aktiv-eiendomsmegling
3982989_1-a

Blaker Vesthagan 31B

Blaker - Tomt for 1 1/2 etasjes enebolig, 30% BYA. Populært og barnevennlig område.

 • 1 000 000
 • PRISANTYDNING1 000 000
 • OMKOSTNINGER41 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 041 142
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT565 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  41 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 041 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
3982991_1-a

Vesthagan 31B, Viken

 • Tomten ligger i et meget barnevennlig og landlig boligområde på Blaker/Hellne i Sørum kommune, ca. 4,5 km fra Blaker og 9,5 km fra Sørumsand. Fra tomten er det gangavstand til bussholdeplass, dagligvarebutikk og Fjuk oppvekstsenter som innehar både barnehage og barneskole. For elever i ungdomstrinnene er det skolebussordning til Bingsfoss ungdomsskole. Nærmeste videregående er Sørumsand videregående skole.

  Det er også gode rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet, med mulighet for jakt og fiske. Fjuktjern er et yndet turmål både sommer og vinter. Det er gang- og sykkelvei til Motangen, der det arrangeres både enkeltkonserter og festival. På andre siden av veien ligger Bruvollen Landbane - et vakkert friluftsområde hvor Blaker Travselskap, Blaker Idrettslag og Bruvollen Samfunnshus har base. Blaker har skytterlag, samt et idrettslag med aktivitetstilbud innen blant annet ski, fotball, friidrett og all idrett. Det er i tillegg kort vei til treningssenter, svømmehall og tennisanlegg. I Blaker finner du Blaker Skanse som er kultursentrum i Sørum kommune. Her arrangeres det mange aktiviteter i løpet av året, som bl.a. markeder, konserter, forestillinger og 17. mai feiring.

  Det er en kort kjøretur til Kuskerudnebben i Sørumsand, som er et utendørs badeanlegg som holder åpent hele sommeren. Bingsfossen ligger på andre siden av Glomma, og byr på fine sandstrender og svaberg. Nedenfor Bingsfossen er det gode fiskemuligheter. Rånåsfoss Familiebad anbefales også et besøk.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Eiet tomt
 • 565 kvm
  Tomten er hovedsakelig flat med noe skrånet terreng mot vest. Det er en rå tomt som må opparbeides.
 • Vann: Tomten er ikke tilknyttet offentlig nett. Vann vil bli levert av Blaker Vannverk ved tilknytning.
  Avløp: Tomten har ikke avløp.
  Vei: Offentlig vei, til privat vei.
  Tilknytningsavgift: Må konfereres med Sørum kommune.
 • Formuesverdi for tomten er oppgitt å være kr. 228 000 pr. 31.12.2020
 • Kommunale avgifter er ikke fastsatt for denne eiendommen før tomten er bebygget.
  Eiendomsskatt er kr. 700 per år.
 • Ingen løpende kostnader før tomten er bebygget.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Tomten ligger i område med marin leire, og kan ha dårlige grunnforhold. Ved byggesaker på
  eiendommen kan kommunen kreve søker å legge frem geoteknisk vurdering - http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.
  Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen:

  2002/4733-1/9 Erklæring/avtale
  11.06.2002
  Rettighetshaver:Knr:0226 Gnr:100 Bnr:81
  Bestemmelse om bebyggelse
  Dette er en avtale om at uthus/garasje på gnr. 100 bnr. 81 kan bli stående 1 meter fra felles grense.
  Videre er det avtalt at det ikke må påføres skade på naboeiendommen, men ved behov sikres med eksempelvis støttemur.

  Rettigheter i annen fast eiendom:
  2002/4732-1/9 Bestemmelse om veg
  11.06.2002
  rettighetshaver:Knr:0226 Gnr:100 Bnr:284

  Denne eiendommen skal ha bruksrett til adkomstveg/rett til å anlegge veg over gnr. 100 bnr. 244 frem til Vesthagan. Dette er tinglyst som en heftelse på gnr. 100 bnr. 244.
 • Eiendommen er regulert og omfattes av reguleringsplan nr 39 for Hogseth, Lillestrøm(Sørum) kommune. Kommuneplan er vedtatt 24.6.15. Reguleringsplanen er fra 1976, planer som er vedtatt eller endret før 01.09.90 vil ha bestemmelser som er motstridende mot kommuneplanen.

  På tomten tillates det bebygd med 1 ½ etasjes hus.
 • Gnr. 300 Bnr. 284 i Lillestrøm kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Meglers vederlag er avtalt til fastpris kr 42 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 8 000 -, oppgjørshonorar kr. 6 500,- inneståelsesgebyr kr. 6 000,- og overtagelse kr. 2 500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 42 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 5 340,-. Utleggene omfatter innhenting av kommunale opplysninger, sikringsobligasjon og elektronisk grunnbokutskrift. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Mustafa Omeri
  Vida Omeri
Iris Therese Asak

Megler

Iris Therese Asak

97 59 80 15

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev