aktiv-eiendomsmegling
Fasade 01
Fasade 01

BEITSTAD Nordre Langvatnet 71

Fergeli/Nordre Langvatnet - Fritidseiendom i flotte fjellområder. Like ved Langvatnet. Enkel adkomst 10 min fra p-plass.

 • kr 420 000
 • BRA 46 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 420 000
 • Omkostningerkr 27 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 447 542
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1980
 • Soverom2
 • ArealP-rom 39 m²
 • Tomt1 072.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 420 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 420 000,00))   27 542,- (Omkostninger totalt)   447 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Nordre Langvatnet 71! Eiendommen ligger like ved start av Langvatnet, og du kommer til hytta på ca. 10 minutter etter klopplagt sti. Fint skiterreng på vinter. Flotte områder for bla. fiske og friluftsliv. Hytta bærer preg av noe etterslep på vedlikehold, med kan fint tas i bruk med en gang. Det er også mulighet for hurtig overtagelse for de som ønsker det. Hytta inneholder: Vindfang, 2 soverom, stue/kjøkken og 2 boder, derav 1 med utedo og vedlager.
Fasade 02

Nordre Langvatnet 71, Trøndelag

 • Tomt
  1072.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomta er naturtomt med noe fjell i dagen.

  Beliggenhet
  Hytta ligger like ved starten av Langvatnet, ikke så langt unna Fergeli. Det er et supert utgangspunkt for fiske og friluftsformål. Området grenser mot Verran, og det er raskt gjort å knytte seg til jaktområder der.

  Adkomst
  Beregn ca. 45 minutters kjøring fra f.eks. Steinkjer sentrum. Nyere avgiftsbelagt fjellveg opp til parkeringsplass. Fra parkering er det ca. 10 minutters gange etter klopplagt sti. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Hytta ligger i et godt etablert hyttefelt, dog uten nevneverdig innsyn fra andre eiendommer.

  Byggemåte
  Fritidsbolig oppført i en etasje. Bygningen har åpen fundamentering på pilarer. Veggkonstruksjonen er oppført i bindingsverk, og er utvendig kledd med stående panel. Taket er et saltak tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer med kobla-glass.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Yttertak skiftet av fagfolk i ca. 2010. Har observert mus i hytta.

  Innhold
  Vindfang, 2 soverom, stue/kjøkken, 2 boder, derav 1 med mulldo og vedlager.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Loft. - Renner og nedløp. - Takkonstruksjon. - Taktekking. - Ildsted/skorstein. - Kjøkken.   Forhold som har fått TG3: - Fundamentering. - Balkong/terrasser. - Vinduer og dører. - Yttervegger. - Takstige. - Etasjeskille. - Kjøkken. - Elektrisk opplegg.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Det medfølger koketopp med 2 gassbluss, disse er integrert med en enkel gasskomfyr.

  TV/Internett/bredbånd
  Tv signal må tas fra parabol om dette ønskes.

  Parkering
  Felles avgiftsbelagt parkeringsplass for hyttefeltet. Det kan kjøpes enkelttur eller årskort. Parkeringsbevis må legges synlig i frontruta.

  Forsikringsselskap
  Gjensidige

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Vedrørende rapport fra feiervesen v/brannvesen Midt IKS: Selger har revet panel da pipa var innkledd på soverom. Hun har også gitt muntlig tilbakemelding på at skorsteinen nå har tilstrekkelig avstand til brennbart matriale. Det anmerkes at det Ikke er montert godkjent sotluke. Pulverapparat er utgått på dato, samt at gasslanger og regulator skal byttes.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  420 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 420 000,00))   27 542,- (Omkostninger totalt)   447 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Det er oppvarming med vedfyring. Det står montert en Jøtul P4 på stua.

  Energiklasse
  F

 • Kommunale avgifter
  2917

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Dette er avgifter for renovasjon og eiendomsskatt. Feiing faktureres direkte fra Brannvesen Midt IKS, og utgjør kr 535,- inkl.mva.

  Formuesverdi primær
  127736

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Vegavgift. Forsikring. Drift og vedlikehold av bygningsmasse. Kostand for tv-abonnement.

  Velforening
  Det vites ikke om pliktig medlemskap i hytteeierforening. Kjøper forplikter seg til å ta del i denne, samt å betale et evt. gebyr for medlemskap.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/725/326: 12.03.2009 - Dokumentnr: 178447 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:725 Bnr:2
  01.01.2018 - Dokumentnr: 87319 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1724 Gnr:25 Bnr:326
  01.01.2020 - Dokumentnr: 723194 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5039 Gnr:25 Bnr:326


  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Det anmerkes at dette ikke er noe uvanlig på eldre fritidseiendommer.

  Vei, vann og avløp
  Privat avgiftsbelagt veg som gjelder hovedvegen her kan man kjøpe pr. tur. eller sesongkort. Det er et privat veglag fra hovedvegen og inn til p-plassen for Langvatnet. Denne kostet for seg kr 1.200,- inneværende år. Denne kostnaden kan variere. Vann må hentes i bekk, evt. medbringes. Toalettløsning av typen mulldo.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger regulert inn under Disposisjonsplan for Færgeli. Reguleringsplan og vedtekter kan i sin helhet sees hos megler. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  420 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 420 000,00))   27 542,- (Omkostninger totalt)   447 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  27542

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris stor kr 49 900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4 000,- oppgjørshonorar kr 4 750,- og visninger kr 2 500,- på hverdag og kr 5 000,- på helg. Markedspakke kr 12 900,- + dokumenterte utlegg til det offentlige og kommune. Alle beløp er inkl. mva. 

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev