aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling ved Anniken Waagø har gleden av å presentere denne eiendommen
Aktiv Eiendomsmegling ved Anniken Waagø har gleden av å presentere denne eiendommen

BINDALSEIDET Hallveien 98

Campingplass med bla fire campinghytter, plass til campingvogner/bobiler, reseptsjon/serveringslokale, mulig å leie og drive den også!

 • kr 890 000
 • BRA 320 m²
 • 6 soverom
 • Prisantydningkr 890 000
 • Omkostningerkr 40 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 930 892
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1956
 • Soverom6
 • ArealP-rom 320 m²
 • Tomt5 027.3 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  39 292 (Omkostninger totalt)

  929 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Hallveien 98 ligger i bygda Hall ved Bindalfjorden ikke langt fra FV 17 og Holm fergested i Bindal kommune helt sør i Nordland like ved Trøndelag og region Ytre Namdal. Eiendom på 5.027,3 med påstående bygning som «annen bygning for overnatting» med bygningsmasse på ca. 403 kvm, BTA og ca. 380 kvm BRA. Bygningsmasse på eiendommen ble opprinnelig etablert i 1956, da som en skolebygning i to plan. Det er foretatt bruksendring, og det har vært drevet reiselivs- og overnattingsvirksomhet i lokalene noen år.

Hallveien 98, Nordland

 • Tomt
  5027.3m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på ca. 5027 kvm i hht målebrevt fra Bindal kommune. Opparbeidet med parkeringsplass og plen. Det er en leikeplass med diverse lekeapparat i området utenfor bygningene. Det står også plassert fire hytter med innlagt sommervann på nedre del av plenen. Eiendommen ligger i flatt lende opparbeidet sentral gårdplass og vesentlige deler opparbeidet. Eventuell forurensning i grunn er selger uvedkommende. Kjøpers risiko og ansvar.

  Beliggenhet
  Nord-vestrand er en grunnkrets i Bindal kommune i Nordland. Bygda har daglig navnet Hall og ligger nært fergested Holm med fergesamband til nabokommune Sømna og ved utløpet av Bindalsfjorden. Hallveien 98 ligger noe fra selve Bindalsfjorden, ca. 400 meter fra Longstanda og Solstadvika ved fjorden. Eiendommen ligger videre ca. 900 m fra Fv 17 og ca. 15 kilometer nord for tettstedet Bindalseiedet og ca 45 km fra kommunesenteret Terråk. Området har ikke en konsentrert bebyggelse og betraktes som landlig men er relativt mye bebygd. Omliggende omkring som LNF.

  Adkomst
  Enkel adkomst 900 meter fra FV 17

  Bebyggelse
  Næringseiendom, Bindal kommune har gitt uttrykk for at det kan være mulig å bebo eiendommen, men dette blir kjøpers ansvar og risiko

  Barnehage/skole/fritid
  Barnehage og skolekrets tilhørende Bindalseidet

  Skolekrets
  Bindalseidet skole

  Offentlig kommunikasjon
  Buss

  Byggemåte
  Om bygningen(e) En oppdrinnelig del fra 1956 i to plan med plasstøpt betongkjeller på betongsåle, reisverk som bindingsverk etter normal byggeskikk for byggeåret, etasjeskiller av trematerialer og saltak som konstruksjonstak tekket med plater av asbestsement type Eternitt - skiferetterligning med rektangulære plater (30x60cm). Servicebygg som tilbygg til opprinnelig bygg senere innredetfra bod/skur til servicebygg, reisverk som bindingsverk etter normal byggeskikk for byggeåret og saltak som konstruksjonstak tekket med plater av asbestsement type Eternitt - skiferetterligning med rektangulære plater (30x60cm). Mellombygg og bygg med kjøkken/alrom m.m. som tilbygg fra 1987. Plasstøpt ringmur av betong reisverk som bindingsverk etter normal byggeskikk for byggeåret og saltak som sperretak tekket med papp (mellombygg) og øvrig med pappshinger. Skulte deler av konstruksjon forutsettes å være iht. byggeårets krav. Det er ikke foretatt inspeksjon av kvister og krypkjeller, da det mangelet nødvendig tilrettelegging. Naturlig ventilasjon i hele bygningsmassen. Ingen sprinklet del for overnatting El. anlegg og brannvarsling fra byggeår. Noe utbedringer foretatt. Brannslukningsanlegg ikke kontrollert siste 2 år. For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte verditakst utført av takstmann Eirik Hansen,

  Innhold
  Bygningene består av; Hovedbygning Primære rom: 1.etasje: kjøkken, alrom/møterom, servicerom, utleierom Sekundære rom: U.etasje: gang, div bodrom, garderobe, dusjrom 1.etasje: utvendig bod, gang, teknisk rom, bod/kjølerom Servicebygg (45 kvm) utvendig bod, servicerom De fire utleiehyttene er på 16 kvm og består av et primærrom.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  Mellombygg og bygg med kjøkken/alrom m.m. som tilbygg fra 1987.

  TV/Internett/bredbånd
  Det er lagt fiber til eiendommen

  Parkering
  På egen gårdsplass. Grus og asfalt på opparbeidet områder. Asfaltdekket er en del krakelert (oppsprukket). Lading av El-bil/Hybrid bil: Megler har undersøkt om det er tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider, og det er det pr i dag ikke. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke. Kjøpers risiko og ansvar.

  Forsikringsselskap
  Eika

  Radonmåling
  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Krav om at radon skal være målt trår i kraft fra og med 01.01.2014. Målt årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Vi gjør oppmerksom på at bygningsmassen utover våningshuset (dvs servicebygning/utleiehyttene mm) overtas i den stand de befinner seg ved visning. Det kan her være bygningsmessige feil og mangler som følge av slitasje og bruk som er naturlig i forhold til driftsform som har vært. Driftsregnskap kan fås hos megler ved forespørsel. Utleveres bare til konkret intersserte. Observerte skader/feil som bør utbedres. 1) Tidligere uhelig løsning som nylig er utbedret, hvor takvann ved opprinnelig bygning ikke har vært ledet bort men lekket mot kjellermur og drenert til grunnen. Videre har overflatebehandling av mur vært begrenset. Dette har medført noe inntrenging av fukt gjennom mur i kjellerplan slik dusjvegger (utlektet og platekledd) i kjellerplan er fuktskadet. 2) Ved opprinnelig dels vestside har ikke terrenget fall fra bygningen slik at kjellermur utsettes for for stor fuktpåkjenning. Det anbefales generelt å planere terreng med fall som 1:50 fra bygningen. Noe kapilært inntrukket fukt vil det alltid være i betongkjellere fra denne byggeperioden og begrensing av fukt mot bygningskroppen er således særlig nødvendig. 3) Overflatebehandling av treverk og mur er for svak, i sær på utsatte steder, og underliggende konstruksjonmaterialer forringes nå raskere enn for bygningsdeles normale levetid. 4) Ved vinduer i bygg med kjøkken/alrom m.m. som tilbygg fra 1987 - mot nord, og i karnapp mot sør - må det forventes svekkelser/skader i utveksling for vindusrammene. 5) Det anføres at taktekking i all hovedsak har endt normal levetid. Eternitttaket har betydelig med mosegroing. Ved tråkk på dette taket må det nå forventes skade. Ved evt. behov for noen nye plater forespør Firmaet Cembrit AS (tidl. Norsal AS) som importerer produkter i asbestfri fibersement. 6) I opprinnelig bygg 2 stk. teglsteinspipe med helsteinsvange og med luftekanaler. Begge pipeløp er inspisert fra sortluke (fra bunnen og ikke kompl. insp.) og ingen problemer kunne påvises her. Imidlertid har begge pipens føring over tak krakelert og tap av murpuss. Toppsonen er også teglsteinpipenes "svake punkt" og dette anbefales utbedret.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  39 292 (Omkostninger totalt)

  929 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Elektriske panelovner.

  Energiklasse
  G

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  11480

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter utgjør Kr. 11 480 pr. år Vannforbruk blir fakturert en gang årlig etter avlesning av vannmåler. Inkludert i de kommunale avgiftene er eiendomsskatten på kr 5040 pr år. Renovasjon kommer i tillegg og er på kr 11443,60 pr år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 3.300.

  Info formuesverdi
  Det er forespurt skatteetaten om ligningsverdi, men de har ingen verdi på dette

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1811/14/13: 15.04.1957 - Dokumentnr: 525 - Erklæring/avtale Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere
  28.01.1966 - Dokumentnr: 183 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere
  26.04.2002 - Dokumentnr: 1006 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver BINDAL KOMMUNE til å legge og vedlikeholde
  vannledninger over eiend. m.vilk.
  Gjelder denne registerenheten med flere
  22.08.1955 - Dokumentnr: 1121 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1811 Gnr:14 Bnr:1
  EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig. 

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til næringsformål. Regulering - i kommuneplanens arealdel ligger eiendommen innenfor båndlagt område etter kulturminneloven. Ifølge mail fra Bindal kommune gjaldt denne kun i 4 år, er sånn sett er eiendommen i dag fri fra denne. Interessenter med konkrete planer bes kontakte kommunen for mer info. Kjøpers risiko og ansvar. Privat avkjøring fra fylkesvei. Veien går over eiendom 1811/14/36. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  39 292 (Omkostninger totalt)

  929 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  40892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Kommunale opplysninger (Kr.5 716) Markedspakke (Kr.17 900) Visninger (Kr.3 000) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 990 000,-) (Kr.35 000) Tilretteleggingshonorar (Kr.15 000) Fotografering/video (utlegg) (Kr.4 000) Markedspakke utlegg, Helgeland blad (Kr.7 919) Tilstandsrapport (Kr.19 375) Prospekter/salgsoppgave UNI 130490 (Kr.1 953,75) Prospekter/salgsoppgave UNI 130333 (Kr.1 953,75) Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.585) Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr.250) Tinglyst erklæring (Kr.200) Utleggsgebyr (Kr.4 000) Selger dekker alle dokumenterte vedlegg

Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev