligere sotvann og fuktig miljø i kryprom som årsak. Montert vedovn i kjeller som ikke er ibruk, anbefales at denne fjernes. Generelt type pipe fra tidsperiode anbefales rehabilitering av pipeløp. (ikke medtatt i kostnadsestimat) Tiltak: - Det må foretas tiltak for å lukke avviket. Kjøkken Avtrekk, TG2 Det er naturlig avtrekk fra kjøkken via åpning av vindu. Vurdering av avvik: - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Tiltak: - Mekanisk avtrekk bør etableres. Tekniske installasjoner Elektrisk anlegg, TG2 Sikringskap med automatsikringer plassert i entre. Utvendig skap med fjernavleser på yttervegg. Inntak med jordkabel. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? - Nei 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? - 2021 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? - Ja Eltrik As har utført alt arbeid 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? - Ja Sluttkontroll Eksisterer det samsvarserklæring? - Ja 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet ? Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? - Nei 6. Forekommer det at sikringene løses ut? - Nei 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) iboligens elektriske anlegg? - Nei 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank - Nei 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? - Nei 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? - Nei 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? - Nei 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? - Nei. Ikke montert kursfortegnelse. For en fullstendig kontroll av det elektriske anlegget, anbefales kontroll av godkjent el-takstmann. Tomteforhold Grunnmur og fundamenter,TG2 Fundamentert med grunnmur/ringmur av betong på opprinnelig del, tilbygd med lettklinkerpilarer over åpent og luftig kryprom. Innvendig krypkjellerrom med yton på yttermurer, grunn av betong og jordholdige masser. Vurdering av avvik: - Det er påvist andre avvik: - Bemerket grunnmur fra byggeår har fukt på murer og oppført med sparestein, yton har sprekkdannelse og avskalling. Rom er kun som råkjeller og ansees ikke som for annet bruk. Tiltaksbehov ansees derfor ikke som umiddelbare og eier opplyser om at kjeller er betydeligere bedre etter foretatt drenering. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak. Branntekniske forhold, TG3 Ikke montert røykvarslere eller slukkeutstyr. 1. Er det skader på røykvarslere? - Nei 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? - Nei 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? - Ja 4. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985? - Ja Vi viser til vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

  Innbo og løsøre
  Hytta selges umøblert. Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Helårsparkering på egen tomt.

  Forsikringsselskap
  Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

  Diverse
  Hytta er ferdig vasket til visning, og vil ikke bli ytterligere rengjort. Oppgitt areal er samlet areal for alle bygg. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Det som finnes på eiendommen av røykvarslere, brannslukningsapparat og evt. annet brannslukningsutstyr overtas i den stand det er i. Det anbefales på generelt grunnlag å jevnlig kontrollere brannslukningsutstyr ihht. Forskrift om brannforebygging. Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Vedovn i stue. Elektrisk oppvarming.

  Info strømforbruk
  Strøm vil variere i forhold til bruk. Forbruk i 2022: 236 kWh. Sist kontrollert og godkjent: 10.06.1986.

  Energiklasse
  E

 • Info kommunale avgifter
  Offentlige avgifter pr. 2023: Feie- og tilsynsavgift: kr. 396,80,-.* Renovasjon pr. år: kr. 2.055,-. Eiendomsskatt pr. år: kr. 1.887,-.* Beløp merket med * er unntatt mva.

  Formuesverdi primær
  43560

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3449/74/78: 07.06.1944 - Dokumentnr: 923 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3449 Gnr:74 Bnr:11 01.01.2020 - Dokumentnr: 515608 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0540 Gnr:74 Bnr:78

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på nybygg/tilbygg, samt uthus, datert 15.10.2021. Merknader: - Ferdigattest er gitt med bakgrunn i søknad om ferdigattest. - Det er gitt opplysninger om at det forekommer endringer i forhold til godkjent dokumentasjon for tiltaket. Dette er gjort rede for i vedlegg vedlagt søknad om ferdigattest. Tiltaket synes å være i tråd med bestemmelser i plan. Kopi følger vedlagt i salgsoppgaven. Lovlighet: Fritidsbolig Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Byggetegning og søknad for tilbygg og endringer av bygning datert i 2017. Ferdigattest datert 2021 for omsøkte tiltak datert 2017. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei Uthus Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Tegninger er datert i 2017. Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Nei Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

  Vei, vann og avløp
  Adkomst fra helårsvei med innkjørsel og parkering på eiendom. Vann fra brønn. (jmf eier er denne beliggende på naboeiendom og ble kjøpt. Ikke kjent om tlstand eller vannkvalitet, men eier opplyser om drikkevann.) Eiendommen har ikke godkjent utslippstillatelse. Dette blir kjøpers ansvar, risiko og evt. kostnad å påse. Avløp til gråvannskum av betong. (ukjent alder/tilstand, ikke kjent omsøkt utslippstillatelse. Men har vært der i svært mange år jmf eier) Toalettløsning med biodo av snurredoløsning med kammer i kryprom.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger innunder Kommuneplan, vedtatt 16.09.2010. Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) - Nåværende krav vannforsyning, avløp, veg og annen transport. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon. Kopi av kommuneplan kan fås ved henvendelse til megler.

  Adgang til utleie
  Hytta har ikke egen utleiedel.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  800 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 20 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 800 000,00))   37 042,- (Omkostninger totalt)   837 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  37042

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Tilrettelegging kr. 14.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 2.742,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 18.900,- samt provisjon 3,5% av salgssummen. Dette dekkes av selger.

Kristjana Berg

Megler

Kristjana Berg

41 26 96 18

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev