aktiv-eiendomsmegling
01Fasade

Lyngdal Gamle Kirkevei 10

Bergsaker - Stort næringsbygg med utviklingsmuligheter for bolig!

 • 10 000 000
 • BRA 717 m²
 • PRISANTYDNING10 000 000
 • OMKOSTNINGER251 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER10 251 342
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 968
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 646 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 10 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  250 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 000 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  251 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  10 251 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har for salg en meget spennende utviklingseiendom på Bergsaker. Her er det meget sentralt, solrikt og kort gangavstand til Alleen Sentrum.
Eiendommen har stort potensialet innenfor boligutvikling.
Eiendommen kan leies ut fra dag en som kontorlokale etc.

Eiendommen er på det gamle Teletomta/Telenorhuset og består i dag av ett næringsbygg innredet til kontorlokaler.

Eiendommen ligger i området sonet som nåværende boligbebyggelse og FUR1 i gjeldende kommuneplan. Dvs det er mulig å utvikle eiendommen med konsentrert småhusbebyggelse inntil BYA 70 %av tomtearealet. Dette inkluderer all bebyggelse og parkering på tomta.
Kommuneplanens krav til uteoppholdsareal og lekeareal gjelder.

Telenor leier en liten del av eiendommen i 1 etg. vedrørende fiber.

I senere år har bygget blitt renovert i henholdsvis 2006 og i 2014. Det ble bygget ett betydelig ventilasjonsanlegg. Det er brannvarslingsanlegg med direkte kobling til brannvesenet. Det er gulvvarme i hele 2 etg. Det ble skiftet nytt yttertak i 2016. Nytt elektrisk anlegg i hele bygget i 2014. Det er laget nøkkelsystem for hvert kontor til spiserom/inngangsdør. Det ble overflatebehandlet de fleste rom i bygget og fremstår i dag som ett moderne kontorlokalet som er klart til bruk.
Bygget ble i perioden 2012 til 2018 brukt til undervisning.

Det har tidligere vært forslag på 56 leiligheter på eiendommen.
Eiendommen må detaljreguleres.
Se vedlegg i salgsoppgaven

Gamle Kirkevei 10, Agder

 • Tarit ANS
 • Gnr. 166 Bnr. 66 og Gnr. 166 Bnr. 71 i Lyngdal kommune
 • Næringsbygg med kontorlokaler.
 • Eiendommen går over to plan.
  1.etg. inneholder: Ganger, korridorer, lagerrom, bomberom, toaletter, garderober, dusj, bad, disp.rom/aktivitetsrom, tekniske rom, lager, tre garasjer med kjøreport.
  2 etg. inneholder: Vindfang/entrè, venterom, gang, tekniskrom/ventilasjon, toaletter, garderober, bøttekott, ni/ti kontorer, spiserom, disp.rom/sal.
 • Sentralt beliggende på Bergsaker i Lyngdal sentrum. Her er kort avstand til alt av sentrumsfasiliteter. Ligger langs RV43 og ca 3 km fra E-39 ved Handelsparken.
 • Enkel adkomst via Gamle Kirkevei. (Ta inn ved Felleskjøpet).
  Se skilting fra Aktiv eiendomsmegling.
 • Eiendommen er oppført i betong og mur.
 • Tomten går over to plan og har enkel adkomst. Det er asfaltert parkeringsplass samt ett innegjerdet grøntområdet.
 • Det er god plass til mange biler på eiendommen. Asfaltert stor parkeringsplass med plass til 21 biler.
 • Eiendommen ble bygget i 1968. Bygget har senere blitt renovert i 2006 og sist i 2014.
 • Totalt over to plan er det ett areal på bygningen på ca. 768 kvm. BTA.
  1 etg. har ca. 381 kvm.
  Kjeller har ca. 387 kvm.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt delvis. Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Elektrisk oppvarming, varmekabler i hele 2 etg.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen ligger i kommuneplanen avsatt til nåværende boligbebyggelse/ boligformål. Det er ikke reguleringsplan på eiendommen og kjøper må også detaljregulere eiendommen.
 • Offentlig vei, vann og kloakk.
  Jehovas Vitne har veirett på denne eiendommen.
 • Det er ingen ferdigattest på bygget.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Det er leieinntekter fra Telenor på ca. 4000 kr. pr. mnd. Vedrørende rom til Fiber. Det er ca. 104 kvm. BTA som Telenor leier. Denne leiekontrakten er uoppsigelig også for ny eier av bygget.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter avtale med megler.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Tarit ANS
Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev