aktiv-eiendomsmegling
Stue med utgang terrasse (leilighetstype 201)

Blefjell / Gvelven Feriegrend - Byggestart for bygg B - 4 roms selveierleiligheter - kun 1,5 time fra Oslo

 • 3 390 000
 • PRISANTYDNING3 390 000
 • OMKOSTNINGER100 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 490 892
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND1 500
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 390 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  84 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 390 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  100 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 490 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Entre, bod, bad/wc/vaskerom, 3 soverom, stue/kjøkken med utgang til terrasse. Bod i felles gang og skibod på yttervegg i 1. etg.
Dronebilde som viser bygg B

Stormyrberga 8, Viken

 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • På Blefjell har du minst like gode tilbud gjennom sommerhalvåret som på vinteren. Stor-området er et eldorado for deg som liker å ferdes i fjellet. Turstiene er mange og varierte, og de blir så opplevelsesrike som du gjør de til selv. Her kan du også vandre fritt i skog og på snaufjell, finne et vann du kan bade og fiske i, eller bare en fin plass du kan slå leir for natten. Alt dette er rett utenfor døra om du kjøper leilighet på Blefjell/Gvelve, kun 1,5 time med bil fra Oslo, Drøbak, Larvik osv.
 • Gvelven Feriegrend på Blefjell skal utvikles over flere byggetrinn. Nå lansere vi byggetrinn 5 (byggetrinn 1, 2, 3 og 4 der er nå 15 av 16 enheter solgt).
  Prosjektet vil tilslutt bestå av 32 flotte 4 roms selveierleiligheter. For mer informasjon om prosjektet, gå inn på prosjektets hjemmeside: WWW.GVELVEN.NO for mer informasjon, prospekt osv. Bygg B er det som nå skal bygges.
 • Kjør fra Kongsberg retning Geilo, 16 km til Svene. Følg skilt til Blefjell syd.
  Videre 12 km til oppkjøring Blefjell syd..Kjør til veikryss "Blefjellheisen", ta til høyre retning Gvelven/Blefjellheisen (ta ikke opp til heisen),
  kjør rett frem og så ned til Gvelven hyttegrend. Etter ca 100 meter får du leilighetene på høyre hånd.
  Fra avkjøringen fra hoveveien mot Blefjell syd er det 11 km på meget bra vei hvorav de første 8 km er på asfalt. Avstand fra Kongsberg er 40 km.
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Aealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • I 1. etg er aggregatet for varmegjenvinneren montert på bod. I 2. etg er aggregatet flyttet opp på loftet.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • Det medfølger 2 p-plasser til hver seksjon. En p-plass utenfor/nedenfor leiligheten samt en p-plass langs Væråsesetervegen.
 • Privat vei, vann og avløp.
 • Norian Regnskap AS, Pb 1095 Sentrum, 0104 Oslo.
 • Eierseksjon Gvelven Feriegrend orgnr 928 522 660
 • Er tillatt iht vedtekter.
 • Formuesverdi kr per
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 1500,- pr mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer, vann/avløp/brøyting, forretningsførsel, forsikring av bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. Forlag til fellesutgifter følger vedlagt i utkast til budsjett. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Andel fellesgjeld kr 0,-.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Det vil være utstedt ferdigattest før overtagelse av leilighetene.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
  Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Leiligheten overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på leiligheten kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Området er regulert for fritidsbebyggelse.
 • Gnr. 12 Bnr. 129 Snr. 5, 6, 7 og 8 i Flesberg kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse. Dersom det hviler forkjøpsrett på salgsobjektet, skal forskuddet betales senest tre dager etter forkjøpsretten er avklart. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger. Ovennevnte ordning innebærer et avvik fra avhendingslovens bestemmelser om ytelse mot ytelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Svend Erik Lilleby
Rolf Wegar Gundersen

Megler

Rolf Wegar Gundersen

98 25 93 03

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev