aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Hytten ligger rett ved Røssvatnet, nærmere bestemt Skarelva i Hemnes kommune som er Norges nest største innsjø.
Hytten ligger rett ved Røssvatnet, nærmere bestemt Skarelva i Hemnes kommune som er Norges nest største innsjø.

BLEIKVASSLIA Nordvassveien 295

Svært koselig hytte med eiet tomt og fin utsikt mot Røssvatnet! Borret eget vann, septik, strøm.

 • kr 1 590 000
 • BRA 59 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 1 590 000
 • Omkostningerkr 56 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 646 792
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1962
 • Soverom2
 • ArealP-rom 59 m²
 • Tomt1 834.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   56 792,- (Omkostninger totalt)   1 646 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
2D - 1. Etasje
Hytten ligger rett ved Røssvatnet i Hemnes kommune som er Norges nest største innsjø, eller nærmere bestemt i Skarelva ca. 22 km fra dagligvarebutikk/drivstoffpumper i Bleikvasslia. Meget koselig hytte, som skiller seg litt ut blant de øvrige hyttene i området, både i arkitektur og romløsning. - Eiet tomt. - Gode utsiktsforhold mot Røssvatnet og nærliggende terreng. - Umiddelbar nærhet til skuterløyper på vinterstid. - Flotte tur- og jaktmuligheter i nær utmark. - Mulighet for båtliv og fiskemuligheter bare meter fra hytta. - Uthus/anneks med ett soverom - Naust på ca. 32kvm. - Det tillates ikke fortetting i form av nye fritidsboliger eller oppretting av nye grunneienedommer eller festegrunner. - Privat avløp via septiktank. - Vann via egen borret brønn. - Ladeboks for el.bil.
Gode utsiktsforhold mot Røssvatnet og nærliggende terreng.

Nordvassveien 295, Nordland

 • Arealbeskrivelse
  Hytte
  Bruksareal
  1. etasje: 59 kvm Bad, Kjøkken, Stue 1, Stue 2, Gang, Mellomgang, Soverom 1 og Soverom 2.
  Primærrom
  1. etasje: 59 kvm Bad, Kjøkken, Stue 1, Stue 2, Gang, Mellomgang, Soverom 1 og Soverom 2.  Tomt
  1834.2m²

  Beskrivelse av tomt
  Naturtomt med delvis opparbeidet plen. Eiet tomt som har ett areal på ca. 1 834,20 m².

  Beliggenhet
  Hytten ligger rett ved Røssvatnet i Hemnes kommune som er Norges nest største innsjø, eller nærmere bestemt i Skarelva ca. 22 km fra dagligvarebutikk/drivstoffpumper i Bleikvasslia. Fra hytta er det gode utsiktsforhold mot Røssvatnet og nærliggende terreng. Umiddelbar nærhet til skuterløyper på vinterstid og ellers flotte tur- og jaktmuligheter i nær utmark. Mulighet for båtliv og gode fiskemuligheter bare meter fra hytta.

  Adkomst
  Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

  Bebyggelse
  Bebyggelsen består av en frittstående fritidsbolig fra 1962, bygd over 1. etasje. Til fritidsboligen hører det med ett naust, uthus/anneks og ett utedo. Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av tilsvarende småhusbebyggelse/fritidseiendommer

  Byggemåte
  Bygget er fundamentert på støpte søyler, bjelkelag av tre med stubbeloftskonstruksjon. Yttervegger av bindingsverk/reisverk av tre, utvendig tekket med stående og liggende kledning. Saltak takkonstruksjon, utvendig tekket med papptak.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Vannledning fra brönn til inn i hytta er utfört som egeninnsats. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja. Beskrivelse: Det har värt mindre lekkasjer i tak. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Nytt sikringsskap i hytte og uthus. Elbillader. Ström til ny ovn og platetopp i kjökken. Utfört 2022 Arbeid utført av JK Elektro. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Ja. Beskrivelse Ladeboks montert på uthus Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Mindre lekkasjer i tak og bytte av undertak på mindre områder gjennomfört som egeninnsats. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja. Beskrivelse: Privat muntlig avtale med grunneier om å la naust, oppfört ca 1962, fortsatt stå på hans eiendom nede ved vannet.

  Innhold
  Fritidsbolig på ca. 59kvm BRA: Bad, Kjøkken, 2 Stuer, 2 Gang, 2 Soverom Uthus/anneks og naust på ca. 32kvm.

  Standard
  For øvrig beskrivelse av standard, se bildebeskrivelser. Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3. TGIU, konstruksjoner som ikke er undersøkt: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.   Forhold som har fått TG2: Utvendig > Taktekking Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på deler av taktekkingen. Utvendig > Nedløp og beslag Det er avvik: Det er ikke montert takrenner og nedløp, grunnet tidvis store snømengder Utvendig > Vinduer Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Utvendig > Dører Det er avvik: Døren mangler pakninger. Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Gå til side Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt avvik i stue: Høydeforskjell i etasjeskille innenfor 2 meter på ca. 18 mm. Høydeforskjell i etasjeskille gjennom hele rommet på ca. 18 mm. Innvendig > Radon Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tekniske installasjoner > Vannledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Tekniske installasjoner > Avløpsrør Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Avvikene gjelder den gamle varmtvannstanken. Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg El-skap med automatsikringer og måler plassert i uthus/anneks. El-skap med automatsikringer plassert i gangen i hytta. Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Utvendig > Veggkonstruksjon Det er avvik: Kledningen er stedvis værslitt   Forhold som har fått TG3: Innvendig > Pipe og ildsted Mursteinpipe er tildekket/innebygget. Den ene steinflisen foran peisen er knust. Kostnadsestimat: Under 10 000 Våtrom > Generell > Bad Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Uegnet materiell i våtsonen. Belegget er ikke sveieset i hjørner. Spylekapp mangler på toalettet. Skapdøren tar i karm og deler av malingen er flasset av i nedre kant. Svertesopp på veggen rundt ventil. Sprekk i flis på innredningen. Gulvet har ikke tilfredsstillende fall mot sluk. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000 Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Fritidsboligen har ikke brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav(det er utdatert det som følger eiendommen) Kostnadsestimat: Under 10 000

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Parkering på egen tomt.

  Diverse
  Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapporten. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk.  Lovlighet: Fritidsbolig: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Naust: Det foreligger ikke tegninger. Naustet er plassert utenfor tomten. Eier opplyser om at det foreligger muntlig avtale med grunneier. Den gang tomten var en festetomt var det med naustrett. Det ble ikke medtatt når tomten ble kjøpt ut. Eier har vært i dialog med grunneier og grunneier har gitt muntlig tillatelse om at naustet kan stå så lenge hytta finns. Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Hemnes kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av dette bygget. Uthus/anneks: Det foreligger ikke tegninger. Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Hemnes kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av dette bygget. Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   56 792,- (Omkostninger totalt)   1 646 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Hytta blir varmet opp med vedfyring og elektrisitet.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  850

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter dekker: Renovasjon og feie/tilsynsgebyr. Årsavgift fra HAF vil komme i tillegg ca. kr 915,-

  Formuesverdi primær
  55880

  Formuesverdi primær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1832/158/16: 27.08.2003 - Dokumentnr: 4082 - Kjøpekontrakt Rettighetshave: Reidun Lien. Overført fra: Knr:1832 Gnr:158 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 20.08.1992 - Dokumentnr: 4279 - Målebrev Overført fra: Knr:1832 Gnr:158 Bnr:2 Fnr:5 F 10.08.2004 - Dokumentnr: 3526 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1832 Gnr:158 Bnr:2 10.08.2004 - Dokumentnr: 3526 - Overføring fra tidligere festenummer Utgått festenr: Knr:1832 Gnr:158 Bnr:2 Fnr:5 06.11.2020 - Dokumentnr: 3297396 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:1832 Gnr:158 Bnr:2 Bestemmelse om at det i "Skarelva-syd hytteområde" ikke tillates fortetting i form av nye fritidsboliger eller oppretting av nye grunneienedommer eller festegrunner Eventuelt fravik av denne bestemmelsen krever samtykke fra rettighetshavere

  Ferdigattest/brukstillatelse
  I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig bruktilllatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 1. januar 1998. Det kan dermed ikke søkes om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk.  Fritidsbolig: Det er mottatt byggetegninger fra kommunen. Innholdet i disse er i samsvar med dagens bruk. Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende vedr. naustet som er oppført på grunneiers eiendom, og anneks/uthus som er oppført på selve eiendommen: Naust: Det foreligger ikke tegninger. Naustet er plassert utenfor tomten. Eier opplyser om at det foreligger muntlig avtale med grunneier. Den gang tomten var en festetomt var det med naustrett. Det ble ikke medtatt når tomten ble kjøpt ut. Eier har vært i dialog med grunneier og grunneier har gitt muntlig tillatelse om at naustet kan stå så lenge hytta finns. Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Hemnes kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av dette bygget. Uthus/anneks: Det foreligger ikke tegninger. Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger i Hemnes kommunes arkiver, det er derfor ikke mulig å vurdere lovligheten av dette bygget. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken ikke lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.       

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei. Den private veien vedlikeholdes av hytteiere i området. Den er ikke åpen helårlig, og adkomst til hytta vinterstid er via ski, eller snøscooter m.m Da parkerer man bilen på en p-plass like ved innkjørselen fra hovedvei. Fritidsboligen er tilknyttet vann via egen borret brønn(Det foreligger en vanntest av drikkevannet. Vannet er vurdert til "Brukbart" i 2011) Eiendommen er tilknyttet privat avløp via septiktank. Avløp fra septik til infiltrasjonsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  KA Hemnes. Plan-ID: 2006100. Ikrafttredelse: 13.06.2006. Navn på bebyggelsesplan: Disposisjonsplan Skarelva syd hytteområde Reguleringsformål: Fritidsbebyggelse Eiendomsmegler er ikke gjort kjent med planforslag eller igangsatte planlegginger som kan berøre eiendommen. Rekvirent/eier/selger plikter å opplyse om det er kjente eller fremtidige planlagte planforslag som kan berøre eiendommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 590 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,00))   56 792,- (Omkostninger totalt)   1 646 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  56792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag kr 96 790,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg. Alle beløp er inkl. mva. 

Tomi Christian Johansen

Megler

Tomi Christian Johansen

41 60 17 10

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev