aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Hallveien 98, en trivelig campingplass beliggende ved Kystriksveien og ferjeleiet Holm

Bindalseidet Hallveien 98

Ta kontakt for visning. Overnattings- og serveringsvirksomhet med flere utleierom og 4 enkle utleiehytter

 • 990 000
 • BRA 320 m²
 • 6 soverom
 • PRISANTYDNING990 000
 • OMKOSTNINGER40 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 030 892
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 956
 • SOVEROM6
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT5 027 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  24 750,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  --------------------------------------------------------
  40 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 030 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Planløsning(BTA=359 kvm, BRA =320 kvm)
Gammel del fra 1956, (166 kvm) Mellom bygg (23 kvm) Servicebygg (45 kvm) Ny del fra 1987 (125 kvm)
Eiendommen har slik den fremsto ved befaringen 6 stk. rom med i alt 18 stk. senger samt 4 stk. hytter med i alt 10 stk. senger fordlet på 4 hytter.

Hver hytte er på 16 kvm.

Areal er ikke målt etter NS 3940 og samsvarer ikke nødvendigvis med kommunens arealoppgaver. BTA er ikke oppmålt. BTA er satt etter måling på tegning og beregnet etter faktisk stikkprøvemålinger med laser på stedet og etter web-måling.

Hallveien 98, Nordland

 • Hallveien 98 ligger i bygda Hall ved Bindalfjorden ikke langt fra FV 17 og Holm fergested i Bindal kommune helt sør i Nordland like ved Trøndelag og region Ytre Namdal. Takstobjektet er en eietet eiendom på 5.027,3 med påstående bygning som «annen bygning for overnatting» med bygningsmasse på ca. 403 kvm, BTA og ca. 380 kvm BRA. Bygningsmasse på eiendommen ble opprinnelig etablert i 1956, da som en skolebygning i to plan. Senere i 1987 ble det oppført tilbyggsdeler og skolens skur ble innredet. Bygningsmassen var i bruk til skoleformål frem til 1994. Det er foretatt bruksendring, og det har vært drevet reiselivs- og overnattingsvirksomhet i lokalene noen år. Nærområdet har en betydelig forekomst av fornminner og er i arealplanen avsatt til kulturminneformål. Kjøretidsavstand fra/til Brønnøysund er ca. 50 min., samt en 15 min. fergetur. Kjøretidsavstand fra/til Namsos er ca. 2 timer og 30 min.
 • Nord-vestrand er en grunnkrets i Bindal kommune i Nordland. Bygda har daglig navnet Hall og ligger nært fergested Holm med fergesamband til nabokommune Sømna og ved utløpet av Bindalsfjorden. Hallveien 98 ligger noe fra selve Bindalsfjorden, ca. 400 meter fra Longstanda og Solstadvika ved fjorden. Eiendommen ligger videre ca. 900 m fra Fv 17 og ca. 15 kilometer nord for tettstedet Bindalseiedet og ca 45 km fra kommunesenteret Terråk. Området har ikke en konsentrert bebyggelse og betraktes som landlig men er relativt mye bebygd. Omliggende omkring som LNF.
 • Næringseiendom
 • Enkel adkomst 900 meter fra FV 17
 • Om bygningen(e) En oppdrinnelig del fra 1956 i to plan med plasstøpt betongkjeller på betongsåle, reisverk som bindingsverk etter normal byggeskikk for byggeåret, etasjeskiller av trematerialer og saltak som konstruksjonstak tekket med plater av asbestsement type Eternitt - skiferetterligning med rektangulære plater (30x60cm). Servicebygg som tilbygg til opprinnelig bygg senere innredetfra bod/skur til servicebygg, reisverk som bindingsverk etter normal byggeskikk for byggeåret og saltak som konstruksjonstak tekket med plater av asbestsement type Eternitt - skiferetterligning med rektangulære plater (30x60cm). Mellombygg og bygg med kjøkken/alrom m.m. som tilbygg fra 1987. Plasstøpt ringmur av betong reisverk som bindingsverk etter normal byggeskikk for byggeåret og saltak som sperretak tekket med papp (mellombygg) og øvrig med pappshinger.

  • Skulte deler av konstruksjon forutsettes å være iht. byggeårets krav.
  Det er ikke foretatt inspeksjon av kvister og krypkjeller, da det mangelet nødvendig tilrettelegging.
  • Naturlig ventilasjon i hele bygningsmassen.
  • Ingen sprinklet del for overnatting
  • El. anlegg og brannvarsling fra byggeår. Noe utbedringer foretatt.
  • Brannslukningsanlegg ikke kontrollert siste 2 år.

  For eventuelle anmerkninger og øvrig bygningsteknisk beskrivelse (også av andre bygninger), se vedlagte verditakst utført av takstmann Eirik Hansen,
 • Bruksareal: 320 kvm, Bruttoareal: 359 kvm

  Hovedbygning
  Primære rom:
  1.etasje: kjøkken, alrom/møterom, servicerom, utleierom

  Sekundære rom:
  U.etasje: gang, div bodrom, garderobe, dusjrom
  1.etasje: utvendig bod, gang, teknisk rom, bod/kjølerom

  Servicebygg (45 kvm)
  utvendig bod, servicerom

  De fire utleiehyttene er på 16 kvm og består av et primærrom.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.

  Areal er ikke målt etter NS 3940 og samsvarer ikke nødvendigvis med kommunens arealoppgaver. BTA er ikke oppmålt. BTA er satt etter måling på tegning og beregnet etter faktisk stikkprøvemålinger med laser på stedet og etter web-måling.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 fravikes for dette salget.
 • Elektrisk oppvarming
 • Eiet tomt på ca. 5027 kvm i hht målebrevt fra Bindal kommune.

  Opparbeidet med parkeringsplass og plen. Det er en leikeplass med diverse lekeapparat i området utenfor bygningene. Det står også plassert fire hytter med innlagt sommervann på nedre del av plenen. Eiendommen ligger i flatt lende opparbeidet sentral gårdplass og vesentlige deler opparbeidet.

  Eventuell forurensning i grunn er selger uvedkommende. Kjøpers risiko og ansvar.
 • På egen gårdsplass.

  Grus og asfalt på opparbeidet områder. Asfaltdekket er en del krakelert (oppsprukket).

  Lading av El-bil/Hybrid bil: Megler har undersøkt om det er tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider, og det er det pr i dag ikke. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg eller installasjoner må kjøper selv undersøke. Kjøpers risiko og ansvar.
 • Offentlig vei, vann og kloakk. Vannforbruket blir faktureret en gang årlig etter forbruk, jmf tilbakemelding fra kommunen. Ifølge eier betaler de i 7000 pr år i renovasjonsgebyr.
 • Foreligger ikke - Ta kontakt med megler.
 • Kommunale avgifter utgjør Kr. 11 480 pr. år
  Vannforbruk blir fakturert en gang årlig etter avlesning av vannmåler. Inkludert i de kommunale avgiftene er eiendomsskatten på kr 5040 pr år. Renovasjon kommer i tillegg og er på kr 11443,60 pr år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 3.300.

  Renovasjon kommer i tillegg, og ifølge selger betaler de pr i dag kr ,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 3 terminer i året
 • Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, og kommunen opplyser at det verken finnes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for hovedbygningen, men det foreligger byggetillatelse og ferdigattest for de 4 utleiehyttene, red melding fra Bindal kommune. Ferdigattesten kan sees hos megler.
 • Ingen arealer er utleid pr i dag.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Nei
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.  Vi gjør oppmerksom på at bygningsmassen utover våningshuset (dvs servicebygning/utleiehyttene mm)
  overtas i den stand de befinner seg ved visning. Det kan her være bygningsmessige feil og mangler som
  følge av slitasje og bruk som er naturlig i forhold til driftsform som har vært.

  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Krav om at radon skal være målt trår i kraft fra og med 01.01.2014. Målt årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Driftsregnskap kan fås hos megler ved forespørsel. Utleveres bare til konkret intersserte.

  Observerte skader/feil som bør utbedres.
  1) Tidligere uhelig løsning som nylig er utbedret, hvor takvann ved opprinnelig bygning ikke har vært ledet bort men lekket mot kjellermur og drenert til grunnen. Videre har overflatebehandling av mur vært begrenset. Dette har medført noe inntrenging av fukt gjennom mur i kjellerplan slik dusjvegger (utlektet og platekledd) i kjellerplan er fuktskadet.

  2) Ved opprinnelig dels vestside har ikke terrenget fall fra bygningen slik at kjellermur utsettes for for stor fuktpåkjenning. Det anbefales generelt å planere terreng med fall som 1:50 fra bygningen. Noe kapilært inntrukket fukt vil det alltid være i betongkjellere fra denne byggeperioden og begrensing av fukt mot bygningskroppen er således særlig nødvendig.

  3) Overflatebehandling av treverk og mur er for svak, i sær på utsatte steder, og underliggende konstruksjonmaterialer forringes nå raskere enn for bygningsdeles normale levetid.

  4) Ved vinduer i bygg med kjøkken/alrom m.m. som tilbygg fra 1987 - mot nord, og i karnapp mot sør - må det forventes svekkelser/skader i utveksling for vindusrammene.

  5) Det anføres at taktekking i all hovedsak har endt normal levetid. Eternitttaket har betydelig med mosegroing. Ved tråkk på dette taket må det nå forventes skade. Ved evt. behov for noen nye plater forespør Firmaet Cembrit AS (tidl. Norsal AS) som importerer produkter i asbestfri fibersement.

  6) I opprinnelig bygg 2 stk. teglsteinspipe med helsteinsvange og med luftekanaler. Begge pipeløp er inspisert fra sortluke (fra bunnen og ikke kompl. insp.) og ingen problemer kunne påvises her. Imidlertid har begge pipens føring over tak krakelert og tap av murpuss. Toppsonen er også teglsteinpipenes "svake punkt" og dette anbefales utbedret.
 • Eiendommen overdras fri for heftelser med unntak av:
  1957/525-1/70 Erklæring/avtale
  15.04.1957
  Grensegangssak
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1966/183-1/70 Jordskifte
  28.01.1966
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2002/1006-1/70 Bestemmelse om vannledn.
  26.04.2002
  Rettighetshaver BINDAL KOMMUNE til å legge og vedlikeholde
  vannledninger over eiend. m.vilk.
  Gjelder denne registerenheten med flere.

  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Det gjøres oppmerksom på at kjøpers pantedokument vil få prioritet etter overnevnte tinglyste rettigheter/servitutter.
  Kjøper aksepterer å overta disse slik de fremgår av de tinglyste dokumenter.
 • Eiendommen er regulert til næringsformål. Regulering - i kommuneplanens arealdel ligger eiendommen innenfor båndlagt område etter kulturminneloven. Ifølge mail fra Bindal kommune gjaldt denne kun i 4 år, er sånn sett er eiendommen i dag fri fra denne. Interessenter med konkrete planer bes kontakte kommunen for mer info. Kjøpers risiko og ansvar. Privat avkjøring fra fylkesvei. Veien går over eiendom 1811/14/36. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.
 • Gnr. 14 Bnr. 13 i Bindal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med selger.
 • Selger kan ikke tegne eierskifteforsikring iht. gjeldende vilkår
 • Kan ikke tegnes på næringseiendom
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Lovanvendelse og kontraktsbetingelser
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trer i kraft 01.01.22. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, avhengig av når avtaleinngåelsen skjer, og om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

  Denne handelen omfatter næringseiendom og kjøper blir derfor å anse som profesjonell part i denne handelen og eiendommen selges som forevist, jf. siste avsnitt i denne teksten.

  Dersom avtale om salg (aksept bud) inngås før 01.01.2022 gjelder følgende:
  Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
  Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
  Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

  Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den 31.12.21, gjelder følgende ved salg til forbrukerkjøper*:
  For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningsakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.

  I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
  Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

  Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

  Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.

  Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

  Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

  Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.

  Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

  * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Dersom avtale om salg (aksept av bud) inngås etter den 31.12.21, og kjøper ikke er forbrukerkjøper:
  Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er".
  Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
  Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
  Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

  Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.

  I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Kommunale opplysninger (Kr.5 716)
  Markedspakke (Kr.17 900)
  Visninger (Kr.3 000)
  Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 990 000,-) (Kr.35 000)
  Tilretteleggingshonorar (Kr.15 000)
  Fotografering/video (utlegg) (Kr.4 000)
  Markedspakke utlegg, Helgeland blad (Kr.7 919)
  Tilstandsrapport (Kr.19 375)
  Prospekter/salgsoppgave UNI 130490 (Kr.1 953,75)
  Prospekter/salgsoppgave UNI 130333 (Kr.1 953,75)
  Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.585)
  Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr.250)
  Tinglyst erklæring (Kr.200)
  Utleggsgebyr (Kr.4 000)
  Selger dekker alle dokumenterte vedlegg
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Bjørg Heidi Hald
  Fredrik Angell Hald
Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev