aktiv-eiendomsmegling
Hytta ligger fint og høyt med gode utsikts- og lysforhold. Flott utsikt over Skjærsjøen!
Hytta ligger fint og høyt med gode utsikts- og lysforhold. Flott utsikt over Skjærsjøen!

BEITSTAD Fjellvegen 1077

NY PRIS! Skjærsjøen - Pent beliggende hytte med flott utsikt og gode solforhold - Fine turområder - Oppgraderingsbehov

 • kr 550 000
 • BRA 46 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 550 000
 • Omkostningerkr 21 342
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 571 342
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1986
 • Soverom2
 • ArealP-rom 43 m²
 • Tomt -
 • Eierform tomt -
 • 550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,00)) 6 250,- (Transportgebyr grunneier)   21 342,- (Omkostninger totalt) + evt boligkjøperforsirking   571 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) + evt boligkjøperforsirking  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning over hytta
Enkel hytte med standard fra 1986. Ligger fint og høyt med gode utsikts- og lysforhold. God beliggenhet med utsikt over Skjærsjøen, i etablert hyttefelt. Umiddelbar nærhet til jakt- og fiske sommer og vinter. Kort veg til merkede skiløyper. Ellers mange flotte turområder. Ca. 35 minutter fra Steinkjer. Felles parkeringsplass ca. 150 meter fra hytta. Vegavgift 150,- pr. tur, eller 2 000,- pr år. Betales med vipps. Veien blir normalt vinterbrøytet til helger og ferier. Sommervann, utedo og solcelle. Punktfestetomt som er bebygd med hytte, uthus med utedo, samt vedskjul. Alle møbler i hytta medfølger i handelen, bortsett fra et skap. Det er nylig installert 12 volts anlegg og eier har gjort noe overflateoppussing. Eiendommen har oppgraderingsbehov. Velkommen til visning!
Alle møbler i hytta medfølger i handelen, bortsett fra det hvite skapet over sofa som har gått i arv.

Fjellvegen 1077, Trøndelag

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Et punktfeste innebærer at tomten har et leieforhold til en grunneiendom og er registrert i matrikkelen med et festenummer tilknyttet et gårdsnummer og bruksnummer. Eieren av punktfestet betaler festeavgift til grunneieren av det bruksnummeret som festet er registrert under. Et punktfeste har ikke eiendomsgrenser og er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Eieren av punktfestet har normalt disposisjonsrett for et areal på ett dekar, medregnet der huset eller husene står og tilpasset etter forholdene på stedet, dersom annet ikke er avtalt. Grunneier skal samtykke til overdragelsen ved signering av skjøte. Grunneier ønsker ikke å benytte forkjøpsretten. Kjøper må betale et transportgebyr til bortfester på kr. 6 250,- Dette blir inkludert i omkostningene for kjøp av eiendommen.

  Beliggenhet
  Hytta ligger fint og høyt med gode utsikts- og lysforhold. Flott utsikt over Skjærsjøen! Skjærsjøen øst og Skjærsjøen øst II er regulerte hyttefelt med tilsammen 30 attraktive hyttetomter. Umiddelbar nærhet til jakt- og fiske sommer og vinter. Kort veg til merkede skiløyper. Ellers mange flotte turmuligheter sommer og vinter. Ca. 35 minutter fra Steinkjer.

  Adkomst
  Kjør til Beitstad, og ta av mot Dalbygda like etter barneskolen. Ta deretter til venstre mot Fjellvegen (bomveg), og fortsett innover Fjellvegen. Ta videre inn i Fjellvegen ved passering av Jenhusvatnet og følg veien i ca. 1,8 km. Du finner felles parkeringsplass til venstre. Gå så sti på motsatt side av veien og følg denne i ca. 150 meter.

  Byggemåte
  Hytte er oppført i én etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjoner er oppført i bindingsverk og er kledd med stående tømmermannspanel. Taket er et saltak og er tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med koblet glass.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Spørsmål 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Svar: Gulv er skjevt, da en pillar under er sprukket. Ble fortalt av tidligere eier at hytta har vært slik i flere tiår. Spørsmål 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. 12 volts anlegg er satt opp selv.

  Innhold
  Primærrom: 1. etasje: Vindfang, stue, kjøkken, 2 soverom, bad. Sekundærrom: 1. etasje: Bod.

  Standard
  Vindfang: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Panel i himling. Stue: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Vedovn. Utgang til terrasse. Kjøkken: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Opplegg til gasskomfyr. Utslagsvask. Soverom 1: Teppe på gulv og malt panel på vegger. Panel i himling. Soverom 2: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Bad: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Panel i himling. Benk med utslagsvask. Bod: Tregulv og panel på vegger. Panel i himling. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Bygningsdeler med TG3 1. Grunnmur og fundament Totalvurdering: Det registreres store skjevheter i pilarer under bygningen. Det er brudd i pilar under bærende drager. Hvorvidt dette skyldes telebelastning eller andre forhold ble ikke kartlagt under befaringen. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000. Stipulert kostnad er et forsiktig anslag for utbedring av deler med svikt / brudd. Anbefalte tiltak: Skjevheter må observeres over tid for å kartlegge om dette skyldes pågående bevegelser. Pilarer med funksjonssvikt / brudd må byttes. 2. Krypkjeller Totalvurdering: Det registreres skader i form av vannansamlinger og deformasjoner på konstruksjoner som berører arealet under bygningen. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000. Anbefalte tiltak: Avvik må utbedre og lukkes. 3. Yttervegger Totalvurdering: Det er ingen tetting mot mus der det stedvis er åpen isolasjon mellom fasade og veggkonstruksjon. Dette er svært uheldig med tanke på isolasjonsevne og faren for at smågnagere lett kan trenge inn i bygningen. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000,-. Stipulert kostnad gjelder ytterligere undersøkelser for full visshet rundt oppbygging/tilstands på deler av konstruksjoner bak fasaden. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser med utbedringer av skader. 4. Renner og nedløp Totalvurdering: Det registreres deformasjoner i takrenner av plast. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000,- Anbefalte tiltak: Takrenner og nedløpsrør i plast samt beslag ved takfot må byttes. 5. Takkonstruksjon Totalvurdering: Det registreres store skjevheter i konstruksjonen. Spesielt gjelder dette ved murpipens gjennomføring i taket. Det registreres råte i beskjedent omfang i takkasser ved inngangspartiet, i tresøyler under utstrekt tak over terrasse. Utbedringskostnader: Under 10 000,- Stipulert kostnad gjelder kun for ytterligere undersøkelser slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres med utgangspunkt av omfanget som avdekkes. Anbefalte tiltak: Adkomst til loft må etableres for å kartlegge tilstand på hele konstruksjonen. Skader som er påvist / avdekkes må utbedres. 6. Taktekking Totalvurdering: Taktekking fremstår med svikt i form av deformasjoner, rust og løs spiker. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000,- Anbefalte tiltak: Det må legges nytt undertak, lekter, sløyfer og nye takplater. 7. Utstyr på tak Totalvurdering: Det er ikke etablert stige for feier på taket. Det er ikke montert snøfangere. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000,- Anbefalte tiltak: Takstige til pipe og snøfangere over inngangspartiet må etableres. 8. Etasjeskille og gulv på grunn Totalvurdering: Det registreres store skjevheter i gulvet. Dette kan ha en årsakssammenheng skader på pilarer og bærebjelker under bygningen. Det gjøres oppmerksom på forhold påvist i etasjeskille fra kryperom med åpen isolasjon og råte i treverk/stubbloftsplank. Utbedringskostnader: Under 10 000,- Stipulert kostnad gjelder kun ytterligere undersøkelser for å få full visshet rundt tilstand og oppbygging. Anbefalte tiltak: Ytterligere undersøkelser med utbedring av skade. TG2: - Drenering - Balkong, terrasse, platting - Vinduer og dører - Ildstein/skorstein - Kjøkken - Avløpsrør - Ventilasjon - Øvrig: Bad/vask - Loft For utfyllende informasjon, hevises til vedlagte tilstandsrapport.

  Innbo og løsøre
  Hytta overleveres med innbo og møbler som forevist på visning. Overtas i den form og beskaffenhet som tilhørt selger.

  Hvitevarer
  Gasskomfyr og gasskjøleskap medfølger

  Parkering
  Felles parkeringsplass ca. 150 meter fra hytta.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,00)) 6 250,- (Transportgebyr grunneier)   21 342,- (Omkostninger totalt) + evt boligkjøperforsirking   571 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) + evt boligkjøperforsirking  

 • Oppvarming
  Oppvarming med vedovn. Er også solcelle. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse. Følgende er opplyst fra Brannvesenet Midt: Det ble gjennomført feiing og tilsyn av denne eiendommen 22.04.22. Avvik eller anmerkninger som er registrert: - Ny montering av ildsted krever røykrørsinnføring i alle typer skorsteiner. - Manglende lufting i skap hvor gassflaske er montert/lagret, skal ha tilsvarende 60 mm rundt hull. - Takstige må monteres når neste feiing skal utføres. Neste feiing er om ca 5 år. - Gasslangene er fra 1998 og 2009 og skal skiftes hvert 5 år. - Regulatoren skal skiftes hvert 10 år. Jf Norsk Gassnorm. - Pulverapparatet er fra 2009 og mangler 10 års service. Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 §7, krever ett godkjent slokkemiddel i hver boenhet. Ved oppussing av hytta, oppfordres ny eier og ta kontakt med feiervesenet.

  Energiklasse
  F

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  3120

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Inkludert er renovasjon og eiendomsskatt.

  Formuesverdi sekundær
  165000

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Årlig avgift for feiing: kr. 535.-

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/399/2/7: 22.01.2021 - Dokumentnr: 89133 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Årlig festeavgift: NOK 3 000
  Gjelder fra dato: 22/12-2020
  Tomteverdi: NOK 100 000
  Bestemmelser om regulering av leien
  Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
  Kan ikke framfestes uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.10.2020 - Dokumentnr: 3153169 - Registrering av festenr. Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:399 Bnr:2


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger godkjenning til oppføring av hytta datert 27.02.1985. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998.

  Vei, vann og avløp
  Sommervann. Utedo. Etablert avløp for gråvann fra utslagsvask på kjøkken og bad. Privat veg. Vegavgift 150,- pr. tur, eller 2 000,- pr år. Betales med vipps. Avgift går til vedlikehold og brøyting av vei. På vinterstid blir veien brøytet til helger og ferier, og de kjører noe ekstra om det er mye snø.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et regulert hyttefelt med plannavn: Skjersjøen øst. Ved siden av dette hyttefeltet ligger Skjærsjøen øst II - hytteområde. I henhold til reguleringsbestemmelser for Skjærsjøen øst II, har eksisterende hytter rett til å parkere på parkeringsplass. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  550 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 550 000,00)) 6 250,- (Transportgebyr grunneier)   21 342,- (Omkostninger totalt) + evt boligkjøperforsirking   571 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) + evt boligkjøperforsirking  

  Omk. kjøper beløp
  21342

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris provisjon stor kr. 39 900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15 000,- oppgjørshonorar kr. 4 750,- og visning som avholdes av megler kr. 3 000, -.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale ved salg og dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp. Alle beløp er inkl. mva. 

Hanne Brattberg Sørensen

Megler

Hanne Brattberg Sørensen

48 31 04 50

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev