aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Sagveien 40!

Bjorbekk Sagveien 40

Enebolig med integrert garasje og 2 frittliggende uthus/boder. Pent opparbeidet og solrik tomt.

 • 2 900 000
 • BRA 132 m²
 • 3 soverom
 • PRISANTYDNING2 900 000
 • OMKOSTNINGER88 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 988 642
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 885
 • SOVEROM3
 • AREALP-rom 107 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT988 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • ENERGIMERKINGG
 • 2 900 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  72 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 900 000,-))
  --------------------------------------------------------
  88 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 988 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Underetasje: Garasje, kjellerrom. Krypkjeller.
1.Etasje: Entre, bad/wc/vaskerom, bod (tidl. bad), gang, kjøkken, stue. Utvendig bod.
2.Etasje: Gang, 3 soverom, kott.
2 Frittliggende uthus.
Stuen

Sagveien 40, Agder

 • Frittliggende enebolig opprinnelig oppført ca.1885. Sidebygg og ark tilbygd på 1970 tallet.
  Gulv - i hovedsak med vinylbelegg. Murgulv i garasje og i kjellerrom.
  Vegger - Panel og malte flater av panel og tapet. Beverpanel i stuen. Våtromsplater på bad, respatex på tidligere bad. Murvegger i garasje og kjeller.
  Himling - Panel, malt panel / plater og ruteplater (takess)
  Innredninger og installasjoner:
  Underetasje:
  Garasje: Vippeport.
  Kjellerrom: Potetbinge.
  1.Etasje:
  Entre: Åpent mot gang.
  Bad/wc/vaskerom: Hvit baderomsinnredning, dusjnisje, klosett, bereder, utslagsvask av plast, opplegg for vaskemaskin.
  Bod (tidligere bad): Vann og avløp er frakoblet.
  Gang: Åpent mot entreen, kott under trapp med luke til krypkjeller, trapp til 2.etasje.
  Kjøkken: Kjøkkeninnredning med hvite laminerte fronter, ventilator. Panelovn.
  Stue: Vedovn, panelovn. Vegger etterisolert ifbm. oppussing.
  Utvendig bod: Matbod med egen inngang, ligger over garasjen.
  2.Etasje:
  Gang: Malt trapp med vinylbelegg opp fra 1.etasje. Inspeksjonsluke til loft.
  3 soverom: 2 av rommene har gjennomgang. Luke til kott under skråtak fra ett av rommene.
  Kott: El-tavle med 3 kurser. El-anlegget må oppgraderes.
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Uthus 1:
  Består av 3 rom - vedbod, bod og verksted.
  Uthus 2:
  Består av 3 rom - bod og 2 innredede rom med tregulv og panelte vegger.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.
  Forhold som har fått TG3: Ingen
  Forhold som har fått TG2:
  Mur, terreng, stikkledninger og tanker:
  Terrengforhold
  Vann og Avløp (stikkledninger, offentlig eller privat)
  Grunnmur og fundamenter:
  Grunnmur
  Drenering:
  Drenering og fuktsikring
  Yttervegg:
  Konstruksjon
  Kledning
  Vinduer og ytterdører:
  Vinduer og ytterdører
  Takkonstruksjon:
  Takkonstruksjon
  Yttertak:
  Tekking (undertak, lekter og yttertekking)
  Rom under terreng (kjeller, underetasje, sokkeletasje):
  Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger)
  Krypkjeller:
  Innvendig inspeksjon er mulig - Noe fukt i grunnen og mangelfull utlufting.
  Bad - 1. etasje:
  Samlet vurdering
  Etasjeskiller og gulv på grunn:
  Etasjeskiller
  Gulv på grunn
  Innvendige trapper:
  Innvendige trapper
  Loft (innredet og uinnredet):
  Konstruksjonsoppbygning
  Tekniske anlegg, VVS-anlegg:
  Vannrør (stoppekran)
  Avløpsrør (sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom)
  Varmtvannsbereder
  Ventilasjon (gjelder også ventilasjonsanlegg)
  Elektrisk anlegg:
  Helhetsvurdering av det elektriske anlegge
 • Eiendommen er beliggende i Sagveien på Asdal, ca. 6,5 km. fra Arendal sentrum. Meget rolig og usjenert innerst i feltet, uten gjennomgangstrafikk. Kort gangvei til Asdal skole og til flere barnehager i nærområdet. Kort avstand til dagligvarebutikker på Nedenes og Bjorbekk. Nærhet til Nidelva og flotte tur- og rekreasjonsområder. Bussforbindelse til Arendal og Grimstad/Kristiansand.
 • Spredt eneboligbebyggelse innerst i feltet. I den nyere delen av feltet er det oppført flermannsboliger.
 • Fra Arendal kan man følge flere adkomstveier frem til eiendommen, men raskeste vei er å benytte E18, frem til avkjørsel 75 til høyre mot Rykene. Etter avkjørsel ta umiddelbart mot venstre. Følg veien og ta til høyre ved skilt mot Natvig. Ta deretter første avkjørsel til venstre inn Sagveien. Følg Sagveien og hold til høyre, eiendommen ligger på høyre side av veien.
 • Byggegrunn består av fjell og fyllmasse. Grunnmur av gråstein og betong, tilbygg av blokker. Bygning oppført av tømmer på den opprinnelige delen. Etasjeskillere av tre. Utvendig stående trekledning. Vinduer og ytterdører er av tre med isolerglass, noen koblede vinduer. Flere vinduer av nyere dato. Saltak tekket med betongtakstein fra -70 tallet, tilbygg med plastbelagte stålplater. Pipe med helbeslag. Renner og nedløp av plast. Takstmann betegner eiendommen som et renoveringsobjekt.
  Uthus 1: Betong gulv, grunnmur av betong. Yttervekker av tre med noe stående og noe liggende trekledning. Saltak tekket med sinkplater. Bygningen har høy grad av elde og trenger vedlikehold/oppgradering.
  Uthus 2: Fundamenter av betong. Gulv av tre. Yttervegger med liggende trekledning. Saltak tekket med stålplater.
  For ytterligere informasjon om byggemåte og standard vises det til vedlagte Tilstandsrapport datert 27.05.2022.
 • Underetasje: P-rom: 0 kvm / Bra: 15 kvm / Bta: 19 kvm / S-rom: 15 kvm
  1.Etasje: P-rom: 68 kvm / Bra: 78 kvm / Bta: 86 kvm / S-rom: 10 kvm
  2.Etasje: P-rom: 39 kvm / Bra: 39 kvm / Bta: 41 kvm / S-rom: 0 kvm
  Følgende rom inngår i primærareal: Alle rom bortsett fra garasje, utvendig bod og kott.
  Kjeller er ikke tatt med i arealmålene pga. manglende takhøyde.
  Uthus 1 : Bra: 21 kvm
  Uthus 2 : Bra: 16 kvm
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Ved: Vedovn i stuen
  Strøm: Panelovner i enkelte rom
 • Pent opparbeidet tomt med asfaltert adkomstvei. Forstøtningsmurer av naturstein. Plenareal innegjerdet med flettverksgjerde og hekk, beplantet med prydbusker, trær, frukttrær og bed. Koselig liten høyde bak det ene uthuset kan evt benyttes til en flott uteplass. Tomten må betegnes som solrik og usjenert,
 • Oppstillingsplass på egen tomt, samt garasje.
 • Offentlig vann/avløp. Nyere utvendige rør. Privat vei.
  Eiendommen har i tillegg rettighet til brønn på naboeiendom.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 486 845 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 752 642 per 31.12.20
 • Kr. 15 330 pr. år
  herav Renovasjon kr. 2 826,- og Eiendomsskatt kr. 3 120,-
 • Kommunale eiendomsgebyrer
  Strømforbruk
  Forsikring av bygninger
 • I forhold til eiendommens alder foreligger det ikke ferdigattest for boligen.
  Ferdigattest for tilbygg datert 01.06.1972
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Følgene rettighet er registrert i grunnboken på begge parseller:
  Dok.nr. 131176. Registrert: 14.02.2013. Bestemmelse om veg. Rettigheten er registrert på 4203-436/765/0/1 - 17
 • Kommuneplan: Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2019-2029. Formål: Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse. Hensynssone 570 kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse. SEFRAK registrert bolig.
  Reguleringsplan: Uregulert.
  Planer under arbeid: Nei.

  SEFRAK = "Sekretariatet For Registrering Av Faste Kulturminne i Noreg".
  SEFRAK-registreringa vart gjennomført i åra 1975-1995. Bygningar bygde før 1900 vart registrerte over heile landet, med unntak frå i Finnmark der bygg før 1945 vart registrerte.
  Dersom du treng informasjon om eit SEFRAK-bygg, ta kontakt med teknisk etat i kommunen der bygninga er, eller med byantikvaren i dei byane som har slike.
 • Gnr. 436 Bnr. 205 og Gnr. 436 Bnr. 567 i Arendal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale
 • Boligselgerforsikring dødsbo: Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,6 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10 900,- og oppgjørshonorar kr. 3 950,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 45 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 22 793,-. Utleggene omfatter: Internettannonse, grunnpakke markedsføring, utleggegebyr, grunnbok og servitutter og tinglysing av hjemmelserklæring. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr. 33 693,- + eventuelt senere avtalte utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anne Moløkken
  Dagfinn Sveen
  Hans Georg Sveen
  Leif Sveen
  Unni Pederesen
Bjørn Gundersen

Megler

Bjørn Gundersen

47 20 12 76

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev