aktiv-eiendomsmegling
Hagaliveien - tomt skisse 1.jpg
Hagaliveien - tomt skisse 1.jpg

BJØRKELANGEN Hagaliveien - tomt

Tomt i etablert boligområde - trygg og kort sykkelvei til skole og barnehage - nærhet til sentrum og naturen!

 • kr 950 000
 • Prisantydningkr 950 000
 • Omkostningerkr 40 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 990 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt662 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomten i Hagaliveien på Bjørkelangen er en østvendt skrående tomt, og ligger tilknyttet til et godt etablert byggefelt. Ihht reguleringsplan fra 1971 har tomten en BYA på 20% og bebyggelse skal oppføres i 1 etasje. Som en-etasje regnes også hus hvor det på grurn av terrengfall kan innredes beboelsesrom i kjeller innenfor rammen av bestemmelsene i byggeforskriftene. Tomten ligger i tilknytning til kommunal vei, vann og avløp, men er ikke koblet opp mot dette, slik at ny eier må søke kommunen for tilknytning. Fra tomten er det trygg, kort sykkelvei til barnehage, skoler og sentrum.
Hagaliveien - tomt

Hagaliveien - tomt, Viken

 • Tomt
  662m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten i Hagaliveien på Bjørkelangen er en østvendt skrående tomt, og ligger tilknyttet til et godt etablert byggefelt. Ihht reguleringsplan fra 1971 har tomten en BYA på 20% og bebyggelse skal oppføres i 1 etasje. Som en-etasje regnes også hus hvor det på grurn av terrengfall kan innredes beboelsesrom i kjeller innenfor rammen av bestemmelsene i byggeforskriftene. Tomten ligger i tilknytning til kommunal vei, vann og avløp, men er ikke koblet opp mot dette, slik at ny eier må søke kommunen for tilknytning.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger landlig til på et etablert boligområde vest for Bjørkelangen sentrum i Aurskog-Høland kommune. Hagaliveien er en blindvei og området er derfor uten gjennomgangstrafikk og barnevennlig. Det er gangavstand til skoler og barnehage. Området for øvrig umiddelbar nærhet til skogen og friarealer med merkede turstier, små vann som Stigtjern eller Langvannet, og oppkjørte skiløyper om vinteren. Ønsker du flere turmuligheter ligger Eidsdammen, Langsjøen og Mangenfjellet innen rekkevidde. Dalhauglia som ligger rett ved tilbyr en liten alpinbakke i snørike vintere. Vil du golfe har du 18 hulls golfbane på Aurskog. Om sommeren er Røytjern et populært badevann. Litt lenger unna finner du Setten og Mjermen som er idylliske innsjøer hvor det også er populært å ha hytte eller campingvogn. En kort spasertur unna eiendommen finner du den ene av to videregående skoler på Bjørkelangen og etter noen minutter til finner du en 1-10 skole fra 2018 med sfo-tilbud og kulturtilbud - begge med for det meste trygg ferdsel via gang- og sykkelsti. Ved den ene videregående skolen er det et godt utbygd idrettsanlegg med blant annet fotballbane (kunstgress), friidrettsbane, sportshall, tennisbane og sandvolleyballbane. Bjørkelangen har to barnehager og begge kan nås enkelt fra eiendommen - den ene til fots og den andre noen minutter i bil. Kommunen har generelt god barnehagedekning. Vil du til "byen" går du dit på ca 15 minutter. Bjørkelangen er kommunesenter i Aurskog-Høland og har et hyggelig handelssentrum med et godt utvalg av forretninger fordelt på blant annet den bilfrie gågata og kjøpesenteret Amfi Bjørkelangen. Her finner du også bibliotek, bank, post, vinmonopol, interiør, tekstil, elektronikk, velvære og øvrige "bymessige" fasiliteter. Gjennom året arrangeres det blant annet musikkfestival, martensdager, matfestival og bil-rally i tillegg til andre opplevelser via stedets næringsforening og andre aktører. Idrettslaget og friidrettslaget er veldrevet og tilbyr en rekke aktiviteter for alle aldre året igjennom. I tillegg har NMK Aurskog-Høland treningsbane rett utenfor Bjørkelangen hvor det tilbys flere grener av motorsport. Det er også flere teaterlag og kor i kommunen. Form, Trento og Nova-klinikken har etablert treningssentere sentralt på Bjørkelangen med tilbud om diverse salaktiviteter i tillegg til helsestudio. Det er tilbud om kampsport på Bjørkelangen. Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Kiwi, Coop Xtra og Rema 1000. I tillegg har kjøpesenteret Amfi Bjørkelangen flere butikker og to kafeer. I ytterkant av sentrum ligger Bliksrud Næringsområde med kjeder som Skeidar, Plantasjen, Mekonomen, Maxbo og Europris. Det er også kort vei til Lillestrøm og Strømmen, eller til hyggelig grensehandel både i Töcksfors og Charlottenberg. Kollektivtilbudet i området består av buss, hvor nærmeste holdeplass er Bjørkelangen Videregående Skole. Med bil tar det ca. 30 min til Fetsund, 38 min til Lillestrøm, 55 min til Oslo S, 60 min til Oslo lufthavn og 60 min til Charlottenberg i Sverige. Fra eiendommen er det gangavstand til Bjørkelangen barne- og ungdomsskole som åpnet våren 2018. Ellers er det god barnehagedekning i Aurskog-Høland kommune, med både kommunale- og private barnehager. Bjørkelangen har også to videregående skoler.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Barnehage/skole/fritid
  Burholtoppen barnehage ligger en kort spasertur unna tomta, Bjørkelangen skole (1-10) har man trygg og fin sykkelvei til, det samme Bjørkelangen videregående skole og Kjelle videregående skole.

  Skolekrets
  Bjørkelangen.

  Offentlig kommunikasjon
  Buss med nærmeste busstopp Bjørkelangen videregående skole.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Ikke tilknyttet kommunale avgifter. Det foreligger skriv fra kommunen vedr kapasitetsbekreftelse på vann og avløp ifbm tenkt bolig, men denne var gyldig bare frem til jan 2023, og må søkes på nytt. De kommunale avgiftene vil omfatte vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Årlig antatatt avgifter vil ligger på ca kr 20.000,- pr år. Engangsgebyr for tilknytning vann og avløp betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett og fastsettes i forhold til byggets størrelse. For nybygg gjelder et minimumsgebyr for de første 150 m2 beregnet P-rom for boliger og 150 m2 beregnet BRA for andre bygg, etter NS 3940. Det skal også betales tilknytningsgebyr ved utvidelse av gebyrpliktige arealer på mer enn 15 m². Tilknytningsgebyr Vann Avløp Engangsgebyr for tilknytning inntil 150 m2: Vann - kr 15 750 Avløp - kr 15 750 Areal utover 150 m2: pr. m2 Vann - kr 78,75 Avløp - 78,75 For boliger gjelder engangsgebyret pr. boenhet, det vil si boliger i rekkehus, leiligheter i borettslag, seksjoneringsleiligheter o.l. Øvrige tilknytningsgebyrer beregnes ut fra samlet avgiftsareal på den enkelte eiendom. Ved spesielt små boliger i felles utbyggingsprosjekt, det være seg rekkehus eller leiligheter hvor beregnet P-rom for hver enkelt bolig er under 40 m2, betales halv pris av ordinært engangsgebyr.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 02.07.2020 - Dokumentnr: 2686491 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3026 Gnr:71 Bnr:25
  Elektronisk innsendt


  Vei, vann og avløp
  Ikke tilkoblet vann og avløp i dag. Eiendommen kan bli tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett via private stikkledninger. Eiendommen er tilknyttet privat vei. Utgifter til drift og vedlikehold av privat vei må påregnes.

  Regulerings- og arealplanner
  Avsatt til boligformål i en eldre reguleringsplan fra 1970-tallet. Bebyggelse skal oppføres i 1 etasje. Som en-etasje regnes også hus hvor det på grurn av terrengfall kan innredes beboelsesrom i kjeller innenfor rammen av bestemmelsene i byggeforskriftene. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler og i salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  950 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,00))   40 792,- (Omkostninger totalt)   990 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  40792

  Betalingsbetingelser
  Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen.  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Camilla Haugerudbråten

Megler

Camilla Haugerudbråten

93 02 28 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev