aktiv-eiendomsmegling
Giltvegen 216
Giltvegen 216

BEITSTAD Giltvegen 216

Fritidsbolig beliggende i fine naturomgivelser. Gode lys- og solforhold og utsikt utover Gilten. Oppført i 2008.

 • kr 890 000
 • BRA 91 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 890 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 890 000
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2014
 • Soverom2
 • ArealP-rom 82 m²
 • Tomt -
 • Eierform tomtFestet

Meld deg på visning!

Påmelding
Familievennlig hytte med behov for noe ferdigstillelse og vedlikehold. Praktiske løsninger og med 2(3) soverom, samt romslig hems. Eiendommen ble oppført i 2014. Hytten har sommervann med vannpost på yttervegg. Oppvarming med vedfyring. Solcelleanlegg er montert (12V). Hytten ligger ved vannet Gilten i Steinkjer kommune, og området tilhører Statskog. Avstand ca 50 km nord for Steinkjer og ca 55 km sør for Namsos. Jakt og fiskekort kjøpes for Bogn fritidsområde på Inatur.no. Gilten har en god ørretstamme. Området er spesielt godt kjent for gode jaktmuligheter, og det jaktes både skogsfugl, rype, hare, rådyr og elg. Skog og myrområdene i omegn har en fantastisk storfuglbestand og jakta starter utenfor inngangsdøra. Ta kontakt for visning!
Giltvegen 216

Giltvegen 216, Trøndelag

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Punktfestet tomt. I all hovedsak naturtomt. Festeavgift: Kr 3 684,- Regulering av festeavgift: Reguleres iht. konsumprisindeks. Festeavgiften ble sist regulert: 2022. Festeavgiften kan reguleres: 2023 Festetid: Inntil videre, jf. tomtfesteloven §7. Se tomtefestelovens regler for eventuell innløsning, forlengelse og regulering av festeavgift etter utløp.Dette er kjøpers risiko og ansvar. Se vedlagt festekontrakt og opplysninger fra bortfester.

  Beliggenhet
  Jakt og fiskekort kjøpes for Bogn fritidsområde på Inatur.no. Gilten har en god ørretstamme. Området er spesielt godt kjent for gode jaktmuligheter, og det jaktes både skogsfugl, rype, hare, rådyr og elg. Skog og myrområdene i omegn har en fantastisk storfuglbestand og jakta starter utenfor inngangsdøra

  Adkomst
  Avstand Ca.50 km nord for Steinkjer og Ca. 55 km sør for Namsos. Se vedlagt kartskisse

  Bebyggelse
  Fritidseiendom

  Byggemåte
  For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvise til tilstandsrapport utført av Inge Rygg v/ABC-Takst.

  Innhold
  P-Rom: Stue, kjøkken, gang, bad, 2 soverom. S-rom: Bod/uferdig soverom

  Standard
  I følge tilstandsrapport utført av Inge Rygg v/ABC-Takst har følgende avvik/anmerkninger fått TG2 og TG3: TG2: - Mur, terreng, stikkledninger og tanker Vann og Avløp (stikkledninger, offentlig eller privat) Septiktank / minirenseannlegg / pumpestasjon - Grunnmur og fundamenter Fundamenter - Yttervegg Konstruksjon Kledning - Takkonstruksjon - Yttertak Tekking (undertak, lekter og yttertekking) - Bad Overflater - Vegger Ventilasjon Sanitærutstyr / armaturer og innredning - Kjøkken Overflater - Gulv Avløp og vannrør Innredning - Etasjeskiller og gulv på grunn Etasjeskiller - Loft (innredet og uinnredet) Overflater - Vegger Overflater - Himling Konstruksjonsoppbygning Andre rom (eksklusive spesialrom) Overflater - Gulv Overflater - Vegger Tekniske anlegg, VVS-anlegg Vannrør (stoppekran) Avløpsrør (sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom) TG3: - Vinduer og ytterdører - Balkonger, terrasser, veranda og lignende Utkragede eller understøttede konstruksjoner (balkonger eller terrasser) - Yttertak Utstyr på tak Skorsteiner over tak - Bad Overflater - Gulv Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger) - Ildsteder og skorsteiner Ildsteder Skorsteiner inne i huset -Branntekniske forhold Helhetsvurdering av det branntekniske anlegget. Informasjonen er hentet fra Tilstandsrapport utført av Inge Rugg v/ABC-takst. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte tilstandsrapport. Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering ved Giltvegen. Kort gange på ca 5 min fra parkeringsplass til hytta

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

 • Oppvarming
  Vedfyring og gassovn.

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Kommunale avgifter
  2497

  Kommunale avgifter år
  2021

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør Kr. 2 497 pr. år Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 1410,- og renovasjonsavgift som utgjør kr. 870,-.

  Info formuesverdi
  Det foreligger ingen formuesverdi for denne eiendommen per i dag i følge skatt midt.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/399/1/21: 11.11.2014 - Dokumentnr: 983209 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste
  Årlig festeavgift: NOK 2 995
  Gjelder fra dato: 01/12-2013
  Tomteverdi: NOK 50 000
  Pant for forfalt festeavgift
  Bestemmelse om overdragelse av kontrakten
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.10.2013 - Dokumentnr: 906057 - Registrering av festenr. Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:399 Bnr:1
  01.01.2018 - Dokumentnr: 51167 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:399 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  01.01.2020 - Dokumentnr: 861765 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:399 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det foreligger ferdigattest fra Steinkjer kommune datert 28.06.2022. Vedlagt kopi i salgsoppgaven.

  Vei, vann og avløp
  Privat vei, septiktank/samletank. Plast avløpsrør. Plast vannledning. Opplyst felles sommervann fra Gilten. Det vites ikke om løsninger for vann og avløp er søkt godkjent. Det må tas høyde for at det ikke blir godkjent. Kjøpers risiko og ansvar.

  Regulerings- og arealplanner
  Gjeldende plan: Reguleringsplan Gilten hytteområde. Eiendommen ligger innenfor hensynssone for verna vassdrag, H740_3 (nedbørsfeltet for vassdraget Aursunda).

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er konsesjonsfri.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev