aktiv-eiendomsmegling

Beitstad Namsosvegen 481

Jådåren - Pen og innholdsrik enebolig med stor tomt. 3 soverom. Vannbåren varme. Uthus/garasje.

 • 2 750 000
 • BRA 231 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 750 000
 • OMKOSTNINGER84 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 834 892
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 949
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 160 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 589 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGC
 • 2 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  68 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 750 000,-))
  --------------------------------------------------------
  84 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 834 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
1.Etasje: Vindfang m/trapp, toalettrom, kjøkken, spisestue og stue.
2.Etasje: Loftsgang med trapp, 3 soverom og bad. Kott.
Kjeller: Kjellernedgang og 5 boder.

Namsosvegen 481, Trøndelag

 • Kjøkken med TG2: Kjøkken oppgradert i senere år. Hull i en front på overskap, noe grov utførelse på deler av sokkelfront under servantskap med skallsår. Det mangler dampsperre under benkeplate over oppvaskmaskin, antydning til noe svelling under benkeplate.

  Bad/vaskerom 1.Etasje med TG2: Flislagte overflater. Sparklet og malt himling. Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm. Risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Stedvis bom i flis (manglende heft til underlaget) med risiko for at flis kan løsne. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflarter for belastning med fritt vann. Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold bør det rbukes med forsiktighet og jevnlig kontroll av overflater anbefales.

  Bad 2.Etasje: Flislagte gulv. Flislagt vegger til og med en høyde på 2,3 meter, over dette er det malt trepanel. Malt trepanel i himling. Det er fall fra sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning. Lekkasjevann utenfor dusjsonen vil ikke ledes til sluk. Rommet har skader på flis og feil fall på gulv og en oppgradering må påregnes.

  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG2:
  - Drenering
  Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var tradisjon for å etablere fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte som i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn har forhøyede fuktverdier.
  - Radonsikring
  Det er ikke utført radonmålinger i boligen.
  - Rom under terreng
  Det registreres noe mineralutslag i overflater, som indikerer at det er en fuktgjennomgang i grunnmur. Dette er ikke uvanlig for boliger fra denne tidsperioden. Registrerte avvik vurderes ikke å være vesentlig og kjelleren fungerer godt som grovkjeller. Lagring av fuktømfintlige varer anbefales ikke.
  - Vinduer & dører.
  Utvendig overflater har stedvis høy slitasjegrad, og må påregnes vedlikehold.
  - Yttervegger.
  Det registreres missfarging/ svertesopp/ alger i overflater på utvendig fasade.
  - Loft.
  Varmtakskonstruksjon har saltaksform og er oppført av takstoler. Isolert i overgurter og hanebjelker mot underliggende loftetasje. Delvis luftet via luftespalter langs raft. Det er ikke etablert spalter eller lekting for lufting av takkonstruksjonen. Det registreres spor etter mus på loft. Omfanget av aktiviteten er ikke videre søkt påvist, men det gjøres oppmerksom på forholdet.
  - Renner og nedlø
  Taknedløp mangler sammenkobling med oppstikk fra grunn. Det er ikke registrert skader eller tegn til unormal funksjon utover taknedløpene.
  - Taktekking og beslag.
  Det er mosegrodd tak.
  - Toalettrom
  Det registreres ikke sug i avtrekkskanalen. TG 2 er satt på grunn av naturlig avtrekk og mangelfull funksjon. Rommet har ikke tilluft.
  - Trapp
  Svingtrapp med malte vanger og beiset inntrinn. Tett opptrinn som er beiset. Bruksslitasje i trappetrinn. Det mangler rekkverk og geleider. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider.


  I følge tilstandsrapport utført av Norconsult AS har følgende avvik/anmerkninger fått TG3:
  - Balkong mot øst mangler rekkverk.
  - Kjellervinduer
  Utvendig overflater har høy slitasjegrad, og må påregnes vedlikehold. Registrert knust glass.

  Tilstandsrapporten følger som vedlegg til salgsoppgaven og bes grundig gjennomgått av interessenter.
 • Eiendommen ligger sentralt til på Jådåren midt i mellom Steinkjer og Beitstad. Det trafikkale bildet har fått en stor oppgradering, da det er bygd ny veg og infrastruktur med støyskjerming forbi det lille boligfeltet. Ca. 10 minutters kjøring til Steinkjer og 5 minutter til Beitstad.
 • Spredt småhusbebyggelse.
 • Ta av E-6 fra Asphaugen og kjør mot Beitstad, på Jådåren tar du av til venstre inn mot boligfeltet. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.
 • Bolig i 2 etasjer pluss kjeller. Grunnmur oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med betongstein.
  Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. Vann er privat, antatt Moan vasslag. Kloakk privat septik. Frittstående garasje/uthus som står noe inn på nabo sin eiendom. Det er ikke fremlagt noen skriftlig avtale på plassering av garasje.

  Se vedlagte tilstandsrapport avholdt av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen.
 • Kjeller: BRA: Ca.67kvm, S-Rom: Ca.67kvm
  1.Etasje: BRA: Ca.97kvm, P-Rom: Ca.97kvm
  2.Etasje: BRA: Ca.67kvm, P-Rom: Ca.63kvm, S-Rom: Ca.4kvm

  Arealangivelser er hentet fra vedlagt tilstandsrapport avholdt av Norconsult AS.

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Vindfang m/trapp, toalettrom, kjøkken, spisestue og stue.
  Loftsgang m/trapp, 3 soverom og bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Vannbåren varme i gulv. Det tas forbehold om hvilke golv dette gjelder, da eier ikke har bebodd eiendommen. Det anbefales om å ta kontakt med et fagmiljø for en nærmere gjennomgang av bruken av systemet.
  Vedfyring i stue 1.etg.

  Følgende avvik/anmerkninger er registrert av Brannvesenet Midt IKS:
  - Mangler slokkemateriell
  - Manlgende dokumentasjon på hva slags type stålskorstein som er montert.
  - Skorsteinen er ikke inspisert i takgjennomføringen

  Se forøvrig vedlagte skriv fra Brannvesenet Midt IKS. Det foreligger en uttalelse fra Reco vedrørende stålskorstein. Det stilles spørsmål ved monteringen og utførelsen av dette. Ta kontakt med megler for mer informasjon.
 • Ca. 1.589 kvm eiet tomt ifølge matrikkelrapport fra kommunen. Det gjøres oppmerksom på at arealet er noe usikkert da det kun foreligger skylddelingsforretning fra 1949. Kjøpers risiko og ansvar.
  Ihtt. situasjonskart kan det se ut til at deler av uthus/garasje ligger på annenmanns grunn. Det foreligger ingen tinglyst eller skriftlig avtale som omtaler forholdet. Det anbefales på generelt grunnlag å få forholdet oppordent og formalisert via tinglysning. Dette er kjøpers risiko og ansvar.
 • Det er parkering på egen gårdsplass samt i enkel garasje.
 • Veg frem til eiendommen er privat. Det foreligger ingen avgifter for drift og vedlikehold pr d.d. Man må forvente å ta del i dette om henvendelse fra eier blir fremmet.
  Vann er fra privat vasslag. Megler har kun fått opplysning om kostnad på dette fra en nabo. Opplyst sum er kr 800,- pr. år. Det tas forbehold om at denne summen kan ha avvik. Det opplyses også om høyt innhold av kalk i vannet. Hjemmelshaver har tatt kostnad med å få montert et avkalkningsanlegg som står i kjeller ved vanninntak. Avløp er septiktank, denne tømmes av kommunen etter regning.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 516 533 per 2020
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 859 519 per 2020
 • Kr. 11 048 pr. år
  Dette er avgifter for septiktømming, renovasjon og eiendomsskatt. Feiing faktureres direkte fra Brannvesen Midt IKS med ca.kr. 715,- pr år. Vannavgift til vasslaget kommer i tillegg.
 • Strøm, tv/internett, kommunale avgifter, forsikringer, vannavgift, feiegebyr, brøyting/strøing drift og vedlikehold av bygningsmasse m.m.
 • Skriftlig henvendelse er sendt kommunen, men tilbakemelding er ikke mottatt. Selger og oppdragsansvarlig har heller ikke kjennskap til hvorvidt dette foreligger. Kjøpers risiko og ansvar.
 • Boligen har ingen egen utleiedel.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Boligen har en del kvaliteter som vannbåren varme, avkalkingsanlegg og ventilasjon. Da hjemmelshaver ikke har bebodd eiendommen siden ervervelse er det beklagelig vis noe mangelfull informasjon rundt disse forholdene.

  Selger har opplyst følgende i sin egenoppgave:
  - Sprekk i flis på bad i 2. etasje
  - Oppdaget feil på pipehatt i 2022 - utbedret. Se forøvrig info fra Brannvesenet Midt vedr. stålpipe og mangler.

  Selgers egenoppgave følger som vedlegg til salgsoppgaven.
 • 1949/1356-2/68 Bestemmelse om veg
  24.05.1949
  rettighetshaver:Knr:5006 Gnr:420 Bnr:4
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om kloakkledning

  Forholdet følger eiendommens grunnbok.
 • Kommuneplanense arealdel revisjon 2018, ID 50042018001.
  Områdenavn 54. Reguleringsplanen kan ses hos megler.

  Hjemmelshaver plikter til enhver tid til å sette seg inn i gjeldende plan før tiltak iverksettes.
 • Gnr. 420 Bnr. 4 i Steinkjer kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Energiattest ligger som vedlegg til prospektet.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.
  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Provisjon kr 39900,-
  Markedspakke kr 17900,-
  Tilretteleggingsgebyr kr 4000,-
  Visninger pr. stk kr 1500,-
  Samt gebyr til kommune og det offentlig for tinglysning m.m.
  Dokumenterte utlegg dekkes av selger.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selgers representant. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Halgeir Marthinussen
  Stine Marthinussen
Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev