aktiv-eiendomsmegling
Festningslia 10

BJØRKELANGEN Festningslia 10

Vestvendt og solrik selvbyggertomt regulert for ene- og tomannsbolig. Høyt og fritt beliggende med fantastisk utsikt!

 • kr 1 850 000
 • Prisantydningkr 1 850 000
 • Omkostningerkr 62 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 912 392
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt844.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 62 392,- (Omkostninger totalt) 1 912 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Vestvendt og solrik selvbyggertomt regulert for ene- og tomannsbolig. Tomten ligger vestvendt på en vegghylle i øvre del av Festningsåsen, noe som sørger for gode solforhold og en fantastisk utsikt over Bjørkelangen. Tomten er regulert til frittliggende småhusbebyggelse: Enebolig og tomannsbolig. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Kontakt meg gjerne for en hyggelig tomteprat!

Festningslia 10, Viken

 • Tomt
  844.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Selveier.

  Beliggenhet
  Tomten ligger vestvendt på en vegghylle i øvre del av Festningsåsen, noe som sørger for gode solforhold og en fantastisk utsikt over Bjørkelangen. Festningsåsen er et nyere, populært boligområde beliggende på vestsiden av Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune. Stedet er under sterk utvikling og har vært det i mange år. Her bygges det leiligheter, småhus og eneboliger. I tillegg er det en godt etablert barnehage i området. Turområder med stier, gapahuk og vann i umiddelbar nærhet. Bjørkelangen er kommunesenteret og har et godt utvalg inne servicefunksjoner og forretninger. I sentrum finnes Amfi Bjørkelangen med forretninger innenfor de fleste bransjer; klær, sko, matvare, vinmonpol, interiør, blomster, servering, bank, post og apotek. Sentrum har også en hyggelig gågate med forretninger og spisested. Bliksrud Næringsområde har etablerte kjeder som Skeidar, Plantasjen, Europris, Mekonomen m.m. Aurskog-Høland er kjent for å ha et aktivt og variert idrettsmiljø. Et moderne friidrettsanlegg, idrettshall, svømmehall, alpinbakke, hoppanlegg, lysløyper og treningssenter ligger i umiddelbar nærhet. Golfbane, flere skytebaner og et stort anlegg for motorsport ligger rett utenfor Bjørkelangen. Så mangfoldet er definitivt til stede! Fra Festningsåsen er det gang- og sykkelvei til Bjørkelangen Skole, en 1-10 skole med sfo-tilbud som stod ferdig bygget i 2018. Stedet har også to videregående skoler med en godt utvalg av ulike typer linjevalg.

  Adkomst
  Fra Lillestrøm: Følg rv 170 til Bjørkelangen, og ta til venstre mot Setskog ved ankomst Bjørkelangen. Følg veien i ca 2 km og ta til høyre inn Søndre Eidsvei ved Festningsåsen. Følg denne videre innover og ta til venstre opp Festningslia, og deretter første til venstre (blindvei).

  Bebyggelse
  Området består av en god miks av leiligheter, rekkehus, tomannsboliger og eneboliger.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 62 392,- (Omkostninger totalt) 1 912 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  Det er for tiden ingen kommunale avgifter tilknyttet eiendommen. Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangssgebyret gjelder pr. boenhet og fastsettes i forhold til byggets størrelse. For nybygg gjelder et minimumsgebyr for de første 150 m2 beregnet boligareal for boliger og 150 m2 beregnet bruttoareal for andre bygg. Engangsgebyret gjelder pr. boenhet, det vil si boliger i rekkehus, leiligheter i borettslag, seksjoneringsleiligheter o.l. Øvrige tilknytningsgebyrer beregnes ut fra samlet avgiftsareal på den enkelte eiendom.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/2/339: 10.04.2014 - Dokumentnr: 294933 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Aurskog-Høland Kommune
  Org.nr: 948 164 256
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.
  Bestemmelse om bebyggelse
  Bestemmelse om beplantning
  Gjelder også senere fradelte parseller
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.03.2023 - Dokumentnr: 269386 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Sagen Kim André
  Fnr: 220788 32960
  20.02.2014 - Dokumentnr: 145392 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3026 Gnr:2 Bnr:207
  01.01.2020 - Dokumentnr: 882242 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0221 Gnr:2 Bnr:339
  10.04.2014 - Dokumentnr: 294933 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Aurskog-Høland Kommune
  Org.nr: 948 164 256
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m.
  Bestemmelse om bebyggelse
  Bestemmelse om beplantning
  Gjelder også senere fradelte parseller
  Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
  Gjelder denne registerenheten med flere
  13.03.2023 - Dokumentnr: 269386 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Sagen Kim André
  Fnr: 220788 32960
  20.02.2014 - Dokumentnr: 145392 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3026 Gnr:2 Bnr:207
  01.01.2020 - Dokumentnr: 882242 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0221 Gnr:2 Bnr:339


  Vei, vann og avløp
  Tilknyttet kommunal vei. Offentlig vann, avløp og strøm ligger frem til tomtegrensen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 850 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 850 000,-)) 62 392,- (Omkostninger totalt) 1 912 392,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Omk. kjøper beløp
  62392

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris kr 35.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15.000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 2.835,-. Utleggene omfatter foto, kommunale opplysninger og panterett med urådighet. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket vederlag for arbeid utført med kr 2.000,- pr time, oppad til kr 20.000,-. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Øyvind Sægrov

Megler

Øyvind Sægrov

41 41 55 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev