aktiv-eiendomsmegling
Flott opparbeidet hageanlegg
Flott opparbeidet hageanlegg

BEITSTAD Skolmarka 2

Beitstad - Vesentlig oppgradert enebolig. 2 bad. 3 soverom. Garasje. 5,7 mål eiendomstomt. Nært skole, butikk&barnehage

 • kr 2 990 000
 • BRA 254 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 2 990 000
 • Omkostningerkr 76 092
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 066 092
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1954
 • Soverom3
 • ArealP-rom 168 m²
 • Tomt5 790.5 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   76 092,- (Omkostninger totalt)   3 066 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie vedlegg: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

Meld deg på visning!

Påmelding
Annet
Velkommen til Skolmarka 2. En flott eiendom som i de senere år så å si har blitt totalrenovert. Det nevnes bla: Drenering, yttertak, bordkledning, etterisolering, vinduer, elektrisk, røropplegg m.m. Meget romslig eiendomstomt som er pent opparbeidet og beplantet med plen, busker og trær. Fine utplasser rundt huset med blant annet vinterhage og terrasser. Fra eiendommen er det kort veg til Nordfjellet, der finner man flotte områder for jakt, fiske og friluftsliv. På vinter kjøres det også opp skispor. Velkommen på visning!
Spisestue

Skolmarka 2, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 59 kvm Kjeller
  1. etasje: 117 kvm
  2. etasje: 58 kvm
  2. etasje: 20 kvm Loft
  Primærrom
  1. etasje: 90 kvm
  2. etasje: 58 kvm
  3. etasje: 20 kvm Loft  Tomt
  5790.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.5 790kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et etablert boligfelt rett utenfor Beitstad sentrum. Utsikt mot sentrum og landbruksareal. Det er gang/sykkelavstand til skole, barnehage og nærbutikk. Kort veg opp til Nordfjellet.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med metallplater. Etasjeskille er trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. For mer informasjon se vedlagte tilstandsrapport avholdt 14.07.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Sammendrag selgers egenerklæring
  - Totalrenovering av begge bad, utført ved egeninnsats. - Nytt røropplegg lagt inn i huset - Drenering rundt grunnmur ble utført i 2009 - Opplektet og byttet yttertak/renner/blikk og beslag i 2009 - Stort sett alt av elektrisk er byttet

  Innhold
  Kjeller: Boder 1.Etasje: 2 ganger, soverom, toalettrom, bad, stue, kjøkken, vinterhage/inngangsparti og matkott. 2.Etasje: Gang, 2 soverom og bad. Loft: Loftstue

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Drenering Oppsummering: Drenering opplyses å være skiftet i 2010. Det ble etablert grunnmursplast i 2010. Det registreres salt/kalkutslag på innvendig grunnmursflater. Det er foretatt kontroll med fuktindikator mot tilgjengelige murflater/ gulv på grunn. Undersøkelsen viser indikasjoner på fukt i kjellergulv og nedre del av grunnmur. Det antas at dette skyldes kappilærsug fra grunnen da det ikke var vanlig med fuktsperre på grunnen på byggetidspunktet. Terreng rundt boligen er flatt. Det er risiko for vannansamlinger inn mot bygningen med påfølgende økt belastning på dreneringen. Det anbefales tiltak for å lede overflatevann bort fra bygningen. - Krypkjeller Oppsummering: Det er få lufteventiler i krypkjelleren. Målingen viser et fuktinnhold opp i mot faren for en skadeutvikling i form av sopp-/råteskader. Det ble målt 17,1 vektprosent fukt i trevirket i krypkjelleren. Fukt oppgis i vektprosent i treverk eller relativ fuktighet (RF) i kryprommet. Hvor mye fukt tåler en kjeller/materialene? Tørt: Fuktinnhold under 12% eller under 60 % RF Akseptabelt fuktinnhold: 12-15 vektprosent i treverk eller 60-75 % RF (Relativ fuktighet) i luften. Fare for rust i armering Fuktig: 16-19 vektprosent - 75-85 % RF, Fare for mugg, stripet borebille Meget fuktig: 20-27vektprosent - 85-100 % RF, Fare for råte, mugg, stripet borebille, råtebille Vått: Over 27 vektprosent -100 % RF, Fare for all sopp og skadedyr, kondensering. Det anbefales å etablere bedre lufting av krypkjelleren. - Rom under terreng Oppsummering: Det registreres mineralutslag (salt/kalkutsalg) i overflater som er et symptom på fuktvandring gjennom grunnmur. Ved bruk av fuktindikator mot fritt eksponerte murflater indikeres fukt. Bedre ventilering bør etableres. Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt. - Balkong, terrasse, platting: Platting ved inngangsparti. Oppsummering: Plattingen ble etablert i 2015 - opplyst av eier. Det registreres skjevheter i konstruksjonen, noe som antas å skyldes noe ujevnt grunnarbeid. Utbedring av ovennevnte forhold kan påregnes. - Balkong, terrasse, platting: Terrasse mot hage. Oppsummering: Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk. Rekkverket blir målt til ca 95 cm. og er lavere enn forskriftskravet på 100 cm. For å lukke avviket må høyden på rekkverket heves til dagens krav på 100 cm. - Loft (konstruksjonsoppbygging) Oppsummering: Loftet er innredet og oppbygd med hanebjelker og knekott. Loftet er innredet i 2015 - opplyst av eier. Det registreres spor etter mus. Tiltenkt luftespalte ved raft er redusert. Dampsperre er ikke tilfredstillende tettet rundt pipe. Adkomst for inspeksjon av kald del av loft/takkonstruksjon må etableres. Lufting/ventilering bør forbedres. Plast/diffusjonssperre i etasjeskille må etableres og luftingen på loftet forbedres. - Renner og nedløp Oppsummering: Takrenner er skiftet i 2010. Det registreres nedbøy/skjevheter i takrenner. Det var oppholdsvær på befaringen, så eventuelle lekkasjer vil ikke være oppdaget. En utbedring av nedbøyd takrenner anbefales. - Etasjeskille og gulv på grunn Oppsummering: Kjellergulv er støpte. Etasjeskillere er trebjelkelag. Kjeller er en grovkjeller der gulv ikke er finavrettet, og har derfor noen skjevheter. Det registreres skjevhet på stort soverom i 2. etasje, hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 13 mm. Det registreres skjevhet på loftstue, hvor forskjellen fra høyeste til laveste punkt er målt til 25 mm. Det registreres stedvis knirk. Skjevheter i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig underdimensjonering/ ujevn dimensjonering av materialer. Det registreres knirk i gulv. Knirk i gulv er ikke uvanlig for eldre boliger, og skyldes erfaringsmessig at innfestingen av undergulv gir bevegelse i konstruksjonen. Oppretting og eventuell avstiving av gulv anbefales før eventuell parkett legges. - Ildsted/Skorstein Oppsummering: Pipa er innkledd på en side på soverom i 2. etasje. Det er montert en plate utenpå pipen da ildstedet ikke ble brukt. Platen er enkel å demontere. Det var ikke reist noen stige slik at pipa over tak er kun inspisert fra bakken. Pga manglende stige er det ikke mulig å kontrollere høyden på pipa over tak. Med bakgrunn i påviste avvik og for en vurdering av eventuelle tiltak anbefales en ytterligere kontroll av pipa/ildsteder utført av brann- og feiervesen. - Toalettrom Oppsummering: Rommet har etablert naturlig ventilering. Det er ikke etablert tilluft. Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av lekkasje fra innebygd sisterne. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk og tilluft for optimal ventilering. Det anbefales å etablere drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne. - Trapp: Fra 1. til 2. etasje. Oppsummering: Trappen mangler håndløper langs veggen som er et krav iht dagens forskrift. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Trapp: Til loft Oppsummering: Det er montert en spilevegg i hele trappene lengde. Trappen er en åpen tretrapp. Åpninger mellom trinn er over 10cm og utgjør en risiko for små barn og dyr. Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. - Avløpsrør Oppsummering: Innvendige avløpsrør er skiftet i forbindelse med oppgraderinger av 2 bad, wc og kjøkken. Kloakklufting går ut på yttervegg. Stakeluke påvist i kjeller. Det registreres sen avrenning i servant på bad i første etasje. Det registreres løs kran på vask på toalettrom. Nevnte forhold anbefales utbedret. - Vannledninger Oppsummering: Vannrør er skiftet i forbindelse med oppgradering av bad og kjøkken. Kun noen meter rør ifm inntaket til boligen, i kjelleren, er av eldre årgang. Den delen av anlegget har nådd en alder der risiko for skade er tilstede. Det er ikke etablert fordelerskap. Rørfordeling er synlig i kjeller. Det er ikke kontrollert avrenning til avløp eller sluk og skader vil oppstå ved lekkasjer fra rørfordeling. Deler av rørstrekk i kjeller er uisolerte og utsatt for frost. Vannrør anbefales isolerert i kalde rom for å unngå frost og kondens. - Varmtvannsbereder Oppsummering: Bereder er plassert i rom uten sluk. Det er ikke etablert rør fra trykkventilen på berederen til avløp. Lekkasjesikring av bereder anbefales etablert. - Våtrom: 1. etasje Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Pga flislim er det ikke mulig å kontrollere om det er klemring eller bruk av membran. Rørføringer gjennom vegg under vask har ikke synlig membran / mansjetter. Det er benyttet laminatgulv på deler av gulvet. Lokal utbedring rundt rørføringer anbefales for bedre sikkerhet. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Oppsummering av sanitærutstyr: Det er antydning til fuktskader pga vannsøl, på baderoms innredningen. Fuktskade i servantskap bør utbedres. Det bør vurderes å etablere en Watherguard i tilknytning til innebygget sisterne uten drensåpning. - Våtrom: 2. etasje. Oppsummering av membran, tettesjikt og sluk: Rørgjennomføringer er kun tettet med fugemasse / silikon. Det er benyttet uegnede materialer i våtsonen som ikke vil tåle belastningen av fritt vann (laminatgulv). Baderomsplater er montert på påstøp av gulv, og går dermed lavere enn laminatgulvet som er montert etterpå. Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Det anbefales å fortsatt bruke et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Oppsummering av sanitærutstyr: Det er ikke etablert noen drensåpning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget sisterne, og det er ikke framlagt noen dokumentasjon på annen godkjent løsning. Det bør vurderes å etablere en Watherguard i tilknytning til innebygget sisterne uten drensåpning. Oppsummering av ventilasjon: Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Det anbefales å etablere mekanisk avtrekk. Forhold som har fått TG3: - Trapp: Kjellertrapp Oppsummering_ Det er ikke etablert rekkverk i trappen. Det er ikke etablert håndløper i trappen. Åpning mellom trinn er større enn 10 cm. Etablering av rekkverk anbefales for bedre sikkerhet. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. En redusering av åpning mellom trinn anbefales. Utbedringskostnader: Under 10 000 - Ventilasjon Oppsummering: Ingen ventilering utover åpning av vindu. Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. Utbedringskostnader: Under 10 000 - Våtrom: 1. etasje Oppsummering av overflater: Rommet er oppgradert i 2011. Det er manglende fall på gulv og ingen synlige tettesjikt ved døråpning. Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg. Det registreres "bom" i gulvflis (mangelfull heft mot underlag). Det bemerkes at deler av gulvet er laminatgulv som ikke tåler belastning av fritt vann. Sikring av lekkasjevann anbefales etablert. Utbedringskostnader overflater: 10 000 - 50 000 - Våtrom: 2. etasje. Oppsummering av overflater: Rommet er oppgradert i 2015. Det er ikke fall til sluk. MDF panel tåler vanndamp dårlig. Det er brukt laminatgulv på overflaten, og det tåler ikke belastning av fritt vann. Det er manglende fall på gulv og ingen synlige tettesjikt ved døråpning. Det er gjennomføring av avtrekkskanal gjennom yttervegg. Det anbefales å bytte ut plate med hull for ventil, der ventil ikke er montert. Det anbefales å fortsatt benytte et dusjkabinett for å unngå ytterligere fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger. Det anbefales å bytte ut laminatgulvet med et produkt som tåler belastningen av fritt vann. Det anbefales å etablere en vanntett oppbrett ved dør for vannsikkerhet. Utbedringskostnader overflater: 50 000 - 150 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2010 Ny drenering og grunnmursplast rundt hele huset. Utført av Kjell Morten Finstad - opplyst av eier. Alle vinduer, taktekking, renner, nedløp og beslag skiftet. Egeninnsats. 2011- 2013 Etterisolering inn- og utvendig, ny bordkledning. Egeninnsats. Bad i 1. etasje og toalettrom renovert. Bytte av vann og avløp tilknyttet badet. Egeninnsats med hjelp av fagutdannet bekjent. 2013 Renovering av verranda på framside og innglassing/etablering av vinterhage. 2015 Renovering av bad 2. etasje. Bytte av vann og avløp ifm badet. Egeninnsats. kjøkkeninnredning. Bytte av vann og avløp ifm kjøkkenet. Egeninnsats. Innredet loftet. 2017 Nytt el-anlegg. Lynvingen og NTE v/Espen Saugestad. Installerte vannbåren varme på stue, kjøkken og gang. Utført av Hermann Weie vvs.

  Parkering
  Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. 

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   76 092,- (Omkostninger totalt)   3 066 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie vedlegg: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring.

  Energiklasse
  G

 • Kommunale avgifter
  15846

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Vannavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Veldemelen vasslag.

  Formuesverdi primær
  837473

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  3014901

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1855

  Vannavgift år
  2022

  Info vannavgift
  Årlig fastavgift er kr. 800,- eks mva og vann pr. m3 er kr. 9,- eks mva.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/387/59: 25.02.1964 - Dokumentnr: 608 - Jordskifte Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.03.1969 - Dokumentnr: 1098 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  15.12.1995 - Dokumentnr: 7088 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  03.01.1955 - Dokumentnr: 8 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:387 Bnr:7
  03.06.1977 - Dokumentnr: 3797 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5006 Gnr:387 Bnr:92
  01.01.2018 - Dokumentnr: 111025 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:387 Bnr:59
  01.01.2020 - Dokumentnr: 494274 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:387 Bnr:59
  14.06.1999 - Dokumentnr: 2499 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:387 Bnr:10


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest for tilbygg datert 03.03.1976. Det er ikke utstedt ferdigattest for selve oppføringen av boligen.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet avløp. Privat vei fra offentlig vei med tinglyst veirett. Det er spleiselag mellom oppsittere på vedlikehold av privat gårdsvei. Privat vann.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldende plan med bestemmelser er Kommunedelplan Veldemelen.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 990 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,00))   76 092,- (Omkostninger totalt)   3 066 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie vedlegg: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

  Omk. kjøper beløp
  76092

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev