aktiv-eiendomsmegling
Drone

Bjorbekk / Nidelvåsen - Utbyggingstomt med utbyggingspotensiale - Sentralt og solrikt

 • 1 800 000
 • PRISANTYDNING1 800 000
 • OMKOSTNINGER61 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 861 142
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 684 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 800 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  45 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 800 000,-))
  --------------------------------------------------------
  61 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 861 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Arnt B Andersensvei 15, Agder

 • Eiendommen har en sentral beliggenhet i veletablert boligområde på Bjorbekk med kort vei til bydelssenter med butikk, apotek, bakeri, frisør og legekontor. Her er også enkel kommunikasjon til Arendal med bussforbindelse, nærme E-18 og det er kort vei til skole og oppvekstsenter med idrettsanlegg på Lunderød m.m.


  "Bausplass" ligger like ved det nyere boligområde på Nidelvåsen og det er kort vei til Nidelva med badeplasser og båthavn samt et vidstrakt tur- og løypenett i Åsbieskogen.

  Eiendommen ligger sydøstvendt på en flat tomt med sol fra morgen til kveld.
 • Tomten er pr. idag ubebygget med unntak av rester av låve med låvebru og et eldre, enkelt uthus. Tomten er regulert og antatt kurant til utbyggingsformål i form av eneboliger, eneboliger i kjede eller 2-/4-mannsboliger.
 • Fra Arendal sentrum retning vestover mot Hisøy til Strømbrua. Deretter tar du til høyre (Rykeneveien) mot Asdal / Bjorbekk. Like før Eplehagen barnehage og før Kiwi, tar du inn til høyre (Bausplassveien). Hold venstre og fortsett Bausplassveien og hold venstre til Arnt B. Andersens vei og ta høyre. Følg veien ca. 50 m og eiendommen ligger inn på høyre hånd.
 • Eiet tomt. Utviklingstomt.
 • Ca. 1684 m2.
 • Offentlig vann og avløp ligger like ved tomten.
 • Ikke fastsatt.
 • Det betales kun eiendomsskatt for tomt. Satsen er ikke fastsatt da tomten nylig er fradelt.
 • Eiendomsskatt.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende bestemmelser er tinglyst i eiendommen og vil bestå etter salget:

  03.05.1866 900110 BESTEMMELSE OM VEG
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Med flere bestemmelser

  22.10.1866 900111 BESTEMMELSE OM VEG
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Rettighetshaver Fossum Jernverk.
  Med flere bestemmelser

  04.09.1871 900102 BESTEMMELSE OM VEG
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 54 / /
  Med flere bestemmelser

  06.02.1872 908675 UTSKIFTING


  13.05.1872 908676 BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver Ole Jensen og hustru Berthe M. Kristensen
  Bestemmelse om veg

  07.11.1874 900161 BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 76 / /

  04.11.1880 900161 BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Bestemmelse om veg

  06.09.1884 990072 BESTEMMELSE OM VEG
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 59 / /

  08.11.1887 900116 UTSKIFTING

  30.09.1891 900152 ERKLÆRING/AVTALE
  Delingsforretning.

  27.04.1905 900276 ERKLÆRING/AVTALE
  Ekspropriasjon vedr. elektrisk kraftledning.

  27.10.1906 903842 ERKLÆRING/AVTALE
  Ang. grunnavståelse til veianlegg Vrengen - Strømmen.

  05.03.1926 900252 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  Rettighetshaver Aust-Agder Kraftverk.

  28.07.1945 548 ERKLÆRING/AVTALE
  Vedr. privat avkjørsel fra fylkesveg nr. 385.

  11.02.1949 207 BESTEMMELSE OM VEG
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 161 / /
  Bestemmelse om vannrett

  18.01.1951 64
  BESTEMMELSE OM VEG
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 178 / /
  Bestemmelse om vannrett

  05.03.1952 517
  BESTEMMELSE OM VEG
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 187 / /
  Bestemmelse om båt/bryggeplass

  22.09.1952 2359
  BESTEMMELSE OM VEG
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 42 / 129 /
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Bestemmelse om vannrett

  08.09.1953 2295
  ERKLÆRING/AVTALE
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

  22.11.1954 3295
  BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 217 / /

  02.08.1955 2048
  BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 42 / 68 /
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 639 / /

  24.05.1956 1079
  BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 235 / /

  30.09.1958 2268
  SKJØNN
  ekspropriasjonsoverskjønn vedr Aust-Agder Kraftverk
  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

  04.09.1959 2400
  SKJØNN
  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

  09.02.1962 415
  ERKLÆRING/AVTALE
  Grensegangsforretning.
  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

  07.07.1971 3928
  SKJØNN
  Ekspropriasjonsoverskjønn sak 43/1970 B
  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

  03.10.1974 7366
  BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 405 / /

  08.08.1975 5591
  BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 441 / /

  02.06.1978 4236
  BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 65 / /

  20.01.1982 380
  BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 262 / /

  26.10.1982 7972
  ERKLÆRING/AVTALE
  Grensefastsettelse

  06.08.1984 6896
  BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 36 / /
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 76 / /
  Bestemmelse om veg

  01.11.2002 9280
  BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 303 / /

  01.11.2002 9280
  BEST. OM ADKOMSTRETT
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 303 / /

  18.08.2004 7039
  BEST. OM BÅT/BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 282 / /
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 429 / /

  06.06.2006 264151
  BESTEMMELSE OM BÅTPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 505 / /

  12.10.2006 487715
  ERKLÆRING/AVTALE
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 65 / /
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 76 / /
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 105 / /
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 643 / /

  Bruksrett til badebrygge.
  Rettet etter tgl. § 18, 10.01.2012 CR
  Med flere bestemmelser

  03.07.2007 535901
  BESTEMMELSE OM BÅTPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 542 / /

  03.07.2007 535901
  BEST. OM ADKOMSTRETT
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 542 / /

  23.05.2008 414837
  ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
  ORG.NR: 982974011
  Bestemmelse om adkomstrett
  Bestemmelse om bebyggelse
  Med flere bestemmelser

  18.02.2009 118593
  BESTEMMELSE OM BRYGGEPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 688 / /

  24.09.2009 710386
  ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
  ORG.NR: 982974011
  Med flere bestemmelser
  Bestemmelse om ryddebelte

  30.10.2009 823258
  ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
  ORG.NR: 982974011
  Bestemmelse om bebyggelse
  Med flere bestemmelser
  Bestemmelse om ryddebelte

  09.03.2010 177551
  BESTEMMELSE OM BÅTPLASS
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 182 / /
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 726 / /
  Med flere bestemmelser

  11.07.2011 544500
  BESTEMMELSE OM PARKERING
  Rettighetshaver: 0906 / 436 / 492 / /

  01.09.2011 695162
  ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  Rettighetehaver: AGDER ENERGI NETT AS
  ORG.NR: 982974011
  Bestemmelse om adkomstrett
  Bestemmelse om bebyggelse
  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
  Med flere bestemmelser

  01.09.2011 695162
  ELEKTRISKE KRAFTLINJER
  Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS
  ORG.NR: 982974011
  Bestemmelse om adkomstrett
  Bestemmelse om bebyggelse
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk

  Naboeiendommen (Gnr. 436, Bnr. 846) vil få tinglyst adkomstrett til sin eiendom på anvist plass. Dette vil bli tinglyst i forbindelse med overdragelsen.

  Kjøper bes sette seg nøye inn i eiendommens servitutter. Kontakt megler for kopi av disse.
 • Regulert boligområde. Plan for Nidelvåsen del II vedtatt i kraft 28.02.2008. Formål: Boligbebyggelse. Gnr. 436, Bnr. 42 (som denne eiendommen før fradelingen er en del av) er regulert til 2 - 4 boliger, inkl. eksisterende bygningsmasse. Hensynssone bebyggelsesplan i.h.t. gjeldende kommuneplan.

  I følge planavdelingen i kommunen er planområdet som eiendommen er en del av avsatt til inntil 7 - 12 enheter innenfor planområdet. I.h.t. reguleringsplanen vil det kreves detaljregulering / bebyggelsesplan.

  Eiendommen er registrert i SEFRAK (nasjonalt bygningsvernregister) og kan være bevaringsverdig. Sefrak registeret er et landsomfattende bygningsvernregister over eldre bygninger. Registreringen fungerer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygninger.
 • Gnr. 436 Bnr. 847 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ånund Vhile
Leif Christian Garcia de Presno

Megler

Leif Christian Garcia de Presno

47 20 12 74

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev