aktiv-eiendomsmegling
Fasade
Fasade

BEITSTAD Nerhåven 12

Beitstad - Lys og trivelig enebolig med garasje. Beliggende i ende av blindgate. Bad oppgradert 2021. Utsikt til fjorden.

 • kr 1 945 000
 • BRA 155 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 945 000
 • Omkostningerkr 65 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 010 792
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1986
 • Soverom3
 • ArealP-rom 140 m²
 • Tomt1 014.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,00))   65 792,- (Omkostninger totalt)   2 015 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning
Innholdsrik bolig over 2 plan Romslig garasje Attraktiv beliggenhet i ende av blindgate Utsikt til fjorden Bad ble oppgradert i 2021 Mulighet for snarlig overtakelse
Bad

Nerhåven 12, Trøndelag

 • Tomt
  1014.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet og noe beplantet. Biloppstilling på gårdsplass.

  Beliggenhet
  Beliggende i ende av blindgate. Ca. 2 km til Vellamelen med skole, barnehage, butikk og idrettsanlegg. Flott utsikt til fjorden.

  Adkomst
  Der vil bli skiltet frem til boligen ved visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger.

  Byggemåte
  Enebolig i en etasje pluss sokkel. Grunnmuren er oppført i lecastein, støpt gulv i sokkel. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. Frittstående garasje med vippeport

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Oppdraderte bad. Rør i rør, vannskap, opplegg vaskemaskin, ny ventilasjonsvifte, nye stikkkintakter og lys. Utført av Asp Rørsevice og NTE elektro. Skiftet innmat i sikringsskap 21021. NTE Elektro. Hevet garasje ca 20 cm på den ene siden samt hevet verranda pga skjevheter. Beist huset utvendig 2021-2023

  Innhold
  Primærrom: Sokkel: Vindfang, 2 soverom, kjellerstue, vaskerom, bad. 1. etasje: Vindfang, entre, bad, soverom, stue, kjøkken. Sekundærrom: Sokkel: 2 boder. Bruksareal (BRA) Sokkel: 75m². Bruksareal (BRA) 1. etasje: 80m². Bruksareal (BRA) totalt: 155m². Primærareal (P-ROM) Sokkel: 60m². Primærareal (P-ROM) 1. etasje: 80m². Primærareal (P-ROM) totalt: 140m². Sekundærareal (S-ROM) Sokkel: 15m². Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje: 0m². Sekundærareal (S-ROM) totalt: 15m². Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no

  Standard
  Sokkel Vindfang: Belegg på gulv, og strietapet og malt overflate på vegger. Panel i himling. Garderobeskap. Soverom 1: Teppe på gulv, og malt overflate og strietapet på vegger. Panel i himling. Garderobeskap. Soverom 2: Belegg på gulv, og malt overflate, strietapet og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Garderobeskap. Kjellerstue: Belegg på gulv, og malt panel, pusset overflate, malt overflate og strietapet på vegger. Malt panel i himling. Vedovn. Trapp. Vaskerom: Belegg på gulv og våtromstapet på vegger. Panel i himling. Gulvvarme. Utstyrt med bereder, opplegg for vaskemaskin, stoppekran, vannmåler, skyllekum og mekanisk avtrekk. Bad: Belegg på gulv, og våtromstapet og pusset overflate på vegger. Panel i himling. Reflektorovn. Utstyrt med badekar, mekanisk avtrekk, servant og wc. Bod 1: Ubehandlet og støpt gulv, og ubehandlet vegger lecamur og isolert delingsvegg. Panel i himling. Bod 2: Støpt gulv og ubehandlet vegger lecamur og ubh sponplater. Panel i himling. Sikringsskap. 1. etasje Vindfang: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Entre: Laminat på gulv og malt panel på vegger. Malte plater i himling. Loftsluke. Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Malte plater i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjkabinett, servant, servantskap, opplegg for vaskemaskin, wc, rørfordelingsskap og mekanisk avtrekk. Soverom: Laminat på gulv og tapet på vegger. Malte plater i himling. Stue: Laminat på gulv, og strietapet, malt overflate og panel på vegger teglforblending. Malt panel i himling. Vedovn og varmepumpe. Trapp og utgang til balkong. Kjøkken: Laminat på gulv, og malt panel, malt overflate og laminatplater på vegg over benk på vegger. Malte plater i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin. Bygningsdeler med TG3 Taktekking Oppsummering Det registreres mose på taket. Det registreres flere manglende/skadde takstein. Det er observert rustdannelse på beslag. Takstein med underlagspapp og lekter har passert 30 år og tettheten i tiden som kommer er usikker. Utbedring/utskifting av skadde takstein anbefales for å unngå lekkasjer og skader. Utbedringskostnader: Under 10 000 Utstyr på tak Oppsummering Det er etablert taktekking med ru overflate og takvinkelen er under 27 grader. Det er derfor ikke krav til snøfanger. Tak som har helling (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige forbi pipa. Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent. Takstigen er en stige med bøyle over møne uten forankring ned i konstruksjonen og er ikke en godkjent løsning. Takstige må være innfestet i konstruksjonen. Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Utbedringskostnader: Under 10 000 Avløpsrør Oppsummering Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Lufterør for kloakk har løsnet fra oppheng på kaldloft og har motfall, tydelige kondensfukt merker på isolasjon. Avløpsanlegg er fra byggeåret, og nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. Det er behov for umiddelbar oppgradering på lufterør for kloakk opp på kaldloft. Forvresterendevavløpsanlegg er det ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør Utbedringskostnader: Under 10 000 Nerhåven 12, 7730 Beitstad 5 av 27 Våtrom: vaskerom sokkeletasje Oppsummering Det er foretatt hulltaking med 73 mm hullbor fra tilstøtende soverom samt kontrollert fra bod. Undersøkelsen viser noe forhøyet fuktverdier i konstruksjonen. Vaskerommet må totalrenoveres. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 Bygningsdeler med TG2 Drenering Oppsummering Det registreres manglende topplist. Dreneringen/fuktsikring har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Normal brukstid for en drenering anslås til å være ca 30 år. Det registreres noe fall under balkong inn mot grunnmur fra sør/øst. Terrenget må ha fall fra grunnmuren for å sikre god avrenning av overflatevann. Eventuelt må det utføres drenerende tiltak i terrenget for å lede overflatevann vekk fra boligen. Rom under terreng Oppsummering Det er foretatt hulltaking i nedre del av vegg i kjellerstue. Ved fuktmåling i treverk i forbindelse med hulltaking, måles det et fuktinnhold som er under faregrensen for utvikling av skader. Ventilering av rom med spalteventiler i vindu. Bedre ventilering som feks klaffventiler i yttervegger bør etableres. Balkong, terrasse, platting: balkong mot sør, vest og øst Oppsummering Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket tilfredsstiller krav til høyde på oppføringstidspunktet, men er lavere enn dagens forskriftskrav på 100 cm. Ingen tiltak er påkrevd. Balkong bra byggeåret med noen mindre skjevheter samt overflatebehandling må påregnes. Balkong, terrasse, platting: markterrasse i sokkel mot vest Oppsummering Det registreres skjevheter i konstruksjonen, Noe oppretting og overflatebehandling må påregnes. Vinduer og dører Oppsummering Karmer er værslitte. Det registreres harde tettelister på dører som pga dette tetter dårlig. Enkelte vindu tar i karm og har behov for justering. Overflatebehandlinger må påregnes. Justeringer/smøring anbefales. Vinduer og dører må pårgenes skiftet på sikt. Nerhåven 12, 7730 Beitstad 6 av 27 Yttervegger Oppsummering Kledningen er stedvis værslitt. Det må påregnes jevnlig vedlikehold av fasader med vask/skraping og beis/maling da kledning er fra byggeåret. Loft (konstruksjonsoppbygging) Oppsummering Med bruk av fuktmåler, måles ingen fukt i området rundt fuktmerkene og forholdene vurderes å være gamle forhold. Det registreres fuktmerker på isolasjon under kloakklufterør og eldre mekanisk avtrekksrør. Det måles ikke forhøyet fuktverdier på befaringsdagen. Det registreres noe muselort. Utbedring av kloakklufterør og ventilasjonskanal på kaldtloft må utføres. Renner og nedløp Oppsummering Det registreres nedbøy/skjevheter i takrenner samt motfall mot taknedløp og større ansamling av løv og rask i takrenner. En utbedring bør sees i sammenheng med en fremtidig utskifting av taktekking. Etasjeskille og gulv på grunn Oppsummering Noe lokale ujevnheter på gulv i kjellerstue. Det registreres skjevhet stue 1. etasje hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 20 mm Oppretting og eventuell avstiving av gulv anbefales før eventuell parkett legges. Det er ikke uvanlig å oppleve skjevheter i gulvet i eldre boliger, og dette skyldes ofte at materialene er underdimensjonert i forhold til dagens byggemåte. Trapp Oppsummering Dette var en godkjent løsning på oppføringstidspunktet. Trappen er en åpen tretrapp. Åpninger mellom trinn er over 10cm og utgjør en risiko for små barn og dyr. Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift. Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. Vannledninger Oppsummering Deler av vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder hvor det vil være økt risiko for lekkasjer. Stoppekran er plassert på vaskerom. Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom. Nerhåven 12, 7730 Beitstad 7 av 27 Varmesentral Oppsummering Forventet levetid på en varmepumpe er ca 12 - 15 år. Det finnes ingen dokumentasjon på service av anlegget. Det anbefales og utføre service på anlegget. For lengst mulig levetid er det viktig med jevnlig service og vedlikehold. Med service vil man kunne avdekke eventuelle problemer tidlig og gjøre nødvendige utbedringer før de eskalerer. Dersom service ikke gjøres ofte nok, er dette hovedårsak til havari på pumper da feil gassmengde ikke blir oppdaget før kompressor ryker. Ventilasjon Oppsummering Boligen har spaleventiler i vinduer som gir noe ventilering, men ikke tilfredstillende. Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Våtrom: Bad sokkeletasje Oppsummering av overflater Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende, men registreres svakt fall til sluk. Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg. Det registreres løse skjøter på veggtapet. Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold anbefales montert et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning i påvente av en oppgradering. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg til servant. Overflater på rommet har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer. Med bakgrunn i alder og slitasje står våtrommet foran en utbedring/utskiftning. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Oppsummering av sanitærutstyr Blandebatteri på servant mangler toppdeksel som viser varmt og kaldt vann. Eldre blandebatterier samt ett blandebatteri mangler toppdeksel. Oppgradering må påregnes. Oppsummering av ventilasjon Fikk ikke startet avtreksvifte på befaringsdagen. Avtreksvifte på rommet må kontrollernes nærmere. Våtrom: bad 1. etasje Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk Det er ikke synlig tettesjikt rundt rørføringer i vegg til vaskemaskin. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2021 Oppgradert bad i 1. etasje. Nytt sikringsskap. Utført el-kontroll. Oppgradert soverom i 1. etasje gulv, vegger og listverk. Oppgradert til rør i rør vannledninger for bad og kjøkken 1. etasje. Montert automatisk vannstopper i servantskap kjøkken. Rettet opp ujevnheter på balkong. Rettet opp ujevnheter på garasje. Malt utvendig overflater i perioden 2021 - 2023.

  Parkering
  I garasje og på gårdsplass

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,00))   65 792,- (Omkostninger totalt)   2 015 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Ved og elektrisk

  Energiklasse
  E

 • Kommunale avgifter
  13672

  Kommunale avgifter år
  2023

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/386/108: 20.09.1985 - Dokumentnr: 6935 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:386 Bnr:103
  01.01.2018 - Dokumentnr: 241804 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:386 Bnr:108
  01.01.2020 - Dokumentnr: 283277 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:386 Bnr:108


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 27.06.1986

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett via private stikkledninger

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,00))   65 792,- (Omkostninger totalt)   2 015 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  65792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Tomas Høin

Megler

Tomas Høin

48 14 58 22

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev