aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Store vindusflater som slipper inn godt med dagslys, samt gjør det enkelt å nyte den flotte utsikten.
Store vindusflater som slipper inn godt med dagslys, samt gjør det enkelt å nyte den flotte utsikten.

BEISFJORD Fjordveien 37

Innholdsrik enebolig med utsikt, 5 soverom, 3 bad, 2 kjøkken, carport - VISNING KONTAKT MEGLER

 • kr 3 900 000
 • BRA 245 m²
 • 5 soverom
 • Prisantydningkr 3 900 000
 • Omkostningerkr 113 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 013 642
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 979
 • Soverom5
 • ArealP-rom 237 m²
 • Tomt1 098.7 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 900 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  97 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000))

  113 642 (Omkostninger totalt)

  4 013 642 (Totalpris inkl. omkostninger)
For orientering ønsker vi å vise deg plantegningene før vi beveger oss inn i boligen. 1. etasje.
Velkommen til Fjordveien 37, beliggende i naturskjønne omgivelser med fantastisk utsikt i Beisfjord! Lekker og innholdsrik enebolig. I sokkeletasje er det etablert utleiedel med ett soverom og egen inngang. Utleiedel er ikke omsøkt til Narvik kommune. Se mer info om dette i salgsoppgaven under punktet "Standard." Boligen har en stor carport med plass til 2 biler. Her er 3 varmepumper totalt og 2 vedovner som holder boligen god og varm, samt rikelig med garderobeplass i skyvedørsgarderober og garderoberom. - 5 soverom - 2 kjøkken - 3 bad - Nærhet til sjøen - Store terrasser og verander - Uteplass under tak - Carport - Fantastisk utsikt Velkommen på visning!
Kjøkken

Fjordveien 37, Nordland

 • Tomt
  1098.7m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten skråner og er delvis opparbeidet med plenarealer samt div beplantning. Målebrev foreligger.

  Beliggenhet
  Beliggende i naturskjønne omgivelser med fantastisk utsikt i Fjordveien i spredt boligområde.

  Adkomst
  Eiendommen ligger til privat vei.

  Bebyggelse
  På eiendommen står en frittliggende enebolig med 1 etasje, samt sokkel. I tillegg er det en carport og en lekestue. Lekestue er plassert utenfor tomten, selger tar forbehold om at kjøper overtar ansvar med dette. Deler av nabos garasje står inne på denne eiendommen.

  Byggemåte
  Følgende opplysninger er utdrag fra vedlagt tilstandsrapport datert 17.06.22 av takstmann, Jens Ståle Jenssen. Interessenter bes gjennomgå denne i sin helhet. Taktekking: Boligen har metallplater som taktekking fra 2019. Nedløp og beslag: Takrenner og nedløp av stål 2019. Takstige 2019. Pipebeslag og beslag på luftelyre 2020. Vurdering av avvik TG 2: - Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. - Plattform for feier må monteres. Takkonstruksjon/Loft: Takkonstruksjon av w-takstoler i tre. Besiktiget fra kryploft. Kaldloft er etterisolert mot boenhet 2022. Etablert lufting av kadloft 2022. Vinduer: Malte trevinduer med 3-lags og 2-lags energiglass fra perioden 2011- 2012-2019- 2020. 1 vindu i 1 soverom har 2-lags isolerglass. Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Balkong av impregnert materialer med trerekkverk med høyde ca. 0,90 m. Markterrasse av impregnert materialer. Vurdering av avvik TG 2: - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tiltak: - Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav. Utvendige trapper: Utvendige trapper av impregnert materialer. Vurdering av avvik TG 3: - Det er ikke montert rekkverk. - Det er ikke montert rekkverk i trapper i terreng fra øvre side av boligen. Tiltak: - Rekkverk må monteres for å lukke avviket. Etasjeskille/gulv mot grunn: Trebjelkelag som etasjeskille, støpt plate mot grunnen i sokkeletasje. Vurdering av avvik TG 2: - Det er målt avvik i stue/kjøkken i 1 etasje på ca. 10 mm høydeforskjell på ca. 2 m. Tiltak: - For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må skjevheter rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Radon: Moderat til lavt nivå. Det opplyses i egenerklæringsskjema at det er foretatt radonmåling ca. 2005 og målingene viste at det var innenfor verdiene. Pipe og ildsted: Elementpipe belagt med keramiske fliser i 1 etasje. Pipe samt brannmur i sokkeletasje er belagt med teglstein. 1. etasje: Peisovn i stue av typen Jøtul på glassplate. Sokkeletasje: Peisovn med underlag av keramiske fliser. Vurdering av avvik TG 2: - 1 kantflis i stue i 1. etasje er løs. Avvik for adkomst til feieluke/sotluke: Det er ikke tilfredstillende tilkomst/mulighet for utføre uttak av sot etter feiing. Dette fordi ildstedet i sokkelleilighet er montert foran sotluken. (Ref: Ofoten Brann IKS). Innvendige trapper: Trapp av tre i malt utførelse med parkett i trinn. Trapp av tre. Vurdering av avvik TG 2: - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Tiltak: - Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. Elektrisk anlegg TG 2: Tavle med automatsikringer og jordfeilvern 2011. 1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Nei. 2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? 2011. 3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet? Ja. 4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? I såfall etterspør samsvarserklæring. Ja. 5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet - Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år? Nei. 6. Forekommer det at sikringene løses ut? Nei. 7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg? Nei. 8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank. Nei. 9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet? Nei. 10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger? Nei. 11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer? Ja. 12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja. Branntekniske forhold: Røkvarslere og pulverapparat. 1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år? Nei. 3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav? Nei. 4. Er det skader på røykvarslere? Nei. Drenering: Synlig drenering med vortepapp samt topplist fra byggeår. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Tiltak: - Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være avgjørende. - Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes. Forstøtningsmurer: Forstøtningsmur av betongstein. Vurdering av avvik TG 2: - Noe mosgrodd forstøtningsmur. Terrengforhold: Tomten skråner med noe flat terreng foran bolig med plenarealer. Vurdering av avvik TG 3: - Terreng faller inn mot bygning. - Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan SITUVASJONKART: Utsnitt_kommuneplan_arealdel_felt H710.8. formål ras og skredfare-LNFR_ for spredt boligbebyggelse-nåværende. Tiltak: - Det bør foretas terrengjusteringer. - Det er ikke behov for utbedringstiltak. - Ytterligere undersøkelser anbefales. Utvendige vann- og avløpsledninger: Avløpsrør av plast og vannledning av plast (PEL) alt fra byggeår, Offentlig avløp og vann via private stikkledninger. Vurdering av avvik TG 2: - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Andre tomteforhold: Tomten er pent opparbeidet med plenarealer samt markterrasser av impregnert materialer. Div beplanting. Gjerde ved oppkjørsel. Lekestue er plassert på tomten denne er ikke tilstand vurdert. Vurdering av avvik TG 2: - Gjerde ved oppkjørsel har noe skjevheter.

  Innhold
  1. etasje: Stue, spisestue, kjøkken, 3 soverom og bad. I tillegg èn garderobe. Sokkel: Vindfang, hall, gang, 2 soverom, stue, kjøkken, 2 bad og badstue. I tillegg er det èn bod og garderobe/ skobod. Carport med byggeår 1989: Flat takkonstruksjon av betong. Vegger og gulv av betong. Vegger er kledd utvendig med bordkledning i malt utførelse. Lekestue.

  Standard
  Kjøkken 1. etg. overflater og innredning: Ikea kjøkkeninnredning (2019) med slette fronter i helglans hvit. Laminat benkeplate. Kitchen board på vegg mellom kjøkkenbenk og overskap. Porselen kum med ettgreps kjøkkenbatteri. Platetopp (90 cm) med induksjon. Helintegrert oppvaskmaskin. Dampovn i børstet stål. Steikeovn i børstet stål. Side by side kjøl og fryseskap. Vurdering av avvik TG 2: - Brist i platetopp i kjøkken. Avtrekk: Ventilator. Kjøkken sokkel overflater og innredning: Kjøkkeninnredning med slette fronter (2019). Laminat benkeplate. Lysarmatur under overskap. Frittstående komfyr med keramisk topp. Siemens kjøl/fryseskap. oppvaskmaskin. Avtrekk: Ventilator. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte. Badstue sokkel overflater og konstruksjon: Innvendige gulv med keramiske fliser. Vegger med panel. Himling med panel. Plassbygde benker. Badstudør i sotet glass. Teknisk anlegg: Viki badstueovn. Bad 1. etg: Gulv med malte fliser og nedstøpt varmekabel.. Vegger med malte fliser. Ny himling med huntonitt 2021. 3 stk downlights 2021. Servantskap med heldekkende servant med ettgreps servantbatteri 2022. 1 høyskap. Speil. Benkeplate. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Toalett. Vurdering av avvik TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Badet er fungerende, men for tilstadgrad 3 pga alder. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU: Hulltaking er ikke gjennomført. Bad sokkel: Keramiske fliser med termostatregulerte varmekabel. Vegger med malte våtromsplater. Malte himlingsplater. Servant med ettgreps servantbatteri. Speil og lysarmatur. Dusjkabinett med dusjpanel og garnityr. Toalett. Opplegg for vaskesøyle. Veggvifte 2022. Vurdering av avvik TG 3: - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. - Badet er fungerende, men for tilstadgrad 3 pga alder. Tiltak: - Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Fukt i tilliggende konstruksjoner TG IU: Hulltaking er ikke gjennomført. Bad 2 sokkel, overflater vegger og himling: Innvendige vegger med keramiske fliser samt malt panel på vegg til badstue. Himling med huntonitt med 11 downlights 2022. Overflater gulv: Keramiske fliser med termostatregulerte varmekabel. Vurdering av avvik TG 2: - Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall). Tiltak: - Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell renovering, påse at våtrommet bygges med riktig fall til sluk. Sluk, membran og tettesjikt: Plastsluk. Ukjent utførelse av smørmembran. Vurdering av avvik TG 2: - Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll". Tiltak: - Innhent dokumentasjon, om mulig. Sanitærutstyr og innredning: Servantskap med 2 dører. Heldekkende servant med ettgreps servantbatteri. Overskap med 3 speildører. 3 stk dowlights. Nisje i vegg med glassbyggerstein. Dusjkabinett med dusjpanel og garnityr 2019. Frittstående badekar med dusjpanel 2019. Vegghengt toalett. Vurdering av avvik TG 2: - Det mangler drenering fra innebygget sisterne. Tiltak: - Det må foretaes lokal utbedring. Ventilasjon: Pax fuktstyrt og appstyrt veggvifte. Fukt i tilliggende konstruksjoner: Hulltaking er ikke gjennomført pga tilliggende konstruksjoner. Fuktmåling med Protometer ingen fuktighet er registrert. Vannledninger: Vannrør av rør i rørsystem og kobber (cutelex). TG 2 basert på de eldre delene fra byggeår. Ny stoppekran 2022. Vurdering av avvik TG 2: - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Dette gjelder kobberrør (cutelex) fra byggeår. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Avløpsrør: Avløpsrør av plast i hovedsak fra byggeår, men noe skiftet ut ifm oppussing av bad/wc. TG 2 basert på de eldre delene fra byggeår. Vurdering av avvik TG 2: - Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Tiltak: - Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg. Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon supplert med ventilatorer i begge kjøkken og fuktstyrt veggvifte i bad/wc i 1 etasje i hoveddel. 1 etasje: Innvendige gulv med parkett og laminatparkett. Ny laminatparkett i 1 soverom 2021. Laminatparkett i 1 soverom og garderoberom 2011. Innvendige vegger med huntonitt. Vegger i stue og kjøkken er oppmalt i 2021-2022. Vegger i 1 soverom oppmalt i 2021. Ny huntonitt i garderoberom samt 1 soverom 2011. 1 vegg i soverom av malt spon. Himlinger med malte himlingsplater og huntonitt. 1 soverom har ny himling med huntonitt 2021. 1 soverom samt garderoberom med huntonitt 2011. 1 halvvegg i stue med glassbyggerstein. Sokkeletasje: Innvendige gulv i vindfang/hall har keramiske fliser med termostatregulerte varmekabel. Øvrige rom har laminatparkett og parkett. Bod har vinylbelegg. 1 soverom med parkett i 2011. Innvendige vegger i all hovedsak av malt huntonitt. bod har panel. Skobod har malt mijøstrie. Huntonitt samt malt sponvegg i 1 soverom 2011. Himlinger med huntonitt og panelhimling. 1 soverom ny himling med huntonitt 2011. Vurdering av avvikTG 2: - Noe boom i fliser i hall. - Taklister samt gerikt mangler i skobod. -Byggetegninger avviker fra faktisk planløsning for deler av boligen ved at sokkeletasje er innredet med leilighet med stue, kjøkken og bad. Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f. eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden boligen selges slik den fremstår.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering i carport.

  Forsikringsselskap
  Fremtind forsikring

  Polisenummer
  26038891

  Radonmåling
  Moderat til lavt nivå. Det opplyses i egenerklæringsskjema at det er foretatt radonmåling ca. 2005 og målingene viste at det var innenfor verdiene.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. -Byggetegninger avviker fra faktisk planløsning for deler av boligen ved at sokkeletasje innredet med leilighet med stue og kjøkken. Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f. eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, ileggelse av overtredelsesgebyr mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden boligen selges slik den fremstår. -Eiendommens parkering skjer i dag delvis på gnr 44 bnr 461 og gnr 44 124. Det foreligger ingen skriftlig avtale eller tinglyst rettighet på disse forhold. Det er plan om å gjøre et makebytte med gnr 44 bnr 461. Kostnadene for dette belastes eier av gnr 44 bnr 461. -Vei til eiendommen går over gnr 44 bnr 8. Det foreligger skriftlig avtale på dette. Følgende avvik er registrert hos Ofoten Brann. Manglene vil ikke bli utbedret av dagens eier: -02.05.2017 Avvik: Adkomst til feieluke/-sotluke: Det er ikke tilfredsstillende tilkomst/mulighet for å utføre uttak av sot etter feiing. Dette fordi ildstedet i sokkelleiligheten er montert foran sotluken. 02.05.2017 Anmerkning: Feil/mangler ved slokkemateriell: Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom: a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A e) annet manuelt slokkeutstyr med

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 900 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  97 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000))

  113 642 (Omkostninger totalt)

  4 013 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  - Trappoppgang: Mitsubishi varmepumpe luft/luft 2018-2019. - Soverom 1 etasje: Mitsubishi varmepumpe luft/luft. - Leilighet: Mitsubishi varmepumpe luft/luft 2020. - 1 etasje: Peisovn i stue av typen Jøtul på glassplate. - Sokkeletasje: Peisovn med underlag av keramiske fliser. - Varmekabler i gulv på alle 3 bad

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  23422

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Det må forventes noe økning i kommunale avgifter for 2023.

  Formuesverdi primær
  644866

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  2321516

  Formuesverdi sekundær år
  2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1806/44/359: 22.02.1979 - Dokumentnr: 400673 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1806 Gnr:44 Bnr:124
  24.11.1993 - Dokumentnr: 10133 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1275432 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1805 Gnr:44 Bnr:359
  23.05.1979 - Dokumentnr: 401714 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:1806 Gnr:44 Bnr:124
  Bestemmelse om bebyggelse


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest foreligger, datert 09.06.1980. Det foreligger ikke ferdigattest for tilbygg utført etter 1980. Tilbygg fra 2010 har følgende registrert i matrikkel: Meldingssak tiltak fullført: 30.10.2013

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vann- og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  LNFR område. Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område iht. kommuneplan .

  Adgang til utleie
  Det er ikke gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven for utleie.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 900 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  97 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 900 000))

  113 642 (Omkostninger totalt)

  4 013 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  113642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Totalt kr. 78 472,-.

Ingve Hilstad

Megler

Ingve Hilstad

91 33 37 68

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev