aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Vesthagan 31B!
Velkommen til Vesthagan 31B!

BLAKER Vesthagan 31B

Blaker - Tomt for 1 1/2 etasjes enebolig, 30% BYA. Populært og barnevennlig område.

 • kr 1 000 000
 • Prisantydningkr 1 000 000
 • Omkostningerkr 42 042
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 042 042
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt565.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,00))   42 042,- (Omkostninger totalt)   1 042 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Aktiv Eiendomsmegling ved Iris Therese Asak har gleden av å presentere tomt som er meget godt egnet for 1 1/2 etasjes enebolig. Tomten har anslått 30% til bebygd areal (med forbehold om godkjenning) og ligger i et meget barnevennlig og landlig boligområde ved Blaker i Lillestrøm kommune. Tomten er hovedsakelig flat med noe skrånet terreng mot vest, og den må opparbeides. Tomten byr på en flott utsikt i barnevennlig strøk. Perfekt for barnefamilier som kan sette liv i å bygge sin drømmetilværelse eller for en som ønsker å gjøre en god investering. Det er mulighet for jakt og fiske, i umiddelbar nærhet, med flotte turmuligheter året rundt. Det er gang- og sykkelvei til Motangen, der det arrangeres både enkeltkonserter og festival. Husk påmelding til visning!
Like perfekt for familier som ønsker å skape sitt drømmehjem som for utbyggere

Vesthagan 31B, Viken

 • Tomt
  565.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er hovedsakelig flat med noe skrånet terreng mot vest. Det er en rå tomt som må opparbeides.

  Beliggenhet
  Tomten ligger i et meget barnevennlig og landlig boligområde på Blaker/Hellne i Sørum kommune, ca. 4,5 km fra Blaker og 9,5 km fra Sørumsand. Fra tomten er det gangavstand til bussholdeplass, dagligvarebutikk og Fjuk oppvekstsenter som innehar både barnehage og barneskole. For elever i ungdomstrinnene er det skolebussordning til Bingsfoss ungdomsskole. Nærmeste videregående er Sørumsand videregående skole. Det er også gode rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet, med mulighet for jakt og fiske. Fjuktjern er et yndet turmål både sommer og vinter. Det er gang- og sykkelvei til Motangen, der det arrangeres både enkeltkonserter og festival. På andre siden av veien ligger Bruvollen Landbane - et vakkert friluftsområde hvor Blaker Travselskap, Blaker Idrettslag og Bruvollen Samfunnshus har base. Blaker har skytterlag, samt et idrettslag med aktivitetstilbud innen blant annet ski, fotball, friidrett og all idrett. Det er i tillegg kort vei til treningssenter, svømmehall og tennisanlegg. I Blaker finner du Blaker Skanse som er kultursentrum i Sørum kommune. Her arrangeres det mange aktiviteter i løpet av året, som bl.a. markeder, konserter, forestillinger og 17. mai feiring. Det er en kort kjøretur til Kuskerudnebben i Sørumsand, som er et utendørs badeanlegg som holder åpent hele sommeren. Bingsfossen ligger på andre siden av Glomma, og byr på fine sandstrender og svaberg. Nedenfor Bingsfossen er det gode fiskemuligheter. Rånåsfoss Familiebad anbefales også et besøk.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Tomten ligger i område med marin leire, og kan ha dårlige grunnforhold. Ved byggesaker på eiendommen kan kommunen kreve søker å legge frem geoteknisk vurdering - http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,00))   42 042,- (Omkostninger totalt)   1 042 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er ikke fastsatt på denne eiendommen før tomten er bebygget.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt er kr. 700,- per år.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi per 31.12.2021; kr. 228 000,-.

  Andre utgifter
  Ingen løpende kostnader før tomten er bebygget.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med bank om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3030/300/284: 11.06.2002 - Dokumentnr: 4733 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3030 Gnr:300 Bnr:81 Bestemmelse om bebyggelse 11.06.2002 - Dokumentnr: 4731 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3030 Gnr:300 Bnr:81 01.01.2020 - Dokumentnr: 1551964 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0226 Gnr:100 Bnr:284 11.06.2002 - Dokumentnr: 4732 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3030 Gnr:300 Bnr:244

  Vei, vann og avløp
  Vann: Tomten er ikke tilknyttet offentlig nett. Vann vil bli levert av Blaker Vannverk ved tilknytning. Avløp: Tomten har ikke avløp. Vei: Offentlig vei, til privat vei. Tilknytningsavgift: Må konfereres med Sørum kommune.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert og omfattes av reguleringsplan nr 39 for Hogseth, Lillestrøm(Sørum) kommune. Kommuneplan er vedtatt 24.06.15. Reguleringsplanen er fra 1976, planer som er vedtatt eller endret før 01.09.90 vil ha bestemmelser som er motstridende mot kommuneplanen. På tomten tillates det bebygd med 1 ½ etasjes hus.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,00))   42 042,- (Omkostninger totalt)   1 042 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  42042

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Meglers vederlag er avtalt til fastpris kr 42 000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 8 000 -, oppgjørshonorar kr. 6 500,- inneståelsesgebyr kr. 6 000,- og overtagelse kr. 2 500, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 42 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 5 340,-. Utleggene omfatter innhenting av kommunale opplysninger, sikringsobligasjon og elektronisk grunnbokutskrift. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Iris Therese Asak

Megler

Iris Therese Asak

97 59 80 15

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev