aktiv-eiendomsmegling
Objpict_38560216403980_0

Birkelund boligfelt

 • 1 344 000
 • BRA 105 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING1 344 000
 • OMKOSTNINGER1 132
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 481 132
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMBorettslag
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM3
 • ANDEL FELLESGJELD3 136 000
 • FELLESKOST./MND10 390
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 344 000,- (Prisantydning)
  3 136 000,- (Andel av fellesgjeld)
  --------------------------------------------------------
  4 480 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  480,- (Tinglysingsgebyr BRL-skjøte)
  480,- (Tinglysingsgebyr obligasjon BRL)
  --------------------------------------------------------
  1 132,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 481 132,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Objpict_38560216403981_0

Birkelund boligfelt, Nordland

 • Birkelund boligfelt er et utbyggingsprosjekt som skal utbygges over flere trinn, og tomten vil utbygges videre etter godkjenninger fra kommunen.
  Første trinn består av 4 leiligheter i en firemanns bolig.

  Prosjektet består av en firemannsbolig med 2 leiligheter i 1 etasje og 2 leiligheter i 2. etasje.

  Boligene vil bli solgt som andelsleiligheter og tilknyttes OMTBBL.

  Utbygger er Evenes Boligutleie AS som eies av OMTBBL, BVS AS og Mesterbygg AS med lik andel.

  OMTBBL (Ofoten Midt Troms Boligbyggelag) er et av 41 boligbyggelag som en del av Norske boligbyggelag. Dette er en medlemsorganisasjon og forvalter 110 boligselskaper i regionen. De er miljøsertifisert og er opptatt av bærekraftige løsning i byggeprosjektet. De har flere byggeprosjekter i Narvik, Bardu og Evenes hvor de bygger leiligheter, firemannsboliger og enebolig i kjede.

  BVS AS er en håndtverkerbedrift som utfører håndtverker-, vaktmester og renholdstjenester. De har mange boligselskaper som sine kunder, i tillegg til at de bygger eneboliger, hytter og utfører rehabiliteringsoppdrag. Deres hovedkontor er i Narvik. De bygger boliger og er forhandler av Blå Bolig. De er miljøsertifisert og er opptatt av bærekraftige løsninger i byggeprosjektet.

  Mesterbygg AS er et entreprenørfirma innen bygg- og anleggsbransjen, Mesterbygg AS tilbyr å bygge boliger: hytter, eneboliger, garasjer, grunnmur og bygger trapper. Mesterbygg holder til i Bogen i Evenes kommune. De har bygget mange boliger i Evenes kommune og tar dessuten på seg vaktmesteroppdrag. De er opptatt av god kvalitet i sine tjenester.
 • Etter tre solgte boliger vil oppstart skje så snart som mulig etter at nødvendige tillatelser er gitt fra offentlige myndigheter. Estimert byggetid er ca 14 måneder etter byggestart.
 • Firemannsboligen oppføres sentralt på Liland med panoramautsikt i et barnevennlig område.

  Liland ligger i Evenes kommune ca 45 minutters kjøring i fra Narvik og 50 minutters kjøring i fra Harstad. Evenes flyplass ligger bare 11 km unna. Liland har flere fantastiske friluftsområder, skjærgård, badeplasser og brygge. På sensommeren arrangeres bryggetreffet og det populære ''Åpent nasjonalt mesterskap i Torskehaudryling''.

  Avstander: fra boligene til:
  - Barnehage 1,5 km
  - Skole 550 m
  - Fotballbane 1,3 km
  - Butikk 1,2 km
  - Evenes flyplass, 11 km
  - Liland Brygge 1,2 km
  - Evenes omsorgssenter 600 m

  Liland er fra gammelt av handelssenter i Ofoten, og var fram til kommunedelingen i 1884, også kommunesenter for Ofoten, som til da var én kommune. Stedet hadde tidlig private og offentlige servicefunksjoner som dampskipekspedisjon, lensmann, post og omfattende handel. Det var etablert flere jektebruk med tilhørende kaier og brygger. Liland havn har som eneste i Ofoten naturlig skjærgård som skjermer havneområdet, og er også isfri. Beliggenhet og klima gir en frodig vegetasjon som man ikke venter å
  finne så langt nord.
 • Adkomst via kommunal vei. Boligen som etableres ligger som første bolig på tomten som bebygges og ligger på oversiden av den kommunale veien.
  Det etableres innkjøring til garasje og en oppstillingsplass for ekstra bil. Veier og innkjøringer gruses.
 • Bygget prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter ( herunder tek 17 ) og NS 3420.

  Fast innredning.(1,7)
  Kjøkken: leilighetene leveres med kjøkkeninnredning med hvite overflater og laminat benkeplate, overskap leveres til høyde inntil 228 cm, med foring mellom skap og tak.( type JKE eller tilsvarende )

  Hvitevarer: Det er medtatt integrerte hvitevarer,

  Ventilator: Det leveres ventilator integrert i i overskap, samt komfyrvakt.

  Garderober: Det avsettes plass til garderobeskap i tråd med forskriftskrav.

  Bad: Badene leveres komplett med garnityr og utstyr. Det er klargjort for vaskemaskin og tørketrommel.

  Overflater (1,9)

  Himlinger : Leilighetene leveres med ferdig malte plater.
  Gulv: leilighetene leveres med 3stavs eik parkett med unntak av vindfang og bad som leveres med fliser.
  Vegger : innvendige overflater leveres ferdig malt, med unntak av bad som leveres med baderoms plater.
  Lister og foringer leveres ferdig malt fra fabrikk i farge hvit, synlige spikerhull vil forekomme ( Tilvalg listfritt ).

  Lys:(2,4)
  Det leveres belysning til leiligheter, balkonger , garasjer , teknisk rom og hovedinngang.

  Elanlegg (2,3).
  Elanlegget leveres ihht NEK 399, NEK 400, NEK 700 og NS 3931.
  Kursopplegget i leiligheter utføres iht NEK 400/2014.

  Elvarme (2,5)
  Det leveres gulvvarme på bad og vindfang
 • Bygget prosjekteres og utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter ( herunder tek 17 ) og NS 3420.

  Prosjektering utføres av totalentreprenør. Prosjekteringen kan medføre
  Mindre endringer til arealer og løsninger vist i prospektet, illustrasjoner, arkitekttegninger og denne leveransebeskrivelse, og gir ikke rett til prisavslag eller annen kompensasjon. Endelig plassering og størrelse av søyler vil også bli fastsatt i prosjekteringen. Lovpålagt uavhengig kontroll ivaretas.

  Grunn og fundamenter (1,1).
  Byggegrop sprenges ut, og det etableres bærelag og avrettet underlag for fundamenter. Det etableres fundamenter for råbygg og ikke bærende yttervegger.

  Bæresystemer (1,2)
  Råbygg utføres i betong og stål.

  Yttertak (1,6)
  Yttertak tekkes med asfalt, plast eller gummibaserte takbelegg, isolert iht TEK 17.
  Tak nedløp etableres innvendig for hoved tak.

  Innervegger (1,4)
  Bærende innervegger leveres med betongoverflate eller med malte plater.
  Øvrige innervegger leveres isolert og med malte plater.
  Dører i innervegger leveres i slett hvit utførelse og flat terskel.
  Boder leveres som uisolerte vegger med kledning.

  Yttervegger (1,3).
  Yttervegger utføres som plass og elementbygde bindingsverkkonstruksjoner, i kombinasjon med bærende yttervegger i betong. Yttervegger isoleres i tråd med Tek 17. betong elementer under terreng kondens isoleres. Utvendig kledning utføres i tre panel av type Møre Royal eller tilsvarende, i kombinasjon med betong og eventuelt fasadeplater. Innvendig overflate utføres i malte plater for bindingsverk og i betong for eventuelle bærende yttervegger.

  Dekker/ etg skille. (1,5)
  Leveres som prefabrikkerte hulldekker eller bjelkelag i tre

  Vinduer:
  Tre vinduer med aluminiums mantling og u-verdi i tråd med TEK 17.

  Dører: Hovedinngangsdøren leveres i tre med eventuelle glassfelt i tråd med fasadetegninger.
  Balkongdører utføres i tre med glass og utvendig alminiumsmantling.

  Trapper, rekkverk og balkonger.(1,8)
  Trapper utføres i tre.
  Balkonger, rekkverk og tremmegulv utføres i impregnert tre.

  Utendørs anlegg. (2.8)
  Utendørs vvs.
  Spillvann og overvann tilkobles offentlig nett.

  Utendørs el: det leveres utendørs belysning ihht forskrift.

  Avfallshåndtering. (3.0)
  Det etableres løsning for avfallshåndtering i samråd med gjeldende kommune
 • Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 12.01.2022. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • I garasje og en ekstra parkeringsplass til hver bolig.
 • Innvendig bod og sportsbod
 • 2.6 Tele og automatisering.
  Det fremføres trekkerør frem til teknisk rom / leiligheter for fremføring av TV og
  datasignaler.
 • 2.7 Luftbehandling.
  Leilighetene leveres med standard luftbehandlingsanlegg for boligventilasjon.
 • Se vedlagt prisoversikt for prosjektet
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene.
  Se også vedlagt budsjett for mer informasjon om hva fellesutgifter dekker. I de månedlige kostnadene er det både fellesutgifter til felles drift av bygget, samt renter og avdrag på andel av felles gjeld.
  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Andelskapital per andel er kr 10 000. Beløpet er startkapital for borettslaget og hver andelseier må innbetale dette beløp. Beløpet skal ikke utbetales til selger. Den samlede andelskapitalen utgjør borettslagets formelle egenkapital.
 • Forretningsfører: OMTBBL
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det vil være tillatt med dyrehold.
 • Hver bolig har en boenhet. Forøvrig vil vedtekter og lov om burettslag bestemme rettigheter for fremleie av sin borett. Ta kontakt med megler ved spørsmål.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av at borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader og andre krav som følger av borettslagsforholdet iht. burettslagsloven § 5-20. Pantet er begrenset oppad til 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).
  På hovedbruket som tomten skal utskilles fra er følgende heftelse tinglyst. Disse vil overføres til den utskilte tomten på lik linje som fremkommer her:

  1972/2422-3/75 Rettigheter iflg. skjøte
  04.09.1972
  rettighetshaver:Knr:1853 Gnr:19 Bnr:1
  Bestemmelse om gjerde for d.e.
  Bestemmelse om vann og kloakkledning og veg
  Overført fra: 1853-19/49
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1973/1530-2/75 Rettigheter iflg. skjøte
  23.05.1973
  rettighetshaver:Knr:1853 Gnr:19 Bnr:64
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Overført fra: 1853-19/49
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1989/2241-2/75 Rettigheter iflg. skjøte
  19.06.1989
  Bestemmelse om gjerde
  Overført fra: 1853-19/49
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2020/2407950-1/200 Bestemmelse om veg
  04.05.2020 21:00
  rettighetshaver:Knr:1853 Gnr:19 Bnr:220
  Overført fra: 1853-19/49
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2020/2407950-2/200 Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  04.05.2020 21:00
  rettighetshaver:Knr:1853 Gnr:19 Bnr:220
  Overført fra: 1853-19/49
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Det gjøres oppmerksom på at det vil også tinglyses panteheftelse tilknyttet fellesgjeld.
 • Området er regulert til boligformål.
  Detaljregulering Birkelund boligfelt AREALPLANID: 2020501 SAKSNUMMER EVENES KOMMUNE: 20/6310
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Det er ikke konsesjon på eiendommen.
  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten (med tillegg av ev. endrings-/tilleggsavtaler) med de samme rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 50.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med Eika. Ta kontakt dersom du ønsker å bli satt i kontakt med en rådgiver for finansiering.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • Jan Pettersen
  Kirstin Leiros
Sigve Wiik

Megler

Sigve Wiik

90 77 53 83

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev